Archív časopisu Blumentál Apríl, 2014

Farské oznamy 20. apríla 2014

20.4.2014 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň sa po sv. omšiach koná farská veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok 21. apríla budú sväté omše a Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu   ako v nedeľu.

 • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod. V piatok 25. apríla po sv. omši o 18.00 sa nám prihovorí sestra Klareta z rehoľného spoločenstva sestry sv. Faustíny. V nedeľu Božieho milosrdenstva - 27. apríla - v deň svätorečenia pápeža Jána Pavla II. Vás pozývame o 15.00 hod. na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole.  Taktiež Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary pred Veľkou nocou v sume 30 € a 50 €, venované pre potreby našej farnosti a na Boží hrob. Všetkým Vám prajeme požehnanú  a radostnú Veľkú noc.

 • Púť do Svätej zeme

Účastníkom našej farskej púte  do Svätej zeme pripomíname, že spoločný odchod autobusom z Bratislavy na letisko v Budapešti je naplánovaný na sobotu 26. apríla 2014 o 9.30 hod. Autobus bude pristavený pri našom blumentálskom kostole v blízkosti hlavného vchodu. Nezabudnúť vziať so sebou cestovný pas, ktorého platnosť musí trvať min. 6 mesiacov po návrate z Izraela!

 • Prednáška arcibiskupa Cyrila Vasiľa

V stredu 23. apríla o 18.00 hod. bude v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebrovať sv. omšu arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a následne o 20.00 hod. bude mať v Pisztoryho paláci (Štefánikova 25) prednášku o vzťahu medzi svedomím a pravdou. Toto podujatie otvorí kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať do 30. apríla v Pisztoryho paláci. Jeho cieľom je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kultúry. Program zahŕňa témy z oblasti umenia, filozofie, teológie, histórie, politiky, ekonómie a rodiny. Program Bratislavských Hanusovych dní možno nájsť na výveske a na stránke www.bhd.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. apríla 2014

12.4.2014
 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

 • Bratislava za život

Dnes popoludní (13. apríla 2014) sa v Bratislave koná pochod s názvom “Bratislava za život”. Je dôležité podporiť túto akciu svojou účasťou a tak aj verejne vyjadriť naše presvedčenie, že ľudský život má byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Hudobný program sa začne na Hviezdoslavovom námestí o 15.30 hod. a na 17.00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady, kde bude okrem iného pripravený program pre deti. V mene našich otcov biskupov prosíme všetkých, ktorým je to možné, o účasť na pochode “Bratislava za život”.

 • Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5.45 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h., podľa potreby aj dlhšie. Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 13.00 hod. a pri večerných slovenských sv. omšiach. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Sviece si treba priniesť so sebou.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  ako v nedeľu.

 • Farská Charita a Knižnica

Poradne Charity a  Knižnica oznamujú, že na Zelený štvrtok nebudú poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 16. apríla bude mať otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, na tému: daňové poplatky. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

· Letný tábor

Informácia pre rodičov: Ako sme už informovali, Charita Blumentál pripravuje aj v roku 2014 pre deti 7-dňový letný tábor. Uskutoční sa v termíne od 5. - 12. 7. 2014 v Škole v prírode na Dobrej Vode. Od pondelka 14. apríla 2014 si môžu rodičia vyzdvihnúť prihlášky v čakárni farského úradu na Vazovovej 8 a tiež si ich môžu  stiahnuť z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk

Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 20. mája 2014. Ostatné potrebné informácie včas oznámime.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v sume 2978,92- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu.  Peniaze použijeme na výmenu zvyšnej eternitovej krytiny na budove fary. Taktiež ďakujeme za milodar v sume 50- €, venovaný pre potreby našej farnosti.

.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. apríla 2014

6.4.2014
 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie na fare dnešnú nedeľu 6. apríla  o 15.00 hod.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu 6. apríla  po sv. omšiach nasleduje mesačná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti eternitovej krytiny na budove fary. Práce plánujeme začiatkom leta, prípadne aj skôr. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Koncert

Dnešnú  nedeľu 6. apríla 2014 o 20.15 hod. Vás pozývame na koncert do nášho blumentálskeho kostola. Na začiatku koncertu zaznie za sprievodu harfy a organu skladba Otče náš od českého skladateľa Leoša Janáčka a po ňom svetoznáme Requiem od Gabriela Faureho. Predstavia sa nám sólisti, ako aj umelci z Kresťanského komorného orchestra ZOE a členovia speváckeho zboru Technik STU. Diriguje: Petra Torkošová. Vstupné je dobrovoľné.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 7. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých bratislavských dekanátov, ktorá začne kajúcou pôstnou pobožnosťou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť telefonicky alebo osobne počas úradných hodín vo farskej kancelárii, alebo osobne v sakristii kostola.

 • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré je zamerané predovšetkým na úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať v utorok 8. apríla po mládežníckej svätej omši, ktorá býva o 18:00 hod.

 • Veľkonočné spovedanie

Od stredy 9. apríla do stredy 16. apríla spovedáme denne vo všedné dni (aj v sobotu) od 5.45 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu (13.apríla) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach.

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Krížová cesta

Pobožnosť Krížovej cesty sa budú v piatok o 17.15 h. modliť muži našej farnosti a na Kvetnú nedeľu o 15.45 h. členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

 • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Pohreb vdp. Branislava Bukovského

V nedeľu 23. marca 2014 náhle zomrel vo Francúzsku vo veku 46 rokov a v 18. roku kňazstva kňaz našej arcidiecézy vdp. Branislav Bukovský. V r. 1996 pôsobil ako kaplán v našej farnosti a od r. 2006 až doteraz spravoval ako farár  susednú farnosť Kráľovnej rodiny na Teplickej ul., ktorá vznikla v časti pôvodného teritória blumentálskej farnosti

Pohrebná sv. omša za zomrelého kňaza bude v pondelok 7. apríla 2014 o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Druhá pohrebná sv. omša bude v jeho rodisku v utorok 8. apríla 2014 o 13.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Na oboch pohrebných sv. omšiach bude v kostole prítomná rakva s telom zomrelého kňaza. Pohreb bude v utorok 8. apríla 2014 o 15.00 hod. na cintoríne Terézie Vansovej v Trnave.

Pamätajme na jeho nesmrteľnú dušu vo svojich modlitbách.

· Vikvetfest

Na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa uskutoční v Bratislave celodiecézne stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný, srdečne pozývame všetkých mladých. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom v Katedrále, agapé, diskusia s biskupmi, workshopy. Stretnutie mládeže bude popoludní prepojené s pochodom “Bratislava za život”. Hudobný program sa začne o 15.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí a na 17.00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady. Pozývame pripojiť sa a poukázať tak na dôležitosť ochrany každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.

· Podeľme sa

V rámci pôstneho charitatívneho podujatia Podeľme sa! Vás pozývame na dve akcie: Dom Quo Vadis pozýva na pôstnu polievku vo štvrtok  10. apríla  od 16:30 - 21:00, z ktorej výťažok  pôjde na podporu žien a detí v núdzi v Rožňavskej diecéze. Pozývame Vás na podujatie s názvom “Piatok”, ktoré znamená neísť počas obedňajšej prestávky v piatok na obed do jedálne či reštaurácie, ale dať si iba pôstnu polievku a ušetrenými peniazmi podporiť mnohodetné rodiny v núdzi. Vydávanie polievky, na ktorom sa zúčastnia aj bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční tento piatok 11. apríla v jedálni u Milosrdných bratov na Námestí SNP od 12.00 do 14.00 hod. Viac informácií na stránke piatok.kbs.sk.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!”  za milodary v celkovej sume 45 Eur, venované našej farnosti.

 • Prezentácia apoštolskej exhortácie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave pozýva na prezentáciu slovenského prekladu apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Evangelii gaudium (Radosť evanjelia), ktorej pápež pripisuje programový význam. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 o 16.00 hod. v aule fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 4

1.4.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 4 – Apríl 2014
Časopis Blumentál - apríl 2014

Pridané do rubriky blumentál