Archív časopisu Blumentál Marec, 2024

Farské oznamy 31.3.2024

31.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 31. marca 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa   31. 3. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pondelok              1. 4.   Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Utorok                 2. 4.   Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Streda                  3. 4.   Streda vo Veľkonočnej oktáve

Štvrtok                 4. 4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Piatok 5. 4.   Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Sobota                  6. 4.   Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Nedeľa                 7.4.   DRUHÁ Veľkonočná nedeľa - Nedeľa BOŽIEHO   MILOSRDENSTVA

a

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili do upratovania a príprav na slávenie Veľkej noci.

a

Veľkonočné obdobie

Veľkonočnou vigíliou začalo Veľkonočné obdobie. Počas neho sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

a

Farská zbierka

Po sv. omšiach na Veľkonočnú nedeľu bude farská zbierka. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh odmeň.

a

Veľkonočný pondelok

Nie je prikázaný sviatok.

Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 12:00; 16:30.

a

Mládežnícka adorácia

Pozývame všetkých na adoráciu doprevádzanú spevom, hudbou a zamysleniami vo štvrtok po sv. omši od 17:15 do 18:15.

a

Lectio divina

V stredu 3. apríla 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Národ proti národu nezdvihne meč (Iz 2,4) - O vojne a násilí medzi ľuďmi (Ex 17,8-16).

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 60,- 20,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24.3.2024

25.3.2024

a

FARSKÉ OZNAMY 24. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa  24.3. Palmová (kvetná) nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Pondelok   25. 3.   Pondelok Svätého týždňa

Utorok       26. 3.   Utorok Svätého týždňa

Streda        27. 3.   Streda Svätého týždňa

Štvrtok       28. 3. Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)

Piatok 29. 3.   Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok)

Sobota       30. 3.   Svätá sobota (Biela sobota)

Nedeľa      31. 3. VeĽkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

a

Pobožnosť Krížovej cesty

Palmová nedeľa (Kvetná nedeľa): 15:45 hod.(modlí sa spevokol Béčkari) - Kostol Blumentál

a

Spovedanie

Palmová nedeľa(Kvetná nedeľa): 6:00 - 13:00 (počas omší); 15:30 - 19:30;

 • Od pondelka 25. 3. do stredy 27. 3.: 5:30 - 7:30; 11:00 - 12:30; 15:30 - 17:30.
 • Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme len v súrnych prípadoch.
 • Od Bielej soboty do Veľkonočného pondelka nespovedáme.

a

Štvrtok Pánovej večere - Zelený Štvrtok

 • 16:30 - Sv. omša (za živých a zosnulých kňazov pochádzajúcich a pôsobiacich vnašej farnosti)
 • 18:00 - Sv. omša (za kňazské povolania)
 • do 21:00 - Tichá adorácia (od skončenia omše)

a

Piatok utrpenia Pána - Veľký piatok

 • 7:00 - Krížová cesta v Marianke(modlí sa náš p. farár)
 • 8:30 - Liturgia hodín - Ranné chvály v kostole Blumentál
 • 9:00 - Krížová cesta v kostole Blumentál
 • 15:00 - Obrady Veľkého piatka
 • 17:30 - Obrady Veľkého piatka
 • do 21:00 - Adorácia pri Božom hrobe.

a

Pôst počas Veľkého piatku

Veľký piatok je deň prísneho pôstu (zaväzuje od 18 do 60 roku) a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia (zaväzuje od 14 roku nahor). Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).

a

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu bude pri Božom hrobe pokladnička určená na zbierku, ktorej výnos je určený na podporu a údržbu kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

a

Svätá sobota - Biela sobota

 • 8:30 - Liturgia hodín - Ranné chvály v kostole Blumentál,
 • 9:00 - 18:00 - Adorácia pri Božom hrobe
 • 18:30 - Veľkonočná vigília.

a

Zmena času: 30. marca v noci sa mení čas. O 02:00 posúvame hodiny na 03:00    letného času.

a

Veľkonočná nedeľa

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (maďarsky); 19:00.
 • Počas doobedňajších sv. omší budeme požehnávať veľkonočné pokrmy.
 • Po sv. omšiach v nedeľu bude farská zbierka. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

a

Veľkonočný pondelok

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 12:00; 16:30.

a

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

V kostole sú pre vás brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 20,- € poslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17.3.2024

16.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 17. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa            17.3. PIATA PôSTNA NEDEĽA

Pondelok         18. 3.   pôstna féria

Utorok             19. 3.   sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Streda              20. 3.   pôstna féria

Štvrtok            21. 3. pôstna féria

Piatok              22. 3. pôstna féria

Sobota             23. 3.   pôstna féria

Nedeľa            24.3. KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

a

Slávnosť sv. Jozefa

V utorok 19.3. bude slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

a

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme  pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17:15.(modlia sa kňazi) a v nedeľu o 15:45.(dnes sa modlia učitelia)

a

Pomazanie chorých v kostole

V sobotu 23. 3. o 12:00 hod. bude v kostole Blumentál sv. omša, počas ktorej sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať sa bude pred sv. omšou od 10:00 hod.

Pomazanie chorých sa môže prijať iba v prípade ťažkého ochorenia, vysokého veku alebo blízkej rizikovej operácie. Pomazanie sa môže prijať raz do roka,      pokiaľ sa počas roka vážne nezhoršil zdravotný stav.

a

Spovedanie starších a chorých

Do dnešnej nedele 17.3. 2024 je možné v sakristii nahlásiť záujemcov o spoveď a sv. prijímanie chorých a starších pred Veľkou nocou, ktorí nevládzu prísť do kostola.

a

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 16.3. prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

a

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

Vzadu v  kostole sú pre vás pripravené brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci, a tiež s informáciami o spovedaní.

a

Spovedanie pred Veľkou nocou

V tomto týždni spovedáme nasledovne:

 • štvrtok 21.3. a piatok 22.3.:

5:30-7:30; 11:00-12:30; 15:30-17:30;

 • sobota 23. 3.:

6:00-7:30; 10:00-12:30; 16:00-18:30;

 • Kvetná nedeľa 24.3.:

6:00-13:00 (počas sv. omší); 15:30-19:30.

a

Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2000,- 200,- 100,-  55,-€ poslané na farský účet a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10.3.2024

9.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 10. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       10.3. ŠTVRTÁ PôSTNA NEDEĽA - LAETARE

Pondelok    11. 3. pôstna féria

Utorok        12. 3. pôstna féria

Streda         13. 3. pôstna féria

Štvrtok        14. 3. pôstna féria

Piatok          15. 3. pôstna féria

Sobota         16. 3.  pôstna féria

Nedeľa        17.3. PIATA PôSTNA NEDEĽA

a

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

◦  piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

◦  nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia muži),

 • Katedrála sv. Martina

◦  piatky o 19:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

a

Predveľkonočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16.3.2024 od 8.30 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

a

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Posledný termín nahlásenia je nedeľa 17. 3. 2024.

a

LECTIO DIVINA

V stredu 13. marca 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kto poslúcha otca, občerstvuje matku (Sir 3,7) - O láske medzi rodičmi a deťmi (Sir 3,1-16).

a

Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .

a

Oznam Charity Blumentál

Pre tých, ktorí sa rozhodli venovať svoje 2 % dane zo mzdy za rok 2023 nášmu Občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava, sú k dispozícii vyplnené tlačivá. Nájdete ich v kostole na stolíku  za lavicami   a tlačivo si môžete stiahnuť aj z internet stránky charity www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť nám aj touto fromou.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 101,- 50,- 2x 20,- € poslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3.3.2024

2.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 3. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       TRETIA PôSTNA NEDEĽA

Pondelok    4. 3.   féria

Utorok        5. 3.   féria

Streda        6. 3.   féria

Štvrtok       7. 3. féria

Piatok        8. 3. féria

Sobota       9. 3.   féria

Nedeľa        10.3. ŠTVRTÁ PôSTNA NEDEĽA (LAETARE),

a

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 4.3.2024 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN. Každý si môže dať zapísať jeden úmysel na toto obdobie.

a

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

◦  piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

◦  nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlí ružencové bratstvo),

 • Katedrála sv. Martina

◦  piatky o 19:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

a

Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 25,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy