Archív časopisu Blumentál November, 2009

Farské oznamy 29. novembra 2009

28.11.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 30. 11. - SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Štvrtok 3. 12. - Sv. Františka Xaverského, kňaza

Piatok 4. 12. - Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

 • 2. Rorátne omše

Počas všedných dní adventného obdobia od 1. 12. do 17. 12. budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • 3. Návšteva pacientov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • 4. Úmysly - Január 2010

V utorok 1. decembra 2009 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na január 2010.

 • 5. Lectio Divina

V stredu, 2. decembra pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 3. decembra je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia. Zároveň sa v tento deň uskutoční sv. omša za záchranu počatého života o 18.30 v kostole na Kramároch. Bližšie informácie sú na výveske.

 • 7. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 4. decembra 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 8. Fatimská sobota

V sobotu 5. decembra je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. ruženca.

 • 9. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Vyzbieralo sa 2.191,58 € = 66.023,50 Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

 • 10. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s bývalým kaplánom vdp. Pavlom Flajžíkom.

 • 11. Otváranie kostola

Minulý týždeň boli vypáčené pokladničky v našom kostole a viackrát bol chrám znečistený bezdomovcami. Z týchto vážnych dôvodov bude chrám otvorený počas dňa iba vo vstupnej časti kostola.

 • 12. Mikuláš

Budúcu nedeľu pozýva sv. Mikuláš deti našej farnosti na stretnutie počas sv. omše o 10.30 hod. Mnohodetné rodiny sú pozvané o 15.00 hod. do UPC v Mlynskej Doline.

 • 13. Zbierka na charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Bratislavskej katolíckej charity. Je to jedna z možností ako pomôcť ľuďom v núdzi a aj bezdomovcom. Ak im chcete naozaj pomôcť, tak nie darovaním financií priamo im, ale treba ich nasmerovať tam, kde im pomôžu. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 14. Farský ples

Milí blumentálci,

minulý rok sme úspešne obnovili tradíciu blumentálskych plesov a v nasledujúcej plesovej sezóne by sme radi v tejto tradícii pokračovali.

Opäť rozbiehame plesové prípravy, dohadujeme termíny, dodávateľov a opäť hľadáme partnerov, ktorí majú chuť a možnosť nám pomôcť finančne či s prípravami.

Ples je plánovaný na druhú polovicu januára a my sa Vám čoskoro ohlásime s ďalšími informáciami o spustení predaja lístkov a potvrdíme konečný termín. Vás, milí Blumentálci, prosíme o modlitby, aby sme všetko zvládli…  Tešíme sa na Vás,

Vaši Béčkari

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. novembra 2009

21.11.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 23. 11. - Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka

Sv. Kolumbána, opáta

Utorok 24. 11. - Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov mučeníkov

Streda 25. 11. - Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Nedeľa 28. 11. - 1. Adventná nedeľa v roku C

2. Rok kňazov

Vo štvrtok 26. 11. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Pavol Flajžík. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

3. Deň otvorených dverí

Vo štvrtok 26. 11. 2009 od 8.00 - 16.00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí na našej Cirkevnej strednej odbornej škole elektrotechnickej. Všetci ste srdečne pozvaní.

4. Sviatosť birmovania

V piatok 27. 11. sa pri sv. omši o 18.00 hod. a po nej uskutoční prvé stretnutie birmovancov.

5. Koncert Vďaky

Pri príležitosti jubilejného 15. ročníka Dobrej noviny pozývame všetkých sympatizantov Dobrej noviny na KONCERT VĎAKY, ktorý sa koná 28. novembra 2009 o 19.00 vo veľkej sále UPeCe v Bratislave. Podrobnosti nájdete na plagátiku vo výveske pred kostolom.

6. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu a výmenu dverí a zámkov v kostole i na farskom úrade.

7. Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Pri každej sv. omši budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou. Prajeme vám, aby tohtoročné adventné obdobie bolo pre vás a vaše rodiny časom nábožného a radostného očakávania Kristovho príchodu.

8.  Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby katolíckej charity. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

9. Oznamy charity Blumentál

Oznam pre rodičov a hlavne deti:

V sobotu 28.11.09 pripravujeme pre deti tradičnú súťaž z náboženskej výchovy. Po súťaži bude na sledovať karneval spojený s vyhodnotením najvtipnejšie doma vyrobenej masky, rôzne hry a ďaľšie súťaže. Akcia sa uskutoční v oratótiu u Saleziánov na Miletičovej ul. Začiatok bude o 10.30.hod. S menšími deťmi stačí prísť okolo 12.00.hod. až na karneval. Veríme, že sa deti zúčastnia akcie v hojnom počte. Všetky sú srdečne vítané! Mamičky prosíme,aby ani tento rok nesklamali a prispeli na občerstvenie koláčikmi a inými dobrotami pre deti. Vopred ďakujeme. Podrobnosti nájdete aj vo výveske charity a aj na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. novembra 2009

14.11.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 16. 11. - Sv. Margity Škótskej

Sv. Gertrúdy, panny

Utorok 17. 11. - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Streda 18. 11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla

Sobota 21. 11. - Obetovanie Panny Márie

Nedeľa 22. 11. - KRISTA KRÁĽA

2. Podielová kniha SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu Brigita Švédska a DVD s filmom Fatima v predajni SSV.

3. Svätomartinská zbierka

Minulú nedeľu sa konala prvá Svätomartinská zbierka. Vyzbieralo sa a na účet ABÚ sa odviedlo 2.063,07 € (62.152,05 Sk).

4.Večeradlo

V sobotu 21. 11. 2009 sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 uskutoční mariánske večeradlo.

5. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Minulý mesiac sme vykonali opravu sociálnych zariadení pri farskej kancelárii, vymenili odkvapový systém na seminárnej miestnosti zo strany farského dvora.

6. Výročie založenia farnosti

Štvrtok 19. 11. 2009 si pripomíname 240. výročie od založenia našej farnosti. Pravidelná štvrtková adorácia bude obetovaná za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti i za živých i mŕtvych farníkov.

7. Sviatosť birmovania

Tento týždeň žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sv. birmovania v našej farnosti, sa môžu zahlásiť počas úradných hodín v kancelárii Farského úradu.

8. Nedeľa Krista Kráľa

Budúcu nedeľu, ktorá je poslednou nedeľou v cirkevnom roku, bude pobožnosť ku Kristovi Královi po sv. omši, ktorá začína o 16.30 hod.

9. Rodina v súčasnom svete

Teologická fakulta Trnavskej univerzity a Spoločnosť Ježišova organizujú vedeckú konferenciu : „Rodina v súčasnom svete” -formy spirituality katolíkov žijúcich v nesviatostnom manželstve. Bližšie informácie sú na výveske.

10. Koncert pre mladých

V stredu 18.11. o 18.00.hod. v Istropolise sa uskutoční koncert kresťanských zahraničných skupín.Vstupné je zdarma.

11. Oznam charity Blumentál

Pre pracovnú zaneprázdnenosť aktivistu,nebude poskytovať svoje služby počítačová poradňa v utorok a to do konca novembra. Ďakujeme za pochopenie. Tieto služby sú k dispozícii každú stredu /17.30-19.00.hod./ Zároveň je k dispozícii aj sociálne poradenstvo,bezplatný preklad listov, dokumentov a pod. v maďarskom a anglickom jazyku.

Oznam pre rodičov a hlavne deti:

V sobotu 28.11.09 pripravujeme pre deti tradičnú súťaž z náboženskej výchovy, tento raz medzi farnosťami Blumentál, Petržalka-Lúky, Rača a Teplická. Po súťaži bude na sledovať karneval spojený s vyhodnotením najvtipnejšie doma vyrobenej masky, rôzne hry a ďaľšie súťaže. Akcia sa uskutoční v oratótiu u Saleziánov na Miletičovej ul. Začiatok bude o 10.30.hod. S menšími deťmi stačí prísť okolo 12.00.hod. až na karneval. Veríme, že sa deti zúčastnia akcie v hojnom počte. Všetky sú srdečne vítané! Mamičky prosíme,aby ani tento rok nesklamali a prispeli na občerstvenie koláčikmi a inými dobrotami pre deti. Vopred ďakujeme. Podrobnosti nájdete aj vo výveske charity a aj na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. novembra 2009

7.11.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 9. 11. - VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Utorok 10. 11. - Sv.Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Streda 11. 11. - Sv.Martina z Tours, biskupa

Štvrtok 12. 11. - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

 • 2. Fotky zo sviatosti birmovania

Birmovanci, ktorí si objednali CD s fotografiami si ho môžu zakúpiť v kancelárii Farského úradu, počas úradných hodín. Cena je 2 eurá.

 • 3. Sviatosť birmovania

Tento týždeň žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sv. birmovania v našej farnosti, sa môžu zahlásiť počas úradných hodín v kancelárii Farského úradu.

 • 4. Svätomartinské stretnutie

V sobotu 14.11. sú rodiny s deťmi pozvané na Svätomartinské stretnutie o 16.00 hod. do katedrály sv. Martina. Je pripravený zaujímavý program.

 • 5. Svätomartinská zbierka

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Martina, patróna našej Bratislavskej arcidiecézy, Arcibiskupský úrad vyhlasuje na dnešnú nedeľu prvú svätomartinskú zbierku, ktorej výťažok bude určený na podporu spoločenstva Cenacolo v Kráľovej pri Senci, ktoré pomáha ľuďom na ceste oslobodenia z rôznych závislostí.

Za vašu ochotu prispieť nech Vás, na príhovor sv. Martina, odmení Pán.

 • 6. Oznamy Charity Blumentál.

Charita Blumentál oznamuje, že po dlhšej prestávke opäť obnovuje v rámci činnosti sociálnej poradne, poskytovanie počítačových služieb. Okrem týchto služieb môžu záujemcovia využívať aj pomoc pri naformulovaní žiadostí, či preklady dokumentov v maďarskom a anglickom jazyku. Tieto služby je možné využívať každú stredu od 17.30 do 19.oo hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 11

1.11.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 11 November 2009
Časopis Blumentál November 2009

Pridané do rubriky blumentál