Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 19. september 2021

18.9.2021

O ZNAMY

19. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 9. 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 20. 9. Sv. Andreja, Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga

a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Utorok 21. 9. Sv. Matúša, Apoštola a Evanjelistu, sviatok

Streda 22. 9. féria

Štvrtok 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Piatok 24. 9. féria

Sobota 25. 9. féria

Nedeľa 26. 9. 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

 • Od pondelka je Bratislava v oranžovej farbe covid automatu. Budeme fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. Omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. Omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. Omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

.

 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.

 • .

 • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. Omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. Omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. Číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice. Tieto údaje sa musia archivovať 14 dní, potom sa skartujú.

 • .

 • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • .

 • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme

 • .

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 30,- 20,- 15,- poslané na účet našej farnosti a 120,- 100,- v hotovosti.

.
.
.

Režim svätých omší:

.

Počas týždňa:

Pre všetkých: 5:45; 6:30; 16:30

Očkovaní: 12:00

.

Sobota

Pre všetkých: 6:00; 18:00

.

Nedeľa

Pre všetkých: 6:00; 7:30; 10:30;

18:00 (maďarská); 19:00

Očkovaní: 9:00; 12:00; 16:30

.

Na sv. omšu pre očkovaných je potrebné preukázať sa potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

.

Na sv. omšu pre všetkých je potrebné priniesť lístok s menom, priezviskom a telefónnym číslom (aj zaočkovaní).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. september 2021

11.9.2021

O ZNAMY

12. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 9. 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 14. 9. Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Streda 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, Slávnosť

Štvrtok 16. 9. Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Piatok 17. 9. féria

Sobota 18. 9. féria

Nedeľa 19. 9. 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

 • Na slávnosť Sedembolestnej budú v našom kostole sv. omše 6:00, 7:30, 9:00 a 16:30, 18:00, 19:00.

 • .

 • Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie organizujeme autobusovú púť do Šaštína, máme ešte 20 voľných miest. Autobusy budú odchádzať od kostola z Floriánského námestia presne o 5:30 – nikoho nemôžeme čakať!!! Do autobusu je potrebné si zobrať respirátor. Vstupenku na sv. omšu do Šaštína je dobré mať vytlačenú. Kto chce, môže si so sebou zobrať aj stoličku na skladanie. Ak chce dať niekto poplatok za autobus, bude dobrovoľný.

 • .

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu ešte prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách.

 • .

 • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • .

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 20,- 60,- 113,- poslané na účet našej farnosti a 500,- 150,- 100,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Fareské oznamy 5. september 2021

4.9.2021

O ZNAMY

5. septembra2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 9. 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 6. 9. féria

Utorok 7. 9. Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Streda 8. 9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Štvrtok 9. 9. féria

Piatok 10. 9. féria

Sobota 11. 9. Sv. féria

Nedeľa 12. 9. 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


 • Od 6. septembra 2021 sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER A DECEMBER. Zapísať je možné len jeden úmysel na tri mesiace.


 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)


 • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.


 • V sobotu 13. septembra 2021 o 17 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého otca Františka na Slovensku modlitbová vigília. Všetci ste srdečne pozvaní.


 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9. septembra 2021 o 18.00 na farskom úrade.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 29. augusta 2021

28.8.2021

O ZNAMY

29. augusta 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 8. 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 30. 8. féria

Utorok 31. 8. féria

Streda 1. 9. féria

Štvrtok 2. 9. féria

Piatok 3. 9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 4. 9. Sv. féria

Nedeľa 5. 9. 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.


 • 1.9.2021 na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45.


 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)


 • Lectio divina: Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Sväté písmo pred otázkou utrpenia a bolesti”. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 1. septembra, má názov „S námahou sa zo zeme budeš živiť (Gn 3,17) - Utrpenie v perspektíve viny (Gn 3,7-24)”


 • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.


 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22.8.2021

21.8.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 22. 8. 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 23. 8. féria

Utorok 24. 8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Streda 25. 8. féria

Štvrtok 26. 8. féria

Piatok 27. 8. Sv. Moniky, spomienka

Sobota 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. 8. 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Minulú nedeľu sa v rámci hodovej zbierky vyzbieralo 2170€, za vaše milodary vyslovujeme úprimne Pán Boh odmeň.

 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese: www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

 • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola, ako aj v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 300, 200, 100 euro a na účet 300, 100, 50, 40, 30 a 15 euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15.8.2021

14.8.2021

Liturgický kalendár

.

Nedeľa 15. 8. NEDEĽA * NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Pondelok 16. 8. féria

Utorok 17. 8. féria

Streda 18. 8. féria

Štvrtok 19. 8. féria

Piatok 20. 8. Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spomienka

Sobota 21. 8. Sv. Pius X., pápež, spomienka

.

Nedeľa 22. 8. 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

 • Dnešná nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kostola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 • .

 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)

 • .

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese: www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

 • .

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

 • .

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 40 euro a na účet 1000, 222, 200, 40, 50 a 60 euro.

 • .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8.8.2021

7.8.2021

O ZNAMY

.

8. augusta 2021

.

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 8. DEVAŤnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 9. 8. Sv. Terézia Benedikta z Kríža/Edita Stein, patrónka Európy, sviatok

Utorok 10. 8. Sv. Vavrinec, diakon a mučeník, sviatok

Streda 11. 8. Sv. Klára, panna

Štvrtok 12. 8. Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

Piatok 13. 8. Sv. Poncián, pápež a sv. Hypolit, kňaz, mučeníci

Sobota 14. 8. Sv. Maximilán Kolbe, kňaz a mučeník

Nedeľa 15. 8. NEDEĽA * NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

.

 • Budúca nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kostola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

 • Budúci nedeľu po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 100 a 40 euro.

.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. augusta 2021

1.8.2021

1. augusta 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 8. Osemnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 2. 7. féria

Utorok 3. 7. féria

Streda 4. 7. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Štvrtok 5. 7. Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Piatok 6. 7. Premenenie Pána, sviatok

Sobota 7. 7. féria

Nedeľa 8. 8. devätnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

 • 2. augusta možno získať za bežných podmienok vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“.

b

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

b

 • Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

b

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 100,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25.7.2021

24.7.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 7. Sedemnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 26. 7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Streda 28. 7. féria

Štvrtok 29. 7. Sv. Marty, spomienka

Piatok 30. 7. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota 31. 7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Nedeľa 1. 8. Osemnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 500,- 33,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

bbbbbb

 • Ďakujeme dobrodincom Jozefovi a Márii Kanálikovým za štedrý milodar na kostol v sume 3000 €.

Pridané do rubriky farské oznamy