Archív časopisu Blumentál Apríl, 2021

Farské oznamy - 25. apríla 2021

24.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 4. Štvrtá VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Pondelok 26. 4. féria

Utorok 27. 4. féria

Streda 28. 4. féria

Štvrtok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Piatok 30. 4. féria

Sobota 1. 5. Sv. Jozefa, robotníka, ľubovolná spomienka

Nedeľa 2. 5. Piata VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Dnešnú nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

  • Vyslovujme úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary, ktoré ste posielali na účet našej farnosti počas pandémie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. apríla 2021

17.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 4. TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 19. 4. féria

Utorok 20. 4. féria

Streda 21. 4. féria

Štvrtok 22. 4. féria

Piatok 23. 4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 24. 4. Sv. Juraja, mučeníka, ľubovolná spomienka

Nedeľa 25. 4. Štvrtá VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Budúci týždeň sa modlíme za duchovné povolania. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. Na budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach bude konať zbierka na kňazský seminár.

  • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. V našom kostole môže byť prítomných 60 osôb. ov. Omše sa budú sláviť podľa rozpisu, ktorý je uvedený na internetovej stránke farnosti ako aj na nástenkách.

    Prosíme o dodržiavanie epidemiologických nariadení z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

  • Vyslovujme úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary, ktoré ste posielali na účet našej farnosti počas obdobia zatvorenia chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. apríla 2021

10.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. 4. DRUHÁ Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Pondelok 12. 4. féria

Utorok 13. 4. féria

Streda 14. 4. féria

Štvrtok 15. 4. féria

Piatok 16. 4. féria

Sobota 17. 4. féria

Nedeľa 18. 4. TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Kto si dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole uctí obraz Božieho milosrdenstva, pomodlí sa Otčenáš, Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpor voči každému hriechu) získať úplné odpustky.

  • V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Túto nedeľu vybrali otcovia biskupi, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

  • Vyslovujme úprimné poďakovanie za vaše milodary: V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 1134.- € a vo farskej zbierke sa vyzbieralo 740,-€.

Pridané do rubriky farské oznamy