Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 12. júl 2020

11.7.2020

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

k

Zbierka na opravu fasády kostola

Dnes 12. júla, je zbierka na opravu fasády nášho kostola po sv. omšiach. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

k

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola sumách 500, 200 a 100 euro poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. júl 2020

4.7.2020

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

k

Zbierka na opravu fasády kostola

Budúcu nedeľu, 12. júla, bude zbierka na opravu fasády nášho kostola po sv. omšiach. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

k

Výzva

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

k

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sumách 100 a 50 euro a tiež 50 euro poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 28. jún 2020

27.6.2020

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

V rámci zbierky na opravu Blumentálskeho kostola minulú nedeľu sa vyzbieralo 5020,- €, z toho 300,- 100,- 50,- a 20,- € v hotovosti. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Slávnosť sv. Petra a Pavla

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sväté omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00 hod.

m

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 hod. i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši).

m

Poďakovanie kňazom farnosti

Naša farnosť ďakuje generálnemu vikárovi Mons. Danielovi Ižoldovi a pánu kaplánovi vdp. Jánovi Gočovi za obetavú službu v našej farnosti. Nech ich dobrotivý Pán sprevádza na nových pôsobiskách.

m

Privítanie nového kňaza do našej farnosti

Od 1. júla 2020 privítame v našej farnosti nového pána kaplána vdp. Štefana Smetanu, doterajšieho kaplána v Malackách a výpomocného duchovného vdp. Eduarda Janíčka, doterajšieho výp. duchovného Bratislava – Teplická. Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe v našej farnosti.

m

Prednáška

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozýva v utorok 30. júna o 18:00 hod. na poslednú prednášku Babylonská veža a Boží projekt v rámci cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11, ktorý bol z dôvodu protiepidemiologických opatrení na tri mesiace prerušený.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 300,- 170,- 100,- trikrát 30,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21. jún 2020

20.6.2020

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

Dnešnú nedeľu 21. júna 2020 sa po všetkých svätých omšiach bude konať zbierka na opravu Blumentálskeho kostola. Všetkým darcom vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

m

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

m

Odvolanie dišpenzu

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Zároveň pripomíname, že pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 10. júna 2020, ako sme Vás o nich 10. júna 2020 informovali, zostávajú stále platné.

m

Farská knižnica

Od 24. júna 2020 začne farská knižnica opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu od 9,00 do 11,00 hod. a vo štvrtok od 16,00 do 18,00 hod.. Tešíme sa na vašu návštevu.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 500,- 300,- 150,- a 70,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 14. jún 2020

13.6.2020

Večeradlo

Ružencové bratstvo oznamuje, že v sobotu 20. júna 2020 bude po sv. omši o 6,30 hod. mariánske večeradlo.

m

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

Budúcu nedeľu 21. júna 2020 sa po všetkých svätých omšiach bude konať zbierka na opravu Blumentálskeho kostola. Všetkým darcom vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 110,- a 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 500,- a 50,- darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. jún 2020

6.6.2020

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 11. 6. 2020 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30 a 19.00. Z dôvodu mimoriadnej situácie a stále platného dišpenzu KBS, tento sviatok v tomto roku nie je prikázaný.

m

Zbierka na Dobročinné dielo Sv. Otca

Svätý Otec František rozhodol, že Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na slávnosť svätých Petra a Pavla, sa v tomto roku presunie na 27. nedeľu v Cezročnom období (4. október 2020).

m

Celobratislavské slávenie Božieho tela

Oznamujeme kňazom pôsobiacim vo farnostiach bratislavských dekanátov, že celobratislavské slávenie Božieho tela sa z dôvodu protiepidemických opatrení v tomto roku neuskutoční.

m

Oznam Charity Blumentál

Od 1. júna 2020 môžete opäť využívať služby právnej poradne a psychologickej poradne. Termín si dohodnite vopred telefonicky.

Výučbu práce s počítačom a kurz anglického jazyka plánujeme otvoriť od septembra. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50,- a 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 31. máj 2020

30.5.2020

Zbierka na katolícke masmédiá

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme všetkým darcom, ktorí minulú nedeľu prispeli do celoslovenskej zbierky na katolícke masmédiá. Celkovo sa vyzbieralo 2040,- .

m

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať mimo spovednice pol hodiny pred svätou omšou a podľa potreby aj po sv. omši. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod.

Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

m

Zapisovanie úmyslov

Od 1. júna 2020 sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiace JÚL, AUGUST a SEPTEMBER.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. máj 2020

23.5.2020

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 24. 5. 2020 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

m

Sväté prijímanie

Počas pandémie sa sväté prijímanie podáva na ruku. Podľa najnovšej inštrukcie KBS tí, ktorí majú zdravotný a morálny dôvod môžu prijať sväté prijímanie do úst až po svätej omši.

m

Dišpenz

Pripomíname veriacim, že dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok je stále v platnosti.

m

Spovedanie

Spovedanie v Blumentálskom kostole bude možné pol hodiny pred svätou omšou (okrem 5,45 hod.) a v prípade potreby aj po sv. omši. Keďže zatiaľ nie je možné spovedanie v spovednici, spovedáme vpredu pri Lurdskej jaskyni.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30,- a 20,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 200,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 17. máj 2020

16.5.2020

Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 24. 5. 2020 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

m

Sväté prijímanie

Počas pandémie sa sväté prijímanie podáva na ruku. Podľa najnovšej inštrukcie KBS tí, ktorí majú zdravotný a morálny dôvod môžu prijať sväté prijímanie do úst až po svätej omši.

m

Dišpenz

Pripomíname veriacim, že dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok (Nanebovstúpenie Pána) je stále v platnosti.

m

Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtrok 21. mája 2020 je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväte omše v našom kostole budú o 5,45 – 6,30 - 9,00 – 12,00 - 16,30 a 18,00 hod.

m

Spovedanie

Spovedanie v Blumentálskom kostole bude možné pol hodiny pred svätou omšou (okrem 5,45 hod.) a v prípade potreby aj po sv. omši. Keďže zatiaľ nie je možné spovedanie v spovednici, spovedáme vpredu pri Lurdskej jaskyni.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za všetky milodary na opravu Blumentálskeho kostola, ktoré ste poslali v hotovosti alebo na účet farnosti počas mimoriadnej situácie, keď bol kostol zatvorený.

Pridané do rubriky farské oznamy