Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 2.6.2024

1.6.2024

FARSKÉ OZNAMY 2. júna 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa        2.6. DEVIATA NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok    3. 6.   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Utorok        4. 6.   féria

Streda         5. 6.   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok        6. 6. féria

Piatok          7. 6. NAJSVätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota         8. 6.   Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Nedeľa        9.6. DESIATA NEDEĽA V cezročnom období

a

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše.

a

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na obdobie júl, august, september zapisujeme v sakristii od pondelka 3. júna. Je možné zapísať si jeden úmysel.

a

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Blahorečenie Božieho služobníka Janka Havlíka bude 31. augusta 2024 v Šaštíne o 10:00. Ďalšie informácie sú na informačných materiáloch vzadu v kostole a tiež na webovej stránke www.janhavlik.sk

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,-€ poslané na farský účet a 200,- € v hotovosti..

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 26.5. 2024

28.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 26. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       26.5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE

Pondelok    27. 5. féria

Utorok        28. 5. féria

Streda        29. 5. féria

Štvrtok        30. 5. NAJSVätejšieho KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť (prikázaný sviatok)

Piatok           31. 5. féria

Sobota          1. 6.   Sv. Justín, mučeník, spomienka

Nedeľa         2.6. DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

a

Prikázaný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 30. 5. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

  • Sv. omša v deň slávnosti

◦         5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (s eucharistickou procesiou v kostole) a  19:00.

  • Sv. omša v nedeľu 2. 6.

◦         Na Primaciálnom námestí bude o 10:30 celobratislavská slávnosť s eucharistickou procesiou ku kostolu sv. Jána z Mathy. Z toho dôvodu v Blumentáli v uvedenú nedeľu nebudú omše o 10:30 a 12:00 hod.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 65,- 20,-€ poslané na farský účet.

a

VYHLÁSENIE KBS K EURÓPSKYM VOĽBÁM

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého  z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.”

(Treba prečítať v nedeľu 26. 5. 2024 pri všetkých svätých omšiach v rámci farských oznamov.)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19.5.2024

18.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 19. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       19.5. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA svätéhoslávnosť

Pondelok    20. 5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok        21. 5. féria

Streda         22. 5. féria

Štvrtok        23. 5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného. Kňaza, sviatok

Piatok         24. 5. féria

Sobota         25. 5. féria

Nedeľa        26. 5. NEDEĽA NAJSVäTEJŠEJ TROJICE, slávnosť

a

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána

a

Výnos zbierky na katolícke masmédia

Výnos zbierky na katolícke masmédia je 3850,- €. Pán Boh zaplať.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Oznam Charity Blumentál - pre rodičov o letnom tábore

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora organizovaného Charitou Blumentál. Rodičia detí, ktoré sa tábora zúčastnia a ktorí by chceli  získať zľavu z poplatku tak môžu urobiť v pondelok 20. mája , alebo v stredu 22. mája 2024 v kancelárii charity na  Farskom úrade na Vazovovej 8. , v čase od 16.oo - 17.30 hod.  kde zároveň uhradia platbu v hotovosti. Prosíme, aby  si pripravili presnú sumu. Ostatní rodičia vykonajú platbu priamo na účet charity.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x 100,- 55,-€ poslané na farský účet a 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. máj 2024

12.5.2024

OZNAMY

12. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa Siedma VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 13. 5. féria

Utorok 14. 5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Streda 15. 5. féria

Štvrtok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Piatok 17. 5. féria

Sobota 18. 5. féria

Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

Zbierka na katolícke masmédia

V nedeľu 12. 5. počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

Stretnutie mladých

Pozývame (kapláni) na stretnutie mladých (vek cca 18-35 rokov), ktoré sa uskutoční pondelok 13. mája o 19:00 na fare. Adresa: Vazovova 8. Náplňou stretnutia bude modlitba, zaujímavá téma a následná diskusia.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do kostola vstupovali v primeranom oblečení a aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklom, kolobežkou a zvieratami.

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí, ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné si prihlasovací QR kód stiahnuť vo výveske pred kostolom.

Rádio Mária

Tím Rádia Mária Slovensko aj tento rok pozýva zapojiť sa do svetového “behu lásky” – Mariathonu s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohlo šíriť Božie Slovo prostredníctvom vysielania Rádia Mária. Podporiť projekty môžete (od stredy 8. mája 2024) na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 a VS: Mariathon 24 . Bližšie informácie o projektoch nájdete v ich dvojmesačníku alebo na www.radiomaria.sk .

Navšteva 7 kostolov

Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho, tento rok Nedele Najsvätejšej Trojice. Treba sa zaregistrovať online. Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5.5.2024

5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 5. mája 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok                6. 5. féria

Utorok                   7. 5. féria

Streda                    8. 5. féria

Štvrtok                   9. 5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť(prikázaný sviatok)

Piatok                    10. 5. féria

Sobota                   11. 5. féria

Nedeľa                  12.5.  SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na katolícke masmédia

Budúcu nedeľu počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

a

Štátny sviatok

V stredu 8. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

a

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V nedeľu 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Keďže je nedeľa, poklona bude v čase od 13:00 - 16:15.

a

Prikázaný sviatok - Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 9. 5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú:

  • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 hod.;
  • Katedrála sv. Martina: 18:00 hod. (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

a

Modlitba ruženca

Pozývame veriacich všetkých vekových kategórií v nedeľu 5.5. o 17.30 hod do kostola sv.Michala v Karlovej vsi. Budeme sa modliť Živý ruženec, kde každý účastník predstavuje jedno zrniečko ruženca. Po modlitbe bude malé pohostenie.

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť vo výveske pred kostolom.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 4x50,- 2x20,-€ poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 28.4.2024

28.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 28. apríla 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       28.4. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok      29. 4. SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI,   PATRÓNKY EURÓPY, sviatok

Utorok         30. 4. féria

Streda          1. 5.  sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok         2. 5. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok           3. 5. sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Sobota          4. 5.   féria

Nedeľa          5.5  ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na kňazský seminár

Výnos zbierky na kňazský seminár bol 4 085,- €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Štátny sviatok

V stredu 1. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

a

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V nedeľu 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Keďže je nedeľa, poklona bude v čase od 13:00 - 16:15.

a

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod.

V piatok o 15:00 bude Korunka Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou oltárnou a v sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

a

Májové litánie

V mariánskom mesiaci máj bude modlitba loretánskych litánií po sv. omši o 16:30 hod.

a

Stretnutie mladých

Pozývame (kapláni) na stretnutie mladých (vek cca 18-35 rokov), ktoré sa uskutoční  v pondelok 29. apríla o 19:00 na fare. Adresa: Vazovova 8. Náplňou stretnutia bude modlitba, zaujímavá téma a následná diskusia.

a

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

a

LECTIO DIVINA

V stredu 1. mája 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš (Gn 2,17) - O postavení človeka pod zákonom slobody (Gn 2,16-17).

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť si vo výveske charity pred kostolom.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 3x100,- 20,-€ poslané na farský účet a 50 € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21.4.2024

20.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 21. apríla 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa   ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Pondelok    22. 4.  féria

Utorok       23. 4. Sv. Vojtech, biskup a mučeník, spomienka

Streda        24. 4. Sv. Juraj, mučeník, ľubovoľná spomienka

Štvrtok       25. 4. Sv. Marek, evanjelista, sviatok

Piatok        26. 4. Prebl. Panna Mária, Matka dobrej rady, ľubovoľná spomienka

Sobota       27. 4.  féria

Nedeľa      28. 4 PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na kňazský seminár

V nedeľu 21. 4. je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady

V piatok 26. 4. bude spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady, ktorej milostivý obraz sa nachádza v našom kostole.

Pri tejto príležitosti sa na sv. omši o 16:30 hod. zídu kňazi pochádzajúci z našej farnosti.

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie začína od pondelka 22. apríla 2024,  a to elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť si vo výveske charity pred kostolom.

aPoďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 155,- 2x100,- 55,- 50,- 33,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. apríl 2024

13.4.2024

OZNAMY

14. apríla 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa 1 TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 15. 4. féria

Utorok 16. 4. féria

Streda 17. 4. féria

Štvrtok 18. 4. féria

Piatok 29. 4. féria

Sobota 20. 4. féria

Nedeľa 21. 4 ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

– NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k osobnej aj spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Zbierka na kňazský seminár

Budúcu nedeľu 21.4. bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Duo Benedictus

Budúcu nedeľu 21.4.2024 v našom kostole bude počas sv. omší o 9:00 a 16:30 doprevádzať liturgiu Duo Benedictus.

Oznam Charity Blumentál - Púť seniorov do Šaštína 27. apríla 2024

Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v  pondelok 15. 4. 2024 od 16.oo – 17.30, prípadne ešte pondelok 22. 4. 2024 v rovnakom čase. (ak budú voľné miesta)

Poplatok je 5 €. Pri prihlasovaní dostanete písomne podrobný program púte.

Predstavenie knihy Zápas srdca

Kaplán Daniel Kremnický vás srdečne pozýva na predstavenie knihy Zápas srdca, na ktorej vydaní spolupracoval, vo štvrtok 18.4. 2024 o 18:00 v dome Quo Vadis (pri kostole Trojička)

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- a 33,- poslané na farský účet a 200,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7.4.2024

6.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 7. apríla 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa                 7. 4. DRUHÁ Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pondelok              8. 4. ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť, (neprikázaný sviatok)

Utorok                 9. 4.   féria

Streda                 10. 4. féria

Štvrtok                 11. 4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Piatok                   12. 4. féria

Sobota                13. 4. féria

Nedeľa                14. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

a

Výnos zbierok

  • Farská zbierka z minulej nedele vyniesla 2860,- €.
  • Zbierka na Boží hrob vyniesla 2305,- €.

Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Oznam Charity Blumentál - Púť do Šaštína

Na sobotu 27. apríla 2024 pripravujeme pre seniorov  už tradičnú púť do Šaštína. Termín prihlasovania a ostatné podrobnosti včas oznámime.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 1000,- 300,- 200,-  100,- 4x 50,-  25,- 20,- poslané na farský účet a 100,- a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy