Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 29. januára 2023

27.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 1. štvrtá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 30. 1. féria

Utorok 31. 1. Sv. Jána Bosca, spomienka

Streda 1. 2. féria

Štvrtok 2. 2. Obetovanie Pána, sviatok

Piatok 3. 2. féria

Sobota 4. 2. féria

Nedeľa 5. 2. piata nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Lectio divina

V stredu 1. 2. 2023 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina ďalšie stretnutie Lectio divina s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Obetovanie Pána

 • Na sviatok Obetovania Pána vo štvrtok 2. 2. 2023 budeme pri sv. omšiach požehnávať hromničné sviece.

 • V tento sviatok o 17:00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť sv. omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti Svetového dňa zasväteného života. Všetci sú srdečne pozvaní.

Prvopiatkový týžďeň

Budúci piatok je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 do večernej omše sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

Svätoblažejské požehnanie

Svätoblažejské požehnanie hrdla sa bude udeľovať v piatok po sv. omšiach.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- a 33,- zaslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. januára 2023

21.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 22. 1. Tretia nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 23. 1. féria

Utorok 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Štvrtok 26. 1. Sv. Timotea a Títa, biskupov, spomienka

Piatok 27. 1. féria

Sobota 28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. 1. štvrtá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Spomienka sv. Jána Almužníka

V pondelok 23. 1. 2023 o 18.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sme pozvaní k intenzívnej modlitbe na tento úmysel.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 2 x 100,-; 2 x 55,- a 20,- zaslané na účet našej farnosti, 600,- a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. januára 2023

13.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 15. 1. druhá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 16. 1. féria

Utorok 17. 1. Sv. Antona, opáta, spomienka

Streda 18. 1. féria

Štvrtok 19. 1. féria

Piatok 20. 1. féria

Sobota 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 22. 1. Tretia nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Výnos Svätomartinskej zbierky 2022

nos Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652,- za celú bratislavskú arcidiecézu. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sme pozvaní k intenzívnej modlitbe na tento úmysel.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 3 x 100,-; 50,- a 40,- zaslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. januára 2023

7.1.2023

OZNAMY

8. január 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 1. druhá nedeľa po narodení pána, krst pána

Pondelok 9. 1. féria

Utorok 10. 1. féria

Streda 11. 1. féria

Štvrtok 12. 1. féria

Piatok 13. 1. féria

Sobota 14. 1. féria

Nedeľa 15. 1. druhá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Koniec vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Poďakovanie

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 100,- a 50.- a 30,-€ zaslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. januára 2023

31.12.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 1. Slávnosť Panny márie Bohorodičky

Pondelok 2. 1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi

Utorok 3. 1. Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

Streda 4. 1. féria

Štvrtok 5. 1. féria

Piatok 6. 1. Zjavenie Pána, slávnosť

Sobota 7. 1. féria

Nedeľa 8. 1. druhá nedeľa po narodení pána, krst pána

Prikázaný sviatok – 6. 1. Zjavenie Pána

V piatok 6. 1. bude prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. omše v Blumentáli budú ako v nedeľu okrem omše o 18:00 v maďarskom jazyku.

V katedrále sv. Martina bude sláviť sv. omšu o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 10:30 hod.

Slávnosť Zjavenia Pána je zároveň prvým piatkom v mesiaci. Platí však spoveď vykonaná pred vianočným sviatkom.

Lectio divina

V stredu 4. 1. o 20:00 hod. bude v katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie Lectio Divina s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Sv. omša za zosnulého pápeža Benedikta XVI.

Vo štvrtok 5. 1. o 12:00 hod. sa bude v našom kostole sláviť sv. omša za zosnulého pápeža Benedikta XVI.

Trojkráľový sprievod

V piatok 6. 1. sa uskutoční Trojkráľový sprievod Bratislavou so začiatkom o 14:30 hod. na nádvorí Bratislavského hradu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. decembra 2022

25.12.2022

OZNAMY

25. decembra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 12. Narodenie Pána, slávnosť

Pondelok 26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Utorok 27. 12. Sv. Jána, Apoštola a Evanjelistu, sviatok

Streda 28. 12. Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Štvrtok 29. 12. 5. deň oktávy Narodenia Pána

Piatok 30. 12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Sobota 31. 12. 7. deň oktávy Narodenia Pána

Nedeľa 1. 1. Slávnosť Panny márie Bohorodičky

Farská zbierka

Dnes, na slávnosť Narodenia Pána, po sv. omšiach, bude farská zbierka, za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Sväté omše v Blumentáli

Sv. Štefana: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30

Sv. Silvestra: 6.30 16.30 – Ďakovná sv. omša.

O 23.30 bude adorácia spojená s novoročným Eucharistickým požehnaním.

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána – 25. 12. 2022

Sv. Štefan (26. 12.) – nie je prikázaný sviatok

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok – 1. 1. 2022

Zjavenie Pána - Traja Králi – 6. 1. 2023

Krst Krista Pána – 12. 1. 2023

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25. 12. 2022 – 26. 12. 2022 – nespovedáme

27. 12. 2022 – 30. 12. 2022 – spovedáme ako zvyčajne

31. 12. 2022 – 1. 1. 2023 – nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6. 1. 2023 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Slávenia v Katedrále svätého Martina

V sobotu 31. decembra 2022 bude o 16.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Tiež pozývame všetkých veriacich na novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v nedeľu 1. januára 2023 o 10.30 ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetci sú srdečne pozvaní.

Živé jasličky

  Komunita CENACOLO pozýva aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” a to v nasledovných štyroch termínoch: 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17.00. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09. Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo.

      • Poďakovanie za milodary

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 1000,- 100,- 50,- a 33,- zaslané na účet farnosti a 500,- 300,- a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. decembra 2022

16.12.2022

OZNAMY

18. decembra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 12. Štvrtá adventná nedeľa

Pondelok 19. 12. féria

Utorok 20. 12. féria

Streda 21. 12. féria

Štvrtok 22. 12. féria

Piatok 23. 12. féria

Sobota 24. 12. Štedrý deň

Nedeľa 25. 12. Narodenie Pána, slávnosť

Spovedanie pred Vianocami

Pred vianočnými sviatkami spovedáme v pondelok až piatok v časoch:

5.30 – 7.30

11.30 – 12.30

15.30 – 18.00

24.12.2022 – 26.12.2022 – nespovedáme

Podrobný rozpis spovedania a sv. omší počas sviatkov nájdete na stolíkoch v kostole a na farskej stránke

Vianočné sviatky

V sobotu je Štedrý deň. Ranná sv. omša bude o 6:30, vigílna sv. omša o 16:30 a polnočné sv. omše o 22:30 a 24:00.

V nedeľu na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu.

Farská zbierka

Na slávnosť Narodenia Pána, po sv. omšiach, bude farská zbierka, za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  • Poďakovanie za milodary

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 700,-; 200,-; 100,- a 50,- zaslané na účet farnosti a 100,- € v hotovosti.

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 4. decembra 2022

  3.12.2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 4. 12. Druhá adventná nedeľa

  Pondelok 5. 12. féria

  Utorok 6. 12. féria

  Streda 7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok

  Štvrtok 8. 12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

  Prikázaný sviatok

  Piatok 9. 12. féria

  Sobota 10. 12. féria

  Nedeľa 11. 12. Tretia adventná nedeľa

   Zbierka na charitu

  • Výnos zbierky na charitu bol 4 730,- €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

  Vo štvrtok 8. 12. bude prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Omše v Blumentáli budú o 5:45, 6:30, 9:00, 10:3012:00, 16:30 a o 19:00 hod.

  Pozývame Vás aj do kostola sv. Jána z Mathy (Trojička), kde o 17:30 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský sláviť slávnostnú sv. omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii

  Nahlásenie chorých na predvianočné spovedanie

  Do 11. 12. 2022, je možné nahlásiť záujemcov o predvianočnú spoveď a sv. prijímanie chorých a starších, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

  Zapisovanie úmyslov sv. omší

  Od pondelka 5. 12. je možné v sakristii zapisovať úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2023.

  Lectio divina

  V stretu 7. 12. sa o 20:00 hod. v katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie stretnutie Lectio divina s Mons. Stanislavom Zvolenským

  Deň sv. Mikuláša

  TV Lux, Rádio Lumen a Slovenská katolícka charita pozývajú prežiť deň sv. Mikuláša do ich prezentačných stánkov pri katedrále sv. Martina 6. 12. od 10:00 do 14:00 hod.

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 50,- a 2 x 30,- zaslané na účet farnosti a 50,- € v hotovosti.

  • Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 27. november 2022

  26.11.2022

  OZNAMY

  27. novembra 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 27. 11. Prvá adventná nedeľa

  Pondelok 28. 11. féria

  Utorok 29. 11. féria

  Streda 30. 11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

  Štvrtok 1. 12. féria

  Piatok 2. 12. féria

  Sobota 3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

  Nedeľa 4. 12. Druhá adventná nedeľa

  • Zbierka na charitu

  • Následky vojny na Ukrajine a kríza degradujú dôstojný život obyvateľov zasiahnutých území ako i okolitých štátov. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta o vzrastajúcom počte Slovákov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Ak máte túžbu podporiť ľudí v núdzi, môžete prispieť do Zbierky na charitu. Konať sa bude v kostoloch 27. novembra 2022. Online darovanie nájdete na www.charitaba.sk . Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za prejavenú solidaritu.

  • Prvopiatkový týždeň

    Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00). Prvopiatková sv. spoveď už môže byť vianočná.

  Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

  Do 11.12.2022, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

  Pozvánka pre miništrantov

  Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.

  Oznam Maltézskej pomoci

  Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Návštevníci sa môžu ponúknuť vianočným punčom či koláčikmi a podľa svojho zváženia dobrovoľným príspevkom podporiť aj prebiehajúcu zbierku. Celý výťažok poputuje na podporu projektov Maltézskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším. Počas celého trvania trhov budú dobrovoľníci Maltézskej pomoci zároveň poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie detaily o Maltézskom punči nájdete na webstránke www.orderofmalta.sk . Na všetkých sa veľmi tešíme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

  Pozvánka - Úsmev ako dar

  Srdečne vás pozývame sledovať Večer odpustenia a zmierenia už túto nedeľu 27. novembra 2022 o 19.00. Odpúšťanie v manželstve! Tejto téme sa bude niesť jeden z ďalších večerov, ktorý si pre vás pripravil Úsmev ako dar v spolupráci známych osobností, odborníkov a mladých ľudí s rôznymi príbehmi prepojenými odborným pohľadom na odpúšťanie a záverečné požehnanie udelí J. E. Jozef Haľko. Máte sa na čo tešiť a my sa tešíme na vás! S láskou a Úsmevom ako dar. Viac na www.77x.sk a na plagáte.

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 500,- 255,- 100,- 33,- zaslané na účet farnosti a v hotovosti 200,- €

  • Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy