Archív časopisu Blumentál August, 2019

Farské oznamy - 1. september 2019

31.8.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 a modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

a

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

a

Oznamy Farskej knižnice

Po prázdninovej prestávke začne Farská knižnica opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu 9:00 – 11:00 a vo štvrtok 16:00 – 18:00. Tešíme sa na vašu návštevu.

a

Pozvánka na púť do Marianky

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa tohtoročnej púte do Marianky, ktorá sa bude konať 6.- 8. septembra 2019. Púť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude v nedeľu 8. septembra o 11.00 hod. sláviť Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

a

Pozvánka na púť do Šaštína

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. (Plagát je vo výveske.)

a

Modlitbové stretnutie Lectio divina

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „K svojej viere pripojili čnosť” (2 Pt 1, 5) a venovaná je uvažovaniu o čnostiach a ich biblických reprezentantoch vo svetle Svätého písma. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 4. septembra, má názov „VIERA – Abram uveril Bohu” (Gn 15, 1-21).

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- €, ktoré prišli na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. august 2019

24.8.2019

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na štvrtok 29. augusta pripadá štátny sviatok, úradné hodiny na našom farskom úrade v tento deň nebudú a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

b

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Adorácia rodín za rodiny

Modlitbová reťaz „Adorácia rodín za rodiny“, ktorej súčasťou je nepretržitá 12-hodinová modlitba pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou so spoločným úmyslom modliť sa za naše rodiny, bude v nasledujúcom týždni od pondelka do nedele (26. august 2019 – 1. september 2019) pokračovať v Kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici od 8:00 do 17:15 hodiny. Plagát s informáciou o akcii je vo výveske.

b

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Komunita Oratória sv. Filipa Nériho srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Putovanie je spojené s modlitbou a je duchovnou prípravou na Národný pochod za život. Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Začne sa v Kostole Svätej rodiny v Petržalke sv. omšou o 18.00 a ukončí sa ráno v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí. Prihlásiť sa môžete cez krátky formulár na internetovej stránke www.7kostolov.sk. Plagát je vo výveske kostola.

b

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci hodovej zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu - 18. augusta 2019 sa vyzbieralo 5430,-€, z toho 4100,-€ bola zbierka, 200,-€ bolo darovaných v hotovosti a 30,-€, 100,-€ a 1000,-€ ste poslali na účet našej farnosti. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. august 2019

24.8.2019

Hodová svätá omša a hodová zbierka

Dnešnú nedeľu 18. augusta oslavujeme hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500,- 260,-, 100,- a 50,- , darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. august 2019

10.8.2019

Prikázaný sviatok a sväté omše

Vo štvrtok - 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 hod.

n

Hodová svätá omša a hodová zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť budúcu nedeľu 18. augusta oslavuje hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň! Slávnostná svätá omša bude o 9.00 hod.

n

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- , poslané na účet našej farnosti a 60,- 100,- a 50,- darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. august 2019

3.8.2019

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, ktorý ste minulý týždeň darovali v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy