Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 26. feb. 2017

26.2.2017

Svätá omša cez týždeň o 12.oo hod.

Na základe prieskumu, ktorý sa v našej farnosti uskutočnil a keďže svätá omša cez týždeň
o 12.oo hod. bola najžiadanejšia, zavádzame ju na skúšobné obdobie od Popolcovej stredy.

Popolcová streda

Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Znamená to, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Najbližšiu nedeľu sa budú modliť Krížovú cestu pedagógovia.

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu.

Štúdium na bohosloveckej fakulte

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017.

Poďakovanie od Arcidiecéznej charity

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a prosí veriacich
o podporu aj v tomto roku.

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina

V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

Popolcová streda v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 1. marca o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20.00 hod. bude konať
v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Láska rodičov k deťom“ (Gn 22, 1-19).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. feb. 2017

26.2.2017

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary pre našu farnosť v sume 150,- €.

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Fašiangové posedenie

V rámci klubových stretnutí pozývame všetkých, ktorí majú radi ľudové piesne, na fašiangové posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. februára 2017 od 15. hodiny,
v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spolu prežijeme príjemné ukončenie fašiangov. Príspevok od gazdiniek v podobe sladkých
či slaných dobrôt je vítaný.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. feb. 2017

16.2.2017

Fašiangové posedenie
V rámci klubových stretnutí pozývame všetkých, ktorí majú radi ľudové piesne, na fašiangové posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. februára 2017 od 15. hodiny,
v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spolu prežijeme príjemné ukončenie fašiangov. Príspevok od gazdiniek v podobe sladkých
či slaných dobrôt je vítaný.

..

OZNAMY CHARITYBLUMENTÁL

..

Prosba o spoluprácu

Charita Blumentál hľadá aktivistu- aktivistku, ktorý by bol ochotný viesť doučovanie angličtiny, resp. konverzáciu v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžte mailom, alebo telefonicky,
kontaktne údaje nájdete na web stránke
www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme a tešíme
sa na spoluprácu s Vami.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. feb. 2017

3.2.2017

Svetový deň chorých
V sobotu 11.2.2017, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 25. Svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme preto ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, ktorí by prijali službu kňaza, pokúsme sa ich skontaktovať so správcom farnosti.

..

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

..

Prosba

Ako sme už informovali, Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2017 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2016. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v minulom roku a prosíme o Vaše pochopenie a pomoc touto formou aj v tomto roku. Vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami. Vopred všetkým úprimné Pán Boh odmeň.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 29. jan. 2017

31.1.2017

Svätoblažejské požehnanie

V piatok 3. februára pri všetkých sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

Prvopiatkový týždeň
Na prvý piatok budeme vysluhovať sviatosť zmierenia ako obvykle.

Sviatok Obetovania Pána v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 2. februára 2017 (Hromnice) o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sv. omšu za účasti rehoľníkov a rehoľníc, ktorí sa spoločne zídu z príležitosti Dňa zasväteného života.

Lectio divina

V stredu 1. februára 2017 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Ľudské riešenia“ (Gn 16, 1-16).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 1. jan. 2017

5.1.2017

Zjavenie Pána

V stredu 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov).
Sväté omše budú ako v nedeľu.
Pri sv. omšiach bude požehnaná trojkráľová voda, soľ, krieda a tymián.

..

Jasličková slávnosť
Dňa 6. januára, na sviatok Zjavenia Pána, pozývame všetkých na Jasličkovú slávnosť,
ktorá sa uskutoční v našom chráme o 15:00 hod. formou Vianočného hudobno-slovného pásma.
..

Koledovanie detí po rodinách
Dňa 6. januára – na sviatok Zjavenia Pána – budú chodiť deti s pánom kaplánom koledovať
k rodinám, ktoré sa vopred prihlásili.
Pripomíname, že deti, ktoré majú ísť s pánom kaplánom Šafárikom koledovať, majú spoločný nácvik po sv. omši o 10:30, dňa 6. januára.

..

Vianočná svätá spoveď

Pripomíname, že vianočná svätá spoveď, ktorú si veriaci vykonali počas sviatkov, platí aj počas prvopiatkového týždňa. Spovedanie v prvopiatkovom týždni bude len pri svätých omšiach.
Na sviatok Zjavenia Pána, ktorý pripadá tento rok na prvý piatok, nie je záväzný piatkový pôst.

..

Nahlasovanie požehnania príbytkov

Tí, ktorí túžia požehnať svoje príbytky, môžu sa nahlásiť v sákristii alebo na farskom úrade.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. dec. 2016

27.12.2016

Obnova manželských sľubov

Na sviatok Svätej rodiny, v piatok, 30. dec., si môžu manželia, ktorí majú uzatvorené sviatostné manželstvo, slávnostne obnoviť svoje manželské sľuby. Je vhodné, aby pri tomto obrade boli manželia spolu v kostole a aby boli aj pri sebe, nech vynikne podstata obnovenia sľubov.

..

Sväté omše na spomienku sv. Silvestra – v posledný deň občianskeho roka
Sväté omše na spomienku sv. Silvestra – v posledný deň občianskeho roka budú nasledovne:
Ráno o 6:30 hod. a večer ďakovná sv. omša s ďakovnou pobožnosťou o 16:00 hod.
Polnočná adorácia bude začínať o 23:30 hod.

..

Farská ofera
Dnes – v nedeľu – sa pri všetkých sv. omšiach bude konať vianočná farská ofera.
Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

..

Koledovanie detí po rodinách
Farníci, ktorí by chceli prijať koledujúce deti vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledujúce deti z našej farnosti ohlásia.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. dec. 2016

19.12.2016

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v našom chráme

Od piatka 16. decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do piatku 23. decembra.

V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V nedeľu 18. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Do pozornosti dávame skutočnosť, že počas veľkého spovedania budú mať slabšie počujúci veriaci možnosť vykonať sviatosť zmierenia v zákristii nášho kostola.
Zároveň tí, ktorí majú problémy s nohami, môžu využiť v spovednici okrem kľačadla
aj pripravenú stoličku v druhej časti spovedníc, ktoré bývajú počas roka uzavreté.
V sobotu, 24. decembra, v našom chráme už sviatosť zmierenia vysluhovať nebudeme.

..

Sväté omše na slávnosť Narodenia Pána, v nedeľu
V sobotu, 24. dec. bude ráno iba jedna sv. omša o 6:30 hod. a potom večer, vigílne vianočné
sv. omše o 16:00 hod. a slávnostná polnočná omša začne presne o pol noci.
Sväté omše na Vianoce – 25. dec. a na svätého Štefana – 26. dec. budú v rovnakých časoch
ako v iné nedele, to znamená, že sv. omše o 18:00 budú v maďarskom jazyku.

..

Farská ofera
Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská ofera.
Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

..

Koledovanie detí po rodinách
Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

..

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady, odkiaľ si ho možno odpáliť pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb až do 16.00 hod. štedrého večera.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. dec. 2016

12.12.2016

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v našom chráme

Od piatka 16. decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do piatku 23. decembra.

V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V sobotu 17. decembra od 6.30 do 8.00 a popoludní od 17.00 do 19.00 hod.

V nedeľu 18. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Do pozornosti dávame skutočnosť, že počas veľkého spovedania budú mať slabšie počujúci veriaci možnosť vykonať sviatosť zmierenia v zákristii nášho kostola.
Zároveň tí, ktorí majú problémy s nohami, môžu využiť v spovednici okrem kľačadla
aj pripravenú stoličku.

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam
Do pondelka 12. decembra 2016, je posledná možnosť nahlásiť v zákristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.
Prosíme, aby ste neodkladali nahlásenie návštevy kňaza pri chorom!

Zbierka na Charitu

V zbierke pre Katolícku Charitu sa v našej farnosti vyzbieralo 1905,- €.

Milodary pre farnosť
Ďakujeme za milodary pre našu farnosť v sume 1 x 200,- € a 1 x 100,- € a 1 x 50 ,- €.
Pre Charitu Blumentál bolo venovaných 100,- €.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy