Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

16. január 2022

16.1.2022

OZNAMY

16. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 17. 1. Sv. Antona, opáta, spomienka

Utorok 18. 1. féria

Streda 19. 1. féria

Štvrtok 20. 1. féria

Piatok 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sobota 22. 1. féria

Nedeľa 23. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 20,- 30,- 100,- 101,- 205,- 5000,- €. poslané na účet našej farnosti a 100,- v hotovosti.

.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. január 2022

1.1.2022

OZNAMY

2. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 2. 1. DRUhÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA

Pondelok 3. 1. féria

Utorok 4. 1. féria

Streda 5. 1. féria

Štvrtok 6. 1. ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

Piatok 7. 1. féria

Sobota 8. 1. féria

Nedeľa 9. 1. TRETIA nedeľa PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

.

Prvopiatkový týždeň

.

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v priebehu týždňa okrem slávnosti Zjavenia Pána. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu. Predvianočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok.

.

Slávnosť Zjavenia Pána

.

Vo štvrtok 6. 1. 2022 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu okrem sv. Omše o 12:00. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude požehnávať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

V nasledujúcom období budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska môžete nahlásiť v sakristii do 9. januára. Požehnávať budeme po tomto dátume podľa najnovších opatrení.

.

Modlitbové stretnutie Lectio divina

.

V stredu 5. januára 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Azda mám len dobré brať od Pána? (Jób 2,10) - Utrpenie v perspektíve skúšky (Jób 2,1-13).

.

Poďakovanie za milodary

.

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv sume 100,- a 50.- €.

.

Režim svätých omší:

.

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 26. december 2021

26.12.2021

OZNAMY

26. decembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 12. sviatok svatej rodiny

Pondelok 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Utorok 28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov

Streda 29. 12. 5. deň v oktáve Narodenia Pána

Štvrtok 30. 12. 6. deň v oktáve Narodenia Pána

Piatok 31. 12. 7. deň v oktáve Narodenia Pána

Sobota 1. 1. Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Nedeľa 2. 1. Druhá nedeľa PO NARODENÍ PÁNA

 • Sv. omše sú s obmedzeným počtom veriacich v kostole v režime OP/očkovaní a prekonaní/. Vstup do kostola je možný len s respirátorom FFP2.

 • Sv. omše v našom kostole na Silvestra 31.12. budú: 5:45, 6.30, a 16.00 – ďakovná sv. omša.

O 23.30 bude adorácia spojená s novoročným Eucharistickým požehnaním.

 • Na Nový rok 1. januára, slávime Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Sv. omše budú tak ako v nedeľu, okrem sv. omše o 12:00 h.

 • Sviatosť zmierenia sa v našom kostole vysluhuje v priebehu týždňa, okrem 1. a 2. januára.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. prijímania: 11:30-12:30, (možnosť sv. spovede)

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy

Vianoce 2021

22.12.2021

Vianočné oznamy

24.12. - 26.12. 2021

.

Štedrý deň 24.12.2021

.

Ranná sv. Omša: 6:30 (možnosť sv. spovede)

Rozdávanie sv. Prijímania:

11:30-12:30 (možnosť sv. Spovede)

.

Omše Narodenia Pána: 16:00, 21:00, 22:30, 24:00

.

Slávnosť Narodenia Pána 25.12.2021

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,

16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

.

Slávnosť sv. Rodiny 26.12.2021

.

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,

16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

.

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

.

.

.

 • Sväté omše môžu byť len s obmedzeným počtom veriacich v kostole.

 • .

 • Stále platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši.

 • .

 • Na slávnosť Božieho Narodenia bude po svätých omšiach farská zbierka

 • .

 • Nedeľa 26.12. je slávnosť Svätej rodiny

 • .

 • Na Božie Narodenie a Slávnosť sv. Rodiny nebudeme spovedať – len v súrnych prípadoch

Pridané do rubriky farské oznamy

Mimoriadny oznam 17.12.2021

16.12.2021

Mimoriadny oznam

.

Platí od 17.12 do 23.12.2021

.

V kostole Blumentál slúžime verejné bohoslužby,

počas ktorých spovedáme

vo všedné dni 5:45 a 6:30

v sobotu 6:30 a 18:00

a v nedeľu 6:00, 7:30, 12:00, 18:00 (maďarská) a 19:00

v režime OP s obmedzeným počtom 30 osôb

.

zároveň budeme mať otvorený kostol k osobnej modlitbe a adorácií a možnosti pristúpiť k svätej spovedi a svätému prijímaniu:

.

vo všedné dni a v sobotu

11:30-12:30 a 16:00-18:00

a

v nedeľu

9:00-12:00 a 16:00-18:00.

.

 • Vstup do kostola bude z bočného vchodu z Radlinského ulice s respirátorom FFP2.

 • Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

 • Úmysly svätých omší budú súkromne odslúžené tak, ako boli nahlásené.

 • V nebezpečenstve smrti je samozrejme možné vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. novembra 2021

21.11.2021

OZNAMY

21. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. 11. Krista Kráľa

Pondelok 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Utorok 23. 11. féria

Streda 24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 25. 11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Piatok 26. 11. féria

Sobota 27. 11. féria

Nedeľa 28. 11. 1. Adventná nedeľa


 • Od pondelka sa mení covid automat, preto všetky sväté omše budú v režime OP (očkovaní a po prekonaní covidu). Pri vstupe do kostola bude potrebné predložit doklad o zaočkovaní alebo prekonaní Covidu a vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo).


 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Prosíme nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.


 • Keďže sprísnené predpisy limitujú počet účastníkov na svätých omšiach, od 11. novembra v našej diecéze platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši pre všetkých katolíkov latinského obradu nachádzajúcich sa na území našej diecézy. Aj napriek tomu zostáva platný príkaz svätiť nedeľu, preto sa odporúča, aby sme náležitý čas venovali osobnej alebo spoločnej modlitbe.


 • Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježiš, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.


 • V nedeľu, 28. novembra 2021, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.


 • Minulý týždeň sa na Svätomartinskej zbierke vyzbieralo 3610,-€ ,za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 400,- 100,- 40,- 30,- 30,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

 • V prípade potreby pre vyslúženie sviatostí (sv. spoveď, sv. prijímanie…) 0908 330 779 (kaplán)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. novembra 2021

14.11.2021

OZNAMY

14. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. 11. 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 15. 11. féria

Utorok 16. 11. féria

Streda 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Štvrtok 18. 11. féria

Piatok 19. 11. féria

Sobota 20. 11. féria

Nedeľa 21. 11. Krista Kráľa


 • Bratislava je od pondelka v červenej farbe covid automatu. Z toho plynie, že sväté omše budú s obmedzením a v interiéroch bude povinné nosiť respirátor. Na všetkých svätých omšiach (pre všetkých aj pre očkovaných) bude potrebné vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, kontakt). Sväté omše „pre očkovaných“ cez týždeň o 12:00 a v nedeľu 9:00, 12:00, 16:30, ostatné sväté omše sú „pre všetkých“.


 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.


 • V stredu, 17. novembra nebude svätá omša ráno 5:45.


 • Dnes sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.


 • Keďže sprísnené predpisy limitujú počet účastníkov na svätých omšiach, od 11. novembra v našej diecéze platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši pre všetkých katolíkov latinského obradu nachádzajúcich sa na území našej diecézy. Aj napriek tomu zostáva platný príkaz svätiť nedeľu, preto sa odporúča, aby sme náležitý čas venovali osobnej alebo spoločnej modlitbe.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 70,- 60,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. novembra 2021

6.11.2021

O ZNAMY

7. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 7. 11. 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 8. 11. féria

Utorok 9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Streda 10. 11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 11. 11. Sv Martina z Tours, biskupa, patróna Arcidiecézy, sviatok

Piatok 12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 13. 11. féria

Nedeľa 14. 11. 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


 • Bratislava je od pondelka v červenej farbe covid automatu. Z toho plynie, že sväté omše budú s obmedzením a v interiéroch bude povinné nosiť respirátor. Na všetkých svätých omšiach (pre všetkých aj pre očkovaných) bude potrebné vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, kontakt). Sväté omše „pre očkovaných“ cez týždeň o 12:00 a v nedeľu 9:00, 12:00, 16:30, ostatné sväté omše sú „pre všetkých“.


 • Srdečne pozývame veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2021. Slávnostné sväté omše budú v utorok 9. novembra o 18.00 hod., v stredu 10. novembra o 18.00 h, vo štvrtok 11. novembra o 18.00 h a v nedeľu 14. novembra o 10.30 h. Sväté omše budú slávené na poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Otcom.


 • Na budúcu nedeľu 14. novembra 2021 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 20,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 50,- 20,- 20,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 31.10.2021

30.10.2021

O ZNAMY

31. októbra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 31. 10. 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Utorok 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Streda 3. 11. féria

Štvrtok 4. 1. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Piatok 5. 11. féria

Sobota 6. 11. féria

Nedeľa 7. 11. 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Zostávame fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30. Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.


  • Zbierka na misie minulú nedeľu bola 4410,-€. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.


  • Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok dňa 1.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky je možné získať počas celého mesiaca november, pričom tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.


  • Sväté omše na slávnosť Všetkých svätých budú ako v nedeľu (pre očkovaných vyhradené: 9:00, 12:00, 16:30) a sv. omša o 18:00 je slovenská. Sväté omše na spomienku Všetkých zosnulých veriacich budú pre všetkých o 5:45, 6:30, 10:30 18:00 (slovenská) a 19:00 a vyhradené pre očkovaných 9:00, 12:00, 16:30.


  • V pondelok, 1. 11. 2021 o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v utorok 2. 11. 2021 po každej sv. omši.


  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.


  • V stredu 3. novembra 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: On udiera, ale aj obväzuje (Jób 5,18), Utrpenie v perspektíve výchovy (Jób 36,1-15).


  • Fórum života opäť po roku organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 euro a sklenej 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk


  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 200,- 33,- 30,- 20,-, poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy