Archív časopisu Blumentál Marec, 2009

Oznamy 29. marca 2009

28.3.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Návšteva chorých

Od pondelka do stredy Veľkého týždňa je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatostí. Záujemcov je možné nahlásiť vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

Od stredy 1. apríla 2009 spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. V nedeľu budeme spovedať len dopoludnia medzi sv. omšami, kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.).

 • 3. Úmysly sv. omší

V stredu 1. apríla 2009 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj 2009.

 • 4. Škola Pavlovho slova

V stredu 1. apríla 2009 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ôsme stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému: Bláznovstvo kríža a Pavlova sila v slabosti.

 • 5. Pôstna duchovná obnova

V sobotu 4. apríla 2009 o 15.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty TU na Kostolnej ul. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve.

 • 6. Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa 5. apríla 2009 je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzaléma oslávime požehnaním retolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa sukutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo.

 • 7. Taizé večer

Vo štvrtok 2. apríla 2009 sa v našom kostole uskutoční Taize večer. Pripravili si ho mladí zo speváckeho zboru.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 22. marca 2009

22.3.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V stredu 25. marca 2009 je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni ráno o 5.45 a 6.30 hod. a o 16.30 a 18.00 hod.

 • 2. Návšteva chorých

Od pondelka do stredy Veľkého týždňa je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatostí. Záujemcov je možné nahlásiť vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • 3. Modlitebný pochod

Modlitebné spoločenstvo ŽIVOT AKO DAR a združenie FÓRUM ŽIVOTA Vás pozývajú na modtlitebný pochod, ktorý sa uskutoční v utorok 24. marca 2009. Pochod sa začne slávením sv. omše o 17.30 hod. v kostole sv. Ladislava. Podrobnosti nájdete na výveske.

 • 4. Deň počatého dieťaťa

V stredu 25. marca 2009 si pripomenieme aj Deň počatého dieťaťa. Svoj postoj za ochranu každého človeka od počatia môžeme počas celého tohto týždňa vyjadriť nosením bielej stužky na odeve.

 • 5. Výročie sviečkovej manifestácie

V stredu 25. marca 2009 si pripomenieme 21. výročie sviečkovej manifestácie. Slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 16.30 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

 • 6. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa pravidelne modlievame Krížovú cestu.

 • 7. Oznamy Charity Blumentál

V nedeľu 22. marca 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu: Téma: Solidárnosť s chudobnými. Prednáša vdp. ThLic. Daniel Dian. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Na sobotu 28. marca 2009 pripravuje Charita Blumentál tradičnú burzu jarného a letného detského a materského oblečenia. Plagátik s podrobnou informáciou nájdete vo výveske aj na internetovej stránke charity.

 • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti. Vyzbieralo sa 2 056,50 € => 61 954,- Sk. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 9. Zmena času

Budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodiny posunúť o jednu hodinu dopredu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 15. marca 2009

16.3.2009 Vladimír Sabo

        1.  Slávnosť sv. Jozefa

Vo štvrtok 19. marca 2009 slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod.

        2.  Oznam Arcibiskupského úradu

V súvislosti so zakladaním Katedrálneho speváckeho zboru v Katedrále sv. Martina v Bratislave, Bratislavská arcidiecéza vypisuje konkurz na obsadenie miesta speváka. Konkurz sa uskutoční v priestoroch farského úradu Sv. Martina, Kapitulská ulica č. 9 v Bratislave, v dňoch 17. a 20. marca 2009, vždy od 17.00 do 20.00 a 21. marca v čase od 9.30 do 12.00 hod. Uchádzači budú skúšaní zo schopnosti obsahového stvárnenia spievaného textu a zo spevu z listu. Predpokladané vzdelanie: ZUŠ, Konzervatórium, VŠMU.

3. Oznamy Charity Blumentál

V nedeľu 22. marca 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu: Téma: Solidárnosť s chudobnými. Prednáša vdp. ThLic. Daniel Dian. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Na sobotu 28. marca 2009 pripravuje Charita Blumentál tradičnú burzu jarného a letného detského a materského oblečenia. Plagátik s podrobnou informáciou  nájdete vo výveske aj na internetovej stránke charity.

   4.  Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa pravidelne modlievame Krížovú cestu.

   5.  Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa koná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Táto zbierka bude určená na opravu a sanáciu mokrých stien v pastoračnej miestnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 8. marca 2009

7.3.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Pôstna duchovná obnova

V sobotu 4. apríla 2009 o 15.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty TU na Kostolnej ul. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve.

 • 2. Oznam Arcibiskupského úradu

V súvislosti so zakladaním Katedrálneho speváckeho zboru v Katedrále sv. Martina v Bratislave, Bratislavská arcidiecéza vypisuje konkurz na obsadenie miesta speváka. Konkurz sa uskutoční v priestoroch farského úradu Sv. Martina, Kapitulská ulica č. 9 v Bratislave, v dňoch 17. a 20. marca 2009, vždy od 17.00 do 20.00 a 21. marca v čase od 9.30 do 12.00 hod. Uchádzači budú skúšaní zo schopnosti obsahového stvárnenia spievaného textu a zo spevu z listu. Predpokladané vzdelanie: ZUŠ, Konzervatórium, VŠMU.

 • 3. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Aby si rodičia mohli vopred naplánovať letnú dovolenku, oznamujeme v predstihu termín letného tábora pre deti, ktorý aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál. Uskutoční sa v termíne od 4. 7. - 11. 7. 2009 v zariadení školy v prírode v Liptovskej Porúbke. Podrobnejšie budeme včas informovať vo farských oznamoch, vo výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity.

Ďalší oznam pre rodičov

Na sobotu 28. marca 2009 pripravuje Charita Blumentál tradičnú burzu jarného a letného detského a materského oblečenia. Plagátik s podrobnou informáciou nájdete vo výveske aj na internetovej stránke.

Rozšírenie služieb psychologickej poradne

Charita Blumentál oznamuje, že služby psychologickej poradne, ktoré je možné využívať každý utorok, rozširujeme o ďalší deň a to o stredu. Na tento deň sa však treba vopred telefonicky objednať. Telefónne číslo nájdete vo výveske Charity a tiež na internetovej stránke charity.

 • 4. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa pravidelne modlievame Krížovú cestu.

 • 5. Zbierka na Charitu

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby katolíckej charity. Na tento účel sa vyzbieralo 1 895,50 € => 57 104,- Sk. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 6. Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Táto zbierka bude určená na opravu a sanáciu mokrých stien v pastoračnej miestnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 3

1.3.2009 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 3 - Marec 2009

Pôst (ne)znamená…, Daniel Dian
 
Hymnus na pôstne obdobie
 
Svätý Jozef, Xénia Duchoňová
 
Nech sa mi stane podľa tvojho slova, Marián Bér
 
Na aktuálnu tému, Jozef Kováčik
 
Obraz zomierajúceho Krista, Xénia Duchoňová
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Poznáme svoje náboženstvo?, Xénia Duchoňová
 
Oči videli, srdce plakalo, Daniel Dian
 
Spoločnosť, štát a národ, Táňa Hrašková
 
Mlčať znamená súhlasiť, Xénia Duchoňová
 
Farská knižnica informuje, Oľga Erdelská

Pridané do rubriky blumentál

Pôst (ne)znamená…

1.3.2009 Daniel Dian

Naplno prežívame obdobie veľkého pôstu. Veľmi často, priznajme si, máme naň nesprávny názor aj ako kresťania, a to len preto, lebo nepoznáme význam tohto slova alebo úkonu. Možno máme v tejto chvíli zamračenú tvár a možno aj náladu. Je čas prebúdzania sa prírody do nového obdobia rozkvetu a niekto nás zaťažuje niečím, čo nie je príjemné. Možno si niektorí pomyslia: nuž čo už s tým, nejako som prežil Popolcovú stredu so zákazom jedenia mäsa a pôstom zdržanlivosti, a navyše, pôst je dobrý prostriedok na chudnutie. Nechcem nikoho trápiť nekonečnými úvahami a teóriou na tému pôst a jeho význam v živote kresťana, len možno vyzvať na aktívne prežívanie tohto času, ktorý sa volá pôstny.

Pred niekoľkými týždňami som sa vrátil z Afriky, presnejšie z Kene. Nebol som vo vychýrenom letovisku Mombase so zámerom ujsť zo studeného Slovenska a slniť sa či dobre vykúpať a užívať si. Bol som v slumoch hlavného mesta Nairobi. Ak by ste sa ma pýtali, ako mi bolo a je, odpovedal by som: oči videli, srdce plakalo a rozum volal - ľudia, kde ste so srdcom otvoreným pre biedu iných? Vidieť tisíce ľudí žijúcich v plechových búdach, kde by sme nedali ani psa a ešte za to platili aj nájom, bez kanalizácie, odvozu odpadkov; uličky plné blata, v ktorých pobehujú deti hľadajúce v odpadkoch niečo, čo by ešte mohli použiť; vidieť deti bez rodičov ponechané len na seba, vytvárajúce sa gangy, ktoré potom rozširujú kriminalitu, je otrasné. Dôsledkom je, že aj štvrte, ktoré my pokladáme za chudobné, ale na ich pomery sú akousi high society, majú strážený vstup, ako to vidíme v najbohatších štvrtiach našich miest, pričom všetky domy sú dôkladne zamrežované a dvere majú zavreté množstvom zámkov.

Tu človek cíti, že bieda volá o pomoc. Bieda, ktorú nemôžeme naplno odstrániť, ale môžeme ju aspoň čiastočne zmierniť. Možno už chápete, kam mierim. Volám srdcom i rozumom: prijmime pôst v našom živote ako výsledok vnútorného obrátenia, a to, čo si dobrovoľne odrhneme od úst, venujme na zmiernenie opravdivej biedy. Nehovorme, že my za to nemôžeme a nemôžeme nič urobiť. Môžeme, ak chceme! Tam som naplno pochopil slovo kardinála Jozefa Tomka, bývalého prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý sa nedávno dožil vzácneho životného jubilea 85 rokov (verím, že v mene všetkých čitateľov Blumentálu môžem napísať - Boh Vás žehnaj, otče, a Vy žehnajte dlhé roky nás): „Slováci, tvrdíte, že ste chudobní? To ste nevideli chudobu Afriky a Ázie.”

On precestoval celý svet, lebo v čase pôsobenia v tejto vysokej a zodpovednej funkcii v Katolíckej cirkvi mu podliehalo 37 % všetkých biskupov v misijných oblastiach, a tak je iste vynikajúcim znalcom pomerov. Ja som nevidel celú chudobu Afriky, je obrovská, ale stačilo mi aj to „málo”, čo som videl. Stačí len 150 dolárov na rok, v prepočte našej súčasnej meny 115 eur, teda 0,315 centov na deň, aby mohlo niektoré z detí navštevovať základnú školu, neostalo na ulici a nerozširovalo kriminalitu. Ak ide do internátnej školy, poplatky sú zhruba 500 eur. Navyše, spoločenstvá lásky - farnosť či rodiny - môžu sa spojiť a podieľať na výdavkoch a naše oči budú vidieť, srdce bude pokojnejšie a rozum povie - sme tu, sme ľudia! Aktuálna výzva našej spoločnosti je solidarita, niečo, čo zbližuje človeka s človekom a národy bez predsudkov.

Fašiangový čas bol časom zábav, ale teraz je čas pôstny. Čas nie na trpký výraz tváre, ale na budovanie mostov lásky a solidarity. To je naozaj výzva pôstneho obdobia: byť človekom solidarity.

Nuž povedzte, nedá sa niečo robiť aj v našom živote - s radostným vedomím sa zmocniť poznania, že pôstom neochudobňujem seba, a navyše, svojím životom obohacujem iných? Pôstne obdobie sa tak stáva radostným obdobím činorodého života. Potrebujeme si ale uvedomiť, čo rozumieme pod pojmom pôst. Ak si myslíme, že je to výzva na nasadenie mrzutého výrazu tváre, únik pred človekom, vstúpenie do seba a nevpúšťania iných do svojho vnútra, veľmi sa mýlime. Pôstne obdobie je čas obrátenia človeka k Bohu cez posilňovanie vzťahov k človeku, cez radostné delenie sa s tým, čo je moje, čo by mohlo byť iba moje a čo môže urobiť šťastným nielen mňa na krátky čas, ale mnohých a natrvalo.

Toho, kto by chcel hlbšie načrieť do problémov, ktoré som tu načrtol, pozývam prečítajte si aj článok: Moje oči videli, moje srdce plakalo Daniel Dian

Pridané do rubriky články

Hymnus na pôstne obdobie

1.3.2009 redakcia časopisu

Ježišu Kriste, pravdy jas,

nech zmizne temno hriechov z nás,

nech svetlo čností príde k nám,

keď zas deň dávaš krajinám.
 
Čas milostivý dávaš nám;

nech kajúcnosť je nábožná.

Obráť nás, Bože láskavý,

nech milosť hriešnych uzdraví.
 
Daj konať pravé pokánie,

ono nám viny odvanie

a darom tvojej milosti

vstaneme z našej hriešnosti.
 
Už je deň, slnko vychádza,

k rozkvetu všetko privádza;

nech naše srdce zahreje

lúč milosti a nádeje.
 
Nech celé tvorstvo korí sa

tebe, láskavá Trojica;

my obnovení milosťou,

spievajme pieseň s radosťou. Amen.

Hymnus na pôstne obdobie

Pridané do rubriky hymnus

Svätý Jozef

1.3.2009 Xénia Duchoňová

Ako takmer pravidelne, aj v tomto roku slávnosť Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie,

pripadá na pôstne obdobie. To je pre nás príležitosť pozrieť na život Ježišovho pestúna a pred vtedajším svetom zákonitého otca z pohľadu utrpenia a bolesti v jeho živote, veď vieme, že bolesti a utrpeniu neunikne nijaký človek. Prechádzal nimi sám Boží Syn i jeho presvätá Matka. Nemohol im teda uniknúť ani svätý Jozef.

Oživote svätého Jozefa vieme veľmi málo. Len to, čo o ňom píšu evanjelisti a ich správy sú veľmi stručné. Jozef bol tesárom v Nazarete, bol zasnúbený s Pannou Máriou, ktorú si Boh vyvolil za Matku svojho Syna, bol pri predstavení Ježiša v chráme, putoval s ním a s Máriou do Egypta, bol v Jeruzalemskom chráme, keď sa dvanásťročný Ježiš stratil, a potom žil v skrytosti so svojou rodinou ako tesár v Nazarete. No predsa nám k týmto skutočnostiam evanjelium pridáva ešte jednu dôležitú správu: Jozef bol muž spravodlivý. Zanietený ctiteľ svätého Jozefa františkán Leonard de Port-Maurice hovorí: aj keby evanjelisti úplne mlčali o svätom Jozefovi, alebo keby akokoľvek vyzdvihovali jeho čnosti a jeho dôstojnosť, mne stačí, že ho predstavujú ako snúbenca Panny Márie. Autori duchovných diel vyzdvihujú mnohé Jozefove čnosti - hovoria o čistote, odovzdanosti, hrdinskej rozhodnosti, odvahe, o jeho hlbokej viere. To všetko sú vlastnosti, ktoré môžeme zhrnúť do jedného titulu: muž spravodlivý. Pozrime však hlbšie na niektorí udalosti zo života svätého Jozefa z pohľadu, ako ich môžeme vydedukovať zo stručných správ v evanjeliách: Jozef, ako zbožný Izraelita poznal Písma a cudzie mu neboli ani predpovede prorokov o príchode Mesiáša, aj keď nepoznal spôsob, ako sa tento príchod uskutoční, a isto ani len netušil, že sám bude tak blízko Vykupiteľovi. A naraz sa tento jednoduchý tesár ocitol pred nepochopiteľným tajomstvom. Po chvíľach tmy v duši prichádza naraz svetlo: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku… (Mt 1, 20). Jozef, muž spravodlivý, muž viery, nezaváha, berie na seba bremeno otca rodiny, bremeno pestúna Božieho Syna. Talianska vizionárka Mária Magdaléna z Pazzi hovorí: Ó, Bože, aký slávny podiel na kalichu Ježišovho utrpenia niesol svätý Jozef prijatím služby, ktorú prijal s Dieťaťom Ježišom:

Jozefove bolesti boli úzko späté s bolesťami Ježišovej matky: Neprijatie v Betleheme a príchod Božieho dieťaťa na svet v chudobnej maštali na kraji mesta, Simeonova predpoveď matke dieťaťa: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a povstanie a na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč… (Lk 2, 34 -35), ale aj Izaiášovo proroctvo: Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakryjú tvár… ako baránok vedený na zabitie (Iz 53 1 -7), potom útek do Egypta i skrytý život v chudobe v Nazarete. Jozef bol naozaj muž plný odvahy, viery, nádeje a lásky, keď poznajúc Písma, ochotne vzal na seba bremeno otca rodiny Márie a Ježiša. Neľahké boli pre neho aj chvíle, keď hľadal dvanásťročného Ježiša tri dni v Jeruzaleme. Mária to vyjadrila slovami: Hľa, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali (Lk 2, 48). Svätý Jozef nebol pri umučení Ježiša a neprežíval s Máriou bolesti krížovej cesty. Kedy sa skončila jeho pozemská púť, nám evanjeliá nehovoria. Z toho, čo v nich nachádzame, môžeme však pokojne povedať: Svätý Jozef je žiarivým vzorom pre všetkých mužov - otcov rodín: muž spravodlivý, verný, odvážny, milujúci rodinu, ktorý s ňou prežíval všetky bolesti i radosti a do poslednej bodky plnil Božiu vôľu. Jemu podobných mužov - otcov rodín veľmi potrebuje aj naše Slovensko a celý svet.

Pripravila X. Duchoňová

Pridané do rubriky články

Nech sa mi stane podľa tvojho slova

1.3.2009 Marián Bér

Pomaly očakávame príchod jari. Zima sa postupne vzdá svojej vlády, sneh sa pomaly vytratí,

príroda spozná priaznivú chvíľu a život v nej sa začne prebúdzať. Aj rastliny zareagujú na dotyk teplých slnečných lúčov, ktorých účinkom sa obnovuje neustály kolobeh života vrcholiaci v kvetoch a plodoch. Prebúdzajúca sa príroda nás mimovoľne zavedie do ríše duchovna.

Aj tam sa odohral podobný proces - Zvestovanie. Bol to prvý priamy dotyk nebies, pod ktorým väčšmi ožili radosti a nádeje ľudského srdca. Vo chvíli, keď nebesia pozdravujú vyvolenú Pannu prostredníctvom svojho posla, a ona pokorne vysloví svoje nech sa mi stane. Slovo - Boží Syn sa stáva človekom a začína svoj vykupiteľský život, ktorý vrcholí na kalvárii. Od tej chvíle sa pre človeka začína nový život. Na javisko dejín vystupuje ako nový človek povolaný na spolužitie s Bohom. Pri vtelení zazneli slová, ktoré určujú spôsob života vykúpeného človeka: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38).

Tie slová boli odpoveďou na nebeské posolstvo, v ktorom Boh ponúkol človeku novú zmluvu milosrdenstva a lásky. Táto jeho zmluva lásky je všeobecná, platí pre všetkých ľudí všetkých čias a každého postavenia. Nikto z nej nie je vylúčený. Boh každého povolal pre nadprirodzený život, a svoju ponuku stále zachováva. Človek mu je dieťaťom, priateľom a služobníkom, a Boh žiada od neho len jedno - oddanosť a spoluprácu. Boh chce z úst každého človeka počuť slová - nech sa mi stane, ako si to ty želáš… Chce však, aby tie slová neboli prednesené len ústami, ale aby plynuli z hĺbky duše odhodlanej plniť Božiu vôľu. Kresťan má vždy svoj pomer k Bohu upravovať podľa týchto slov.

Máriino nech sa mi stane má byť aj našou odpoveďou na posolstvá nebies prichádzajúce vo forme milosti, požehnania, ale aj utrpenia. Nie je to ľahké, lebo často sa zdá, že Boh od nás žiada vždy práve opak toho, čo si želáme my. Nie je ľahké povedať svoje fiat na protivenstvá, ako by to bola nejaká príjemná vec, ktorú nám dáva Boh. Často máme dojem, že Boh kríži naše ľudské plány a podujatia.

Boh však mocne zasiahol aj do ľudského plánu Panny Márie. Božia Matka zrejme pred zvestovaním nevedela, že ju čaká Božie materstvo, preto, aby sa dokonalejšie obetovala Bohu, dala mu sľub panenstva. On si ju však vyvolil za matku svojho Syna, pričom nielen že jej panenstvo ostalo neporušené, ale stalo sa aj oslávené.

Človek má pokušenie posudzovať svoje plány ako jedine správne, do ktorých Boh zasahuje práve v neprospech ich uskutočnenia. Je to preto, lebo má na zreteli len seba. No Boží poriadok je nekonečne širší ako ľudský. Jeho cesty sú nevyspytateľné, preto nás jeho zámery skoro vždy prekvapia.

Aj Panna Mária bola prekvapená, azda ako nikto pred ňou, a predsa povedala svoje mocné staň sa. Podriadila sa vykupiteľskému plánu Boha. Svoje slová vyslovila ako služobnica Pána, ktorá slúžila Bohu i ľuďom v tom najvyššom zmysle. Bolo to rozhodné riešenie, ktoré znamená predovšetkým odovzdanosť do Božej vôle, trpezlivosť a spoluprácu s Božou milosťou. Podobné rozhodnutia žiada Boh aj od ostatných svojich služobníkov. Chce celého človeka, chce si získať jeho srdce. Kristus prišiel pretvoriť celého človeka, ktorý je hybnou silou všetkých skutkov i slov. Nerobil kompromisy medzi skazenou ľudskou prirodzenosťou, nehľadal klamlivé dôkazy, ako to robia mnohí novodobí myslitelia.

Nestačí totiž len slovami vyznávať: Ty si Kristus, Syn živého Boha. To hovoria aj predstavitelia a členovia iných náboženstiev, podľa ktorých sama viera stačí na spasenie. Dnes sa k tomuto trendu pridávajú aj vlažnejší kresťania. Stačí im, že veria v Boha. Pravý kresťan je človek činu, a koná podľa Božej vôle. Tu jeho „staň sa” obsahuje nielen trpné odovzdanie sa do riadenia Božej Prozreteľnosti, ale aj skutky vychádzajúce z viery. Hlavným životným úsilím kresťana má byť uplatňovanie Božej vôle a Božích zákonov a práca na prestavbe svojej osobnosti podľa Evanjelia. Ten veľký životný výkon sa rodí z malých každodenných skutkov. Jeho splnenie je najkrajšou odpoveďou človeka Bohu na jeho posolstvo, ktoré nám poslal prostredníctvom svedectva svojho Syna. Večná blaženosť je jeho ovocím. Marián Bér

Pridané do rubriky články