Archív časopisu Blumentál Apríl, 2017

Farské oznamy - 16. apríl 2017

16.4.2017

Veľkonočná oktáva

Osem dní slávime najväčšie kresťanské sviatky – slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista a jeho víťazstvo nad smrťou. Budeme prežívať najskôr Veľkonočný týždeň a potom, až do Zoslania Ducha Svätého (do 3. júna 2017) Veľkonočné obdobie.

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka.
Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú nasledove:

Ráno o 6:00, 7:30, 9:00 a 10:30 hod.;

Večer o 16:30 a o 19:00 hod.

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas Veľkonočnej oktávy po skončení večernej sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. apríl 2017

10.4.2017

Veľkonočné trojdnie

..

Zelený štvrtok: 18:00 - Pamiatka Pánovej večere, so 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok: 7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom J. Hudecom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

14:30 - Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

15:00 - Veľkopiatočné obrady

do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

..

Biela sobota: 7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:15 - poklona pri Božom hrobe a deviatnik k Božiemu milosrdentvu

19:30 - Veľkonočná vigília

..

Veľkonočná nedeľa: štandartne, ako každú inú nedeľu v roku

..

Veľkonočný pondelok: sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30 a 19:00.

..

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

..

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

..

Veľkonočná farská zbierka

Na budúcu nedeľu (Veľkonočná nedeľa) sa uskutoční pravidelná farská ofera. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. apríl 2017

2.4.2017

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa bude modliť spoločenstvo Viera a život.

..

Pomazanie chorých
V sobotu (8. 4. 2017) o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 11:00 hod.
Sviatosť pomazania chorých môže prijať ten veriaci, ktorý v uplynulom roku túto sviatosť neprijal a má vážnu chorobu alebo vysoký vek.

..

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, môžu byť nahlásení v sakristii kostola a kňaz ich navštívi u nich doma.

Prosíme, aby aj ostatná rodina prihliadala na duchovné potreby ich chorých a starých členov
a umožnila im návštevu kňaza.
Posledný termín nahlásenia je streda 5. 4. 2017.

..

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme
do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

..

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia
Počas prvopiatkového týždňa spovedáme ako obvykle, pričom od 6. apríla začína aj Veľkonočné spovedanie, v pracovné dni pri ranných svätých omšiach a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V sobotu 8. apríla spovedáme od 6.30 do 8.00 hod. a od 17.45 do 19.00 hod.

Na Kvetnú nedeľu (9. apríla) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb
a pri večerných slovenských sv. omšiach.

..

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.
..

Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 20. mája prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Jelenia, Česká štátna a Jeséniová.

Dňa 27. mája prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Vazovova, Kalinčiakova a Sibírska.

..

Slávnosť birmovania
Dňa 29. apríla – v sobotu – bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania o 10:00 hod.

..

..

OZNAMY BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZY

..

..

Lectio Divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 5. apríla 2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom “Požehnanie pre novú rodinu” (Gn 29, 1-20).

..

Duchovná obnova Jezuiti

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov
na duchovnú obnovu s pátrom Milanom Bubákom na tému „Tajomstvo Veľkej noci”.
Obnova sa uskutoční budúcu sobotu 8. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity na Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 26. marec 2017

2.4.2017

Pomazanie chorých
V sobotu (8. 4. 2017) o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 11:00 hod.
Sviatosť pomazania chorých môže prijať ten veriaci, ktorý v uplynulom roku túto sviatosť neprijal a má vážnu chorobu alebo vysoký vek.

..

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, môžu byť nahlásení v sakristii kostola a kňaz ich navštívi u nich doma.

Prosíme, aby aj ostatná rodina prihliadala na duchovné potreby ich chorých a starých členov
a umožnila im návštevu kňaza.
Posledný termín nahlásenia je streda 5. 4. 2017.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2017 číslo 4

1.4.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 4 – apríl 2017

Časopis Blumentál - apríl 2017

Pridané do rubriky blumentál