Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 25. jún 2017

24.6.2017

Prikázaný sviatok Petra a Pavla

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú nasledovne:

Ráno a dopoludnia: 5:45, 6:30, 9:00, 12:00

Popoludní a večer: 16:30, 18:00, 19:00

Poďakovanie pánom kaplánom

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Stanislavovi Čúzymu a pánovi kaplánovi

vdp. Petrovi Drbohlavovi za obetavú službu v našej farnosti.

Nech ich dobrotivý Pán sprevádza na nových pôsobiskách.

Privítanie nových kňazov do našej farnosti

Na budúcu nedeľu privítame v našej farnosti nových kňazov, konkrétne nového pána kaplána vdp. Vladimíra Mikulca, doterajšieho kaplána v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.
Ako výpomocný duchovný bude v našej farnosti pôsobiť
vdp. Benjamin Kosnáč, ktorý doposiaľ pôsobil v USA, v meste Detroit.

Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe vo farnosti Blumentál.

Zbierka

Túto nedeľu sa koná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Vyslovujeme vám Pán Boh odmeň!

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Pozvánka
Pozývame veriacich na slávnosť Cyrilometodská ratolesť, ktorá sa bude konať v nedeľu 2. júla 2017 pri kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. O 15.00 hod. bude spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. začne svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. (Plagát je na výveske)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. jún 2017

24.6.2017

Zmena sv. omší – 18. 6. 2017

Túto nedeľu (18. 6. 2017) je zmena sv. omší – z dôvodu konania celobratislaveskej procesie Božieho Tela. Sväté omše nebudú o 10:30 a o 12:00 hod.

Popoludňajšie sv. omše budú bez zmeny.

Zbierka

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Dokument AKVINAS

Farnosť Bratislava – Kalvária pozýva na predpremiéru nového dokumentu s názvom AKVINAS, opisujúceho životný príbeh najstaršieho, dnes už 102 ročného, slovenského dominikána P. Akvinasa Gaburu OP.

Predpremiéra sa uskutoční v piatok 23. 6. o 19:00 hod. po večernej sv. omši vo farskom kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii.

Úvodné slovo bude mať Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, ktorý podáva
v dokumente aj svoje osobné svedectvo.

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby v dňoch 23.6. – 25.6. o 17.00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave. Viac informácii je na plagáte vo výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. jún 2017

11.6.2017

Prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a aKrvi

Vo štvrtok 15. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sv. omše budú:

dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 12:00

večer: 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom.

Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

Zmena sv. omší v nedeľu

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti koncelebrujúcich kňazov a veriacich laikov, zodpovedajúcej dôležitosti slávnosti Božieho Tela ako svedectva verejného vyznania viery, sväté omše o 10:30
a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička).
Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V piatok, 16. júna o 18:00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave, uskutoční pontifikálna sv. omša, z príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Bude ju sláviť otec arcibiskup
a všetci sú srdečne pozvaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. jún 2017

5.6.2017

Zápis sv. omší

Zapisovanie úmyslov bude vždy po sv. omši v sakristii.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 28. máj 2017

29.5.2017

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

Za vaše milodary vopred ďakujeme.

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
vždy pred večernými svätými omšami.

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Informácia pre rodičov

Uvoľnili sa nám tri miesta do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční od 8. – 15. júla 2017
v zariadení Škola v prírode Lazy pod Makytou. Ak máte záujem prihlásiť dieťa, prihlášku nájdete v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať
v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do 31. mája 2017.

Ostatné informácie Vám včas oznámime.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21. máj 2017

23.5.2017

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok – 25. mája – je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.
Sväté omše budú ráno a dopoludnia:
5.45, 6.30, 9.00 a 12.00 hod.
Večer o
16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a 19.00 hod.

V Katedrále sv. Martina bude v ten deň pontifikálna sv. omša o 17.00 hod.

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 26. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred popoludňajšou svätou omšou, ktorá začína o 16:30 hod.

Jubilejný rok v Bazilike v Marianke

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci
pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti
a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať:

ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu

ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť

ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam nejaký čas strávia
v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky

Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku alebo do

nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. máj 2017

6.5.2017

Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania. Po sv. omšiach sa dnes koná celoslovenská zbierka na seminár.
Vopred vďaka za vaše milodary.

Sv. omše na štátny sviatok 8. mája
V pondelok (8. mája) je štátny sviatok a sv. omše budú ráno o 6:30 a večer o 16:30 hod.

Stretnutie mladých CLIPTIME

Pripomíname, že budúci víkend (12.-14. mája) sa vo Svätom Jure uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime s tohtoročným heslom S TEBOU. Viac informácií o programe aj registrácii je na stránke cliptime.sk.

Púť v Báči

Pripomíname pozvanie na púť do Báču v šamorínskom dekanáte, ktorá sa bude konať v nedeľu 14. mája 2017 z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie
a 100. výročia fatimských zjavení. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

Duchovná obnova u Jezuitov

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s pátrom Jozefom Kyselicom na tému „Priateľstvo“. Obnova sa uskutoční budúcu sobotu 13. mája v priestoroch Teologickej fakulty na Kostolnej ulici so začiatkom o 15:00. Vchod je v tesnej blízkosti Primaciálneho námestia.

Oznam Charity Blumentál - Informácia pre seniorov

Na sobotu 3. júna 2017 pripravujeme už tradičnú púť do Šaštína.

Termím prihlasovania včas oznámime.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 30. apríl 2017

6.5.2017

Celodenná poklona

V piatok – 5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu.
Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernými sv. omšami.

Ružencové bratstvo oznamuje

Ružencové bratstvo pri farnosti Blumentál pozýva na pravidelnú, spoločnú modlitbu svätého ruženca po rannej sv. omši o 6:30 a pred sv. omšou o 16:30.
Zároveň pozývame všetkých záujemcov k vstupu do ružencového bratstva.
Kontakty a podrobnejšie informácie nájdete na chrámovej výveske.

Sv. omše na štátny sviatok 1. mája
V pondelok je štátny sviatok a sv. omše budú ráno o 6:30 a večer o 16:30 hod.

Májové litánie
Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie, po rannej
sv. omši o 6:30 a po večernej sv. omši o 16:30 hod.

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 3. mája 2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému „Rodičia a súrodenci“ (Gn 37, 2-11), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

Oznam charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že dňa 4. mája nebude právna poradňa.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. apríl 2017

16.4.2017

Veľkonočná oktáva

Osem dní slávime najväčšie kresťanské sviatky – slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista a jeho víťazstvo nad smrťou. Budeme prežívať najskôr Veľkonočný týždeň a potom, až do Zoslania Ducha Svätého (do 3. júna 2017) Veľkonočné obdobie.

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka.
Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú nasledove:

Ráno o 6:00, 7:30, 9:00 a 10:30 hod.;

Večer o 16:30 a o 19:00 hod.

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas Veľkonočnej oktávy po skončení večernej sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy