Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 25. august 2019

24.8.2019

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na štvrtok 29. augusta pripadá štátny sviatok, úradné hodiny na našom farskom úrade v tento deň nebudú a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

b

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Adorácia rodín za rodiny

Modlitbová reťaz „Adorácia rodín za rodiny“, ktorej súčasťou je nepretržitá 12-hodinová modlitba pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou so spoločným úmyslom modliť sa za naše rodiny, bude v nasledujúcom týždni od pondelka do nedele (26. august 2019 – 1. september 2019) pokračovať v Kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici od 8:00 do 17:15 hodiny. Plagát s informáciou o akcii je vo výveske.

b

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Komunita Oratória sv. Filipa Nériho srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Putovanie je spojené s modlitbou a je duchovnou prípravou na Národný pochod za život. Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Začne sa v Kostole Svätej rodiny v Petržalke sv. omšou o 18.00 a ukončí sa ráno v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí. Prihlásiť sa môžete cez krátky formulár na internetovej stránke www.7kostolov.sk. Plagát je vo výveske kostola.

b

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci hodovej zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu - 18. augusta 2019 sa vyzbieralo 5430,-€, z toho 4100,-€ bola zbierka, 200,-€ bolo darovaných v hotovosti a 30,-€, 100,-€ a 1000,-€ ste poslali na účet našej farnosti. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. august 2019

24.8.2019

Hodová svätá omša a hodová zbierka

Dnešnú nedeľu 18. augusta oslavujeme hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500,- 260,-, 100,- a 50,- , darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. august 2019

10.8.2019

Prikázaný sviatok a sväté omše

Vo štvrtok - 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 hod.

n

Hodová svätá omša a hodová zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť budúcu nedeľu 18. augusta oslavuje hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň! Slávnostná svätá omša bude o 9.00 hod.

n

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- , poslané na účet našej farnosti a 60,- 100,- a 50,- darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. august 2019

3.8.2019

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, ktorý ste minulý týždeň darovali v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 28. júl 2019

26.7.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

b

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas mesiaca august zatvorená. Svoje služby začne poskytovať po prázdninovej prestávke od 4. septembra 2019.

b

Zoznamy na modlitbu ruženca

Zoznamy na ďalšie obdobie ku kaplnke PMZM si členovia môžu vyzdvihnúť v kostole po modlitbe posvätného ruženca u svojich modliteliek na fatimskú sobotu dňa 3. augusta 2019.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500,- 400,- a 30,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 800,- a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21. júl 2019

20.7.2019

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- 300,- a 300,- , poslaných v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 95,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 14. júl 2019

12.7.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu - 7. júla 2019 sa vyzbieralo 6243,-€, z toho 500,-€ a 50,-€ bolo darovaných v hotovosti, 200,-€ bolo v pokladničkách pri sviečkach a na účet farnosti prišlo 383,-€, 100,-€, 60,-€, 300,-€, 50,-€, a 400,-€. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

n

Živá reťaz

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke www.hrdinarodinu.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. júl 2019

5.7.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Túto nedeľu 7.7.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutočňuje zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

v

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej fasády v sume 50,- a 200,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 30. jún 2019

28.6.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 7.7.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Poďakovanie za zbierku na dobročinné diela svätého Otca

V zbierke na dobročinné diela svätého Otca sa vyzbieralo v našej farnosti 2190,- €. Vyslovujeme vám úprimné Pán Boh odmeň!

p

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

V piatok je neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú o: 6:00, 9:00, 12:00, 16:30 a 19:00 hod. Sv. omša o 9:00 bude v priamom prenose na Slovenskom rozhlase.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 2. septembra 2019. Ďakujeme za pochopenie.

p

Príhovory pomocného biskupa o význame modlitby na sv. omšiach v kostole Sv. Ladislava

Nastávajúci týždeň, od pondelka do piatka 1. až 5. júla, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť v Kostole svätého Ladislava sväté omše začínajúce o 17.30 hod., počas ktorých bude mať príhovory o význame a dôležitosti modlitby v živote veriaceho človeka. Pondelňajší príhovor má názov „Dôležitosť rannej modlitby“. Ostatné témy nájdete na webovej stránke a facebooku bratislavského pomocného biskupa.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej fasády v sume 30,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 a 250,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy