Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 16. apríl 2017

16.4.2017

Veľkonočná oktáva

Osem dní slávime najväčšie kresťanské sviatky – slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista a jeho víťazstvo nad smrťou. Budeme prežívať najskôr Veľkonočný týždeň a potom, až do Zoslania Ducha Svätého (do 3. júna 2017) Veľkonočné obdobie.

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka.
Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú nasledove:

Ráno o 6:00, 7:30, 9:00 a 10:30 hod.;

Večer o 16:30 a o 19:00 hod.

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas Veľkonočnej oktávy po skončení večernej sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. apríl 2017

10.4.2017

Veľkonočné trojdnie

..

Zelený štvrtok: 18:00 - Pamiatka Pánovej večere, so 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok: 7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom J. Hudecom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

14:30 - Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

15:00 - Veľkopiatočné obrady

do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

..

Biela sobota: 7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:15 - poklona pri Božom hrobe a deviatnik k Božiemu milosrdentvu

19:30 - Veľkonočná vigília

..

Veľkonočná nedeľa: štandartne, ako každú inú nedeľu v roku

..

Veľkonočný pondelok: sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30 a 19:00.

..

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

..

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

..

Veľkonočná farská zbierka

Na budúcu nedeľu (Veľkonočná nedeľa) sa uskutoční pravidelná farská ofera. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. apríl 2017

2.4.2017

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa bude modliť spoločenstvo Viera a život.

..

Pomazanie chorých
V sobotu (8. 4. 2017) o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 11:00 hod.
Sviatosť pomazania chorých môže prijať ten veriaci, ktorý v uplynulom roku túto sviatosť neprijal a má vážnu chorobu alebo vysoký vek.

..

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, môžu byť nahlásení v sakristii kostola a kňaz ich navštívi u nich doma.

Prosíme, aby aj ostatná rodina prihliadala na duchovné potreby ich chorých a starých členov
a umožnila im návštevu kňaza.
Posledný termín nahlásenia je streda 5. 4. 2017.

..

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme
do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

..

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia
Počas prvopiatkového týždňa spovedáme ako obvykle, pričom od 6. apríla začína aj Veľkonočné spovedanie, v pracovné dni pri ranných svätých omšiach a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V sobotu 8. apríla spovedáme od 6.30 do 8.00 hod. a od 17.45 do 19.00 hod.

Na Kvetnú nedeľu (9. apríla) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb
a pri večerných slovenských sv. omšiach.

..

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.
..

Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 20. mája prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Jelenia, Česká štátna a Jeséniová.

Dňa 27. mája prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Vazovova, Kalinčiakova a Sibírska.

..

Slávnosť birmovania
Dňa 29. apríla – v sobotu – bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania o 10:00 hod.

..

..

OZNAMY BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZY

..

..

Lectio Divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 5. apríla 2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom “Požehnanie pre novú rodinu” (Gn 29, 1-20).

..

Duchovná obnova Jezuiti

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov
na duchovnú obnovu s pátrom Milanom Bubákom na tému „Tajomstvo Veľkej noci”.
Obnova sa uskutoční budúcu sobotu 8. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity na Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. marec 2017

2.4.2017

Pomazanie chorých
V sobotu (8. 4. 2017) o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 11:00 hod.
Sviatosť pomazania chorých môže prijať ten veriaci, ktorý v uplynulom roku túto sviatosť neprijal a má vážnu chorobu alebo vysoký vek.

..

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, môžu byť nahlásení v sakristii kostola a kňaz ich navštívi u nich doma.

Prosíme, aby aj ostatná rodina prihliadala na duchovné potreby ich chorých a starých členov
a umožnila im návštevu kňaza.
Posledný termín nahlásenia je streda 5. 4. 2017.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. marec 2017

20.3.2017

Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 20. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

.

Slávnosť Zvestovania Pána

V sobotu budeme sláviť liturgickú slávnosť Zvestovania Pána – keďže nejde o prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v iné soboty.

.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa budú modliť deti.

.

Zmena času

Na budúci týždeň sa v noci, z 25. na 26. marca mení čas o jednu hodinu dopredu.

.

Fórum života
Občianske združenie Fórum života organizuje 17. ročník kampane 25. marec –
Deň počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu od počatia. Život nás všetkých sa začal počatím, a preto aj tento ročník kampane sa nesie v znamení osláv počatia každého z nás, aby sme si cez hodnotu svojho vlastného života uvedomili vzácnosť každého počatého života, aj toho nenarodeného. Oslávme svoje „počatiny“ spoločne v období od 19.
do 26. marca nosením bielej stužky alebo usporiadaním malej oslavy aj v našom/vo vašom spoločenstve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

Zároveň občianske združenie Fórum života pozýva na benefičný Koncert za život s Komorným orchestrom ZOE a husľovým virtuózom Jurajom Tomkom, ktorých bude slovom sprevádzať známy spisovateľ Daniel Hevier, dňa 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. marec 2017

6.3.2017

Svätá omša cez týždeň o 12.oo hod.

Na základe prieskumu, ktorý sa v našej farnosti uskutočnil a keďže svätá omša cez týždeň
o 12.oo hod. bola najžiadanejšia, zavádzame ju na skúšobné obdobie od Popolcovej stredy. Sviatosť zmierenia pred sv. omšou o 12:00 bude bývať pol hodinu pred začiatkom tejto omše.

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN.
Zapísať je možno jednu svätú omšu za mesiac.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa budú modliť matky.

Zbierka na charitu
Ako sme vyhlasovali, túto nedeľu bude zbierka na Katolícku charitu. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

Výročie posviacky katedrálneho chrámu

V piatok 10. marca si pripomíname výročie posvätenia katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy. Tento deň sa slávi ako sviatok v celej diecéze.
V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude biskupské slávenie o 17.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. feb. 2017

26.2.2017

Svätá omša cez týždeň o 12.oo hod.

Na základe prieskumu, ktorý sa v našej farnosti uskutočnil a keďže svätá omša cez týždeň
o 12.oo hod. bola najžiadanejšia, zavádzame ju na skúšobné obdobie od Popolcovej stredy.

Popolcová streda

Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Znamená to, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Najbližšiu nedeľu sa budú modliť Krížovú cestu pedagógovia.

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu.

Štúdium na bohosloveckej fakulte

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017.

Poďakovanie od Arcidiecéznej charity

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a prosí veriacich
o podporu aj v tomto roku.

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina

V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

Popolcová streda v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 1. marca o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20.00 hod. bude konať
v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Láska rodičov k deťom“ (Gn 22, 1-19).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. feb. 2017

26.2.2017

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary pre našu farnosť v sume 150,- €.

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Fašiangové posedenie

V rámci klubových stretnutí pozývame všetkých, ktorí majú radi ľudové piesne, na fašiangové posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. februára 2017 od 15. hodiny,
v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spolu prežijeme príjemné ukončenie fašiangov. Príspevok od gazdiniek v podobe sladkých
či slaných dobrôt je vítaný.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. feb. 2017

16.2.2017

Fašiangové posedenie
V rámci klubových stretnutí pozývame všetkých, ktorí majú radi ľudové piesne, na fašiangové posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. februára 2017 od 15. hodiny,
v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spolu prežijeme príjemné ukončenie fašiangov. Príspevok od gazdiniek v podobe sladkých
či slaných dobrôt je vítaný.

..

OZNAMY CHARITYBLUMENTÁL

..

Prosba o spoluprácu

Charita Blumentál hľadá aktivistu- aktivistku, ktorý by bol ochotný viesť doučovanie angličtiny, resp. konverzáciu v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžte mailom, alebo telefonicky,
kontaktne údaje nájdete na web stránke
www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme a tešíme
sa na spoluprácu s Vami.

Pridané do rubriky farské oznamy