Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 26. júna 2022

25.6.2022

OZNAMY

26. júna 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 6. Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 27. 6. féria

Utorok 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda 29. 6. Sv. Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť

Štvrtok 30. 6. féria

Piatok 1. 7. féria

Sobota 2. 7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, Sviatok

Nedeľa 3. 7. Štrnásta nedeľa v cezročnom období

  • Dnes sa bude konať celosvetová zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

  • Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00,

   16:30 a 19:00.

 • Sväté omše na slávnosť sv. Petra a Pavla

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia – budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 250,- 200,- 100,- 100,- a 33,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prvopiatkový týždeň

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 12. júna 2022

  11.6.2022

  OZNAMY

  12. júna 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 12. 6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

  Pondelok 13. 6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

  Utorok 14. 6. féria

  Streda 15. 6. féria

  Štvrtok 16. 6. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

  Piatok 17. 6. féria

  Sobota 18. 6. féria

  Nedeľa 19. 6. Dvanásta nedeľa v cezročnom období

   • Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00,

    16:30 (s procesiou) a 19:00.

    Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

    Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

    Vo štvrtok 16. júna 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

    V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

  • Sväté omše na slávnosť Božieho Tela a Krvi

   Zmena sv. omší v nedeľu 19.6.2022

   Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

   Pontifikálna svätá omša

   Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

   • Pozývame vás na festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 16. - 20. júna v Bratislave. Celý program a vstupenky na festival nájdete na stránke bhd.sk .

    Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskejvýchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

  • Pozvánka – BHD

   Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 300,- a 30,- poslané na účet našej farnosti.

  • Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 29. máj 2022

  28.5.2022

  OZNAMY

  29. mája 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 29. 5. Siedma Veľkonočná Nedeľa

  Pondelok 30. 5. féria

  Utorok 31. 5. féria

  Streda 1. 6. Sv. Justína, mučeníka

  Štvrtok 2. 6. féria

  Piatok 3. 6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

  Sobota 4. 6. féria

  Nedeľa 5. 6. Zoslanie Ducha Svätého,slávnosť

   • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na katolícke masmédiá, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

    Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

    Pozývame na Vás na požehnanie detí, ktoré bude vysluhovať otec biskup Haľko v Dome Quo Vadis, v stredu 1.6. na Deň detí od od 14:00 - 15:00. Príďte sa stretnúť spolu a načerpať.

    Už tento pondelok 30. mája o 20.00 h sa bude konať talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Jozef Haľko, Ľubica Čekovská. V divadle Teatro Colorato. Téma: Slovo a hudba v komunikácii. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy a webe: abuba.sk v časti – adamkdesi.

    V stredu 1. júna 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Je dokonané (Jn 19,30) - Utrpenie v perspektíve lásky (Jn 13,1-20;19,16-37).

    Tento týždeň bola spustená do prevádzky kaviareň Martineum Café, pri Katedrále sv. Martina, Rudnayovo nám. č. 3. Otváracie hodiny sú každý deň od 10.00 do 20.00 h. V ponuke je káva, čaj, víno, zákusky a syrové výrobky v príjemnom prostredí mestských hradieb. Všetci ste srdečne vítaní.

  • Zbierka na katolícke masmédiá

   Prvopiatkový týždeň

   Požehnanie detí

   Pozvánka

   Lectio divina

   Oznam z Farnosti Bratislava - sv. Martina

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol dané v hotovosti v sume 200,- a 1000,-€.

  • Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 22. máj 2022

  21.5.2022

  OZNAMY

  22. mája 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 22. 5. ŠIESTA Veľkonočná Nedeľa

  Pondelok 23. 5. féria

  Utorok 24. 5. féria

  Streda 25. 5. féria

  Štvrtok 26. 5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

  Piatok 27. 5. féria

  Sobota 28. 5. féria

  Nedeľa 29. 5. SIEDMA Veľkonočná Nedeľa

   • Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sväté omše o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30, 19:00.

    Bratislavská arcidiecéza organizuje druhý diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Jozef Haľko, Ľubica Čekovská. Moderuje: Pavol Smolík. U Františkánov v Teatro Colorato v pondelok 30. mája o 20.00. Téma:  Slovo a hudba v komunikácii. Cieľom tochto projektu je priblížiť vieru, vzťah s Bohom, dnešnému človeku. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy a webe: abuba.sk v časti - adamkdesi.

    Vo štvrtok 26. mája 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

    Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédia.

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 100,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 200,-€.

  • Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

   Pozvánka

   Pontifikálna svätá omša

   Zbierka na katolícke masmédia

   Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 15. máj 2022

  14.5.2022

  OZNAMY

  15. mája 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 15. 5. PIATA Veľkonočná Nedeľa

  Pondelok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

  Utorok 17. 5. féria

  Streda 18. 5. féria

  Štvrtok 19. 5. féria

  Piatok 20. 5. féria

  Sobota 21. 5. féria

  Nedeľa 22. 5. ŠIESTA Veľkonočná Nedeľa

   • Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Keďže sme už naplnili celú kapacitu zariadenia, príp. ďalší záujemcovia môžu byť evidovaní iba ako náhradníci..

    Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to: v stredu 18. mája 2022 od 15.30 do 17.30 hod. a vo štvrtok 19. 5. 2022 v rovnakom čase.

    Pri platení dostanete podrobnú písomnú informáciu a potrebné tlačivo. Prosíme, keby ste si pripravili platbu v presnej sume. Ďakujeme za pochopenie.

    Počas zbierky na seminár sa vyzbieralo 2420 €, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 500,- 60,- 50,- 12,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 200,-€.

  • Informácia pre rodičov

   Zbierka na seminár

   Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 8. máj 2022

  7.5.2022

  OZNAMY

  8. mája 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 8. 5. Štvrtá Veľkonočná Nedeľa

  Pondelok 9. 5. féria

  Utorok 10. 5. féria

  Streda 11. 5. féria

  Štvrtok 12. 5. féria

  Piatok 13. 5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka

  Sobota 14. 5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

  Nedeľa 15. 5. PIATA Veľkonočná Nedeľa

   • Dnes, pri všetkých sv. omšiach, je zbierka na kňazský seminár. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

    Združenie Zázračnej medaily podomovej kaplnky Panny Márie prijme na uvoľnené miesto jedného člena. Možnosť prihlásenia na t.č.: 0944 543 077 alebo v sakristii kostola.

    Na piatok 27. mája 2022 pripravuje charita pre seniorov púť do Šaštína. Zapisovať sa bude v pondelok 9. mája v kancelárii charity na Vazovovej 8. od 16.oo – 17.30 hod. Program a podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní. Poplatok je 3 €.

    Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miestovedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

    Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 60,- 50,- 50,- 50,- 20,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 500,-€

  • Zbierka na seminár

   Podomová kaplnka Panny Márie

   Oznam pre seniorov

   Oznam z RKCMBF UK

   Duchovná obnova

   Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 1. máj 2022

  1.5.2022

  OZNAMY

  1. mája 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 1. 5. Tretia Veľkonočná Nedeľa

  Pondelok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

  Utorok 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov, sviatok

  Streda 4. 5. Sv. Floriána, mučeníka

  Štvrtok 5. 5. féria

  Piatok 6. 5. féria

  Sobota 7. 5. féria

  Nedeľa 8. 5. ŠTVRTÁ Veľkonočná Nedeľa

   • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

    Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

    Ako sme už oznámili, sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, podrobnú informáciu nájdete vo výveske pred kostolom a na internetovej stránke www.charitablumental.sk

    Na piatok 27. mája 2022 pripravuje charita pre seniorov púť do Šaštína. Prihlasovať sa bude v pondelok 9. mája v kancelárii charity na Vazovovej 8. od 16.oo – 17.30 hod. Podrobnosti nájdete na plagátiku vo výveske charity pred kostolom.

    Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

  • Prvopiatkový týždeň

   Cliptime

   Oznam pre rodičov

   Oznam pre seniorov

   Zbierka na seminár

   • Združenie Zázračnej medaily podomovej kaplnky Panny Márie prijme na uvoľnené miesto jedného člena. Možnosť prihlásenia na t.č.: 0944 543 077 alebo v sakristii kostola.

    Vo štvrtok 5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernou sv. Omšou.

    Rádio Lumen organizuje pre svojich poslucháčov púť na Starých Horách. Viac informácií na plagáte.

    V stredu 4. mája 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu (Múd 2,12) - Utrpenie spravodlivého (Múd 2,10-24) .

  • Podomová kaplnka Panny Márie

   Celodenná poklona

   Púť

   Lectio divina

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 24. apríl 2022

  23.4.2022

  OZNAMY

  24. apríla 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 24. 4. Druhá Veľkonočná Nedeľa

  Pondelok 25. 4. Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok

  Utorok 26. 4. Matky Dobrej Rady

  Streda 27. 4. féria

  Štvrtok 28. 4. féria

  Piatok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

  Sobota 30. 4. féria

  Nedeľa 1. 5. Tretia Veľkonočná Nedeľa

   • V pondelok 25.4.2022 sa po svätej omši o 17:30 v blumentálskom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov.

    V utorok 26.4.2022, si v našej farnosti pripomenieme sviatok Matky Dobrej rady, ktorej milostivý obraz uchovávame v našom chráme. Z tejto príležitosti sa uskutoční aj svätá omša, ktorú budú celebrovať kňazi – rodáci z farnosti Blumentál. Svätá omša bude o 16:30 hod.

    Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

    Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

    Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte (odkaz na stiahnutie).

    Ako sme už informovali, v termíne od 23. – 30. júla 2022, pripravuje Charita Blumentál pre deti týždenný letný tábor v rekreačnom zariadení Pružina-Priedhorie. Od pondelka 25. apríla 2022 sú v čakárni farského úradu k dispozícii prihlášky, vyzdvihnúť si ich môžete počas úradných hodín a tiež si ich môžete stiahnuť aj internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 10. mája 2022. Ďalšie informácie poskytneme po ukončení prihlasovania.

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 1000,- 777,- 100,- 33,- zaslané na účet našej farnosti. A v hotovosti 2000,- €. Počas zbierky na Boží hrob sa vyzbieralo 1795,- € a farskej zbierky 1620,- €. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

  • Stretnutie rodičov birmovancov

   Matka Dobrej rady

   Oznam KBS

   Cliptime

   Púť detí do Marianky

   Letný tábor

   Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 17. apríl 2022

  20.4.2022

  OZNAMY

  17. apríla 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 17. 4. Veľkonočná Nedeľa

  Pondelok 11. 4. Pondelok vo veľkonočnej oktáve

  Utorok 12. 4. Utorok vo veľkonočnej oktáve

  Streda 13. 4. Streda vo veľkonočnej oktáve

  Štvrtok 14. 4. Štvrtok vo veľkonočnej oktáve

  Piatok 15. 4. Piatok vo veľkonočnej oktáve

  Sobota 16. 4. Sobota vo veľkonočnej oktáve

  Nedeľa 17. 4. Druhá Veľkonočná Nedeľa (Božieho Milosrdenstva)

   • Pozývame Vás na „Koncert pre Ukrajinu“, ktorý sa bude konať v utorok 19. 4. 2022 o 19:00 hod. v  Katedrále sv. Martina v Bratislave. Koncert je gestom spolupatričnosti s ľuďmi utekajúcimi pred hrôzami vojny. Výťažok z koncertu bude prostredníctvom Bratislavskej  arcidiecéznej charity použitý na zabezpečenie pomoci pre Ukrajincov ubytovaných v Bratislave.  Na koncerte odznejú  diela sakrálnej hudby v podaní interpretov: Vladimír Chmelo - barytón (Metropolitná opera New York, SK/CZ), Nao Higano - soprán (Japonsko/CZ ), Žofia Bendíková - organ (SK)

  • Koncert pre Ukrajinu

   • Dnes sa po svätých omšiach uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

  • Farská zbierka

   • Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30 hod. Pripomíname, že veľkonočný pondelok nie je prikázaný sviatok.

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 50,- 60,- zaslané na účet našej farnosti.

  • Veľkonočný pondelok

   Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy