Archív časopisu Blumentál Jún, 2020

Farské oznamy - 28. jún 2020

27.6.2020

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

V rámci zbierky na opravu Blumentálskeho kostola minulú nedeľu sa vyzbieralo 5020,- €, z toho 300,- 100,- 50,- a 20,- € v hotovosti. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Slávnosť sv. Petra a Pavla

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sväté omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00 hod.

m

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 hod. i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši).

m

Poďakovanie kňazom farnosti

Naša farnosť ďakuje generálnemu vikárovi Mons. Danielovi Ižoldovi a pánu kaplánovi vdp. Jánovi Gočovi za obetavú službu v našej farnosti. Nech ich dobrotivý Pán sprevádza na nových pôsobiskách.

m

Privítanie nového kňaza do našej farnosti

Od 1. júla 2020 privítame v našej farnosti nového pána kaplána vdp. Štefana Smetanu, doterajšieho kaplána v Malackách a výpomocného duchovného vdp. Eduarda Janíčka, doterajšieho výp. duchovného Bratislava – Teplická. Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe v našej farnosti.

m

Prednáška

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozýva v utorok 30. júna o 18:00 hod. na poslednú prednášku Babylonská veža a Boží projekt v rámci cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11, ktorý bol z dôvodu protiepidemiologických opatrení na tri mesiace prerušený.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 300,- 170,- 100,- trikrát 30,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21. jún 2020

20.6.2020

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

Dnešnú nedeľu 21. júna 2020 sa po všetkých svätých omšiach bude konať zbierka na opravu Blumentálskeho kostola. Všetkým darcom vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

m

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

m

Odvolanie dišpenzu

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Zároveň pripomíname, že pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 10. júna 2020, ako sme Vás o nich 10. júna 2020 informovali, zostávajú stále platné.

m

Farská knižnica

Od 24. júna 2020 začne farská knižnica opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu od 9,00 do 11,00 hod. a vo štvrtok od 16,00 do 18,00 hod.. Tešíme sa na vašu návštevu.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 500,- 300,- 150,- a 70,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 14. jún 2020

13.6.2020

Večeradlo

Ružencové bratstvo oznamuje, že v sobotu 20. júna 2020 bude po sv. omši o 6,30 hod. mariánske večeradlo.

m

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

Budúcu nedeľu 21. júna 2020 sa po všetkých svätých omšiach bude konať zbierka na opravu Blumentálskeho kostola. Všetkým darcom vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 110,- a 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 500,- a 50,- darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. jún 2020

6.6.2020

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 11. 6. 2020 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30 a 19.00. Z dôvodu mimoriadnej situácie a stále platného dišpenzu KBS, tento sviatok v tomto roku nie je prikázaný.

m

Zbierka na Dobročinné dielo Sv. Otca

Svätý Otec František rozhodol, že Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na slávnosť svätých Petra a Pavla, sa v tomto roku presunie na 27. nedeľu v Cezročnom období (4. október 2020).

m

Celobratislavské slávenie Božieho tela

Oznamujeme kňazom pôsobiacim vo farnostiach bratislavských dekanátov, že celobratislavské slávenie Božieho tela sa z dôvodu protiepidemických opatrení v tomto roku neuskutoční.

m

Oznam Charity Blumentál

Od 1. júna 2020 môžete opäť využívať služby právnej poradne a psychologickej poradne. Termín si dohodnite vopred telefonicky.

Výučbu práce s počítačom a kurz anglického jazyka plánujeme otvoriť od septembra. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50,- a 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy