Archív časopisu Blumentál August, 2011

Farské oznamy 28. augusta 2011

28.8.2011 Branislav Čaniga

l       Liturgický kalendár

Pondelok, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

Sobota, 3. 9. - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

l       Omšový poriadok v školskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od štvrtku 1. septembra 2011 vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod.

Začiatok detských a mládežníckych sv. omší oznámime budúcu nedeľu.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 9. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci 2. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 9.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Veni Sancte

V nedeľu 4. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte v súvislosti so začínajúcim novým školským rokom.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Výlet pre deti a mládež

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na výlet, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 1. septembra . Stretneme sa na fare  o 9.00 hod., treba si vziať 2 hodinové lístky na MHD, jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv a pršiplášť. Návrat plánujeme medzi 17:00 a 17:30, v prípade potreby počkáme s deťmi na rodičov na fare. Informácie o výlete si môžete pozrieť aj na plagátiku pri východe z kostola.

 • Farská púť do Fatimy

sa koná v termíne 19. - 22. 09. 2011. Keďže sa uvoľnilo jedno miesto, náhradník sa môže prihlásiť u organizátorky, pani Tóthovej. Prípadnému záujemcovi odovzdáme kontakt v sakristii.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. augusta 2011

23.8.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej, spom.

Utorok, 23. 8. - sv. Ruženy Limskej, panny, ľ.s.

Streda, 24. 8. - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Štvrtok, 25. 8. sv. Ľudovíta; sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľ.s.

Sobota,  27. 8. - sv. Moniky, spom.

 • Benefičná prednáška

V utorok 23. augusta 2011 o 18.00 hod. sa v Katedrále svätého Martina uskutoční posledná zo série benefičných  prednášok o dejinách a duchovnom posolstve chrámu, ktorú povedie historik Jozef Haľko.  Dobrovoľné vstupné z podujatia pôjde na Nadáciu Hodina deťom na pomoc chorým a chudobným deťom.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 30 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Katedrálny organový festival

Bratislavská arcidiecéza, v spolupráci s Bratislavským informačným a kultúrnym centrom a Tribus musicae vás pozýva na druhý ročník Katedrálneho organového festivalu, ktorý sa koná v Katedrále sv. Martina do 15. septembra. Budúci štvrtok, 25. augusta, sa o 19.00 h predstaví Bogdan Narloch z Poľska. Bližšie informácie nájdete na plagátoch na farskej výveske.

 • Výlet pre deti a mládež

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na výlet, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 1. septembra . Stretneme sa na fare  o 9.00 hod., treba si vziať 2 hodinové lístky na MHD, jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv a pršiplášť. Návrat plánujeme medzi 17:00 a 17:30, v prípade potreby počkáme s deťmi na rodičov na fare. Informácie o výlete si môžete pozrieť aj na plagátiku pri východe z kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. augusta 2011

14.8.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 15. 8. - slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok, titul nášho chrámu

Utorok, 16. 8. - sv. Štefana Uhorského, ľ.sp.

Piatok, 19. 8. - sv. Jána Eudes, kňaza, ľ. sp.

Sobota, 20. 8. - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

V pondelok 15. augusta slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 150 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Oznamy Charity Blumentál

Púť dôchodcov do Trnavy v sobotu 20. augusta 2011:

Nakoľko sa nedopatrením v pondelok nedostali pripravené vytlačené informácie o programe púte viacerým prihláseným účastníkom, oznamujeme, že odchod autobusu je z Blumentálskej ulice o 8.30 hod. Oproti programu nastal aj menší posun v časovom harmonograme. Vzhľadom na to, že poznávací okruh sakrálnych pamiatok je 3 hodinový, začne už o 12.30 hod. a predpokladané ukončenie je o 15.30 hod. V prípade záujmu je možné čas ešte predĺžiť, čím by sa zmenil aj predpokladaný čas návratu do Bratislavy na cca 17.oo hod. Prosíme účastníkov, aby si tejto možnej zmene prispôsobili aj svoj ďalší sobotňajší program.

Právna poradňa: Právna poradňa Charity Blumentál tento štvrtok svoje služby neposkytuje.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7 augusta 2011

7.8.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 8. 8. - sv. Dominika, kňaza, spom.

Utorok, 9. 8. - sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny, mučenice a patrónky Európy, sviatok

Streda, 10. 8. - sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Štvrtok, 11. 8. - sv. Kláry, panny, spom.

Piatok, 12. 8. - sv. Jany Františky de Chantal, ľ. s.

Sobota, 13. 8. - sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov, ľ.s.

 • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť slávi v nedeľu 14. 8. 2011 hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu P.M. Je to pre nás aj príležitosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. V nedeľu sa uskutoční aj hodová ofera. Za vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • CD z tábora

Oznam pre deti z tábora na Dobrej Vode: CD s fotografiami z tábora si

môžu vyzdvihnúť na farskom úrade v úradných hodinách.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! dobrodincom za milodary v sume 2000 € a 100 €, ktoré venovali v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Benefičné prednášky v Katedrále sv. Martina

V sobotu dňa 13. augusta 2011 o 19.00 hodine sa v Dóme - Katedrále  svätého Martina uskutoční ďalšia benefičná prednáška o dejinách, duchovnom posolstve a  zaujímavostiach tejto Katedrály, tentoraz rozšírená aj o detailný výklad exteriéru Katedrály. Podrobnú prehliadku chrámu, organizovanú Bratislavskou arcidiecézou, Zborom dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Nadáciou Hodina deťom povedie historik Jozef Haľko. Výťažok  z dobrovoľného vstupného použije Nadácia Hodina deťom na pomoc chorým a trpiacim deťom.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 20. augusta 2011 pripravuje Charita pre dôchodcov v rámci Roku Panny Márie Trnavskej zájazd - púť do Trnavy, kde sa zoznámime prostredníctvom sprievodcu s perlami sakrálnej architektúry Malého Ríma”. Súčasťou programu bude aj sv. omša. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v pondelok 8. augusta od 9.oo - 10.oo hod. Vzhľadom na ďalšie povinnosti pracovníčky prosíme tento čas dodržať. Prípadne bude možné sa ešte prihlásiť aj v stredu 10. augusta od 17.30 hod. do 19.oo hod., taktiež v kancelárii charity na Vazovovej 8. Poplatok je 3 eurá. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobný program.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 8

1.8.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 8 – August 2011
Časopis Blumentál august 2011

Pridané do rubriky blumentál