Archív pre rubriku ‘liturgia’

Mária – Eucharistická žena

1.9.2008 Xénia Duchoňová

Liturgický kalendár na september pred duchovný zrak kresťana katolíka trikrát postaví našu nebeskú Matku. Svätá cirkev nám pripomína jej narodenie (8.), o štyri dni neskôr (12.) ju pozdravíme pri príležitosti mena Mária, no a 15. si na Slovensku osobitne budeme uctievať tú nesmiernu bolesť, akú musela Ježišova Matka pretrpieť potom, ako povedala to známe fiat a prijala Ježiša do svojho života. Našej Sedembolestnej patrónke venujeme osobitný článok. V tomto chceme pozrieť na Božiu Matku očami jej veľkých ctiteľov:

Alexis Henri-Marie Lepicier OSM († 20. 5. 1836) dlhoročný profesor dogmatiky na pápežskej univerzite Propaganda Fide, potom generálny predstavený Ordo servorum Mariae, apoštolský vizitátor v Indii a v dnešnej Etiópii a napokon kardinál, raz istému kňazovi rozprával, ako po šťastnom skončení vizitácie v Etiópii v r. 1927 podával pápežovi Piovi XI. správu a pritom mu porozprával, ako si etiópski katolíci uctievajú tri biele „postavy“: bielu Hostiu – Najsvätejšiu sviatosť oltárnu, bielu postavu Panny Márie, Božej Matky počatej bez škvrny hriechu a pápeža, bielo odetého zástupcu Ježiša Krista na zemi. Keď to počul Pius XI., veľmi ho to dojalo.

Svätý Ján Bosco mal raz sen, ktorý vlastne vyjadruje to isté: Videl loď – Cirkev na šírom veľmi rozbúrenom mori. Pri kormidle stál pápež. Loď – Cirkev zo všetkých strán napádali iné lode. Pápež naraz zbadal, ako sa z mora vynorili dva stĺpy. Na jednom bola veľká biela Hostia a pod ňou nápis: Spása veriacich. Na druhom bola bielo oblečená žena – Božia Matka a pod ňou bolo napísané: Pomocnica kresťanov. Pápež sa usiloval zaviesť loď medzi tie dva stĺpy, čo sa mu nakoniec podarilo a loď zakotvil medzi nimi, takže rozbúrené more ju nemohlo potopiť. Keď to videli nepriateľské lode, nastal medzi nimi zmätok a dali sa na útek.

Aj v tomto sne Dona Bosca sa objavujú tri biele „postavy“: pápež na lodi, Eucharistia a Panna Mária, prekrásny symbol zakotvenia Cirkvi. V posledných rokoch sme mohli jasne pozorovať, ako práve tieto tri postavy určujú život Cirkvi, ako pápeži Ján Pavol II. i Benedikt XVI. vedú a zakotvujú loď – Cirkev medzi dvomi stĺpmi – Eucharistiou a Božou Matkou.

V r. 2003 sme slávili Rok Eucharistie a Svätý Otec Ján Pavol II. zverejnil Encykliku Rossario Beate Mariae Virginis, ktorá prispela k rozšíreniu mariánskej úcty. Potom prišla Encyklika Ecclesia de Eucharistiae; prežili sme Roh Eucharistie, ktorý uvádzal apoštolský list Jána Pavla II. Mane nobiscum Domine a zavŕšil Benedikt XVI. synodou biskupov a posynodálnym listom Sacramentum caritatis.

Existuje teda hlboký vzťah medzi tajomstvom Eucharistie, Pannou Máriou a službou nástupcu svätého Petra. Ježiš a Mária sú neoddeliteľní. Vyjadruje to aj starodávny hymnus Tomáša Akvinského: Ave verum, Corpus natum de Maria Virgine (Buď pozdravené pravé telo, narodené z Panny Márie). Teológovia to vysvetľujú tak, že Ježišovo telo pochádza z tela Márie.

Svätý František Salezský to raz formuloval takto: Ak chceš mať priazeň Panny Márie, choď na sväté prijímanie. Pretože keď prijímaš Najsvätejšiu sviatosť, prijímaš telo z jej tela a krv z jej krvi. Lebo predrahé telo Spasiteľa prítomné v Najsvätejšej sviatosti vzniklo v lone Panny z jej krvi (Hölbeck, Najsvětejší Svátost a svatí, s. 423).

Je jeden čestný titul, ktorí dostala Panna Mária ešte pred sto rokmi a ktorý krásne vyjadruje vzťah medzi Pannou Máriou a Najsvätejšou sviatosťou: Naša milá Pani od Najsvätejšej sviatosti. Dal jej ho svätý Peter Julian Eymard, zakladateľ eucharistiánov a niekoľkokrát ho potvrdil svätý Pius X., pápež Eucharistie, pričom ho spojil s odpustkami pre toho, kto pod týmto titulom vzýva Božiu Matku.

Boží služobník Ján Pavol II. venoval Božej Matke v Encyklike Ecclesia de Eucharistiae kapitolu, ktorá má nadpis: V škole Márie, ženy Eucharistie. Píše v nej: Ak chceme objaviť dôverný vzťah Cirkvi k Eucharistii v celom jeho bohatstve, nesmieme zabúdať na Máriu, Matku Cirkvi (53).

Kardinál Arinze v úvode smernice Kongregácie pre posvätné obrady, ktoré vydala na rok Eucharistie, píše: Kiež sa v škole tejto eucharistickej ženy prebudí úžas nad tajomstvom Kristovho tela a krvi, z ktorého má Cirkev žiť s rastúcou horlivosťou.

V roku 1999 v kaplnke Redemptoris Mater odhalili mozaiku Ukrižovaného. Mária na nej objíma Ježiša a drží, lepšie povedané ľavou rukou podopiera jeho telo. Pravou rukou zachytáva jeho krv vytekajúcu z boku. Mozaika má vyjadrovať, že tak ako Ježiša v Betleheme darovala celému svetu, tak ho chce aj dnes darovať každému jednému v Eucharistii.

Spomenutý titul Naša milá pani od Najsvätejšej sviatosti naznačuje, že Mária vo svojej úlohe sprostredkovateľky všetkých milostí má výsostné právo sprostredkovať aj milosti plynúce z Eucharistie. Pretože táto sviatosť je najistejšou cestou k spáse, je prevzácnym plodom vykúpenia skrze Ježiša Krista. Preto je poslaním Panny Márie starať sa, aby sme Ježiša v tejto sviatosti spoznávali a milovali.

Svätý Ľudovít Mária Grignom z Monfordu vo svojej knihe O pravej Mariánskej úcte venuje celú kapitolu spôsobu, ako máme pristupovať k svätému prijímaniu v duchu mariánskej úcty: odporúča, aby sme prijímali Pána s Máriou:

Pokorne popros túto láskavú Matku, aby ti požičala svoje srdce, aby si prijal jej Syna za rovnakých podmienok, ako ho prijala ona. Povedz jej, že ide o slávu jej Syna, aby nevchádzal do takého znečisteného a nestáleho srdca, ako je tvoje. Pozvi ju, aby bývala u teba a tam prijala svojho syna. Popros ju: Daj mi svoje srdce, Mária.

P. Bernard Speringer (Světlo 36/2007)

Preložila a pripravila X.D.

Pridané do rubriky liturgia