Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 16. december 2018

15.12.2018

Spovedanie k Vianočným sviatkom

K vianočným sviatkom budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do nedele 23.12.2018: v dnešnú nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00; v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok od 5.45 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.30 do 18.30; v sobotu od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00 a na budúcu nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 22.12.2018 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

p

Vianočná pohľadnica k Národnému pochodu za život

Dňa 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Na stolíkoch v zadnej časti kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

p

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a
prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 200 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Vianočné oznamy 2018

13.12.2018

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, či Veľkú noc, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

p

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do 23.12.2018:

sobota 15.12.2018          6.00 – 8.00                                     16.00 – 19.00

nedeľa 16.12.2018          6.00 – 12.30                                   16.00 – 20.00

pondelok 17.12; utorok 18.12; streda 19.12; štvrtok 20.12; piatok 21.12.2018:

pppppppppppppppppppp5.45 – 8.00        11.30 – 12.30       15.30 – 18.30

sobota 22.12.2018          6.00 – 8.00                                     16.00 – 19.00

nedeľa 23.12.2018          6.00 – 12.30                                   16.00 – 20.00

p

Prikázané sviatky vo Vianočnom období:

4. adventná nedeľa, Štedrý deň                             – nedeľa 23.12.2018

Narodenie Pána                                                     – utorok 25.12.2018

Svätej rodiny                                                         – nedeľa 30.12.2018

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – utorok 1.1.2019

Zjavenie Pána – Traja Králi                                  – nedeľa 6.1.2019

Krst Krista Pána                                                    – nedeľa 13.1.2019

Svätého Štefana (26.12.2018) nie je prikázaný sviatok, je to 2. vianočný sviatok, sväté omše budú:

6.00       7.30        9.00       10.30       12.00       16.30       18.00 (slovenská).

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 13.1.2019.

p

Sväté omše vo vianočnom období

23.12.2018 Štvrtá adventná nedeľa

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

24.12.2018 Štedrý deň

6.30      16.00ppp 24.00 (polnočná)

25.12.2018 Narodenie Pána – 1. Vianočný sviatok

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

26.12.2018 Svätého Štefana – 2. Vianočný sviatok

6.00       7.30        9.00       10.30       12.00       16.30       18.00 (slovenská).

30.12.2018 Sviatok Svätej rodiny

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

31.12.2018 Sv. Silvestra – Starý rok

6.00       12.00       16.30pppp 23.30 adorácia s novoročným požehnaním

1.1.2019 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok

6.1.2019 Zjavenie Pána Traja králi

13.1.2019 Krst Krista Pána

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

p

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri sv. omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby. Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

24.12.2018                                          – spovedáme už len v súrnych prípadoch

25.12.2018 – 26.12.2018                    – nespovedáme

27.12;   28.12;   29.12;p 30 .12.2018 – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2018 – 1.1.2019pppppppppp – nespovedáme

2.1.2019 – 13.1.2019                          – spovedáme, ako zvyčajne

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. december 2018

8.12.2018

Zbierka na charitu

Minulú nedeľu 2.12.2018 bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 2257,- €. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Zápis úmyslov na sväté omše

Od pondelka 10.12.2018, je možné v sakristii po svätých omšiach nahlásiť úmysly svätých omší na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC.

p

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 14.12.2018, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

p

Spovedanie k Vianočným sviatkom

V sobotu 15.12.2018 začíname spovedať k vianočným sviatkom. Budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do nedele 23.12.2018: v sobotu 15.12.2018 od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00. v nedeľu 16.12.2018 od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

p

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 15.12.2018 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Svätá omša v rámci roka osláv 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy

V rámci roka osláv 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu pre Bratislavčanov v Katedrále sv. Martina na tretiu adventnú nedeľu, 16.12.2018 o 17 hodine. Všetkých srdečne pozývame.

p

Stánok Maltézskej pomoci na vianočných trhoch

Na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí je aj charitatívny stánok Maltézskej pomoci Slovensko, kde je možné občerstviť sa, oboznámiť sa s činnosťou Maltézskej pomoci a podporiť ich charitatívne projekty.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 500,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. december 2018

1.12.2018

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 2.12.2018 sa koná zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V sobotu, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú o 6:00; 7:30 ; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30 a 18:00 (slovenská).

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00).

p

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

p

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 14.12.2018, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

p

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 15.12.2018 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina v Katedrále svätého Martina

V stredu 5. decembra 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom lectio divna, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov “Vstaň, sestra, modlime sa” (Tob 8, 4-8).

p

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

V sobotu 8. decembra 2018 o 17.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Marthy v Bratislave (Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 1000,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. november 2018

24.11.2018

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 2.12.2018 sa uskutoční zbierka na charitu. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Prvá sobota v mesiaci

Keďže nasledujúca sobota je prvá v mesiaci, po rannej svätej omši bude nasledovať fatimská modlitba posvätného ruženca.

b

Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Na začiatku svätých omší budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

b

Darovanie krvi

Pozývame Vás na darovanie krvi v Dome Quo Vadis pondelok 26.11.2018 od 8:00 - 11.00 hod. Je však potrebné sa vopred zaregistrovať na internete www.domquovadis.sk

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola od Bohu známych darcov v sume 25 000, 15 000 a 100,- € poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 300 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. november 2018

17.11.2018

Svätomartinská zbierka

Dobročinná Svätomartinská zbierka z minulej nedele, bola v našom chráme 2563,-€. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Potravinová zbierka 2018

Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie, Vás pozývajú zapojiť sa do potravinovej Tesco zbierky, ktorá sa bude konať 22.-24.11.2018 (štvrtok až sobota) v predajniach TESCO na Kamennom nám. v Bratislave, TESCO v Záhorskej Bystrici alebo v Obchodnom centre Vajnoria. Zakúpené potraviny alebo hygienické potreby môžete v uvedených dňoch odovzdať dobrovoľníkom priamo v predajni. Viac informácií na www.charitaba.sk. Ďakujeme.

p

Svätá omša so sýrskym arcibiskupom

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom pozýva pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi (Kirche in Not) na sv. omšu so sýrskym arcibiskupom Antoine Chahdom u kapucínov v piatok, 23. 11. o 19.00 hod., po ktorej odznie jeho osobné svedectvo s diskusiou.

p

Pozvánka na púť zrelosti – púť slobodných

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti - Púť slobodných, ktorá bude 23.–25.11.2018 v Pavlovciach nad Uhom. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach domcek.org alebo katRande.org. Plagát je na výveske.

p

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční v dňoch 1. až 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5,-€. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 400,- € poslané v tomto týždni na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. november 2018

10.11.2018

Svätomartinská zbierka

Túto nedeľu 11.11.2018 sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

p

100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny

V nedeľu 11.11.2018 si pripomíname 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Zvonenie kostolných zvonov nám v tento deň pripomína tiež dôležitosť modlitby a úsilia o mier vo svete.

p

Týždeň Cirkvi pre mládež

Nasledujúci týždeň (11.-18.11.2018) sa v Cirkvi na celom Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých veriacich k modlitbe za mladých a samotných mladých pozývame na viacero podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na stránke www.mladezba.sk Plagát je na výveske.

p

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční v dňoch 1. až 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5,-€. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150, 100, 100 a 50,- € poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 400 a 50,- € darovaných v hotovosti.

p

Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu

Kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. november 2018

3.11.2018

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

p

Svätomartinské trojdnie

Bratislavský arcibiskup v spolupráci so starostom MČ Bratislava - Staré Mesto, pozývajú na slávnosti sv. Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy a mesta Bratislavy. Duchovný program v dňoch 9. 11.11.2018 má názov „Život sv. Martina môže každému človeku pomôcť rozpoznať vo svojom srdci pozývajúci Boží hlas.“ Témy jednotlivých príhovorov a mená kazateľov nájdete na plagáte vo výveske.

p

Svätomartinský lampiónový sprievod

eRko a MČ Bratislava - Staré Mesto pozývajú rodiny s deťmi na tradičný Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční 10.11.2018. Program začína sv. omšou o 15.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Prosíme deti, aby si priniesli so sebou aj lampióny.

p

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď a v deň získania odpustkov: sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

p

Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 7.11.2018 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma rozjímania má názov Pane, ty si mi povedal: “Kúp si to pole” (Jer 32, 17-25).

p

Deň otvorených dverí na Cirkevnej SOŠ elekrtotechnickej P.G. Frassatiho

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7.11.2018 od 8:00 do 14:00. Viac informácií je na výveske.

p

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční v dňoch 1. 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5€. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50 a 25,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 28. október 2018

27.10.2018

Hodová slávnosť v Blumentáli

Dnešnú nedeľu 28.10.2018 si pripomíname 130. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude o 9.00. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 1.11.2018 o 16:30 sláviť sv. omšu v našom kostole o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, na ktorú Vás srdečne pozývame. Počas tejto sv. omše nebudeme spovedať.

p

Oznam charity Blumentál

Dnešnú nedeľu 28.10.2018 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie pri harmonike, ktoré začne o 15.00 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

p

Poďakovanie za zbierku na misie

Zbierka na misie bola 2673,- Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Poďakovanie za zbierku na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola zo dňa 14.10.2018 bola 6127,- Euro. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Slávnosť Všetkých svätých

Vo štvrtok 1.11.2018 je prikázaný sviatok všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, iba sv. omša o 18:00 nebude.

p

Dušičková pobožnosť

Vo štvrtok, 1.11.2018 o 14.30, sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v piatok 2.11.2018 po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30.

p

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok)

V piatok 2.11.2018 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 5:45, 6:30, 12:00, 16:30 a 18:00.

p

Úplné odpustky pre duše v očistci

Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne, iba pre duše v očistci. Odpustkový skutok od 12:00 hod. dňa 1.11. do 2.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1.11. do 8.11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, a v deň získania odpustkov: sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom okrem štvrtka poobede a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Sviečka za nenarodené deti

Osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate si pripomenieme večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si 1. a 2. novembra budete môcť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy