Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 14. apríl 2019

13.4.2019

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Túto nedeľu spovedáme:

počas dopoludňajších bohoslužieb a poobede od 15.30 do 20.00 hod.

V pondelok, utorok a stredu Veľkého týždňa spovedáme:

od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.30 do 18.00 hod.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

p

Veľký týždeň

Vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom budeme sláviť Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok:

18:00 - Pamiatka Pánovej večere, do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie v kostole Blumentál

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady, do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:45 - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa: štandardne, ako každú inú nedeľu v roku

Veľkonočný pondelok: sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30.

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

p

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo, za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok, za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

p

Omša svätenia olejov v katedrále

Na Zelený štvrtok 18. 4. o 9.30 hod. bude v katedrále sláviť Mons. Stanislav Zvolenský spolu s kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov, na ktorú vás srdečne pozývame. Počas tejto svätej omše si kňazi obnovia kňazské sľuby a otec arcibiskup požehná oleje používané pri vysluhovaní sviatostí.

p

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu v tento deň nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

p

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na údržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

p

Farská zbierka

Na budúcu (Veľkonočnú) nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

p

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60 a 50,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. apríl 2019

5.4.2019

Návšteva chorých pred Veľkou nocou

Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii. Posledný termín nahlásenia je dnešná nedeľa 7.4.2019

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu 14.4.2019 sa modlia členovia ružencového bratsva.

p

Pomazanie chorých

V sobotu 13.4.2019 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 10:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

p

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa 14.4.2019 je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

p

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Od piatku 12.4.2019 začína Veľkonočné spovedanie. Vždy budú spovedať viacerí kňazi. Podrobné informácie o dobe spovedania nájdete vo Veľkonočných oznamoch.

p

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 6.4.2019 prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

p

Pôstna polievka

Pozývame Vás do Domu Quo Vadis 10.4.2019 na pôstnu polievku od 15:00 do 21:00. Podstatou podujatia je: Delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem. Výťažok tejto akcie bude použitý na vybudovanie centier na pomoc rodinám. Viac na https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/podelme-sa-2019 Ďalšie informácie na nástenke.

p

Magisterské štúdium katolíckej teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

p

Víkendový kurz pre mladých animátorov spoločenstiev detí

ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete na www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019/ Plagát sa nachádza na nástenke.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 40,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Veľkonočné oznamy

5.4.2019

Veľkonočné oznamy farnosti Blumentál

Veľkonočné trojdnie

18.4.2019

Zelený štvrtok: 18:00 - Pamiatka Pánovej večere

(sv. omša obetovaná za živých a zosnulých kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti a ktorí pôsobili v našej farnosti), po jej skončení do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

p

19.4.2019

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady, po ich skončení do 21:00 Poklona pri Božom hrobe

p

20.4.2019

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 - 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:45 - Veľkonočná vigília

p

21.4.2019

Veľkonočná nedeľa:

sväté omše ako každú nedeľu v roku:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 a 19:00.

p

22.4.2019

Veľkonočný pondelok: sväté omše:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30.

p

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

p

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

p

Povzbudzujeme Vás k veľkonočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa po svätých omšiach poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste pri sviatosti zmierenia nepoužívali mobilný telefón ako záznamník hriechov z ktorého ich čítate, lebo sú aplikácie ktoré rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

p

Veľkonočné spovedanie je od piatku 12.4.2019 do stredy 17.4.2019:

piatok: 12.4.2019:                     5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,          15.30 – 18.00.

sobota: 13.4.2019:                    6.00 – 8.00,          10:00 – 13:00,          15.30 – 19.00.

Kvetná nedeľa: 14.4.2019:        6.00 počas sv. omší do 13:00,               15:30 – 20:00.

Dni svätého týždňa:

pondelok: 15.4.2019:                5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

utorok: 16.4.2019:                    5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

streda: 17.4.2019:                     5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

p

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

p

  • Pomazanie chorých

V sobotu 13.4.2019 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 10:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

p

  • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

p

  • Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na údržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

  • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

  • Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 31. marec 2019

30.3.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Predveľkonočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 6.4.2019 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Návšteva chorých pred Veľkou nocou

Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Posledný termín nahlásenia je nedeľa 7. 4. 2019.

p

Oznam charity Blumentál pre rodičov ohľadom letného tábora detí

Od pondelka 1. apríla 2019 sú v čakárni farského úradu k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne od 29. 6. do 6. 7. 2019 v rekreačnom zariadení Altan Rajecké Teplice. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca apríla v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

p

Slávnosť birmovania

V sobotu 27. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

p

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 18. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Vazovova, Jeséniová a Sibírska. V sobotu 25. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Česká štátna, Jelenia a Kalinčiakova.

p

Dobročinné podujatie Pôstna polievka

Pozývame na dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“, ktoré sa bude konať v piatok 5. apríla 2019 od 12.00 do 14.00 hod. v refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave. Prítomní budú Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko.

p

Lectio divina v katedrále

V stredu 3. apríla 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“ (Lk 1, 46-56).

p

Pôstna duchovná obnova seniorov u Jezuitov

Združenie kresťanských seniorov Slovenska a Katolícka jednota Slovenska pozýva na trojdňovú Pôstnu duchovnú obnovu seniorov u Jezuitov od 3. 4. do 5. 4. 2019. Program je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 160,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 250,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. marec 2019

23.3.2019

Poďakovanie za zbierku na charitu

Prvú pôstnu nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 2573,- Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
. Dnešnú nedeľu 24.3.2019 sa Krížovú cestu modlia deti. Budúcu nedeľu 31.3.2019 sa budú modliť muži. Prosíme mužov, ktorí sa chcú modliť, aby sa po svätej omši prihlásili v sakristii.

p

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále svätého Martina

V Pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina, vždy v piatok o 20.00 hod.

p

25. marec - Deň počatého dieťaťa

V pondelok, 25. marca o 17:30 pozýva združenie Máriina doba k morovému stĺpu na Rybnom námestí. Program sa skončí pri pamätníku Sviečkovej manifestácie. Vďaku za život môžeme aj my verejne vyjadriť nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke www.25marec.sk.

p

Bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 28.marca o 18:00, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je venovaný vždy na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Táto akcia je viac menej pravidelná a koná sa v posledné štvrtky v mesiaci. Viac na stránke https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-4

p

Zmena času

Na budúci týždeň v noci, z 30.3. na 31.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100, 100 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 17. marec 2019

16.3.2019

Slávnosť sv. Jozefa

V utorok 19.3. bude slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
. Dnešnú nedeľu 17.3.2019 sa Krížovú cestu predmodlievajú učitelia. Budúcu nedeľu 24.3.2019 sa budú predmodlievať deti.

p

Sv. omša pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa

Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života pozýva v rámci pripomienky Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa na sv. omšu, v nedeľu, 24 marca o 18:30 v kostole Zvestovania Pána (Františkáni). Po sv. omši bude sviečkový sprievod k pamätníku pred kostolíkom Notre Dame, kde bude program.

p

Seminár Ráchelina vinica

Dávame do pozornosti duchovno-terapeutický víkendový seminár s názvom Ráchelina vinica určený pre osoby, ktoré podstúpili umelý potrat, pre príbuzných potratených detí, ale aj pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní interupcií. Seminár sa bude konať 22. - 24.3. 2019 v Trenčianskom kraji. Prihlasovanie je možné telefonicky 0911 911 794 alebo emailom rachel@rodinabb.sk, kde sa dozviete aj presné miesto konania.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60, 50 a 50,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. marec 2019

9.3.2019

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 10.3.2019 je zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

p

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 11.3.2019 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN. Zapísať je možné jednu svätú omšu za mesiac.

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnešnú nedeľu 10.3.2019 sa Krížovú cestu predmodlievajú matky. Budúcu nedeľu 17.3.2019 sa budú predmodliev učitelia.

p

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále svätého Martina

V Pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina, vždy v piatok o 20.00 hod.

p

Prednáška o neplodnosti a jej morálne prípustných riešeniach

Prednáška sa uskutoční v stredu 13.3.2019 o 19.00 v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Bratislave. Prednášať bude gynekológ MUDr. Ivan Wallenfels.

p

Petícia k urbanistickému riešeniu zóny okolia kostola Svätej rodiny v BA-Petržalke

Podporujeme Petíciu proti bytovej zástavbe „Pápežskej lúky“ a za adekvátne riešenie tohto priestoru dotvorením kvalitného mestského prostredia pre usporiadavanie zhromaždení, s vysokým podielom zelene formou parku a príslušnou vybavenosťou. Ktorí ste ešte nepodpísali a chcete, je možné tak urobiť po svätých omšiach.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200 a 65,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 250 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. marec 2019

2.3.2019

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu 10.3.2019 sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Úplné odpustky

Veriaci, ktorý dnešnú nedeľu 3.3.2019 navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pól hodinu, môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky.

p

Fašiangové posedenie

V dnešnú nedeľu 3.3.2019 od 15.00 sa v seminárnej miestnosti farského úradu uskutoční tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní. Veríme, že k dobrej nálade prispejú šikovné gazdinky šiškami a inými dobrotami.

p

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života až do smrti a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00 a 16.30.

p

Lectio divina v Katedrále

V stredu 6.3.2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Seď po mojej pravici“ (Ž 110).

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

p

Petícia k urbanistickému riešeniu zóny okolia kostola Svätej rodiny v BA-Petržalke

Podporujeme Petíciu proti bytovej zástavbe „Pápežskej lúky“ a za adekvátne riešenie tohto priestoru dotvorením kvalitného mestského prostredia pre usporiadavanie zhromaždení, s vysokým podielom zelene formou parku a príslušnou vybavenosťou. Ešte dnes po sv. omšiach je možné podpísať túto petíciu.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 25000, 300, 150 a 150,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. február 2019

23.2.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Úplné odpustky

Veriaci, ktorý budúcu nedeľu 3.3.2019 navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pól hodinu, môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky.

p

Fašiangové posedenie

V nedeľu 3.3.2019 od 15.00 sa v seminárnej miestnosti farského úradu uskutoční tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní. Veríme, že k dobrej nálade prispejú šikovné gazdinky šiškami a inými dobrotami.

p

2 % dane zo mzdy pre blumentálsku charitu

Pozývame Vás venovať svoje 2 % z dane zo mzdy, na podporu našej blumentálskej charity. Predvyplnené tlačivo nájdete v kostole na stolíku za lavicami alebo na www.charitablumental.sk. Vopred veľká vďaka za podporu.

p

Oznam pre členov združenia Panny Márie zázračnej medaily

Zoznam na ďalšie obdobie ku Kaplnke Panny Márie zázračnej medaily si členovia môžu vyzdvihnúť v kostole po modlitbe posvätného ruženca na Fatimskú sobotu 2.3.2019 u svojich horliteliek.

p

Kurz pre začínajúcich mladých animátorov

Pozývame mladých začínajúcich animátorov na kurz Animátor light v Arcidiecéznom centre mládeže Vinica v Bratislave, ktorý pozostáva z troch tematických víkendoviek zameraných na sebapoznanie, sebaprijatie, osobný vzťah s Bohom a prípravu na službu. Viac informácií je na stránke mladezba.sk/animator-light, prihlasovanie je do 1.3.2019.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500 a 50,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti, a ďalších 500,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy