Archív časopisu Blumentál Júl, 2020

Farské oznamy 26 júl 2020

26.7.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníci, spomienka

Utorok 28. 7. féria

Streda 29. 7. Sv. Marty spomienka

Štvrtok 30. 8. Bl. Zdenka Schellingová, spomienka

Piatok 31. 8. Sv. Ignác z Loyoly, spomienka

Sobota 1. 8. Sv. Alfonz Mária z Liguori, spominka

Nedeľa 2. 8. OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

.

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

.

Poďakovanie za milorady na opravu fasády kostola

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary v hotovosti 100 a 50 euro a na účet prišlo 30, 100, 150 a 300 euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19 júl 2020

26.7.2020

Liturgický kalendár

.

Nedeľa 19. 7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 20. 7. féria

Utorok 21. 7. féria

Streda 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

Štvrtok 23. 7. Sv. Brigity, reholníčky, patrónky Európy, sviatok

Piatok 24. 7. féria

Sobota 25. 7. Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Nedeľa 26. 7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

.

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

.

Zbierka na opravu fasády kostola

Úprimné Pán Boh zaplať za zbierku na oparvu kostola, ktorá bola 4270 euro. Milodary v hotovosti s toho boli 200, 50 a 20 euro. Na účet prišlo 100 a 100 euro.

.

Zádušná sv. omša

V pondelok 20. júla 2020 o 18,00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, bude slúžiť zádušnú svätú omšu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita za nášho spolubrata, vladyku Milana Šášika CM, eparchialného biskupa gréckokatolíckej Mukačevskej Eparchie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. júl 2020

11.7.2020

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

k

Zbierka na opravu fasády kostola

Dnes 12. júla, je zbierka na opravu fasády nášho kostola po sv. omšiach. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

k

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola sumách 500, 200 a 100 euro poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. júl 2020

4.7.2020

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

k

Zbierka na opravu fasády kostola

Budúcu nedeľu, 12. júla, bude zbierka na opravu fasády nášho kostola po sv. omšiach. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

k

Výzva

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

k

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sumách 100 a 50 euro a tiež 50 euro poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy