Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 13. august 2017

12.8.2017

Prikázaný sviatok a sväté omše

V utorok - 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, máme možnosť v tento deň získať úplné odpustky. Podmienky sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

P

Hodová svätá omša a hodová zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť túto nedeľu 13. augusta oslavuje hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň! Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod.

P

Poďakovanie ružencovému bratstvu

Ďakujeme za milodar Ružencovému bratstvu v našej farnosti v sume 300,- €. Pán Boh odmeň!

P

Pochod Hrdí na rodinu

V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“.

P

TV LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej.

Púť sa uskutoční v sobotu 26.augusta. V rámci programu sa môžete okrem známych tvárí televízie tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné modlitby, vystúpenie heligonkáry Alexandry Ondrušovej, chýbať nebude aj program pre deti s eRko animátormi a Klbkom, vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom. Viac informácii o Púti nájdete na web stránke púte http://put.tvlux.sk/, kde je možné sa aj zaregistrovať a to najneskôr do 15.augusta 2017.

P

Slovenská katolícka charita pozýva na podujatie „Móda alebo odpad?“

Uskutoční v záhrade SKCH na Kapitulskej ulici budúcu nedeľu 20. augusta o 15:00. Môžete sa tešiť na príjemné popoludnie a na módnej prehliadke sa presvedčiť, že aj použité šatstvo môže byť štýlové. Dozviete sa viac o pracovnej terapii, ktorá klientom charity navracia stratenú dôstojnosť a pomáha im zaradiť sa späť do života. Výťažok z akcie bude venovaný na podporu činnosti Skladu solidarity a dielní, v ktorých sa angažujú klienti charity, zvlášť obete obchodovania s ľuďmi.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 6. august 2017

6.8.2017

Hodová svätá omša a farská ofera

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť v nedeľu 13. augusta bude sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

P

Svätá omša a sprievodný program mladých z Komunity Cenacolo

Mladí z Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 30. júl 2017

30.7.2017

Prvopiatkový týždeň

V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ako býva u nás zvykom a tiež
sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

P

Porciunkulové odpustky

Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor,
v katedrálnych chrámoch a vo všetkých františkánskych kostoloch úplné odpustky, tzv. „Porciunkuly“.

Ak chce veriaci získať milosť odpustkov, v daný deň je potrebné vykonať nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Pána a modlitbou Krédo. Okrem toho je potrebné splniť obvyklé podmienky: t.j. svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel svätého otca.

P

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 100,- €, venovaný našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. júl 2017

21.7.2017

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

P

Teologická fakulta trnavskej univerzity ponúka štúdium pre seniorov

Podrobné informácie nájdete na výveske a na www.tftu.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. júl 2017

6.7.2017

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 100,- €, venovaný našej farnosti.

P

Kvetinová výzdoba v kostole

Kvetinárka našej farnosti Dominika prosí, aby nikto nezasahoval do kvetinovej výzdoby kostola, lebo to spôsobuje chaos a škody na kvetoch.

P

Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júla 2017 o 16:30 hod. v kostole sv. Mikuláša v Jarovciach, kde sa práve nachádza putovná socha Panny Márie Mariazelskej. Spoločný odchod zo zastávky MHD – Most SNP – je o 16:00 hod a sv. omša začína o 18:00 hod.

P

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 1. septembra 2017. Ďakujeme za pochopenie.

P

Slávnosť Panny Márie z Hory Karmel v Modrom kostole

Farnosť Bratislava-svätej Alžbety a Svetský rád bosých karmelitánov pozývajú na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel, ktorá sa uskutoční 15.júla 2017 v Modrom kostole. Slávnosť sa začína adoráciou o 17:00 hod., pokračuje svätou omšou o 18:00 hod., po ktorej možno prijať škapuliar.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. júl 2017

1.7.2017

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

V stredu je neprikázaný sviatok – slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú nasledovne:

Ráno a dopoludnia: 6:00, 7:30, 9:00

Popoludní a večer: 16:30, 18:00

P

Zbierka

V zbierke na dobročinné diela sv. Otca sa vyzbieralo v našej farnosti 1113,- €.

Vyslovujeme vám Pán Boh odmeň!

P

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 150,- €, venovaný našej farnosti.

P

Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júla 2017 o 16:30 hod. v kostole sv. Mikuláša v Jarovciach, kde sa práve nachádza putovná socha Panny Márie Mariazzelskej. Spoločný odchod zo zastávky MHD – Most SNP – je o 16:00 hod a sv. omša začína o 18:00 hod.

P

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 1. septembra 2017. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. jún 2017

24.6.2017

Prikázaný sviatok Petra a Pavla

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú nasledovne:

Ráno a dopoludnia: 5:45, 6:30, 9:00, 12:00

Popoludní a večer: 16:30, 18:00, 19:00

Poďakovanie pánom kaplánom

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Stanislavovi Čúzymu a pánovi kaplánovi

vdp. Petrovi Drbohlavovi za obetavú službu v našej farnosti.

Nech ich dobrotivý Pán sprevádza na nových pôsobiskách.

Privítanie nových kňazov do našej farnosti

Na budúcu nedeľu privítame v našej farnosti nových kňazov, konkrétne nového pána kaplána vdp. Vladimíra Mikulca, doterajšieho kaplána v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.
Ako výpomocný duchovný bude v našej farnosti pôsobiť
vdp. Benjamin Kosnáč, ktorý doposiaľ pôsobil v USA, v meste Detroit.

Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe vo farnosti Blumentál.

Zbierka

Túto nedeľu sa koná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Vyslovujeme vám Pán Boh odmeň!

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Pozvánka
Pozývame veriacich na slávnosť Cyrilometodská ratolesť, ktorá sa bude konať v nedeľu 2. júla 2017 pri kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. O 15.00 hod. bude spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. začne svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. (Plagát je na výveske)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. jún 2017

24.6.2017

Zmena sv. omší – 18. 6. 2017

Túto nedeľu (18. 6. 2017) je zmena sv. omší – z dôvodu konania celobratislaveskej procesie Božieho Tela. Sväté omše nebudú o 10:30 a o 12:00 hod.

Popoludňajšie sv. omše budú bez zmeny.

Zbierka

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Dokument AKVINAS

Farnosť Bratislava – Kalvária pozýva na predpremiéru nového dokumentu s názvom AKVINAS, opisujúceho životný príbeh najstaršieho, dnes už 102 ročného, slovenského dominikána P. Akvinasa Gaburu OP.

Predpremiéra sa uskutoční v piatok 23. 6. o 19:00 hod. po večernej sv. omši vo farskom kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii.

Úvodné slovo bude mať Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, ktorý podáva
v dokumente aj svoje osobné svedectvo.

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby v dňoch 23.6. – 25.6. o 17.00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave. Viac informácii je na plagáte vo výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. jún 2017

11.6.2017

Prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a aKrvi

Vo štvrtok 15. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sv. omše budú:

dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 12:00

večer: 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom.

Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

Zmena sv. omší v nedeľu

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti koncelebrujúcich kňazov a veriacich laikov, zodpovedajúcej dôležitosti slávnosti Božieho Tela ako svedectva verejného vyznania viery, sväté omše o 10:30
a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička).
Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V piatok, 16. júna o 18:00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave, uskutoční pontifikálna sv. omša, z príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Bude ju sláviť otec arcibiskup
a všetci sú srdečne pozvaní.

Pridané do rubriky farské oznamy