Archív časopisu Blumentál Október, 2011

Farské oznamy 30. októbra 2011

29.10.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Streda 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Piatok 4. 11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, spom.

 • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v utorok 1. novembra budú ako v nedeľu.

 • Dušičková pobožnosť

V utorok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v stredu 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30. V tento deň sú sv. omše ako v pracovný deň.

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.  V súvislosti s odpustkami odporúčame prečítať si článok o odpustkoch v najnovšom čísle časopisu Blumentál.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 3. 11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 4. 11. budeme spovedať  ako obvykle.

Na Prvú sobotu 5. 11.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie za zbierku

V zbierke na misie ste minulú nedeľu prispeli sumou 1764,54 €. Vyslovujeme vám za vaše príspevky aj v mene pátrov verbistov úprimné Pán Boh odmeň!

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. októbra 2011

25.10.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 24. 10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

Piatok 28. 10. - výročie posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

 • Misijná nedeľa

Dnes sa koná pri všetkých sv. omšiach zbierka na misie. Vyslovujeme vám za vaše príspevky úprimné Pán Boh odmeň!

 • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. V programe vystúpia spevácke zbory našej farnosti (Béčkari, mládežnícky zbor), podľa počasia je v pláne aj grilovanie. Všetci sú srdečne pozvaní. V piatok 28. októbra bude slávnostná sv. omša o 16.30 hod. pri príležitosti výročia posviacky nášho chrámu. V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

 • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si v sobotu 29.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

 • Čítanie Sv. Písma

V dňoch 20. - 25. novembra 2011 sa v Bratislave uskutoční podujatie “Biblia dňom i nocou - Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma” z iniciatívy veriacich bratislavských farností pod záštitou Mons. Stanislava Zvolenského, Bratislavského arcibiskupa- metropolitu.

Sväté písmo začnú čítať v Nedeľu Krista Kráľa (20. novembra) o 19:00 v Kostole sv. Ladislava. Čítať sa bude nonstop počas všetkých šiestich dní a nocí.Organizátori pozývajú všetkých zapojiť sa do počúvania Božieho slova v Kostole sv. Ladislava v Bratislave, prípadne sledovaním on-line prenosu prostredníctvom internetu. Veriaci, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do čítania (každý bude čítať súvisle 15 minút), nech sa informujú po svätej omši v sakristii. Prihlásiť sa možno do 28. októbra 2011.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. októbra 2011

16.10.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 17. 10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Utorok 18. 10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Streda 19. 10. - sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľ. spom.

 • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 23. októbra pri slávnostnej sv. omši o 9.00 hod. budeme anticipovať výročie posviacky chrámu, ktoré pripadá na sviatok sv. apoštolov Šimona a Júdu.

V tú istú nedeľu o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

 • Poďakovanie

V zbierke BOJ PROTI HLADU na pomoc pre Haiti sa v našej farnosti vyzbieralo 1349,84 eur. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

 • Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 23. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

 • Právna poradňa

nebude vo štvrtok 20. októbra 2011 poskytovať svoje služby.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Všetci prihlásení dospelí kandidáti na prijatie sviatostí budú mať pravidelné stretnutia každý pondelok o 20.00 hod. v pastoračnej miestnosti na Farskom úrade Blumentál (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. októbra 2011

9.10.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Piatok 14. 10. - sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľub. spom.

Sobota 15. 10. - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo sv. ruženca  vám ponúka možnosť prihlásiť sa za nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 9. októbra po sv. omšiach v predsieni kostola.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Všetci prihlásení dospelí kandidáti na prijatie sviatostí budú mať prvé stretnutie vo štvrtok  13. októbra o 19.00 hod. na Farskom úrade Blumentál (Vazovova 8).

 • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v PIATOK 14.10.2010 o 18.00 hod. Po svätej omši bude prvé - organizačné - stretnutie s pánom kaplánom.

 • Šarkaniáda

Pozývame všetky deti na jesennú šarkaniádu v sobotu 15.10. Stretneme sa o 9.30 hod na fare. (Treba si priniesť dva 15-min lístky na MHD, stravu, pršiplášť, svojho šarkana prípadne materiál na jeho výrobu.) Ďalšie informácie nájdete na výveske. V prípade nepriaznivého počasia bude na fare náhradný program.

 • Charitatívny koncert

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala predstaví diela Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta a Benjamina Brittena v nedeľu 16. októbra 2011 o 15.00 hod. v Dóme sv. Martina. Výnos zo vstupného bude použitý na prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov v Bratislave, ktoré prevádzkuje Depaul Slovensko. Viac informácií nájdete na stránke: www.depaulslovensko.org

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v  sume 125 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti ako prejav vďaky.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. októbra 2011

2.10.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok 4. 10. - sv. Františka z Assissi, spom.

Štvrtok 6. 10. - sv. Bruna, kňaza, ľ. spom.

Piatok 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spom.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 3. októbra sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac november sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 3. októbra o 16.00 hod.

 • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu 5. októbra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Exodus: Mojžiš, Pánov služobník.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6. 10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 10. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom BELLA v predajni SSV.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Okrem iného odporúčame aj príspevok od dp. Diana o modlitbe sv. ruženca.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 100 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 10

1.10.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 10 – Október 2011
Časopis Blumentál október 2011

Pridané do rubriky blumentál