Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy 20. septembra 2020

19.9.2020

Nedeľa 20. 9. DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Utorok 22. 9. féria

Streda 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

Štvrtok 24. 9. féria

Piatok 25. 9. féria

Sobota 26. 9. féria

Nedeľa 27. 9. DVADSIATA Šiesta NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Od 23. septembra do 1. novembra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Zapojte sa aj vy modlitbou - či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku. Viac informácií nájdete na www.40dnizazivot.sk .

b

Aj tento rok Fórum života pripravuje jednu z najväčších vzdelávacích a duchovných pro-life kampaní na Slovensku – Sviečku za nenarodené deti. Viac informácii o kampani nájdete na https://sviecka.forumzivota.sk/

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500,- a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. septembra 2020

12.9.2020

Nedeľa 13. 9. DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 14. 9. Povýšenie Sv. Kríža, sviatok

Utorok 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska, slávnosť

Streda 16. 9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 17. 9. féria

Piatok 18. 9. Na poďakovanie Pánu Bohu - Jesenné kántrové dni

Sobota 19. 9. féria

Nedeľa 20. 9. DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Dnešnú nedeľu sa koná celosvetová zbierka na Boží hrob. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

V utorok 15.9.2020 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, (neprikázaný sviatok) budú sv. omše v našom kostole takto: 6:00, 7:30, 9:00, 12:00 16:30 a 18.00 (v slovenskom jazyku).

b

Organizácie za ochranu života v spolupráci s Národným pochodom za život oznamujú, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa podujatie Krok za život bude konať bez účasti verejnosti. Veriacich pozývajú, aby podujatie Krok za život sledovali naživo na Facebookovej stránke Národného pochodu za život, a to vo štvrtok 17. septembra 2020 o 16:30 hod. Podujatím si pripomenieme výročie Národného pochodu za život a zároveň vyjadríme podporu pre ďalšie návrhy na ochranu života, ktoré sú predložené v parlamente, keďže dôležitou požiadavkou Národných pochodov za život je zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Všetkých srdečne pozývame sledovať podujatie cez internet. Ďakujeme za Vaše modlitby.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- a 60,- €, ktoré prišli na účet našej farnosti .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 6. septembra 2020

4.9.2020

Nedeľa 6. 9. DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 7. 9. sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,

kňazov a mučeníkov, spomienka

Utorok 8. 9. Narodenie Panny Márie, sviatok

Streda 9. 9. féria

Štvrtok 10. 9. féria

Piatok 11. 9. féria

Sobota 12. 9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 13. 9. DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER budeme zapisovať od pondelka 7. septembra 2020. Zapísať je možno jednu svätú omšu na tri mesiace.

b

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

V nedeľu 13. septembra 2020 bude presunutá Zbierka na Boží hrob.

b

Vincentská rodina na Slovensku plánuje v roku 2020 uskutočniť v poradí už 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, ktorá získava finančné prostriedky na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí na misiách v zahraničí i na pomoc núdznym ľuďom na Slovensku. Zbierka prebieha od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok na rôznych verejných priestranstvách. Údaje súvisiace so zbierkou sú dostupné na www.bojprotihladu.sk .

b

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, sa v októbri otvára 12. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi aj vo svete.

b

Organizácie za ochranu života v spolupráci s Národným pochodom za život pozývajú veriacich na verejné zhromaždenie s názvom Krok za život, ktoré sa bude konať vo štvrtok 17. septembra 2020 o 16:30 hod. pred budovou Národnej rady SR v Bratislave. Zhromaždením si pripomenieme výročie Národného pochodu za život a zároveň vyjadríme podporu pre ďalšie návrhy na ochranu života, ktoré sú predložené v parlamente, keďže dôležitou požiadavkou Národných pochodov za život je zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Všetci sú srdečne pozvaní.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 50,- a 50,- €, ktoré prišli na účet našej farnosti a 100,- 40,- darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 30. augusta 2020

30.8.2020

Nedeľa 30. 8. DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 31. 8. féria

Utorok 1. 9. féria

Streda 2. 9. féria

Štvrtok 3. 9. Sv. Gregora Veľkého , pápeža a učiteľa Cirkvi, spomineka

Piatok 4. 9. féria

Sobota 5. 9. féria

Nedeľa 6. 9. DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 a modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

b

 • 1.9.2020 na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45.

b

 • Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

 • Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Boh dáva Ducha bez miery” (Jn 3,34) a venovaná je uvažovaniu o pôsobení Božieho Ducha Svätého. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 2. septembra, má názov „Duch Boží sa vznášal nad vodami” (Gn 1,1-5; Gn 2,4b-8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. augusta 2020

22.8.2020

Nedeľa 23. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 24. 8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Utorok 25. 8. féria

Streda 26. 8. féria

Štvrtok 27. 8. Sv. Moniky, spomienka

Piatok 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 29. 8. Mučeníska smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

Nedeľa 30. 8. DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150,- 50,- 33,- 10,- €, poslané na účet našej farnosti a 100,- 100,- a 50,- 10,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. augusta 2020

15.8.2020

Nedeľa 16. 8. DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 17. 8. féria

Utorok 18. 8. féria

Streda 19. 8. féria

Štvrtok 20. 8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 21. 8. Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Sobota 22. 8. Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Nedeľa 23. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

 • Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

 • Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca augusta. Svoje služby začne poskytovať po prázdninách.

b

  • Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

  b

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- a 150,- €, poslané na účet našej farnosti a 50,- 50,- a 50,- € darovaných v hotovosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy - 9. augusta 2020

   8.8.2020

   Nedeľa 9. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

   Utorok 11. 8. Sv. Kláry, panny, spomienka

   Streda 12. 8. féria

   Štvrtok 13. 8. féria

   Piatok 14. 8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

   Sobota 15. 8. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

   Nedeľa 16. 8. DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   bV sobotu 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 a o 18.00 hod.

   b

   Budúcu nedeľu 16. augusta sa po sv. omšiach koná zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

   b

   Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca augusta. Svoje služby začne poskytovať po prázdninách.

   b

   Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   b

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50, 50, a 200,- €, poslané na účet našej farnosti a 100, € darovaných v hotovosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 2. august 2020

   1.8.2020

   Nedeľa 2. 8. OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 3. 8. féria

   Utorok 4. 8. Sv. Ján Mária Vianney, spomienka

   Streda 5. 8. féria

   Štvrtok 6. 8. Premenenie Pána, sviatok

   Piatok 7. 8. féria

   Sobota 8. 8. Sv. Dominik, spomienka

   Nedeľa 9. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   .

   Prvopiatkový týždeň

   Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00).

   .

   Farská knižnica

   Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca auguta. Svoje službny začne poskytovať po prázdninách.

   .

   Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

   Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   .

   Poďakovanie za milorady na opravu fasády kostola

   Úprimné Pán Boh zaplať za milodary v hotovosti 100 euro.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 26 júl 2020

   26.7.2020

   Liturgický kalendár

   Nedeľa 26. 7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníci, spomienka

   Utorok 28. 7. féria

   Streda 29. 7. Sv. Marty spomienka

   Štvrtok 30. 8. Bl. Zdenka Schellingová, spomienka

   Piatok 31. 8. Sv. Ignác z Loyoly, spomienka

   Sobota 1. 8. Sv. Alfonz Mária z Liguori, spominka

   Nedeľa 2. 8. OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   .

   Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

   Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   .

   Poďakovanie za milorady na opravu fasády kostola

   Úprimné Pán Boh zaplať za milodary v hotovosti 100 a 50 euro a na účet prišlo 30, 100, 150 a 300 euro.

   Pridané do rubriky farské oznamy