Archív časopisu Blumentál Október, 2020

Farské oznamy 25. októbra 2020

25.10.2020

Nedeľa 25. 10. TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 26.10. féria

Utorok 27.10. féria

Streda 28. 10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov(v našom kostole výročie posviacky chrámu)

Štvrtok 29. 10. féria

Piatok 30. 10. féria

Sobota 31. 10. féria

Nedeľa 1. 11. Všetkých Svätých, slávnosť

b

  • V stredu 28. 10. 2020 si pripomenieme výročie posviacky nášho chrámu.

b

  • Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000,- 100,- 50,- 33,- 30,- 10,- 4,- , poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. októbra 2020

18.10.2020

Nedeľa 18. 10. DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 19.10. féria

Utorok 20.10. féria

Streda 21. 10. féria

Štvrtok 22. 10. Sv. Jána Pavla II., ľubovoľná spomienka

Piatok 23. 10. féria

Sobota 24. 10. féria

Nedeľa 25. 10. TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150,- €, poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. októbra 2020

10.10.2020

Nedeľa 11. 10. DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Minulú nedeľu bola zbierka „Halier sv. Petra“. Vyzbieralo sa 1147,-€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

b

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnosti na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

b

Pápežské misijné diela ponúkajú obrazovú katechézu pod názvom “Povolanie byť misionárom.” Autorom katechézy je kňaz Jozef Šelinga. Objednať si ju môžete cez internetovú stránku www.pmd.sk

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- 50,- a 50,- €, poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. októbra 2020

4.10.2020

Nedeľa 4. 10. DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovolná spomienka

Utorok 6.10. féria

Streda 7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Štvrtok 8. 10. féria

Piatok 9. 10. féria

Sobota 10. 10. féria

Nedeľa 11. 10. DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Dnes je zbierka – Halier sv. Petra. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

b

Srdečne pozývame mladých, ktorí túžia rozlíšiť svoje životné povolanie a upevniť sa vo svojom vzťahu k Bohu,  prihlásiť sa na kurz Samuel. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte alebo na www.kurzsamuel.sk .

b

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. s témou PRIJATIE a ODPUSTENIE sa uskutoční 23.-25. októbra 2020 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

b

V stredu 7. októbra 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kiežby Pán zoslal na všetkých svojho ducha (Nm 11, 24-30).

b

V sobotu 10. októbra 2020 o 9.00 a 10.30 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský vysluhovať sviatosť birmovania. Vstup je možný len pre birmovanca a birmovného rodiča.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 350,- a 50,- €, poslané na účet našej farnosti a 150,- a 100,- 20,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy