Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 8. marec 2020

7.3.2020

M I M O R I A D N Y   O Z N A M

S ľútosťou vám ozunamujeme, že po rozhodnutí krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia vírusu COVID 19 a rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska nebudú sa sláviť žiadne sväté omše v našom Blumentálskom kostole do 23. marca 2020.

Náš kostol bude otvorený iba k súkromnej adorácii:

vo VŠEDNÉ DNI a v SOBOTU

od 11,30 do 12,30 hod.

a od 16,00 do 17,00 hod.

V NEDEĽU bude kostol otvorený

od 9,00 do 12,00 hod

a 16,00 do 17,00 hod.

Od 10. marca do 23. marca 2020 sa v kostole nespovedá.

Počas neslúženia svätých omší v kostole máte možnosť sledovať sväté omše v priamom prenose cez rádio LUMEN a TV LUX.

TV LUX vo všedné dni 7,00 12,00 a 19,00 hod.

v sobotu 7,00 hod.

v nedeľu 10,30 a 18,00 hod.

rádio LUMEN 8,30 a 18,00 hod.

Tieto sväté omše treba pozorne sledovať a prežívať v priamom prenose a platia vám tak, ako keby ste boli účastní na svätej omši v kostole, lebo je tu fyzická prekážka zúčastniť sa priamo svätej omše v kostole.

Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. február 2020

22.2.2020

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 1. marca 2020 sa bude konať celoslovenská jarná zbierka na charitu. Za vaše príspevky vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života až do smrti a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00, 16.30 a 18.00 hod.

m

Pobožnosť Krížovej cesty v Blumentáli

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu 1. 3. 2020 sa budú modliť krížovú cestu matky.

m

Krížová cesta v Katedrále sv. Martina

V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

m

Svätá omša v katedrále

Na Popolcovú stredu, 26. februára 2020, o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

m

Magisterské štúdium

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.“

m

Kurz Ligy pár páru

Liga pár páru pripravuje kurz s názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar“. Prvé stretnutie kurzu symptortermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti bude vo štvrtok 27. februára o 17.15 hod. v priestoroch Pápežských misijných diel na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave. Plagát je vo výveske.

m

Biblická prednáška

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na druhú prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou pod názvom „Raj, rebro a regres“ sa uskutoční v utorok 25. februára o 18.00 hod. v Aule Benedikta XVI. a priblíži príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3). Vstup na prednášku je voľný.

m

Petícia

Pozývame veriacich podpísať novú petíciu proti hazardným herniam na území Bratislavy. Podpisy budú zbierať dobrovoľníci počas volieb v sobotu 29.2.2020 pred volebnými budovami. Iniciatíva tiež stále hľadá dobrovoľníkov na 2-4 hodiny zbierania. Prihlásiť sa môžete cez elektronický formulár na www.bratislava.zastavmehazard.sk. Svojim podpisom a pomocou tak môžete zachrániť životy mnohých rodín a miesto herní môže vzniknúť nová občianska vybavenosť.

m

Oznam charity Blumental

V nedeľu 23. februára 2020 organizuje Charita Blumentál od 15. hod. v klube na Vazovovej 8 tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní.

Veríme, že gazdinky aj tentoraz prispejú koláčikmi či fašiangovými šiškami. Vopred vďaka.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. február 2020

15.2.2020

Úplné odpustky na sviatok Katedry sv. Petra v Katedrále sv. Martina

Od poludnia 21. do polnoci 22. februára môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

m

2 % z dane zo mzdy pre Charitu Blumentál

Aj pre rok 2020 spĺňa Charita Blumentál podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2019. Ak ste sa rozhodli poskytnúť svoje 2 % práve našej charite, tlačivo s vyplnenými údajmi nájdete v kostole na stolíku za lavicami a bude si ho možné aj stiahnuť z našej webstránky. Všetkým vopred srdečná vďaka!

m

Oznam charity Blumental

V nedeľu 23. februára 2020 organizuje Charita Blumentál od 15. hod. v klube na Vazovovej 8 tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní.

Veríme, že gazdinky aj tentoraz prispejú koláčikmi či fašiangovými šiškami. Vopred vďaka.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 60.-, 50,- a 50,- €, ktoré ste v uplynulom týždni poslali na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. február 2020

8.2.2020

Svätá omša za chorých

V utorok 11. februára 2020, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, ktorý je zároveň aj Svetovým dňom chorých, bude o 18.30 hod. v kostole Milosrdných bratov v Bratislave sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu za chorých a za zdravotníkov, ktorí sa o chorých starajú. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

m

Diskusia s Mons. Cyrilom Vasiľom

Vo štvrtok, 13. februára 2020 o 19.00 hod. sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline uskutoční diskusia s Mons. Cyrilom Vasiľom pod názvom „Čo by povedali Sv. Cyril a Metod dnes Slovákom?“ Moderuje Štefan Chrappa. Po diskusii, okolo 21. hodiny bude slávená sv. omša. Organizátor, Fórum kresťanských inštitúcií, srdečne pozýva všetkých záujemcov.

m

Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G Frassatiho v Bratislave na Vazovovej 12, ktorá pôsobí na území našej farnosti, pozýva záujemcov o štúdium a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 12. februára 2020 od 8,00 do 14,00 hod. v priestoroch školy.

m

Petícia za zastavenie hazardu v Bratislave

Iniciatíva Zastavme hazard začala zbierať novú petíciu proti hazardu v Bratislave. Podpisy sa budú zbierať v deň volieb dňa 29. februára 2020. Iniciatíva urgentne hľadá ľudí schopných obetovať 4 hodiny času na zber podpisov. Táto obeta môže zachrániť životy mnohých rodín. Petíciu musí podpísať 15 % obyvateľov mesta na to, aby sa ňou mohlo zaoberať mestské zastupiteľstvo a obmedziť hazard. Rodiny či mladí, ktorí by mali záujem pomôcť, nech sa prihlásia cez elektronický formulár na stránke www.bratislava.zastavmehazard.sk alebo u kontaktnej osoby vo farnosti.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 600.- a 50,- €, ktoré ste v uplynulom týždni darovali v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. február 2020

1.2.2020

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé prvopiatkové pobožnosti (adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši).

m

Svätoblažejské požehnanie

V pondelok 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

m

Deň zasvätených

V pondelok 3. februára 2020 o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti konania stretnutia so zasvätenými osobami Bratislavskej arcidiecézy v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu, počas ktorej si zasvätení obnovia svoje sľuby. Srdečne pozývame všetkých veriacich na toto slávenie.

m

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 5. februára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Miernosť – „Apoštoli mu dali meno Barnabáš.“ (Sk 11, 19-26).

m

Oznamy Charity Blumentál

1. Aj pre rok 2020 spĺňa Charita Blumentál podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2019. Ak ste sa rozhodli poskytnúť svoje 2 % práve našej charite, tlačivo s vyplnenými údajmi nájdete v kostole na stolíku za lavicami a bude si ho možné aj stiahnuť z našej webstránky. Všetkým vopred srdečná vďaka!

2. Aj tento rok pripravujeme pre deti 7 dňový letný tábor, a to v termíne od 4. júla do 11. júla 2020. Na tábor hľadáme zdravotníka. Podľa nových predpisov túto službu môže vykonávať iba lekár, diplomovaná sestra alebo záchranár. Ak spĺňate uvedenú podmienku a ste ochotný nezištne venovať 5 dní zo svojej dovolenky, prihláste sa nám telefonicky alebo mailom. Údaje nájdete vo výveske charity pred kostolom.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 300.- a 100,- €, ktoré ste v uplynulom týždni darovali v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. 1. 2020

25.1.2020

Cyklus prednášok

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič. Vstup na prednášky je voľný. (Informácie sú na plagáte vo výveske.)

m

Misijná burza kníh

Občianske združenie Dobrota pre Afriku Vás srdečne pozýva na Fašiangovú misijnú burzu kníh a iných predmetov v pondelok 27. januára od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám.

Výťažok z predaja bude použitý pre chudobné deti v Stredoafrickej republike v rámci projektu Deti sv. Filomény.

m

Oznamy charity Blumentál

Hľadáme dobrovoľníka - aktivistu, ktorý by bol ochotný viesť v našej charite kurz angličtiny pre začiatočníkov. Podrobnejšiu informáciu nájdete na našej webstránke www.charitablumental.sk a tiež vo výveske pred kostolom. Vopred vďaka za ochotu.

V našej charite je možné zapožičať si niektoré zdravotnícke pomôcky, Zoznam a potrebné informácie nájdete taktiež na stránke charity a vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. január 2020

18.1.2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Ekumenická bohoslužba slova

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude v utorok 21. januára 2020 o17.30 hod. vo františkánskom kostole v Bratislave konať ekumenická bohoslužba slova. Všetci ste srdečne pozvaní. (Plagát je vo výveske.)

m

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 23. januára 2020 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci ste srdečne pozvaní.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. január 2020

11.1.2020

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 12. 1. 2020 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu ako ozdoba zostať až do 2. februára.

m

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 60.-, 70,- a 100,- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- a 100,- € darovaných v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. január 2020

4.1.2020

Slávnosť Zjavenia Pána

V pondelok 6. 1. 2020 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude posviacať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

Zároveň pripomíname, že nasledujúci týždeň budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska je možne ešte dnes nahlásiť v sakristii.

m

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V pondelok 6. januára 2020, v deň Slávnosti Zjavenia Pána, bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 8. januára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť - „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).

m

Trojkráľový sprievod Bratislavou

V pondelok 6. januára 2020 sa uskutoční druhý Trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30 hod., odkiaľ možno putovať spolu s kráľmi k jasličkám. Záujemci o aktívnu účasť sa dozvedia viac na stránke www.trajakrali.sk.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy