Archív časopisu Blumentál Január, 2012

Farské oznamy 29. januára 2012

31.1.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 31. 1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.
Štvrtok 2. 2. - sviatok Obetovania Pána (Hromnice)
Piatok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v stredu 1. februára od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu  1. februára, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom  arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Lukášovho evanjelia: Panna Mária, žena nová (Lk 1,26-38).

 • Obetovanie Pána

Vo štvrtok 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána. Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30  hod. a 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať hromničné sviece.

 • Svätoblažejské požehnanie

V piatok 3. februára pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  2. 2. je dňom modlitieb za duchovné povolania.
Na prvý piatok v mesiaci   3. 2. budeme spovedať  ako obvykle.
Na prvú sobotu 4. 2.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Charita Blumentál

Prosba a informácia: Ak ste sa rozhodli finančne  podporiť aktivity našej blumentálskej charity, môžete tak urobiť  tiež zaslaním svojich 2 % z dane zo mzdy za rok 2011.  Príslušné tlačivá nájdete v kostole za lavicami.  Pribúdajú nám rodiny, ktoré sa ocitajú v núdzi a ktorým sa snažíme aspoň čiastočne zmierniť ich situáciu. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za Vašu ochotu a pomoc.
Poďakovanie: Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorý venovali  svoj milodar v rámci adopcie na diaľku, do ktorej je zapojená aj naša  farnosť a podporuje úhradu školného a ostatných výdavkov s tým spojených  dievčatku Teresii Wathanji z Kene. Vďaka Vašej veľkorysosti máme k dispozícii prostriedky nielen na zaplatenie stanovenej sumy v tomto, ale aj v  budúcom roku.
Program pre dôchodcov: V nedeľu 12. februára 2012 pozývame dôchodcov do Slovenského národného múzea na zaujímavú výstavu Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku. Zraz je pre múzeom na Vajanského nábreží o 14.15. hod. Prosíme o presnosť, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  29. januára bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Jej účelom bude pokrytie platieb za elektroinštalatérske, kúrenárske a vodoinštalatérske práce, ktoré sa konali v r. 2011 pri oprave seminárnej miestnosti a čiastočne aj v objektoch fary a kostola. Faktúry v sume 12 400 Eur chceme uhradiť v nastávajúcich dvoch mesiacoch. Vopred ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť.

 • Podujatie Ktosi Ťa volá

Členovia pastorácie povolaní pozývajú mladých na stretnutie Ktosi Ťa volá 2012 do priestorov kňazského seminára v Bratislave na Kapitulskej ul. 26. Tešíme sa na Vás v sobotu 4. februára od 8:00 hodiny. Čaká Vás program sprevádzaný povzbudeniami kňazov, zasvätených osôb a ďalších. Záujemcovia sa môžu  prihlásiť do 31. januára na adrese: ktositavola@gmail.com. Viac informácii nájdete na plagáte na výveske pred kostolom.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne vám odporúčame článok venovaný téme spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda v súvislosti s blížiacim sa jubileom ich príchodu k naším predkom na Veľkú Moravu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. januára 2012

21.1.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 23. 1. - sv. Jána Almužníka, biskupa, spom. v Dóme

Utorok 24. 1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda 25. 1. - sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

Štvrtok 26. 1. - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.

Piatok 27. 1. - sv. Angely Merici, panny,  ľ. spom.

Sobota 28. 1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, ktorý sa bude konať 28. januára 2012 v  Inchebe, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.

 • Program vKatedrále sv. Martina

V nedeľu 22. januára o 18.30 hodine sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční koncert moskovského pravoslávneho chóru z chrámu sv. Klementa I., rímskeho pápeža. Zaznejú liturgické a iné sakrálne skladby ruských autorov. Koncert je súčasťou návštevy delegácie Moskovského pravoslávneho patriarchátu vedenej Metropolitom Hilarionom v Bratislavskej arcidiecéze pri príležitosti sviatku sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú s úctou uchovávané v našej katedrále.

V pondelok 23. januára, pri príležitosti sviatku sv. Jána Almužníka, bude v Katedrále sv. Martina o 18.30 h. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita predsedať svätej omši, na ktorú Vás srdečne pozývame. Počas celého dňa, až do začiatku sv. omše bude možnosť uctiť si relikviu svätého Jána Almužníka.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom, ktorí prijali a podporili koledníkov Dobrej noviny. V našej farnosti ste prispeli sumou 807 Eur. Peniaze boli prevedené na účet Dobrej noviny a budú použité na plánované projekty v Afrike.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  29. januára bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Jej účelom bude pokrytie platieb za elektroinštalatérske, kúrenárske a vodoinštalatérske práce, ktoré sa konali v r. 2011 pri oprave seminárnej miestnosti a čiastočne aj v objektoch fary a kostola. Faktúry v sume 12 400 Eur chceme uhradiť v nastávajúcich dvoch mesiacoch. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Podujatie Ktosi Ťa volá

Členovia pastorácie povolaní pozývajú mladých na stretnutie Ktosi Ťa volá 2012 do priestorov kňazského seminára v Bratislave na Kapitulskej ul. 26. Tešíme sa na Vás v sobotu 4. februára od 8:00 hodiny. Čaká Vás program sprevádzaný povzbudeniami kňazov, zasvätených osôb a ďalších. Záujemcovia sa môžu  prihlásiť do 31. januára na adrese: ktositavola@gmail.com. Viac informácii nájdete na plagáte na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. januára 2012

15.1.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.
Piatok 20. 1. - sv. Fabiána, pápeža a mučeníka; sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spom.
Sobota 21. 1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

 • Modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť za zjednotenie medzi kresťanmi.

 • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, ktorý sa bude konať 28. januára 2012 v  Inchebe, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.

 • Koncert v Katedrále

V nedeľu 22. januára o 18.30 hodine sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční koncert moskovského pravoslávneho chóru z chrámu sv. Klementa I., rímskeho pápeža. Zaznejú liturgické a iné sakrálne skladby ruských autorov. Koncert je súčasťou návštevy delegácie Moskovského pravoslávneho patriarchátu vedenej Metropolitom Hilarionom v Bratislavskej arcidiecéze pri príležitosti sviatku sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú s úctou uchovávané v našej katedrále.

 • Ceny katolíckych periodík

Agentúra Rodeny, ktorá u nás distribuuje české katolícke periodiká, nám oznamuje, že od 1.1.2012 nová cena Katolického týdeníka je 55 centov a časopis Světlo stojí 50 centov.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň!  za milodary v  sume 100 a 50 EUR, venované v tomto období  na potreby našej farnosti.

 • Korčuľovanie s deťmi

Pozývame deti a rodičov na spoločné korčuľovanie v sobotu 21.01.2012. Stretneme sa o 10.00 hod. na fare (Vazovova 8). Predpokladaný záver je o 13.00 hod. Treba si priniesť korčule, lístky MHD (dvakrát 15 min.), pitie, teplé oblečenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. januára 2012

7.1.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Piatok 13. 1. - Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

 • Rekolekcia

Rekolekcia  kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 9. januára sv. omšou o 9.00 hod.  v Trojičke.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2012 budeme zapisovať  v pondelok 9. januára 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, ktorý sa bude konať 28. januára 2012 v Incheba Expo a organizačne sa na ňom podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, si môžete zakúpiť od dnešnej nedele 8.januára  2012. Vstupenky sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. januára 2012

1.1.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Utorok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš

Piatok 6. 1. - ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok

Sobota 7. 1. - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

Nedeľa 8. 1. - KRST KRISTA PÁNA - koniec vianočného obdobia

 • Lectio divina

V stredu 4. januára sa v Katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z druhej knihy Machabejcov: “Matka 7 umučených synov” (2 Mach 7).”

 • Zjavenie Pána

V piatok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu.  Pri sv. omšiach bude požehnaná voda.

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

 • Stretká pre deti

Srdečne pozývame všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na stretká, ktoré sa konajú každý druhý pondelok od 16.00 do 18.00 na fare na Vazovovej 8. Spolu sa tam hráme, rozprávame, čítame i modlíme, niečo pekné vyrábame, zabávame i učíme. Najbližšie stretká v tomto mesiaci budú 2. a 23. januára.

 • Vstupenky na ples

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, si môžete zakúpiť od budúcej nedele 8.januára  2012. Vstupenky sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk

 • Vianočný koncert

Na záver vianočného obdobia vás srdečne pozývame na koncert hudobného zoskupenia Soulmates, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom chráme v sobotu 7. januára o 16.00 hod. Vstup je voľný.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2012 budeme zapisovať  v pondelok 9. januára 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 1

1.1.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 1 – Január 2012
Časopis Blumentál január 2012

Pridané do rubriky blumentál