Archív časopisu Blumentál Marec, 2023

Farské oznamy 2. apríla 2023

31.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 2. 4. Palmová (kvetná) nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Pondelok 3. 4. Pondelok Svätého týždňa

Utorok 4. 4. Utorok Svätého týždňa

Streda 5. 4. Streda Svätého týždňa

Štvrtok 6. 4. Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)

Piatok 7. 4. Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok)

Sobota 8. 4. Svätá sobota (Biela sobota)

Nedeľa 9. 4. VeĽkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom žijúcim v krajinách Blízkeho východu z minulej nedele vyniesla 5 629,- € (z toho príspevok jedného darcu vo výške 1 312,- €). Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty

 • Palmová nedeľa: 15:45 hod. Kostol Blumentál (modlia sa birmovanci).

Spovedanie

 • Palmová nedeľa: 6:00 – 13:00 (počas omší); 15:00 – 19:30;

 • Od pondelka 3. 4. do stredy 5. 4.: 5:30 – 7:30; 11:00 – 12:30; 15:30 – 17:30.

 • Od Zeleného štvrtka do Veľkonočného pondelka spovedáme len v súrnych prípadoch zaopatrenia chorých.

Zelený Štvrtok

 • 16:30 – Sv. omša (za živých a zosnulých kňazov pochádzajúcich a pôsobiacich v našej farnosti),

 • 18:00 – Sv. omša (za kňazské povolania),

 • do 21:00 – Tichá adorácia (od skončenia omše).

Veľký piatok

 • 7:00 – Krížová cesta v Marianke(modlí sa náš p. Farár),

 • 8:30 – Liturgia hodín v kostole Blumentál,

 • 9:00 – Krížová cesta v kostole Blumentál,

 • 15:00 – Obrady Veľkého piatka,

 • 17:30 – Obrady Veľkého piatka,

 • do 21:00 – Adorácia pri Božom hrobe.

Pôst počas Veľkého piatku

Veľký piatok je deň prísneho pôstu (zaväzuje od 18 do 60 roku) a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia (zaväzuje od 14 roku nahor). Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu bude pri Božom hrobe pokladnička určená na zbierku, ktorej výnos je určený na podporu a údržbu kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Biela sobota

 • 8:30 – Liturgia hodín v kostole Blumentál,

 • 9:00 – 19:00 – Adorácia,

 • 19:30 – Veľkonočná vigília.

  Veľkonočná nedeľa

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (maďarsky); 19:00.

 • Počas doobedňajší sv. omší budeme požehnávať veľkonočné pokrmy.

 • Po sv. omšiach v nedeľu bude farská zbierka. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  Veľkonočný pondelok

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30.

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

V kostole sú pre Vás brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci.

Lectio divina

  V stredu 5. 4. 2023 o 20:00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 60,- a 30,- € poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 26. marca 2023

25.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 3. Piata pôstna nedeľa

Pondelok 27. 3. féria

Utorok 28. 3. féria

Streda 29. 3. féria

Štvrtok 30. 3. féria

Piatok 31. 3. féria

Sobota 1. 4. féria

Nedeľa 2. 4. Palmová (kvetná) nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Spovedanie starších a chorých

Do dnešnej nedele je možné v sakristii nahlásiť záujemcov o spoveď a sv. prijímanie chorých a starších pred Veľkou nocou, ktorí nevládzu prísť do kostola.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

V dnešnú nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom žijúcim v krajinách Blízkeho východu. Info: utecenci.kbs.sk . Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia muži, budúcu nedeľu birmovanci),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Pomazanie chorých v kostole

V sobotu 1. 4. o 12:00 hod. bude v kostole Blumentál sv. omša počas ktorej sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať sa bude pred omšou od 10:00 hod.

Pomazanie chorých môže prijať iba v prípade ťažkého ochorenia, vysokého veku alebo blízkej rizikovej operácie. Pomazanie sa môže prijať raz do roka, pokiaľ sa počas roka vážne nezhoršil zdravotný stav.

Charita Blumentál – 2 % z dane

Charita Blumentál, o. z. sa uchádza o Vaše 2 % z dane. Príslušné tlačivo je v kostole za lavicami a na stránke www.charitablumental.sk .Pán Boh odmeň.

Spovedanie pred Veľkou nocou

 • št. 30. 3. a pi. 31. 3.: 5:30-7:30; 11:00-12:30; 15:30-17:30;

 • so. 1. 4.: 6:00-7:30; 10:00-12:30; 16:00-18:30;

 • ne. 2. 4.: 6:00-13:00 (počas omší); 15:00-19:30.

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

V kostole sú pre Vás brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci.

Dom QUO VADIS – podujatia

 • Pondelok 27. 3. - Charitatívna burza kníh na podporu iniciatívy Máriine jedlo pre chudobných.

 • Streda 29. 3. o 19:00 hod. - diskusia Spýtaj sa o Cirkvi s biskupom Jozefom Haľkom a ďalšími hosťami.

 • Štvrtok 30. 3. DobroQVbazár na podporu rodín v núdzi.

Viac informácií na www.domquovadis.sk .

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 100,- a 33,- € poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. marec 2023

18.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 3. štvrtá pôstna nedeľa

Pondelok 20. 3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Utorok 21. 3. féria

Streda 22. 3. féria

Štvrtok 23. 3. féria

Piatok 24. 3. féria

Sobota 25. 3. Zvestovanie pána, slávnosť

Nedeľa 26. 3. Piata pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia deti, budúcu nedeľu muži),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Spovedanie starších a chorých

Do budúcej nedele 26. 3. 2023 je možné nahlásiť záujemcov o spoveď a sv. prijímanie chorých a starších pred Veľkou nocou, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

Upratovanie kostola pred sviatkami

Prosíme dobrovoľníkov o účasť na brigáde v kostole (upratovanie pred sviatkami) v sobotu 25. 3. od 8.00 hod. Vyzývame aj mladých mužov, ktorí môžu konať práce vo výškach na rebríku. Vopred ďakujeme za ochotu.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

V nedeľu 26. 3. 2023 bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom žijúcim v krajinách Blízkeho východu. Viac informácii je na stránke utecenci.kbs.sk . Pán Boh zaplať všetkým darocm.

Výročie Sviečkovej manifestácie

5. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov (hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák). Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 2 x 100,-; 55,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. marec 2023

10.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 3. Tretia pôstna nedeľa

Pondelok 13. 3. féria

Utorok 14. 3. féria

Streda 15. 3. féria

Štvrtok 16. 3. féria

Piatok 17. 3. féria

Sobota 18. 3. féria

Nedeľa 19. 3. štvrtá pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia pedagógovia, budúcu nedeľu deti),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Pôstna polievka s biskupmi

Bratislavský biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko budú v stredu 15. 3. 2023 od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov v Bratislave (vchod z Námestia SNP 11).  Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar „Podeľme sa!“

Tento rok bude výnos zo zbierky určený na dokončenie troch príbytkov v bratislavskej Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi - väčšinou pre mamky - samoživiteľky. Druhá časť výťažku bude použitá na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi na Krompašskej ulici v Košiciach.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklami, kolobežkami a nevodili dnu psy a iné domáce zvieratá. Ďakujeme.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 500,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. marca 2023

3.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 3. Druhá pôstna nedeľa

Pondelok 6. 3. féria

Utorok 7. 3. féria

Streda 8. 3. féria

Štvrtok 9. 3. féria

Piatok 10. 3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, sviatok

Sobota 11. 3. féria

Nedeľa 12. 3. Tretia pôstna nedeľa

   • Jarná zbierka na charitu vyniesla 4130,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na apríl, máj a jún 2023 sa budú zapisovať od pondelka 6. 3. po sv. omšiach v sakristii. Každý záujemca môže nahlásiť úmysel na jednu omšu v danom období.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia matky, budúcu nedeľu pedagógovia),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave

V piatok 10. 3. je výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave. Pri tejto príležitosti bude v deň výročia o 18.00 hod. sláviť slávnostnú sv. omšu Mons. Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Ste srdečne pozvaní!

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklami, kolobežkami a nevodili dnu psy a iné domáce zvieratá. Ďakujeme.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 200,-; 50,-; 30,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 300,-; 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy