Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 4. júna 2023

2.6.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 6. Slávnosť Najsvätejšej trojice

Pondelok 5. 6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok 6. 6. féria

Streda 7. 6. féria

ŠTVRTOK 8. 6. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok 9. 6. féria

Sobota 10. 6. féria

NEDEĽA 11. 6. DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prikázaný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  Vo štvrtok 8. 6. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 • Sv. omše v deň slávnosti

  • Blumentál: 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (s eucharistickou procesiou v kostole), 19:00.

  • Katedrála sv. Martina: 18:00 (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

 • V nedeľu 11. 6.

  • Na Primaciálnom námestí bude o 10:30 celobraislavská slávnosť s eucharistickou procesiou ku kostolu sv. Jána z Mathy. Z toho dôvodu v Blumetnáli v uvedenú nedeľu nebudú omše o 10:30 a 12:00 hod.

 • Odpustky

  • Veriaci, ktorí sa zúčastnia eucharistickej procesia môžu za obviklých podmienok získať úplné odpustiy.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na obdobie júl, august, september je možné zapisovať v sakristii od pondelka 5. 6.

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť do konca júna vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Lectio divina

V stredu 7. 6. bude v Katedrále sv. Martina stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,-; 50,-; 33,-; 30,-; 25,-; 20,- € zaslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 28. mája 2023

27.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 28. 5. Zoslanie Ducha Svätého

Pondelok 29. 5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 30. 5. féria

Streda 31. 5. féria

Štvrtok 1. 6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok 2. 6. féria

Sobota 3. 6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 4. 6. DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výnos zbierky na katolícke masmédia

Výnos zbierky na katolícke masmédia je 2 940,- €. Pán Boh zaplať.

Cezročné obdobie

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka pokračuje cezročné obdobie.

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

Deň modlitieb za synodu

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbu a sv. omšu za synodu v stredu 31. 5. 2023 v bazilike v Šaštíne:

 • 17:00 hod. - adorácia,

 • 18:00 hod. - sv. omša.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. mája 2023

19.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. 5. SIEDMA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 22. 5. féria

Utorok 23. 5. féria

Streda 24. 5. féria

Štvrtok 25. 5. féria

Piatok 26. 5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Sobota 27. 5. féria

Nedeľa 28. 5. Zoslanie Ducha Svätého

Zbierka na katolícke masmédia

V nedeľu 21. 5. počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Deň modlitieb za synodu

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbu a sv. omšu za synodu v stredu 31. 5. 2023 v bazilike v Šaštíne:

 • 17:00 hod. - adorácia,

 • 18:00 hod. - sv. omša.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov aby do kostola vstupovali v primeranom oblečení a aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklom, kolobežkou a zvieratami.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 300,-; 150,-; 2 x 100,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. mája 2023

12.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. 5. ŠIESTA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 15. 5. féria

Utorok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda 17. 5. féria

Štvrtok 18. 5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, Slávnosť – prikázaný sviatok

Piatok 19. 5. féria

Sobota 20. 5. féria

Nedeľa 21. 5. SIEDMA VeĽkonočná nedeľa

Prikázaný sviatok – Nanebovstúpenie Pána

  Vo štvrtok 18. 5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú:

 • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 hod.;

 • Katedrála sv. Martina: 18:00 hod. (s o. arcibisupom Stanislavom Zvolenským).

Zbierka na katolícke masmédia

Budúcu nedeľu počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 95,- a 55,- € poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. mája 2023

6.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 7. 5. PIATA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 8. 5. féria

Utorok 9. 5. féria

Streda 10. 5. féria

Štvrtok 11. 5. féria

Piatok 12. 5. féria

Sobota 13. 5. féria

Nedeľa 14. 5. ŠIESTA VeĽkonočná nedeľa

Výnos zbierky na kňazský seminár

  Výnos zbierky na kňazský seminár je 3 110,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Štátny sviatok

V pondelok 8. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

Májové litánie

V mariánskom mesiaci máj sa modlíme loretánske litánie po sv. omši o 16:30 hod.

Púť do Lúrd

Púť lietadlom z Bratislavy do Lúrd s vdp. Jozefom Jančovičom a našim p. farárom sa uskutoční v dňoch 25.-27. 5. 2023. Informácie na plagáte.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 250,-; 50,-; 30,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 300,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 30. apríla 2023

28.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 4. ŠTVRTÁ VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 1. 5. féria

Utorok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Štvrtok 4. 5. féria

Piatok 5. 5. féria

Sobota 6. 5. féria

Nedeľa 7. 5. PIATA VeĽkonočná nedeľa

Zbierka na kňazský seminár

  V nedeľu 30. 4. je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Štátny sviatok

V pondelok 1. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V piatok 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Doobeda bude adorácia 7:00 – 11:45 hod., poobede bude 12:30 – 16:15 hod.

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod.

Detský tábor

Charita Blumentál organizuje detský tábor v zariadení Dopravárik, Ostrý Grúň v dňoch 22. - 29. 7. 2023. Prihlasovanie bude v termíne 2. - 15. 5. (resp. do obsadenia) na stránke www.charitablumental.sk alebo vyplnením tlačiva vo farskej kancelárii.

Lectio divina

V stredu 3. 5. sa v Katedrále sv. Martina bude konať ďalšie stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 33,-; 20,- a 10,- € poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. apríla 2023

21.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 23. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 24. 4. féria

Utorok 25. 4. Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok

Streda 26. 4. Prebl. Panna Mária, Matka dobrej rady, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 27. 4. féria

Piatok 28. 4. féria

Sobota 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 30. 4. ŠTVRTÁ VeĽkonočná nedeľa

Zbierka na kňazský seminár

  Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k osobnej aj spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady

V stredu 26. 4. bude spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady, ktorej milostivý obraz sa nachádza v našom kostole.

Pri tejto príležitosti sa na sv. omši o 16:30 hod. zídu kňazi pochádzajúci z našej farnosti.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 2 x 100,- € poslané na účet našej farnosti, 500,-; 300,- a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. apríl 2023

15.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 4. DRUHÁ VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 17. 4. féria

Utorok 18. 4. féria

Streda 19. 4. féria

Štvrtok 20. 4. féria

Piatok 21. 4. féria

Sobota 22. 4. féria

Nedeľa 23. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

Výnos zbierok

 • Farská zbierka z minulej nedele vyniesla 2 430,- €.

 • Zbierka na Boží hrob vyniesla 1 815,- €.

  Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Púť detí do Marianky

Pozývame deti s animátormi, katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky v sobotu 20.5.2022. Informácie o prihlásení sú na plagáte.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 55,- a 50,- € poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. apríla 2023

8.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 9. 4. VeĽkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pondelok 10. 4. Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Utorok 11. 4. Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Streda 12. 4. Streda vo Veľkonočnej oktáve

Štvrtok 13. 4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Piatok 14. 4. Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Sobota 15. 4. Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Nedeľa 16. 4. DRUHÁ VeĽkonočná nedeľa

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili do upratovania a príprav na slávenie Veľkej noci.

Veľkonočné obdobie

Veľkonočnou vigíliou začalo Veľkonočné obdobie. Počas neho sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Farská zbierka

Po omšiach na Veľkonočnú nedeľu bude farská zbierka. Darcom Pán Boh zaplať.

Veľkonočný pondelok

  Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30.

Procesia k úcte Božieho milosrdenstva

V druhú Veľkonočnú nedeľu sa bude konať procesia k úcte Božieho milosrdenstva. Začne o 15:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul., pokračovať bude do Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste. Následne bude adorácia a o 17:00 hod. sv. omša v kostole Panny Márie Snežnej, ktorú bude sláviť o. biskup Mons. Jozef Haľko.

Púť do Šaštína

Charita Blumentál organizuje púť do Šaštína v sobotu 22. 4. 2023. Prihlasovanie bude prebiehať v utorok 11. 4. (16:00 – 17:30 hod.) v kancelárii na Vazovovej 8. Poplatok je 4,- €. Program získate pri prihlásení.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,-; 50,-; 33,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 500,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy