Archív časopisu Blumentál Apríl, 2015

Farské oznamy 25. apríla 2015

25.4.2015
 • Liturgický kalendár

Utorok, 28.4.: sv. Ľudovíta Márie Grignion z Montfortu, kňaza, ľ. spom.

Streda, 29.4..: sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, patrónky

Európy, sviatok

Štvrtok, 30.4.: sv. Pia V., pápeža, ľ.spom.

Piatok, 1.5.: sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

Sobota, 2.5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  Po sv. omšiach sa dnes koná celoslovenská zbierka na seminár. Vopred vďaka za vaše milodary.

Na  nedeľu Dobrého pastiera vás predstavení a bohoslovci pozývajú na Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Program sa začne o 9.00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Martina a bude pokračovať v priestoroch seminára až do podvečera.

 • Pobožnosť kMatke Dobrej rady asv. omša skňazmi - rodákmi

Nakoľko sa v tomto roku sviatok Matky Dobrej rady prekrýva s nedeľou oktávou, uctíme si jej spomienku sv. omšou v pondelok 27. apríla o 16.30, ktorú budú sláviť kňazi - rodáci z našej blumentálskej farnosti. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský  arcibiskup.  Hneď po sv. omši  bude nasledovať  pobožnosť pred milostivým obrazom Matky Dobrej rady na bočnom oltári.

 • Májová pobožnosť

Od piatku 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci 1. 5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 5.  bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Púť v Báči

Na budúcu nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Plagát s podrobným programom nájdete na výveske. Všetkých srdečne pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre seniorov: V rámci našich klubových stretnutí pozývame seniorov dnešnú nedeľu 26. apríla 2015 do  historického múzea na bratislavskom hrade na výstavu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, s názvom „Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti.” Zraz je na hrade pred múzeom o 15.oo hod. Prosíme o presnosť, nakoľko na prehliadku máme zabezpečeného lektora.  Oneskoreným návštevníkom nebudeme dodatočne preplácať vstupné. Ďakujeme za pochopenie.

Prosba - 2% dane zo mzdy: Ak ste sa doteraz nerozhodli, komu dáte svoje 2 % z dane zo mzdy, mate ešte  možnosť do 30. 4. 2015   tieto prostriedky poskytnúť nášmu občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Potrebné tlačivo nájdete v kostole na stolíku za lavicami.  Vopred ďakujeme za Vašu ochotu podporiť nás aj touto formou.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. apríla 2015

20.4.2015

 • Liturgický kalendár

Utorok  21. 4. - sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Štvrtok 23. 4 - sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok  24. 4. - sv. Juraja, mučeníka , ľ. spom.

Sobota 25. 4. - sv. Marka, evanjelistu, sviatok

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Budúca nedeľa 26. apríla je Nedeľou Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

Na  nedeľu Dobrého pastiera vás predstavení a bohoslovci pozývajú na Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Program sa začne o 9.00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Martina a bude pokračovať v priestoroch seminára až do podvečera.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre seniorov: V rámci našich klubových stretnutí pozývame seniorov v nedeľu 26. apríla 2015 do  historického múzea na bratislavskom hrade na výstavu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, s názvom „Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti.” Zraz je na hrade pred múzeom o 15.oo hod. Prosíme o presnosť, nakoľko na prehliadku máme zabezpečeného lektora.  Oneskoreným návštevníkom nebudeme dodatočne preplácať vstupné. Ďakujeme za pochopenie.

 • Púť v Báči

Na nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

· Príprava na blahorečenie

V pondelok 20. apríla  o 16.00 hod. sa v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave bude konať slávnostné verejné zasadnutie tribunálu, ktorým sa ukončí diecézna fáza procesu blahorečenia Božích služobníkov jezuitského novica Tomáša Munka SJ a jeho otca Františka.

 • Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje od 22. do 29. apríla 2015 v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici 25 v Bratislave akademický festival Bratislavské Hanusove dni. Cieľom festivalu je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kultúry. Podrobný program festivalu sa nachádza na stránke www.bhd.sk.

 • Stretnutie rodín

bude dnešnú nedeľu o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. apríla 2015

12.4.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 13. 4. - Sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Krátku adoráciu s litániami po večernej sv. omši o 16.30 bude dopĺňať Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 13. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých bratislavských dekanátov, ktorá začne sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

 • Pozvánka na muzikál

V pondelok 13. apríla sa v sále Vincentínum pod farským kostolom v Ružinove uskutoční podujatie s názvom “Deň Rómov v Bratislave”. Vystúpenie detí bude pokračovať muzikálom na motívy biblického príbehu o odvážnej Judite. Začiatok podujatia je o 19.00 hod.  Vstupné je dobrovoľné.

 • Katechéza v Roku zasväteného života

V piatok 17. apríla pri slávení mládežníckej sv. omše o 19.00 hod. v bratislavskom kostole kapucínov prednesie pomocný biskup Mons. Jozef Haľko katechézu o sv. Františkovi z Assisi na tému “Šaty robia človeka?”

 • Oznam Charity Blumentál

Chceme opäť pripomenúť, že Charita Blumentál prostredníctvom svojich poradní  poskytuje bezplatné  služby v oblasti psychologického poradenstva pre dospelých a pre deti, poradenstvo v právnych problémoch a k dispozícii je tiež  odborník, ktorý záujemcov aj z radov seniorov  ochotne oboznámi a naučí pracovať s počítačom. Podrobné informácie nájdete na výveske charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. apríla 2015

5.4.2015

 • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň sa po sv. omšiach koná farská veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 10.30 a podvečer o 16.30  a 18.00 (slovenská). Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  bude po sv. omši  o 16.30.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v utorok 7. apríla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8. Zápisy sa po celý rok budú vykonávať v seminárnej miestnosti.

 • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. Pri sv. ruženci sa prednostne modlíme slávnostné tajomstvá.

 • Deviatnik kBožiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za Vaše príspevky z minulej nedele v zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom v sume 2198 €.  Taktiež Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary pred Veľkou nocou v sume 100 € a 50 €, venované pre potreby našej farnosti. Chcem zo srdca poďakovať  všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom chráme. Vám a Vašim blízkym prajeme požehnanú  a radostnú Veľkú noc.

 • Farská púť

Chcem Vás predbežne informovať, že koncom augusta alebo v septembri v rámci tohto Roku zasväteného života plánujeme púť do Talianska.  Chcem navštíviť viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života, ako boli svätí František z Assisi, Anton Paduánsky,  Benedikt z Nursie, Rita z Cascie, Tomáš Akvinský a páter Pio. Súčasťou púte bude aj návšteva Večného mesta. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a presný termín zájazdu Vám poskytneme čoskoro.

 • Sv. omša v Katedrále

13. marca 2015 sme si pripomenuli 2. výročie zvolenia pápeža Františka za viditeľnú hlavu Cirkvi. V tomto týždni v stredu (8. apríla 2015) bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. slúžená slávnostná sv. omša za účasti slovenských biskupov ako poďakovanie za dar života a služby nášho Svätého Otca.

· Divadelné predstavenie

Budúcu nedeľu 12. apríla o 19.00 hod. uvedie tanečné divadlo ATak v Dome kultúry Zrkadlový Háj v Petržalke svoju novú hru s názvom Shalome. Bližšie informácie o tanečnom spracovaní biblického príbehu o Jánovi Krstiteľovi nájdete na ich webovej stránke www.tdatak.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 4

1.4.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 4 –  April 2015

Časopis Blumentál - apríl 2015

Pridané do rubriky blumentál