Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 16. jún 2019

14.6.2019

Vysviacky v Katedrále svätého Martina

V dnešnú nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 17.6.2019 budeme zapisovať úmysly na sväté omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER.
Zapísať je možné
jeden úmysel na svätú omšu za tri mesiace, aby mal každý možnosť nahlásiť svoj úmysel.

p

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 20.6.2019 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30 (s procesiou) a 19.00. Po sv. omši o 16.30 bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

p

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

p

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 23.6.2019 sa bude konať vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa, a tak vydať svedectvo viery v Ježiša v Eucharistii.

p

Zmena sv. omší v nedeľu 23.6.2019

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

p

Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo

Komunita Cenacolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 22. júna. 2019 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci. Plagát je vo výveske.

p

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200 a 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. jún 2019

8.6.2019

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána.

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá,
v sume 1823,- €.

p

Zápis úmyslov svätých omší

Z technických príčin budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER až od pondelka 17. júna 2019. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

p

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Vysviacky v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Dni Svätého Antona Paduánskeho

Bratia františkáni v Bratislave Vás 10.-13. júna 2019 pozývajú na duchovno-kultúrne podujatie s názvom Dni Sv. Antona Paduánskeho. Týmto časom spoločnej modlitby, prednášok, hudobných vystúpení, diskusie i ľudských stretnutí v kaviarni v záhrade kláštora si pripomenieme tohto mimoriadneho svätca a tento rok sa zvlášť inšpirujeme jeho kňazstvom, v duchu Roku modlitieb za kňazské povolania v našej arcidiecéze. Plagát sa nachádza vo výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30 a 20,- € darovaných v hotovosti a ďalších 200,- € v pokladničke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. jún 2019

1.6.2019

Zbierka na katolícke masmédiá

Túto nedeľu 2.6.2019 sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred ďakujeme.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 31. mája, sa spoločne modlíme Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

p

Odpustky z príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky.

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, vždy po večerných svätých omšiach o 16.30 (v sobotu po svätej omši o 18.00).

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. máj 2019

25.5.2019

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30 a o 19.00 hod.

p

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 31. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

p

Prvá sobota v mesiaci

Keďže nasledujúca sobota je prvá v mesiaci, po rannej svätej omši bude nasledovať fatimská modlitba posvätného ruženca.

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, vždy po večerných svätých omšiach o 16.30 (v sobotu po svätej omši o 18.00).

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

p

Letný miništrantský tábor Minfa

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – od 2. do 8. júla a od 9. do 15. júla. Pagát je vo výveske.

p

Charitatívny bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 30.mája od 18:00 do 20:00, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je vždy venovaný na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Táto akcia je u nás viac menej pravidelná a koná sa v posledné štvrtky v mesiaci. https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-4

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. máj 2019

18.5.2019

Zbierka na seminár

Zbierka na seminár z minulej nedele bola 2170,- . Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Púť detí do Marianky

Púť detí do Marianky sa uskutoční 25.5.2019. Pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar jednu trvanlivú potravinu. Plagát je na výveske.

p

Oznam pre rodičov, ktorí prihlásili dieťa do nášho letného tábora

Poplatok za dieťa, treba uhradiť v utorok 21.5. alebo v stredu 22.5. od 16.00 do 18.00 hodiny v kancelárii charity na Vazovovej 8. Pri platení dostanete písomne všetky potrebné podklady a informácie.

p

Zdravotný dozor do letného tábora

Zdravotný dozor môže pri akciách organizovaných pre deti, vykonávať len diplomovaná zdravotná sestra, lekár po ukončení štúdia alebo záchranár. Ak spĺňate uvedené podmienky a ste ochotný venovať zo svojej dovolenky týždeň od 29.6. do 6.7.2019 (4 pracovné dni) deťom v našom tábore, prihláste sa mailom, alebo telefonicky. Kontaktné údaje sú na www.charitablumental.sk.

p

Divadelné predstavenie v UPeCe Bratislava

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční v nedeľu 2.6.2019 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave o 20:00 hod. Plagát je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. máj 2019

11.5.2019

Zbierka na seminár

Dnešnú nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

Túto nedeľu 12.5.2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Stretnutie s otcom biskupom Haľkom pri príležitosti Dňa matiek

Túto nedeľu 12.5.2019 od 15.00 do 16.30 hodiny pri Mariánskom stĺpe oproti Jezuitskému kostolu na Františkánskom námestí bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko po návrate z Lúrd pri príležitosti Dňa matiek odovzdávať záujemcom lurdskú mariánsku medailu. Tiež požehná matky, otcov, deti, rodiny, chorých a trpiacich.

p

Púť seniorov do Šaštína

Na sobotu 25.5.2019 pripravujeme pre seniorov púť do Šaštína. Termín prihlasovania je v utorok 14.5. a v stredu 15.5.2019 od 16.00 – 17.30. Poplatok je 3 €. Pri prihlasovaní dostanete písomne program púte.

p

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi sa uskutoční v dňoch 18.– 24.08.2019 v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Plagát sa nachádza na výveske.

p

Duchovná obnova pre mladých

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Evanjeliový paradox stratiť – získať. Uskutoční sa v sobotu 18.5.2019 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Viac informácií je na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/. Vstup je voľný.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200, 150 a 100,- € darovaných v pokladničke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. máj 2019

4.5.2019

Celodenná poklona

V dnešnú nedeľu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. omši o 12:00 a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 16:30.

p

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

p

Oznam pre birmovancov

DVD s fotografiami z tohtoročného udeľovania sviatosti Birmovania sú k dispozícii v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8, počas úradných hodín.

p

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na stredu 8.5.2019 pripadá štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade v tento deň úradné hodiny a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

p

Letný tábor pre deti

Vzhľadom na kapacitu rekreačného zariadenia Altan v Rajeckých Tepliciach, v ktorom sa uskutoční letný tábor detí v termíne 29. 6. – 6. 7. 2019 máme ešte voľné miesta. Prihlasovanie detí sme preto predĺžili do 10. mája 2019. Prihlášky nájdete v čakárni kancelárie farského úradu a tiež na internetovej stránke charity.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

Budúcu nedeľu 12. mája 2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Dozvieme sa, že sa to dá v pohode absolvovať aj s malými deťmi. Tí, ktorí o púti uvažujú môžu získať aj cenné informácie a rady. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Púť seniorov

Na sobotu 25.5.2019 pripravujeme pre seniorov púť do Šaštína. Termín prihlasovania včas oznámime.

p

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať. Plagát je na výveske.

p

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás! Plagát je na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 28. apríl 2019

28.4.2019

Úplné odpustky

Kto si dnešnú nedeľu 28.4.2019 v kostole uctí obraz Božieho milosrdenstva, pomodlí sa Otčenáš, Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpor voči každému hriechu) získať úplné odpustky.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Májové litánie

Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie po večernej sv. omši o 16:30 hod.

p

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na stredu 1.5.2019 pripadá štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade v tento deň úradné hodiny a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

p

Celodenná poklona

V nedeľu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. omši o 12:00 a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 16:30.

p

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 1. mája 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Buď vôľa tvoja“ (Mt 6, 9-13).

p

Letný tábor pre deti

Prihlasovanie detí do letného tábora končí 6. mája 2019. Po tomto termíne už nebude možné dieťa prihlásiť. Termín, kedy treba uhradiť poplatok včas oznámime.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

V nedeľu 12. mája 2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Dozvieme sa, že sa to dá v pohode absolvovať aj s malými deťmi . Tí, ktorí o púti uvažujú môžu získať aj cenné informácie a rady. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Poďakovanie za zbierky

Vyslovujme úprimné poďakovanie za vaše milodary: V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 1721.- € a vo farskej zbierke sa vyzbieralo 1470,-€. Na opravu fasády Blumentálskeho kostola bolo na účet našej farnosti poslané za posledný týždeň 30,- €, a ďalších 500 a 50,- € bolo darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21.apríl 2019

20.4.2019

Farská zbierka

Dnes, na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

p

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30 hod.

p

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

p

Slávnosť birmovania

V sobotu 27. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania. Preto v stredu 24. apríla o 17:15 bude nácvik birmovancov a v piatok 26. apríla od 15:00 budeme spovedať birmovancov a birmovných rodičov.

p

Matka Dobrej rady

V piatok, 26.4.2019, si v našej farnosti pripomenieme sviatok Matky Dobrej rady, ktorej milostivý obraz uchovávame v našom chráme. Z tejto príležitosti sa uskutoční aj svätá omša, ktorú budú celebrovať kňazi – rodáci z farnosti Blumentál. Svätá omša bude o 16:30 hod.

p

Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu - Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. apríla do nasledujúceho piatku 3. mája v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v piatok 26. apríla o 17.00 sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii a program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 650, 200 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy