Archív časopisu Blumentál Marec, 2023

Farské oznamy 19. marec 2023

18.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 3. štvrtá pôstna nedeľa

Pondelok 20. 3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Utorok 21. 3. féria

Streda 22. 3. féria

Štvrtok 23. 3. féria

Piatok 24. 3. féria

Sobota 25. 3. Zvestovanie pána, slávnosť

Nedeľa 26. 3. Piata pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia deti, budúcu nedeľu muži),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Spovedanie starších a chorých

Do budúcej nedele 26. 3. 2023 je možné nahlásiť záujemcov o spoveď a sv. prijímanie chorých a starších pred Veľkou nocou, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

Upratovanie kostola pred sviatkami

Prosíme dobrovoľníkov o účasť na brigáde v kostole (upratovanie pred sviatkami) v sobotu 25. 3. od 8.00 hod. Vyzývame aj mladých mužov, ktorí môžu konať práce vo výškach na rebríku. Vopred ďakujeme za ochotu.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

V nedeľu 26. 3. 2023 bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom žijúcim v krajinách Blízkeho východu. Viac informácii je na stránke utecenci.kbs.sk . Pán Boh zaplať všetkým darocm.

Výročie Sviečkovej manifestácie

5. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov (hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák). Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 2 x 100,-; 55,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. marec 2023

10.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 3. Tretia pôstna nedeľa

Pondelok 13. 3. féria

Utorok 14. 3. féria

Streda 15. 3. féria

Štvrtok 16. 3. féria

Piatok 17. 3. féria

Sobota 18. 3. féria

Nedeľa 19. 3. štvrtá pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia pedagógovia, budúcu nedeľu deti),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Pôstna polievka s biskupmi

Bratislavský biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko budú v stredu 15. 3. 2023 od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov v Bratislave (vchod z Námestia SNP 11).  Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar „Podeľme sa!“

Tento rok bude výnos zo zbierky určený na dokončenie troch príbytkov v bratislavskej Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi - väčšinou pre mamky - samoživiteľky. Druhá časť výťažku bude použitá na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi na Krompašskej ulici v Košiciach.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklami, kolobežkami a nevodili dnu psy a iné domáce zvieratá. Ďakujeme.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 500,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. marca 2023

3.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 3. Druhá pôstna nedeľa

Pondelok 6. 3. féria

Utorok 7. 3. féria

Streda 8. 3. féria

Štvrtok 9. 3. féria

Piatok 10. 3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, sviatok

Sobota 11. 3. féria

Nedeľa 12. 3. Tretia pôstna nedeľa

   • Jarná zbierka na charitu vyniesla 4130,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na apríl, máj a jún 2023 sa budú zapisovať od pondelka 6. 3. po sv. omšiach v sakristii. Každý záujemca môže nahlásiť úmysel na jednu omšu v danom období.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia matky, budúcu nedeľu pedagógovia),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave

V piatok 10. 3. je výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave. Pri tejto príležitosti bude v deň výročia o 18.00 hod. sláviť slávnostnú sv. omšu Mons. Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Ste srdečne pozvaní!

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklami, kolobežkami a nevodili dnu psy a iné domáce zvieratá. Ďakujeme.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 200,-; 50,-; 30,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 300,-; 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy