Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 18. marec 2018

17.3.2018

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Túto nedeľu 18.3. sa z rozhodnutia KBS koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za každý milodar vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii. Posledný termín nahlásenia je dnešná nedeľa 18.3.

P

Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 19.3. bude slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Pomazanie chorých
V sobotu
24.3. o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 9:00 hod. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorý sa od posledného prijatia tejto sviatosti cíti zoslabnutejší pre vážnu chorobu alebo vysoký vek.

P

Zmena času

Na budúci týždeň v noci, z 24.3. na 25.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

P

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

P

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia
Od 22.4. začína Veľkonočné spovedanie. Podrobné informácie o dobe spovedania nájdete vo Veľkonočných oznamoch, ktorých výtlačok si môžete zobrať zo stolíkov s časopismi v zadnej časti kostola.

P

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 17.3. prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

P

25. marec - Deň počatého dieťaťa

Vďaku za život môžeme aj v 18. ročníku tejto kampane verejne vyjadriť nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke www.25marec.sk.

P

Pôstna polievka

V piatok 23.3.2018 sa bude od 12.00 do 14.00 hod. konať v refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“. Ďalšie informácie sú na nástenke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. marec 2018

10.3.2018

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Predveľkonočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 17.3.2018 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

P

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Posledný termín nahlásenia je nedeľa 18. 3. 2018.

P

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Na budúcu nedeľu 18. marca 2018 sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za každý milodar vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Štúdium katolíckej teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

P

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary pre našu farnosť v sume 50, 80 a 100 €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. marec 2018

3.3.2018

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 5.3.2018 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN. Zapísať je možno jednu svätú omšu za mesiac.
P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Lectio divina v Katedrále

V stredu 7. marca o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina s názvom Bohatý mladík, ktorý sa skryl (Mt 19, 16-22).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. február 2018

24.2.2018

Poďakovanie za zbierku na charitu

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 1935 Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. február 2018

17.2.2018

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 18.2.2018 je zbierka na Katolícku charitu. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

P

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodar pre našu farnosť z nedele 4.2.2018 v sume 500,- €.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
.

P

Deň modlitby a pôstu

Svätý Otec František vyhlásil pre celú Cirkev piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

P

Prosba o podporu pre organ v pútnickom mieste Báč

Nadácia VÚB vyhlásila súťaž o 30 000 , ktorej sa zúčastňuje deväť organov. Medzi nimi je za našu arcidiecézu organ v pútnickom mieste Báč. Súťaž trvá do 25. februára. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: http://www.nadaciavub.sk/

P

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Matky Alexie

DOD sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku.

P

Oznam charity Blumentál

Nakoľko nám z rodinných dôvodov odchádza aktivistka – psychologička, hľadáme dobrovoľníka ochotného viesť poradňu psychologickej pomoci pre dospelých. Ak máte potrebné vzdelanie a chuť nezištne sa zapojiť do našich aktivít, prihláste sa! Kontakt je vo výveske charity a tiež na našej internetovej stránke www.charitablumental.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. február 2018

10.2.2018

Fašiangové posedenie

V dnešnú nedeľu 11. februára 2018 pozývame všetkých na fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti FÚ na Vazovovej 8, od 15.00 hod. Veríme, že k dobrej nálade a pohode prispejú aj v tomto roku gazdinky svojimi dobrotami. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

P

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Koncert

V utorok 13. februára 2018 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole koncert na ktorý Vás srdečne pozývame. Ďalšie informácie sú na výveske.

P

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00 a 16.30.

P

Popolcová streda v katedrále

Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu o 17.00 sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme v našom kostole pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Krížová cesta v katedrále

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

P

Svätá omše pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. február 2018

3.2.2018

Poďakovanie za účasť na súťaži z náboženskej výchovy

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na súťaž z náboženskej výchovy, i tým, ktorí ju podporili. Blumentálske deti získali 1. miesto v kategórii mladších i starších žiakov.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známemu za milodar na kostol v sume 300 Euro.

P

Výberové konanie na Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej P.G.Frassatiho

Hľadáme učiteľa odborných predmetov v odbore elektrotechnika a majstra odbornej výchovy – mechanik počítačových sietí, alebo mechanik elektrotechnik. Podrobné informácie sú na výveske.

P

Svätá omša s kardinálom Müllerom

V pondelok 5.2.2018 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru. Všetci sú srdečne pozvaní.

P

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 7.2.2018 o 20.00 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina viesť stretnutie Lectio divina s názvom „Mária patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom“ (Lk1,39-58).

P

Modlitbové stretnutie za obete obchodovania

Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie Taizé za obete obchodovania, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8.2.2018 v kostole Milosrdných bratov po svätej omši o 19:30 hod.

P

Fašiangové posedenie

Na nedeľu 11. februára 2018 pripravuje Charita Blumentál tradičné fašiangové posedenie, na ktoré všetkých srdečne pozývame. Začína od 15.00 hod v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity pred kostolom.

P

Prosba o 2 % z dane zo mzdy

Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2018 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2017. Vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami. Vopred všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 28. január 2018

27.1.2018

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Sviatok Obetovania Pána

V piatok 2. februára je neprikázaný sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Môžete si priniesť hromničné sviece, ktoré budeme pri svätých omšiach posviacať.

P

Svätoblažejské požehnanie

V sobotu 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

P

Sviatok Obetovania Pána v Katedrále sv. Martina

V piatok 2. februára o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sv. omšu za účasti rehoľníkov a rehoľníc, ktorí sa spoločne zídu z príležitosti Dňa zasväteného života.

P

Farský časopis Blumentál

Vydanie ďalšieho čísla farského časopisu je odložené na neurčito, pretože pani šéfredaktorka je vážne chorá. Modlime sa za jej skoré uzdravenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21. január 2018

20.1.2018

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

V utorok 23. januára 2018, v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci sú srdečne pozvaní.

P

Fašiangové posedenie

Na nedeľu 11. februára 2018 pripravuje Charita Blumentál tradičné fašiangové posedenie, na ktoré všetkých srdečne pozývame. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity pred kostolom.

P

Prednáška „Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia“

V pondelok 22.1.2018 o 19.30 hod. v Dome Quo Vadis v Bratislave sa bude konať prednáška s názvom „Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia“. Plagát nájdete na výveske.

P

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia v piatok 26. 1., v sobotu 27. 1. a v nedeľu 28. 1. v kostole Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ul. 1 v Bratislave o 17.00 hod. Plagát nájdete na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy