Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 17. december 2017

16.12.2017

Spovedanie k Vianočným sviatkom

K vianočným sviatkom budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do soboty 23.12.2017: v dnešnú nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00; v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 19.00; v piatok od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 22.00 a v sobotu od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00.

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi k Sviatosti Zmierenia, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez Sviatosti Manželstva, že majú prekážku pristupovať k Sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme.

P

Sväté omše v Blumentáli na Štvrtú adventnú nedeľu – Vigília Narodenia Pána

6.00     7.30      9.00       10.30       12.00        16.30 (vigílna)         (o 18.00 a 19.00 nebudú) 24.00 (polnočná)

Na Štedrý deň nás neviaže prikázaný pôst.

P

Vianočné farské oznamy 2017

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

P

Koledovanie detí po rodinách

Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

P

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 23.12.2017 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za milodary v pokladničke Bohu známemu v sume 500 Euro, od ružencového bratstva v sume 350 Euro a ďalšie milodary v sume 100 a 50 Euro.

P

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. december 2017

10.12.2017

Zbierka na charitu

Minulú nedeľu 3.12.2017 bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 1725 Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 12.12.2017, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

P

Spovedanie k Vianočným sviatkom

V sobotu 16.12.2017 začíname spovedať k vianočným sviatkom. Budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do soboty 23.12.2017: v sobotu 16.12.2017 od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00. v nedeľu 17.12.2017 od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

P

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16.12.2017 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známemu darcovi milodaru v sume 50 euro.

P

Pontifikálna sv. omša a koncert piesní z nového maďarského spevníka na počesť sv. Martina v Katedrále

V pondelok 11.12.2017 sa o 17.00 hod. uskutoční v Katedrále sv. Martina koncert piesní publikovaných v novom maďarskom spevníku s názvom Piesne na počesť biskupa svätého Martina. Po koncerte začne o 18.00 hod. sv. omša v latinskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a kazateľom bude szombathelyský biskup Mons. János Székely.

P

Misijný jarmok

Misionári verbisti a spoločenstvo veriacich pri Kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej 2 v Bratislave-Petržalke Vás srdečne pozývajú na 15. ročník Misijného jarmoku, ktorý sa bude konať na 3. adventnú nedeľu doobeda (Svätá omša o 8:00, začiatok jarmoku o 9:00, Slávnostná svätá omša o 10:00, predpokladaný koniec jarmoku o 13:00). Výťažok z tejto akcie poputuje tento rok do Ruska, kde pôsobí Páter Michal Marhefka.

P

Adventný koncert

Maltézska pomoc Slovensko pozýva na Adventný koncert posvätnej hudby Bacha a Mozarta, v nedeľu 17.12.2017 o 15.00 hod. v Modrom kostole (sv. Alžbety), dobrovoľné vstupné bude použité na podporu projektov Maltézskej pomoci pre odkázaných ľudí.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. december 2017

2.12.2017

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 3.12.2017 sa koná zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V piatok, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú o 5:45; 6:30 ; 9:00; 10:30 (školská); 12:00; 16:30; 18:00 (slovenská); 19:00

P

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

P

Štvrtková adorácia s Béčkarmi

Tohto týždňová štvrtková adorácia bude sprevádzaná blumentálskym zborom Béčkari. Srdečne Vás pozývajú.

P

Adventná akadémia ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Dňa 9.12.2017 o 19:00 hod. (po večernej sv. omši) Vás srdečne pozývame na adventnú akadémiu na ktorej vystúpi známa speváčka Hanka Servická so svojou kapelou a náš pán kaplán Martin Šafárik.

P

Zápis úmyslov svätých omší

Zápis omšových úmyslov na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC, sa začne od pondelka 4.12.2017 po všetkých svätých omšiach v sakristii. Každý veriaci má možnosť zápisu jednej svätej omše na mesiac.

P

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Počas tohto týždňa, do 12.12.2017, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

P

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16.12.2017 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

P

Adventná misijná burza

Občianske združenie DOBROTA PRE AFRIKU pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií na Adventnú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 9.12.2017 (sobota) v čase od 10. do 17. hod. v pastoračnom centre Kostola sv. Rodiny v Petržalke.

P

Modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 6.12.2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Jeremiáš sa rozhoduje“ (Jer 1, 4-19). Bude ho viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Pozývame na svätú omšu spojenú so zasvätením Bratislavy Panne Márii, ktorú bude v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť Najsvätejšej Trojice) 8.12.2016 o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Duchovná obnova pre dospelých mladých

Jezuitskí mladí pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s témou Dôvera - život podľa Božej vôle (Máriino fiat). Uskutoční sa v sobotu 9.12.2017 v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity o 15:00.

P

Časopis Blumentál

Vyšlo decembrové číslo časopisu Blumentál – k dispozícii je na obvyklom mieste v kostole.

P

Poďakovanie za milodary

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známym darcom milodarov v sume 200 euro a v pokladničke 500 euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. november 2017

25.11.2017

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 3.12.2017 sa uskutoční zbierka na charitu, ktorá pomáha rodinám zaťaženým exekúciami, seniorom s nízkym dôchodkom, deťom bez mamy a otca, chudobným vo farnostiach, k poskytnutiu starostlivosti seniorom a ľuďom s duševným ochorením a tiež priamo farnostiam.

P

Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Verejná diskusia: „Aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.“

KBS pripravila na 29.11.2017 od 16.30 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ul. v rámci cyklu „Nádvorie hľadajúcich“ verejnú diskusiu na tému „Aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.“

P

Novéna k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Pozývame Vás na novénu k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá sa bude konať od 30.11. do 8.12.2017 v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave o 17.30 (v nedeľu o 20.00) a zavŕšená bude 8.12..2017 zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii.

P

Projekt záchrany irackých kresťanov

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Viac na stránke www.acn-slovensko.org.

P

Darovanie krvi

Pozývame Vás na darovanie krvi v Dome Quo Vadis pondelok 4.12.2017 od 8:00 - 11.00 hod. Je však potrebné sa vopred zaregistrovať na internete https://domquovadis.sk/udalost/daruj-kusok-seba-darovanie-krvi-v-qv

P

Charitný čaj z Afriky a predvianočný „dobro QV bazár“

Slovenská katolícka charita Vás pozýva na charitný čaj z Afriky a predvianočný „dobro QV bazár“ do Domu Quo Vadis vo štvrtok 30. novembra od 15 hod. Viac informácií je na internete https://domquovadis.sk/udalost/dobro-qv-bazar

P

Stánok Maltézskej pomoci na Vianočných trhoch

Maltézska pomoc pozýva do svojho stánku na Hviezdoslavovom námestí počas Vianočných trhov, ktorý ponúka možnosť občerstviť sa dobrým slovom, rozhovorom i vianočným punčom. Dobrovoľné finančné príspevky, budú použité na dobročinné projekty predovšetkým na rozvoz stravy znevýhodneným a opusteným seniorom v Bratislave.

P

Stánok Bratislavskej arcidiecézy na Vianočných trhoch

V dňoch 15.-22.12.2017 bude mať Bratislavská arcidiecéza na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí svoj stánok ako miesto na rozhovor a rozdávanie náboženskej literatúry. Srdečne pozývame zastaviť sa pri ňom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. november 2017

19.11.2017

Svätomartinská zbierka

Tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka z minulej nedele, v tomto roku určená na poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov bola v našom chráme 3116 €. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Výnos kampane sviečka za nenarodené deti

Fórum života ďakuje veriacim z farnosti Blumentál. Počas tohtoročnej kampane Sviečka za nenarodené deti 2017 sa vo vašej farnosti vyzbieralo 790 €. Finančné prostriedky budú použité na aktivity zamerané na ochranu počatého života a prirodzenej rodiny.

P

Prednášky prof. Raymonda de Souza

Fórum života pozýva na prednášky prof. Raymonda de Souza, zástupcu Human Life International, USA, člena rádu Maltézskych rytierov, pro-life aktivistu, rečníka na tému kultúry života a smrti v mnohých krajinách sveta. V Bratislave sa prednáška uskutoční dňa 20.11.2017 o 18.30 v aule Teologickej Fakulty Trnavskej univerzity na Kostolnej 1.

P

Deň otvorených dverí na Cirkevnom konzervatóriu

Pedagógovia a študenti Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava, pozývajú najmä uchádzačov o štúdium a ich príbuzných, priateľov a známych na Deň otvorených dverí v sobotu 25.11.2017 od 9:00 do 15:00 hod.

P

Gospelový koncert 20 rokov s Continentals

Gospelový koncert 20 rokov s Continentals sa uskutoční 25.11.2017 o 18.00 v Divadle Nová Scéna. Viac informácií je na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. november 2017

11.11.2017

Svätomartinská zbierka

Túto nedeľu 12.11.2017 sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

P

Koncert v Katedrále sv. Martina

Túto nedeľu 12.11.2017 sa o 15.00 hod. uskutoční v Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých srdečne pozývame.

P

Úradné hodiny a sväté omše v piatok 17.11.2017

Keďže piatok 17.11.2017 je štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade úradné hodiny. Sväté omše v tento deň budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

P

Týždeň Cirkvi pre mládež

Tento týždeň od 12. do 19.11.2017 je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku www.mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka.

P

Večer „AJ TY!“

Arcidiecézne centrum mládeže Alstrova 171, Bratislava pozýva mladých na večerný program s názvom AJ TY!, ktorý sa začína 14.11.2017 o 18:30 sv. omšou, pokračuje adoráciou, filmovým večerom spolu s večerou.

P

Evanjelizačný program Godzone

Evanjelizačný program Godzone sa v Bratislave uskutoční v piatok 17.11.2017 od 18:00 v Hant Aréne.

P

Konferencia o Etických a morálnych aspektoch povolania farmaceuta

V piatok 17.11.2017 sa o 9.00 hod. bude konať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. november 2017

4.11.2017

Svätomartinské trojdnie

Pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia. Sväté omše budú v piatok 10.11. a v sobotu 11.11. o 17:00 a v nedeľu 12.11.2017 o 10:30 hod.

P

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu 12.11.2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

P

Hodová zbierka

Hodová zbierka bola 1320 Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

P

Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 8.11.2017 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému Jonatán a Dávid, sila priateľstva (1Sam 20, 1-17), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Povolanie a spôsob nášho života. Obnova sa uskutoční v sobotu 11.11.2017 v priestoroch Teologickej fakulty TU pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00 hod.

P

Potravinová zbierka

Bratislavská arcidiecézna charita vás pozýva zapojiť sa do potravinovej zbierky, ktorá sa bude konať od 9. 11. do 11. 11. 2017 t.j. od štvrtku do soboty v predajniach Tesco v Bratislave na Kamennom námestí, v nákupnom centre Vajnoria, Tesco na Košickej, Tesco Brestovka v Dúbravke, v Senci a v Záhorskej Vsi. Budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte a prispejete kúpou potravín pre tých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a tým aj vy budete účastní nášho poslania byť bližšie pri človeku. Ak by ste mali záujem pomôcť počas zbierky ako dobrovoľník, viac informácií nájdete na www.charitaba.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 29. október 2017

30.10.2017

Hodová slávnosť v Blumentáli

Dnes 29.10.2017 o 9.00 je hodová svätá omša a po svätých omšiach sa koná tradičná hodová zbierka.

P

Zbierka na misie

Zbierka na misie bola 2143,- Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Slávnosť Všetkých svätých

V stredu 1.11.2017 je prikázaný sviatok, kedy si v celej Cirkvi pripomíname oslávenú Cirkev v nebi – teda všetkých svätých, ktorí sú známi alebo neznámi, ale sú pri Pánu Bohu v nebeskej vlasti. Sväté omše v tento deň budú ako v nedeľu.

P

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok, iba spomienka)

Vo štvrtok 2.11.2017 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň nasledovne: 5:45, 6:30, 12:00, 16:30 a 18:00.

P

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

P
Dušičková pobožnosť

V stredu, 1. novembra o 15.00 hod., sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v štvrtok, 2. novembra, po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Na prvý piatok sa o 15.00 budeme modlievať modlitbu korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia sa o 16.15 zakončí eucharistickým požehnaním.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. október 2017

21.10.2017

Zbierka na misie

Dnes sa koná zbierka na misie. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme Bohu známemu darcovi úprimné Pán Boh odmeň za milodar vo výške 300 Euro.

P

Hodová slávnosť v Blumentáli

V sobotu, 28.10.2017 si pripomíname 129. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude v nedeľu 29.10.2017 o 9.00 hod. a po všetkých nedeľných svätých omšiach sa bude konať tradičná hodová zbierka. V modlitbách pamätajme na +vdp. Jozefa Poecka [Péka], pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

P

Zmena času

V noci zo soboty 28. na nedeľu 29.10.2017 sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

P

Stretnutie náboženstiev

Rehoľa menších bratov františkánov a Komunita Svätého Egídia pozývajú na stretnutie náboženstiev s motívmi vzájomného porozumenia, priateľstva a mieru. V pondelok 23.10.2017 o 18.00 hod. v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. V túžbe po mieri sa zjednotia moslimovia, židia, kresťania.

P

Prednáška na tému: Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia

Ako môže spolupracovať malé spoločenstvo s farnosťou? Odpovede ponúka prednáška s názvom Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia, ktorá sa uskutoční dňa 24.10.2017 o 18.00 sa v Dome Quo vadis.

P

Prednáška na tému: Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie

Nadácia Slovakia christiana pozýva na prednášku kňaza prof. Pawla Bortkiewicza s názvom Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie. Uskutoční sa 26.10.2017 o 18.00 hod. v Centre Salvator (kapitulná sieň) na Jakubovom nám. 4-5 v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy