Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 26. 1. 2020

25.1.2020

Cyklus prednášok

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič. Vstup na prednášky je voľný. (Informácie sú na plagáte vo výveske.)

m

Misijná burza kníh

Občianske združenie Dobrota pre Afriku Vás srdečne pozýva na Fašiangovú misijnú burzu kníh a iných predmetov v pondelok 27. januára od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám.

Výťažok z predaja bude použitý pre chudobné deti v Stredoafrickej republike v rámci projektu Deti sv. Filomény.

m

Oznamy charity Blumentál

Hľadáme dobrovoľníka - aktivistu, ktorý by bol ochotný viesť v našej charite kurz angličtiny pre začiatočníkov. Podrobnejšiu informáciu nájdete na našej webstránke www.charitablumental.sk a tiež vo výveske pred kostolom. Vopred vďaka za ochotu.

V našej charite je možné zapožičať si niektoré zdravotnícke pomôcky, Zoznam a potrebné informácie nájdete taktiež na stránke charity a vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. január 2020

18.1.2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Ekumenická bohoslužba slova

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude v utorok 21. januára 2020 o17.30 hod. vo františkánskom kostole v Bratislave konať ekumenická bohoslužba slova. Všetci ste srdečne pozvaní. (Plagát je vo výveske.)

m

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 23. januára 2020 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci ste srdečne pozvaní.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. január 2020

11.1.2020

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 12. 1. 2020 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu ako ozdoba zostať až do 2. februára.

m

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 60.-, 70,- a 100,- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- a 100,- € darovaných v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. január 2020

4.1.2020

Slávnosť Zjavenia Pána

V pondelok 6. 1. 2020 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude posviacať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

Zároveň pripomíname, že nasledujúci týždeň budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska je možne ešte dnes nahlásiť v sakristii.

m

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V pondelok 6. januára 2020, v deň Slávnosti Zjavenia Pána, bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 8. januára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť - „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).

m

Trojkráľový sprievod Bratislavou

V pondelok 6. januára 2020 sa uskutoční druhý Trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30 hod., odkiaľ možno putovať spolu s kráľmi k jasličkám. Záujemci o aktívnu účasť sa dozvedia viac na stránke www.trajakrali.sk.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 29. december 2019

30.12.2019

Sväté omše v Blumentáli

Sv. omše v našom kostole na Silvestra, 31.12. budú: 6.30, 12.00 a 16.30 – Ďakovná sv. omša.

O 23.30 bude adorácia spojená s novoročným Eucharistickým požehnaním.

m

Na Nový Rok, 1.1., slávime Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Je to prikázaný sviatok.

Sv. omše budú tak ako v nedeľu s výminkou sv. omše o 6.00:

A to nasledovne: 7.30. 9.00. 10.30. 12.00. 16.30, 18.00 maďarská a 19.00.

m

Prehľad spovedných dní v tomto týždni:

29. 12. 2019 – 30. 12. 2019 - spovedáme ako zvyčajne

31. 12. 2019 – 1. 1. 2020 - nespovedáme

2.1. 2020 - spovedáme pri sv. omšiach a poobede od 16.00.

3.1. 2020 na Prvý piatok - spovedáme pri sv. omšiach a poobede od 15.00.

Na prvý piatok i prvú sobotu zachováme obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 a v sobotu modlitba Fatimského ruženca).

m

Posviacanie príbytkov

Od 6. 1. 2020 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

m

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 1825€. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Sväté omše v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v pondelok 31. decembra 2019 o 16.00 hod. sláviť svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v utorok 1. januára 2020 o 10.30 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 200€, 30€, 20€ poslané v tomto týždni na účet našej farnosti, milodar 500€ a 100€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. december 2019

21.12.2019

Sväté omše v Blumentáli

Sv. omše v našom kostola počas vianočných sviatkov budú

24. decembra - o 6.30 adventná a o 16.30 vigílna Narodenia Pána, o 24.00 bude polnočná sv. omša. Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst.

25. decembra na Slávnosť Narodenia Pána - ako v nedeľu

26. decembra na sviatok sv. Štefana - o 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 a 18.00 (slovenská).

V nedeľu 29. decembra na Sviatok Sv. Rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

Na Slávnosť Narodenia Pána sv.omša o 6.00 hod. nebude

m

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25. 12. 2019 na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána – streda 25. 12. 2019

Sv. Štefan (26. 12.) – nie je prikázaný sviatok

Svätej rodiny – nedeľa 29. 12. 2019

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok – streda 1. 1. 2020

Zjavenie Pána - Traja Králi – pondelok 6. 1. 2020

Krst Krista Pána – nedeľa 12. 1. 2020

m

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25. 12. 2019 – 26. 12. 2019 – nespovedáme

27. 12. 2019 – 28. 12. 2019 – 29. 12. 2019 – 30. 12. 2019 – spovedáme ako zvyčajne

31. 12. 2019 – 1. 1. 2020 – nespovedáme

m

Posviacanie príbytkov

Od 6. 1. 2020 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

m

Vianočné farské oznamy 2019

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

m

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

m

Slávnosť Narodenia Pána v katedrále

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na slávnosť Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

m

Živé jasličky v CENACOLO

Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26. 12., 29. 12. 2019 a 5. 1. 2020 v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod. Plagát je vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100,- a 50,- € bolo darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 15. december 2019

14.12.2019

Spovedanie k Vianočným sviatkom

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 16.12. do 23.12.2019:

Pondelok 16.12, utorok 17.12, streda 18.12, štvrtok 19.12, piatok 20.12.2019:

5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

Sobota 21.12.2019 6.00 – 8.00 16.00 – 19.00

Nedeľa 22.12.2019 6.00 – 12.30 16.00 – 20.00

Pondelok 23.12.2019 5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv.spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená

m

Vianočné farské oznamy 2019

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

m

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 21. 12. 2019 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

m

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a
prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- a 60,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 ,- € darovaných v hotovosti.

m

PRÍLOHA

m

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

m

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 16.12. do 23.12.2019:

m

Pondelok 16.12, utorok 17.12, streda 18.12, štvrtok 19.12, piatok 20.12.2019:

5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

Sobota 21.12.2019 6.00 – 8.00 16.00 – 19.00

Nedeľa 22.12.2019 6.00 – 12.30 16.00 – 20.00

Pondelok 23.12.2019 5.30 – 7.30 11.30 – 12.30 15.30 – 18.00

m

Prikázané sviatky mimo nedieľ vo Vianočnom období:

Narodenie Pána – streda 25.12.2019

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – streda 1.1.2020

Zjavenie Pána – Traja Králi – pondelok 6.1.2020

m

Svätého Štefana (26.12.2019) nie je prikázaný sviatok, je to 2. vianočný sviatok, sväté omše budú: 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (slovenská).

m

Ranné sväté omše o 6.00 hodine v dňoch 25.12., 26.12.2019 a 1.1.2020 nebudú.

m

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 12.1.2020.

m

SVÄTÉ OMŠE VO VIANOČNOM OBDOBÍ

m

24.12.2019 Štedrý deň

6.30 16.30 24.00 (polnočná)

m

25.12.2019 Narodenie Pána – 1. vianočný sviatok – prikázaný sviatok

7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

m

26.12.2019 Sv. Štefana – 2. vianočný sviatok

7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (slovenská).

m

31.12.2019 Sv. Silvestra – Starý rok

6.30 12.00 16.30 23.30 adorácia s novoročným požehnaním

m

1.1.2020 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – prikázaný sviatok

7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

m

6.1.2020 Zjavenie Pána - Traja králi – prikázaný sviatok

6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

m

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri svätých omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Na Sviatok Svätej rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri svätých omšiach manželské sľuby. Od 6.1.2020 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

m

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

24.12.2019 – spovedáme už len v súrnych prípadoch

25.12.2019 – 26.12.2019 – nespovedáme

27.12. – 28.12. – 29.12.– 30 .12.2019 – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2019– 1.1.2020 nespovedáme

Od 2.1.2020 – spovedáme, ako zvyčajne

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 8. december 2019

7.12.2019

Zbierka na charitu - poďakovanie

Minulú nedeľu 1. 12. 2019 bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 3115,- €. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v tomto roku prekladá na pondelok 9. decembra 2019. So slávením nie je spojená povinnosť účasti na svätej omši, ako sa vyžaduje pri prikázanom sviatku. Sv. omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30 a 18.00 hod.

m

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 15. 12. 2019, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

m

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 14. 12. 2019 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

m

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.

m

Eucharistický kongres

Na jeseň budúceho roku sa bude v Budapešti konať 52. medzinárodný Eucharistický kongres. Pri tejto príležitosti srdečne pozývame všetkých veriacich na duchovnú prípravu na toto podujatie. Duchovná príprava bude prebiehať v dňoch 9. – 15. decembra 2019 v Kostole svätého Ladislava v Bratislave, v ktorom býva každý deň celodenná Eucharistická adorácia. Počas tejto duchovnej prípravy bude v Kostole svätého Ladislava umiestnený putovný misijný kríž, v ktorom sa nachádza relikvia Svätého Kríža a relikvie mnohých svätcov. Počas svätých omší v rámci duchovnej prípravy odznejú katechézy o Eucharistii. (Plagát s duchovným programom je vo výveske.)

m

Dobrá novina

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva farnosti našej arcidiecézy, deti, mladých, animátorov, katechétov, ktorí sa zapojili do 25. ročníka koledovania Dobrá novina, na vysielaciu sv. omšu s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v sobotu 14. decembra o 11.00 v Kostole Panny Márie Pomocnice v Bratislave na Miletičovej ul. Po sv. omši je pripravený obed, KLBKO show, dobrovoľník z Afriky a hry pre deti. (Plagát s informáciami je vo výveske.)

m

Liturgická spomienka Panny Márie z Loretta

Sv. Otec ustanovil tento rok novú spomienku P. Márie z Loretta a zároveň vyhlásil jubilejný rok Loretánskej Panny Márie. Pri tejto príležitosti vás sestry uršulínky srdečne pozývajú osláviť túto spomienku do uršulínskeho kostola P. Márie Loretánskej v utorok 10.decembra 2019 o 17:30 h. Sv. omšu bude celebrovať generálny vikár Mons. Daniel Ižold. Po sv. omši bude krátky program. (Plagát s informáciami je vo výveske.)

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 1000,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 200,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 1. december 2019

30.11.2019

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 1. 12. 2019 sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Zápis úmyslov svätých omší

Úmysly sv. omší na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC 2020 budeme zapisovať od pondelka 2. decembra 2019. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

m

Lectio divina

V stredu 4. decembra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Témou stretnutia bude čnosť múdrosti.

m

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.

m

Rozhovory s otcom biskupom Haľkom

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

m

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

m

Pozvánka na deň otvorených dverí

Cirkevná Stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho pozýva na deň otvorených dverí 4. decembra 2019 od 8,00 do 14, 00 hod. na Vazovovej ul. č. 12 . Bližšie informácie nájdete na plagáte vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy