Archív časopisu Blumentál November, 2010

Farské oznamy 28. novembra 2010

28.11.2010
 • Liturgický kalendár

Utorok 30. 11. - sv. Ondreja , apoštola, sviatok.

Piatok 3. 12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Sobota 4. 12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach v tomto období budeme spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv.  omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude dnes 28. novembra po detskej sv. omši teda približne o 11.45 hod na fare.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na obdobie január 2011 sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v utorok 30. novembra 2010 od 16.00 hod.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo nové číslo nášho farského časopisu. Do pozornosti kladieme najmä články venované adventnej tematike.

 • Lectio Divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 1. decembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Zapečatená kniha v rukách Baránka.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 3. 12. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 4. 12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Ples bratislavských farností

Spevácke zbory Béčkari z Blumentálskeho kostola a Chorus Salvatoris z jezuitského kostola vás srdečne pozývajú na Ples bratislavských farností, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. januára 2011 v Incheba Expo Aréne pod záštitou Jeho Excelencie, Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa  metropolitu.

Prosíme a pozývame do spolupráce tých, ktorí by mohli a chceli podporiť tento ples sponzorsky (finančným príspevkom, cenou do tomboly, príp. inak). Partneri sa môžu prihlásiť e-mailom na e-mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com alebo ohlásiť v kancelárii farského úradu.

Predaj lístkov začne v decembri, podrobnejšie informácie budú čoskoro uverejnené v oznamoch, na plagátoch vo výveskách a na internetovej stránke www.plesbratislavskychfarnosti.sk.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie všetkým vám, ktorý ste sa organizačne, materiálne, svojou účasťou alebo akoukoľvek formou podieľali na zdarnom priebehu náboženskej súťaže a následnom karnevale detí z našej farnosti tento víkend.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. novembra 2010

21.11.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

Utorok 23. 11. - sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

Streda 24. 11. - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov,

spom.

Štvrtok 25. 11. - sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

 • Nedeľa Krista Kráľa

Dnešná nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

 • Poďakovanie za svätomartinskú zbierku

Pri svätomartinskej zbierke minulú nedeľu ste venovali sumu 2352,74 €. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

 • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Pri každej sv. omši budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

 • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu sa uskutoční jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v nedeľu 28. novembra po detskej sv. omši teda približne o 11.45 hod na fare.

 • Liturgické diáre 2011

Ak máte záujem, môžete si zakúpiť v sakristii liturgický diár Pre teba (1,30 € / s) alebo liturgický minidiár na r. 2011 so súradnicami liturgických čítaní (0,70 € / ks).

 • Pozvanie pre mladých

V utorok 23. novembra po večernej svätej omši, tzv. „mládežke”, ktorá začína o 18.00 h. pozývame všetkých mladých na spoločné stretnutie na fare.

 • Oznam Charity Blumentál

Informácia pre rodičov, ale hlavne pre deti :

Na sobotu 27. novembra 2010 pripravujeme pre deti už tradičnú súťaž z náboženskej výchovy, detský karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky a ďalšie zaujímavé súťaže. Akcia sa uskutoční tak, ako minulý rok, u Saleziánov na Miletičovej ulici /v priestoroch pod kostolom/ v čase od 10.oo hod. do cca 16.oo hod. Rodičia s malými deťmi môžu prísť okolo 11.30 hod., aby sa deti zbytočne počas súťaže nenudili.

Oproti minulým rokom je tu malá zmena, a to, že inšpiráciu na karnevalové masky treba čerpať z biblických príbehov. Možnosti sú v tomto smere veľmi bohaté, veríme, že si dokážete vybrať.

Keďže tento raz bude akcia bohatšia a zaujímavejšia o to, že sa jej zúčastnia aj mimobratislavské farnosti a my, ako hostiteľská farnosť sa nechceme nechať zahanbiť, ani čo sa týka občerstvenia pre našich milých hostí, obraciame sa s veľkou prosbou nielen na mamičky, ktorých deti sa akcie zúčastnia, ale aj na staré mamy a ostatné šikovné gazdinky, ktoré sú ochotné prispieť upečením zákuska, koláča, či slaného pečiva a pod.

Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť. Tešíme sa na hojnú účasť detí a veríme, že prežijú príjemný deň plný pekných zážitkov.

Podrobnú informáciu nájdete aj na výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

 • Modlitbová vigília

V sobotu 27. novembra vás pozývame o 17.00 h do Katedrály sv. Martina, kde sa uskutoční modlitbová vigília za každý počatý ľudský život, ktorej bude predsedať Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Týmto sa spojíme so Svätým Otcom, ktorý bude sláviť vigíliu v Bazilike sv. Petra.

 • Ples bratislavských farností

Spevácke zbory Béčkari z Blumentálskeho kostola a Chorus Salvatoris z jezuitského kostola vás srdečne pozývajú na Ples bratislavských farností, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. januára 2011 v Incheba Expo Aréne pod záštitou Jeho Excelencie, Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa  metropolitu.

Prosíme a pozývame do spolupráce tých, ktorí by mohli a chceli podporiť tento ples sponzorsky (finančným príspevkom, cenou do tomboly, príp. inak). Partneri sa môžu prihlásiť e-mailom na e-mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com alebo ohlásiť v kancelárii farského úradu.

Predaj lístkov začne v decembri, podrobnejšie informácie budú čoskoro uverejnené v oznamoch, na plagátoch vo výveskách a na internetovej stránke www.plesbratislavskychfarnosti.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. novembra 2010

14.11.2010 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 15. 11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Streda 17. 11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

Štvrtok 18. 11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla

 • Svätomartinská zbierka

Pri príležitosti nedávneho sviatku sv. Martina, patróna našej Bratislavskej arcidiecézy, Arcibiskupský úrad vyhlásil na dnešnú nedeľu svätomartinskú zbierku, ktorej výťažok je určený na stavbu mosta vo východoslovenskej obci Bukovce, ktorá zostala odrezaná od sveta po tohtoročných povodniach.

Za vašu ochotu prispieť nech vás odmení Pán na príhovor sv. Martina.

 • Kňazská rekolekcia

Novembrová rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 15. novembra v kostole Najsv. Trojice.

 • Liturgické diáre 2011

Ak máte záujem, môžete si zakúpiť v sakristii liturgický diár Pre teba (1,30 € / s) alebo liturgický minidiár na r. 2011 so súradnicami liturgických čítaní (0,70 € / ks).

 • Pozvanie pre mladých

V utorok 16. novembra po večernej svätej omši, tzv. „mládežke”, ktorá začína o 18.00 h. pozývame všetkých mladých na spoločné stretnutie na fare.

Vo štvrtok 18.11. o 18.00 hod. sa v Bratislave v PKO uskutoční hudobný program pre mladých v našej arcidiecéze GODZONE IN THE STREETS. Vystúpia na ňom kresťanské kapely a ďalší hostia s hudbou, projekciou, divadlom a skateshow. Pozývame všetkých birmovancov a mladých. Vstupné je ZDARMA. Bližšie informácie sú na výveske.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v nedeľu 28. novembra po detskej sv. omši teda približne o 11.45 hod na fare.

 • Biblická lektúra

Pod názvom „Biblia dňom i nocou” sa od 21. novembra 2010  v kostole svätého Ladislava v Bratislave uskutoční nepretržité čítanie a počúvanie celého Svätého písma, cez deň, ako aj cez celú noc. Pozývame všetkých na spoločné počúvanie Božieho slova, ktorému môžeme takto vyjadriť svoju úctu. Začína sa v nedeľu, 21. novembra t.r. o 19.00 h v kostole sv. Ladislava.

 • Oznam Charity Blumentál

Informácia pre rodičov, ale hlavne pre deti :

Na sobotu 27. novembra 2010 pripravujeme pre deti už tradičnú súťaž z náboženskej výchovy, detský karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky a ďalšie zaujímavé súťaže. Akcia sa uskutoční tak, ako minulý rok, u Saleziánov na Miletičovej ulici /v priestoroch pod kostolom/ v čase od 10.oo hod. do cca 16.oo hod. Rodičia s malými deťmi môžu prísť okolo 11.30 hod., aby sa deti zbytočne počas súťaže nenudili.

Oproti minulým rokom je tu malá zmena, a to, že inšpiráciu na karnevalové masky treba čerpať z biblických príbehov. Možnosti sú v tomto smere veľmi bohaté, veríme, že si dokážete vybrať.

Keďže tento raz bude akcia bohatšia a zaujímavejšia o to, že sa jej zúčastnia aj mimobratislavské farnosti a my, ako hostiteľská farnosť sa nechceme nechať zahanbiť, ani čo sa týka občerstvenia pre našich milých hostí, obraciame sa s veľkou prosbou nielen na mamičky, ktorých deti sa akcie zúčastnia, ale aj na staré mamy a ostatné šikovné gazdinky, ktoré sú ochotné prispieť upečením zákuska, koláča, či slaného pečiva a pod.

Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť. Tešíme sa na hojnú účasť detí a veríme, že prežijú príjemný deň plný pekných zážitkov.

Podrobnú informáciu nájdete aj na výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. novembra 2010

7.11.2010 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok 9. 11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Streda 10. 11. - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok 11. 11. - sv. Martin z Tours, biskupa, hl. patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Piatok 12. 11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

 • Výročie založenia Trnavskej univerzity

Pán arcibiskup Stanislav Zvolenský bude v utorok 9. novembra o 14.30 h v Katedrále sv. Martina slúžiť sv. omšu pri príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, na ktorú pozývame všetkých veriacich.

 • Svätomartinské tríduum

Bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vás srdečne pozýva sláviť Svätomartinské tríduum, ktoré sa v tomto týždni v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Podrobný program na jednotlivé dni nájdete na výveske.

 • Svätomartinská zbierka

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Martina, patróna našej Bratislavskej arcidiecézy, Arcibiskupský úrad vyhlasuje na budúcu nedeľu (14. novembra) svätomartinskú zbierku, ktorej výťažok bude určený na stavbu mosta vo východoslovenskej obci Bukovce, ktorá zostala odrezaná od sveta po tohtoročných povodniach.

Za vašu ochotu prispieť nech vás odmení Pán na príhovor sv. Martina.

 • Liturgický diár 2011

Ak máte záujem, môžete si zakúpiť v sakristii liturgický diár na r. 2011 so súradnicami liturgických čítaní. Cena je 1,30 € za kus.

 • Pozvanie pre mladých

V utorok 9. novembra po večernej svätej omši, tzv. „mládežke”, ktorá začína o 18.00 h pozývame všetkých mladých na spoločné stretnutie na fare.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 31. októbra 2010

1.11.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 1. 11. - slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Utorok 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Štvrtok 4. 11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, spom.

 • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v pondelok 1. novembra budú ako v nedeľu.

 • Dušičková pobožnosť

V pondelok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v utorok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30. V tento deň sú sv. omše ako v pracovný deň.

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v stredu 3. novembra 2010 v krstnej kaplnke od 16.00 hod.

 • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu, 3. novembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: 24 starcov a 4 bytosti.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 4. 11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 5. 11. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 6. 11. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Sv. omše o 18.00 hod.

Nakoľko naša farnosť dostala ďalšieho pána kaplána, od 25. októbra budú sv. omše o 18.00 každý deň v týždni.

 • Poďakovanie za zbierku - ľudové misie

Na zbierku pre ľudových misionárov ste minulú nedeľu prispeli sumou 2119,08 €. Vyslovujeme vám za vaše príspevky aj v mene pátrov verbistov úprimné Pán Boh odmeň!

 • Časopis Blumentál

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Bumentál. Okrem iných článkov o vašej pozornosti odporúčame rozhovor s novým kaplánom dp. Pavlom Mikulom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 11

1.11.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 11 – November 2010
Časopis Blumentál november 2010

Pridané do rubriky blumentál