Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 29. novembra 2020

28.11.2020

Nedeľa 29. 11. Prvá Adventná nedeľa

Pondelok 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Utorok 1.12. féria

Streda 2. 12. féria

Štvrtok 3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Piatok 4. 12. Prvý piatok v mesiaci

Sobota 5. 12. féria

Nedeľa 6. 12. Druhá Adventná nedeľa

b

Dnes po sv. omši sa koná jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary Pán Boh odmeň.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Starší a tí čo chodia pravidelne na sv. spoveď môžu mať prvopiatkovú spoveď aj k vianočným sviatkom.

b

V stredu 2. decembra 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32)

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 50,-33,- , poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. novembra 2020

23.11.2020

Nedeľa 22. 11. Tridsiata štvrtá NEDEĽA CEZ ROK – Krista Kráľa

Pondelok 23.11. féria

Utorok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 25. 11. féria

Štvrtok 26. 11. féria

Piatok 27. 11. féria

Sobota 28. 11. féria

Nedeľa 29. 11. PRVÁ Adventná nedeľa

b

V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch jesenná zbierka na charitu. Diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete bpodporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

b

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Na začiatku svätých omší budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 15,-10,-10,-10,-, , poslané na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15.novembra 2020

14.11.2020

Nedeľa 15. 11. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 16.11. féria

Utorok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Streda 18. 11. féria

Štvrtok 19. 11. féria

Piatok 20. 11. féria

Sobota 21. 11. Obetovanie Panny Márie, spomienka

Nedeľa 22. 11. Tridsiata štvrtá NEDEĽA CEZ ROK – Krista Kráľa

b

Od pondelka 16. novembra sa začnú sláviť sv. omše v našom chráme. Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva budú platiť nové pravidlá. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Stále platia všetky hygienické opatrenia.

b

V utorok 17. novembra na štátny sviatok nebude ranná sv. omša o 5:45 hod.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- 90,-60,-50,-50,- 30,- 30,- , poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 8. novembra 2020

   8.11.2020

   Nedeľa 8. 11. TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

   Utorok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

   Streda 11. 11. Sv. Martina z Tours, biskupa

   Štvrtok 12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

   Piatok 13. 11. féria

   Sobota 14. 11. féria

   Nedeľa 15. 11. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   • Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- 50,- 30,- 20,- , poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 1. novembra 2020

   4.11.2020

   Nedeľa 1. 11. VŠETKÝCH SväTÝCH, slávnosť

   Pondelok 2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých

   Utorok 3.11. féria

   Streda 4. 11. Sv. Karola Borromejského, biskupa

   Štvrtok 5. 11. féria

   Piatok 6. 11. féria – Prvý piatok v mesiaci

   Sobota 7. 11. féria

   Nedeľa 8. 11. TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   • Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- 50,- , poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 25. októbra 2020

   25.10.2020

   Nedeľa 25. 10. TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 26.10. féria

   Utorok 27.10. féria

   Streda 28. 10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov(v našom kostole výročie posviacky chrámu)

   Štvrtok 29. 10. féria

   Piatok 30. 10. féria

   Sobota 31. 10. féria

   Nedeľa 1. 11. Všetkých Svätých, slávnosť

   b

   • V stredu 28. 10. 2020 si pripomenieme výročie posviacky nášho chrámu.

   b

   • Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000,- 100,- 50,- 33,- 30,- 10,- 4,- , poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 18. októbra 2020

   18.10.2020

   Nedeľa 18. 10. DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 19.10. féria

   Utorok 20.10. féria

   Streda 21. 10. féria

   Štvrtok 22. 10. Sv. Jána Pavla II., ľubovoľná spomienka

   Piatok 23. 10. féria

   Sobota 24. 10. féria

   Nedeľa 25. 10. TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

   b

   Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150,- €, poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 11. októbra 2020

   10.10.2020

   Nedeľa 11. 10. DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   Minulú nedeľu bola zbierka „Halier sv. Petra“. Vyzbieralo sa 1147,-€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

   b

   Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnosti na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

   b

   Pápežské misijné diela ponúkajú obrazovú katechézu pod názvom “Povolanie byť misionárom.” Autorom katechézy je kňaz Jozef Šelinga. Objednať si ju môžete cez internetovú stránku www.pmd.sk

   b

   Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- 50,- a 50,- €, poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 4. októbra 2020

   4.10.2020

   Nedeľa 4. 10. DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovolná spomienka

   Utorok 6.10. féria

   Streda 7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

   Štvrtok 8. 10. féria

   Piatok 9. 10. féria

   Sobota 10. 10. féria

   Nedeľa 11. 10. DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   Dnes je zbierka – Halier sv. Petra. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

   b

   Srdečne pozývame mladých, ktorí túžia rozlíšiť svoje životné povolanie a upevniť sa vo svojom vzťahu k Bohu,  prihlásiť sa na kurz Samuel. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte alebo na www.kurzsamuel.sk .

   b

   Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. s témou PRIJATIE a ODPUSTENIE sa uskutoční 23.-25. októbra 2020 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

   b

   V stredu 7. októbra 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kiežby Pán zoslal na všetkých svojho ducha (Nm 11, 24-30).

   b

   V sobotu 10. októbra 2020 o 9.00 a 10.30 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský vysluhovať sviatosť birmovania. Vstup je možný len pre birmovanca a birmovného rodiča.

   b

   Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 350,- a 50,- €, poslané na účet našej farnosti a 150,- a 100,- 20,- € darovaných v hotovosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy