Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 17. február 2019

16.2.2019

Poďakovanie za zbierku na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola z minulej nedele 10.2.2019 bola 6173,- € z toho 500,- € v pokladničke a 100 a 50,- € darovaných v hotovosti. Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu fasády kostola je na našej internetovej stránke. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Úlpné odpustky na sviatok Katedry sv. Petra v Katedrále sv. Martina

Od poludnia 21. do polnoci 22. februára môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

p

2 % z dane zo mzdy pre Charitu Blumentál

Obraciame sa na Vás, ktorí ste sa ešte nerozhodli, komu svoje 2 % z dane venujete, aby ste ich venovali našej farskej charite. Predvyplnené tlačivo nájdete na stolíku vzadu za lavicami. Právnicke a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé najneskôr do 1.4.2019 a zamestnanci do 30.4.2019. Vopred veľká vďaka za ústretovosť a pomoc.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. február 2019

9.2.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Dnešnú nedeľu 10.2.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Zapaľovanie sviečok pri oltároch Lurdskej Panne Márii a Matky dobrej rady

Prosíme veriacich aby pri oltároch zapaľovali iba sviece na to určené, a to v čase pred alebo po svätej omši a nie cez svätú omšu. Taktiež prosíme rodičov aby nedovolili deťom manipulovať s týmito sviečkami, lebo často nachádzame rozbité kalíšky od sviečok a tiež hrozí popálenie či porezanie dieťaťa.

p

Svätá omša pri príležitosti Svetového dňa chorých

V pondelok 11. februára 2019, v deň spomienky Panny Márie Lurdskej a pri príležitosti Svetového dňa chorých, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť sv. omšu o 18.00 hod. v kostole Milosrdných bratov v Bratislave. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Matky Alexie

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 12. 2. 2019 od 14,00 do 17,00.

p

2 % z dane zo mzdy pre Charitu Blumentál

Obraciame sa na Vás, ktorí ste sa ešte nerozhodli, komu svoje 2 % venujete, aby ste ich venovali našej farskej charite. Predvyplnené tlačivo nájdete na stolíku vzadu za lavicami. Vopred veľká vďaka za ústretovosť a pomoc.

p

Letný tábor Charity pre deti

Aby si rodičia mohli naplánovať letnú dovolenku, oznamujeme, že letný tábor detí, organizovaný charitou Blumentál sa uskutoční v termíne od 29. júna do 6. júla 2019 v rekreačnom zariadení Altan Rajecké Teplice.

p

Kurz konverzácie v anglickom jazyku pre pokročilých

Charita Blumentál organizuje okrem výučby angličtiny pre začiatočníkov, aj konverzáciu v anglickom jazyku pre pokročilých. Tento kurz je taktiež bezplatný a zúčastniť sa ho možno každú stredu od 17.30 hod. do 20.00 hod. v kancelárii charity v priestoroch farského úradu, na Vazovovej 8. Každý záujemca je vítaný.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 250,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. február 2019

2.2.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 10.2.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 6. februára 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Zmiluj sa, Bože, nado mnou“ (Ž 51).

p

Podujatie KBS „Dôstojnosť ľudskej osoby v starobe a chorobe” o téme eutanázia

Uskutoční sa za aktívnej účasti zahraničných hostí vo štvrtok 7. februára v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Kapitulskej 26, so začiatkom o 9.00. Viac informácií možno nájsť na stránke konferencie.kbs.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150 a 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti, a ďalších 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 27, január 2019

26.1.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši).

p

Sviatok Obetovania Pána

V sobotu 2. februára je neprikázaný sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Môžete si priniesť hromničné sviece, ktoré budeme pri svätých omšiach posviacať. Sväté omše budú o 6:30; 12:00 a 18:00.

p

Svätoblažejské požehnanie

V nedeľu 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

p

Výstava slovensko-sýrskych výtvarných prác detí

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi Vás pozýva na výstavu slovensko-sýrskych výtvarných prác detí s názvom DETI VOJNY. Inštalovaná bude v Dome QUO VADIS v mesiaci február. Jej predstavenie sa uskutoční 7. februára, vo štvrtok, o 19:00. Vstup voľný. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske.

p

Bazár v dome Quo Vadis na podporu rodiny v núdzi

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 31. januára o 18:00, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je vždy venovaný na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Táto akcia je viac menej pravidelná a koná sa v posledné štvrtky v mesiaci (pozri https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-4).

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 20. január 2019

19.1.2019

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

p

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

V stredu 23. januára 2019 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia v piatok 25. 1., v sobotu 26. 1. a v nedeľu 27. 1. 2019 v kostole Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ul. 1 v Bratislave o 17.00 hod. Plagát nájdete na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100, 100, 100 a 50,- €, poslané za posledné dva týždne na účet našej farnosti, a ďalších 150, 100, 50 a 20,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 13. január 2019

13.1.2019

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 13.1.2019 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu ako ozdoba zostať až do 2. februára.

p

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 6. január 2019

5.1.2019

Posviacanie príbytkov

Po svätej omši si môžete vziať vodu a kriedu, na posvätenie príbytkov. Tento týždeň budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Dnes je ešte možnosť nahlásiť Váš telefónny kontakt a adresu v sakristii.

p

Trojkráľový sprievod Bratislavou

Dnešnú nedeľu 6. januára 2019 o 14.30 pri Trojičnom stĺpe na Rybnom námestí sa v uliciach Bratislavy začne trojkráľový sprievod. Do sprievodu pozývame všetkých, ktorí chcú zažiť výnimočnú atmosféru tohto sviatku. Mudrcov budú sprevádzať bubeníci, gajdoši a koledníci. Cestu plnú prekvapení všetkým ukážu malí hviezdonosci.

p

Spomienka bl. Titusa Zemana

Z príležitosti 50. výročia smrti bl. Titusa Zemana Saleziáni don Bosca srdečne pozývajú na tieto podujatia:

V utorok 8. januára 2019 na liturgický sviatok bl. dona Titusa bude sv. omša o 18.00 vo Vajnoroch. Predsedá don Jozef Ižold, provinciál. Kazateľom bude don Jozef Luscoň. Sv. omšu prenáša TV Lux.

V sobotu 12. januára 2019 v kostole na Miletičovej o 16:30 v sále pod kostolom bude duchovno-historický program o don Titusovi, o 18:00 – slávnostná svätá omša, celebruje otec biskup Jozef Haľko a od 19:00 do 22:00 – animovaná adorácia za duchovné povolania.

p

Katolícke noviny

Od 1.1.2019 je cena Katolíckych Novín zvýšená na 70 centov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 30. december 2018

29.12.2018

Sväté omše v Blumentáli

Zajtra 31.12.2018 budú sv. omše o 6.30, 12.00 a o 16.30 ďakovná sv. omša. O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním. Na prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie – 1.1.2019 budú sv. omše v rovnakých časoch ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

p

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 2480,- €. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Katolícke noviny

Od 1.1.2019 bude cena Katolíckych Novín zvýšená na 70 centov.

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

31.12.2018 – 1.1.2019 – nespovedáme

2.1.2019 – 3.1.2019 – spovedáme pred svätými omšami a cez sväté omše (poobede od 15.00 vo štvrtok nespovedáme)

5.1.2019 – prvý piatok spovedáme pred svätými omšami, cez sväté omše a poobede od 15.00 hod. O 15.00 bude korunka Božieho milosrdenstva pred vystavenou sviatosťou, adorácia sa zakončí o 16.15 záverečným požehnaním.

6.1.2019 – 13.1.2019 – spovedáme ako zvyčajne

Vianočná spoveď, pokiaľ človek nespáchal ťažký hriech, platí aj k prvému piatku.

p

Posviacanie príbytkov

V sobotu 5.1.2019 o 18.00 posvätíme vodu a kriedu, aby ste si ich moli vziať na posvätenie príbytkov. Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Sväté omše v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v pondelok 31. decembra 2018 o 16.00 hod. sláviť svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v utorok 1. januára 2019 o 10.30 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Lectio divina

V stredu 2. januára 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Pán je ochranca môjho života“ (Ž 27).

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 250 a 200,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti, milodar v pokladničke 500 a 400,- € a ďalších 300, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. december 2018

22.12.2018

Sväté omše v Blumentáli

Zajtra 24.12. bude sv. omša o 6.30 a o 16.00 vigílna Narodenia Pána, o 24.00 bude polnočná sv. omša. Na Narodenie Pána – 25.12. budú sv. omše ako v nedeľu aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku. Na sv. Štefana – 26.12. budú sv. omše o: 6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 a 18.00 (slovenská). Budúcu nedeľu na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

p

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána                                                         – utorok 25.12.2018

Sv. Štefan (26.12.) – nie je prikázaný sviatok

Svätej rodiny                                                             – nedeľa 30.12.2018

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok     – utorok 1.1.2019

Zjavenie Pána – Traja Králi                                      – nedeľa 6.1.2019

Krst Krista Pána                                                        – nedeľa 13.1.2019

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2018 – 26.12.2018                                                 – nespovedáme

27.12.2018 – 28.12.2018 – 29.12.2018 – 30.12.2018     – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2018 – 1.1.2019                                                     – nespovedáme

p

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

p

Slávnosť Narodenia Pána v katedrále

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v deň slávnosti Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

p

Živé jasličky v CENACOLO

Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26.12., 30.12. a 5.1. v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod. Plagát je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100 a 10,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 300 a 200,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy