Archív časopisu Blumentál Február, 2009

Oznamy 1. marca 2009

28.2.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Kňazská rekolekcia

V pondelok 2. marca 2009 sa v evanjelizačnom dome QUO VADIS uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začneme v kostole Trinitárov na Župnom námestí o 9.00 hod.

 • 2. Úmysly na apríl 2009

V pondelok od 16.00 hod. budeme v bočnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl 2009.

 • 3. Ekumenický večer

Rada pre napomáhanie jednoty kresťanov KBS a bratislavské dekanáty v spolupráci s miestnymi farnosťami a cirkevnými zbormi organizuje každý 1. a 3. pondelok v mesiaci sériu večerov na tému: „Žité Božie slovo.

 • 4. Prvý piatok

V piatok 6. marca 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 5. Fatimská sobota

V sobotu 7. marca 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu a po jej skončení na modlitbu fatimského povätého ruženca.

 • 6. Ekumenický svetový deň modlitieb

V sobotu 7. marca 2009 o 9.00 hod. sa v kostole Milosrdných bratov na Nám. SNP uskutoční Ekumenický svetový deň modlitieb na tému: „V Kristovi sme mnohí jedno telo”.

 • 7. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • 8. Zbierka na Charitu

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 9. Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál si dovoľuje pripomenúť, že ako občianske združenie sa aj v roku 2009 zaregistrovala a splnila podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2008. Ak sa rozhodnete, že svoje 2 % venujete práve blumentálskej charite, podrobné údaje, ako aj príslušné tlačivá nájdete tiež na internetovej stránke Charity www.charitablumental.sk. Už vopred úprimne ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 1. marca 2009 si budú môcť záujemcovia pozrieť tretiu časť filmu Moja misia III. o pôsobení slovenských misionárov na Ukrajine, v Kazachstane, na Haiti, a v ďalších krajinách. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam Béčkarského zboru

Milí Farníci, ďakujeme Vám za Vašu hojnú účasť na plese, veríme, že ste sa dobre zabávali a že máte len príjemné spomienky na Blumentálsky ples. Ešte raz by sme sa chceli poďakovať Nášmu hlavnému sponzorovi Inchebe, p. Iliťovi za tlač lístkov a kartičiek a všetkým sponzorom, ktorí prispeli svojimi darmi do tomboly, najdete ich na stránke fotky z plesu. Výťažok z tomboly sa použije na charitatívne účely. 500 eur darujeme charite Blumentál, 150 eur postihnutému dievčatku Romanke zo Spišskej Novej Vsi. Výťažok z lístkov sa použije na nákup stoličiek do farských miestností, ktoré využívajú farníci, ktorí sa pripravujú na sviatosti, zbory, fara, či charita blumentál na organizovanie rôznych podujatí.

Veľká vďaka patrí Kňazom našej farnosti, gazdinkám a všetkým tým, ktorí pomáhali pri organizácii plesu a v neposlednom rade pánu Bohu, za to, že to tak všetko dobre dopadlo.

Veľa ľudí nás zastavovalo a pýtalo si od nás cd s našími pesničkami. Tak ak nás chcete podporiť, môžete nám venovať dve percentá z vaších daní. Tieto peniaze použijeme na vydanie nášho cd, ktoré chceme tento rok nahrať. Potrebné informácie o poskytnutí 2% nájdete na www.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Ďakujeme, Vaši Béčkari.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 22. februára 2009

23.2.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok je spomienka na sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, v stredu je Popolcová streda.

 • 2. Zmierna poklona

V pondelok a utorok sa od 17.10 hod. do 17.50 hod. uskutoční zmierna poklona pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • 3. Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. V tento deň je prísný pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje všetkých od 14. rokov života, prísny pôst sú povinní zachovávať všetci od 18. do 60. rokov života.

 • 4. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • 5 Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 25.2.2009 od 8.00 - 16.00 hod.

 • 6. Stretnutie mladých

V sobotu 28. februára 2009 sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Kapitulskej ulici 26 uskutoční stretnutie KTOSI ŤA VOLÁ => 4. ročník stretnutia chlapcov a dievčat od 14 rokov s cieľom spoznať Boží plán vo svojom živote. Hlavným prednášajúcim je stály diakon Max Kašparů. Podrobnejšie informácie o tomto stretnutí nájdete na plagáte vo farskej výveske a na farskej internetovej stránke.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 1. marca 2009 si budú môcť záujemcovia pozrieť tretiu časť filmu Moja misia III. o pôsobení slovenských misionárov na Ukrajine, v Kazachstane, na Haiti, Islande, v Keni a v Ugande.

Charita Blumentál si dovoľuje pripomenúť, že ako občianske združenie sa aj v roku 2009 zaregistrovala a splnila podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2008. Ak sa rozhodnete, že svoje 2 % venujete práve blumentálskej charite, podrobné údaje, ako aj príslušné tlačivá nájdete tiež na internetovej stránke Charity www.charitablumental.sk. Už vopred úprimne ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom.

 • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu sa konala pravidelná mesačná zbierka, ktorá bola určená na výmenu plynových kotlov a radiátorov v sakristii kostola. Vyzbieralo sa 2 307,90 € = 69 528,- Sk. Vďaka Vašej štedrej podpore sme tieto práce už aj zrealizovali. V najbližších dňoch sa takáto výmena uskutoční aj na fare. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 6. Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na charitu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 15. februára 2009

16.2.2009 Vladimír Sabo

1.  Blumentálsky ples

Milí farníci, ďakujeme Vám za prejavený záujem o blumentálsky ples a tešíme sa Vašej hojnej účasti. Obraciame sa teraz s prosbou o pomoc na   Vás, milé gazdinky - neraz ste preukázali svoju šikovnosť pri iných         akciach organizovaných farnosťou. Budeme radi, ak nas podporite          nejakým vlastnoručne napečeným pečivom - pagáčikmi, suchými, slanými      či sladkými dobrotami, ktorými chceme obohatiť ponuku. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo osobne v kancelárii farského úradu, kde získate  potrebné informácie. Vopred Vám ďakujeme! Organizatori plesu.

2.  Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 25.2.2009 od 8.00 - 16.00 hod.

3.  Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 15. februára 2009 pozývame na zaujímavú prednášku  o modlitbe posvätného ruženca. Prednáša mgr. Ladislav Lencz. Prednáška           je spojená s premietnutím 15-minútového dokumentu - vystúpenia Ivetky  Hudákovej o Litmanovej v ČT1. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

V nedeľu 1. marca 2009 si budú môcť záujemcovia pozrieť tretiu časť     filmu Moja misia III. o pôsobení slovenských misionárov na Ukrajine, v     Kazachstane, na Haiti, Islande, v Keni a v Ugande.

4.  Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Táto zbierka bude určená na výmenu plynových kotlov a radiátorov v sakristii kostola. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 8. februára 2009

8.2.2009 Vladimír Sabo

 

 • 1. Liturgický kalendár

V utorok je spomienka na sv. Školastiku, pannu, v stredu je spomienka na Pannu Máriu Lurdskú a v sobotu je sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy.

 

 • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 9. februára 2009 vo farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ul. sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začneme o 9.00 h. vo farskom kostole.

 

 • 3. Prvé výročie vzniku arcidiecézy

V sobotu 14. februára 2009 o 10.00 hod. z príležitosti 1. výročia vzniku arcidiecézy, bude v Katedrále sv. Martina slávená ďakovná sv. omša, na ktorú sme všetci pozvaní.

 

 • 4. Prenájom nebytových priestorov

Ponúkame na prenájom nebytové priestory v budove Cirkevnej strednej odbornej školy na Radlinského ul. 28. Jedná sa o miestnosti o výmere 18 m², 11 m² a 10 m² vhodné na podnikateľské, resp. kancelárske účely. Tieto priestry sú zabezpečené bezpečnostným zariadením a strážené strážnou službou na vrátnici. Kto by mal záujem o prenájom týchto priestorov, nech sa prihlási vo farskej kancelárii.

 

 • 5. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Upozornenie na zmenu.

Vzhľadom na svätú omšu pre starých a chorých, spojenú s vysluhovaním pomazania chorých, bude klub v nedeľu 8. februára 2009 zatvorený.

Nový termín premietnutia záverečnej časti dokumentárneho filmu s  názvom Moja misia III.   včas oznámime. Ďakujeme za porozumenie.

 

V nedeľu 15. februára 2009 pozývame na veľmi zaujímavú prednášku o modlitbe posvätného ruženca. Prednáša mgr. Ladislav Lencz.

Prednáška je spojená s premietnutím 15-minútového dokumentu - vystúpenia Ivetky Hudákovej o Litmanovej v ČT1.

 

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 

Na budúci týždeň v nedeľu 15.2.2009 si budete môcť zakúpiť lístky pri nedeľných omšiach o 7,30, 9,00, 10,30, 12,00. Cena lístka je 17 Eur a viac informácii nájdete na našej farskej stránke www.blumental.sk. Predaj lístkov bude uzatvorený najneskôr 17.2. v utorok, respektíve po vypredaní plánovaného počtu vstupeniek. Dovtedy si ich môžete zakúpiť aj počas týždňa v kancelárii farského úradu.

 

 • 7. Stretnutie

V sobotu 28. februára 2009 sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Kapitulskej ulici 26 uskutoční stretnutie KTOSI ŤA VOLÁ 4. ročník stretnutia chlapcov a dievčat od 14 rokov s cieľom spoznať Boží plán vo svojom živote. Hlavným prednášajúcim je stály diakon Max Kašparů. Podrobnejšie informácie o tomto stretnutí nájdete na plagáte vo farskej výveske a na farskej internetovej stránke.

 

 • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 15. februára 2009 pri všetkých sv. omšiach sa uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

Pridané do rubriky farské oznamy

Ktosi Ťa volá

4.2.2009 redakcia časopisu

4. ročník stretnutia chlapcov a dievčat (14 rokov a viac) s cieľom spoznať Boží plán vo svojom živote sa uskutoční 28. 2. 2009 v priestoroch kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, Kapitulská 26.

PROGRAM:

7.30 - 9.00 Prezentácia

9.00 - 10.30 Prednáška Max Kašparů

10.30 - 12.30 Práca v skupinkách a plénum

13.00 - 13.45 Obed

14.00 - 14.20 Adorácia

14.30 - 15.30 Svätá omša, hlavný celebrant otec arcibiskup Stanislav Zvolenský

*ponuka*

13.00 - 15.30 Možnosť vyspovedať sa

13.00 - 14.30 Služba ucha
 
Prihlásiť sa môžete do 18. 2. 2009 na adrese ktositavola@gmail.com - v prihláške treba uviesť počet prihlásených (meno, priezvisko, farnosť, vek).
 
Info: Dušan Vilhan SDB, 0904 100 239

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 1. februára 2009

1.2.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime sviatok Obetovania Pána - Hromnice, v utorok spomienku na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, vo štvrtok spomienku na sv. Agátu, pannu a mučenicu a v piatok spomienku na sv. Pavla Mikiho a jeho spoločníkov, mučeníkov.

 • 2. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti.

Na tento účel sa vyzbieralo 1 910,- € = 57 540,- Sk.

Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 3. Obetovanie Pána

V pondelok 2. februára 2009 slávime sviatok Obetovania Pána. Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30 hod. a 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať sviece - hromničky.

 • 4. Deň zasväteného života

V pondelok 2. februára 2009 sa uskutoční stretnutie rehoľníkov a rehoľníc s otcom arcibiskupom Stanislavom pri príležitosti osláv dňa zasväteného života. Sv. omša začne o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • 5. Svätoblažejské požehnanie

V utorok 3. februára 2009 pri všetkých sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 • 6. Škola Pavlovho slova

V stredu 4. februára 2009 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina pod vedením otca arcibiskupa uskutoční šieste stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému: Spoločnosť, štát a národ u Pavla.

 • 7. Úmysly na marec 2009

V stredu 4. februára 2009 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec 2009.

 • 8. Deň modlitieb za duchovné povolania

Vo štvrtok 5. februára 2009 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 9. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 6. februára 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v obvyklom čase.

 • 10. Fatimská sobota

V sobotu 7. februára 2009 je Fatimská sobota. Sv. omšu o 6.30 hod. a fatimský sv. ruženec povedie P. Bazil Blaho, dominikán a kaplán v Senci.

 • 11. Sviatosť pomazania chorých

Budúcu nedeľu 8. februára 2009 o 15.00 hod. bude mimoriadna sv. omša spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 14.00 hod. starí a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a preveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

 • 12. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 8. februára 2009 si môžu záujemcovia pozrieť tretiu, záverečnú časť dokumentárneho filmu s názvom Moja misia III. o pôsobení našich misionárov na Ukrajine, Islande, v Kazachstane a v ďalších krajinách.

V nedeľu 15. februára 2009 pozývame na zaujímavú prednášku o modlitbe posvätného ruženca. Prednáša Mgr. Ladislav Lencz. Prednáška je spojená s premietnutím 15-minútového dokumentu - vystúpenia Ivetky Hudákovej o Litmanovej v ČT1. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • 13. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, ktorý je vám k dispozícii vzadu v kosole alebo pri novinách. V elektronickej podobe ho nájdete na našej webovej stránke www.blumental.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 2

1.2.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 2 - Február 2009
 
Ako ten čas rýchlo letí…, Daniel Dian
 
Hymnus na sviatky preblahoslavenej Panny Márie
 

Ktorého si panna v chráme obetovala, Jana Mária
 
Modlite sa za obrátenie hriešnikov, Xénia Duchoňova
 
Máme povinnosť očistiť dejiny, Xénia Duchoňova
 
Veľký pôst - čas prípravy, Ján Hreha
 
Náš rozhovor, Xénia Duchoňova
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Súlad a jednota kristovho tela, Táňa Hrašková
 
Už tradične má slovo charita, H Grigerová
 
Štatistické údaje za rok 2008

Pridané do rubriky blumentál

Ako ten čas rýchlo letí…

1.2.2009 Daniel Dian

Pred mesiacom sme vstúpili do nového roka, a v tej súvislosti ešte stále často počujeme: ako rýchlo ten čas letí. Naozaj letí, a možno práve tento rok sme začali akosi raketovo. Ani sme sa nenazdali a už je tu február. Mesiac, ktorý sa zvyčajne nesie v znamení bálov, plesov, fašiangových zábav, aby tento čas koncom mesiaca vystriedalo obdobie pôstu. V tomto prirýchlom striedaní jednotlivých častí roka akosi zabúdame na podstatné veci. Akoby sa náš život zmietal iba v póloch práce a zábavy. A to predsa nie je realita života. Náš život má predovšetkým veľkú duchovnú dimenziu. Je to tak, či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Svedčí o tom aj skutočnosť, že mnohí hľadajú duchovno, ale nevedia sa zorientovať, strácajú množstvo drahocenného času a pritom by stačilo tak málo, aby sme sa pri hľadaní pozreli späť do dejín a tam hľadali to, čo chceme nájsť, čo iní už dávno pred nami objavili a nám zanechali, aby sme mohli ísť vpred a správne sa zorientovať v duchovnom živote.

Sviatok Obetovania Pána hneď na začiatku mesiaca nás priamo vyzýva uvedomiť si svoje postavenie v dejinách sveta - voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. A to nás zaväzuje. Cez sviatosť krstu sme sa stali Božími deťmi. Pri pohľade na Ježiša obetovaného v chráme by sme si mali uvedomiť aj naše povolanie obetovať sa vo vzťahu k druhým. Veď sme bratmi a setrami a nesieme meno kresťan - patriaci Kristovi.

No nielen to. Táto skutočnosť nás zaväzuje aj pokračovať v odovzdávaní bohatstva vlastnej skúsenosti. Pred časom médiá priniesli článok, že v Anglicku si ateisti začali robiť reklamu tým, že na asi osemsto autobusov v Londýne dali nápis: „Boh pravdepodobne neexistuje. Prestaňte si robiť starosti a užívajte si život!” Nuž, pomyslíte si: azda skupina bláznov. Naozaj?

Či azda svojím životom nedokazujeme, že sme viac konzumenti života ako duchovne žijúce bytosti? Či nás naozaj otázka duchovna nezaujíma? Možno by sme sa podľa vyjadrenia predstaviteľa anglikánskej cirkvi mali veľmi vážne zamyslieť nad tým, či tá výzva nie je namieste a vážne sa pozrieť, ako je to s naším duchovným životom. Každý z nás by si mal uvedomiť, že dnes nestačí plakať a lamentovať nad skazenosťou sveta, ale potrebujeme niečo viac. A to hneď a bez rozmýšľania. Preto je vhodné aby sme si uvedomili nielen čas plesov a potom 25. februára akosi s výrazom rozpačitosti Popolcovú stredu a „nástup” do „akéhosi” pôstneho času.

Možno veľkou výzvou na to je aj skutočnosť osobného príkladu solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda. Jeden - Konštantín-Cyril je výzvou a vzorom obetavosti pre mladých, druhý, svätý Metod pre starších. Obaja si uvedomili svoju príslušnosť ku Kristovi, svoju úlohu vyplývajúcu zo skutočnosti poznania Krista a jeho posolstva spásy, povinnosti neponechať si dar poznania Boha a jeho spásonosného plánu lásky. Preto nerozmýšľajú a idú ohlasovať toho, ktorý je znamením spásy, aj keď medzi tých, ktorých nepoznajú a nevedia čo ich na tej misii čaká. A nebola to nijako slastná misia, bola to tvrdá skúška ich viery, vytrvalosti a odvahy. Bola to opravdivá misia vychádzajúca z osobného poznania šťastia - Boha. Preto sú solúnski bratia, ktorých si v tomto mesiaci uctievame ako patrónov Európy - pripomínajúc si 14. februára 1140 rokov od smrti mladšieho z nich sv. Cyrila, veľkou výzvou: Pre mladých, aby hľadali Boha a život v plnosti, a pre starších, aby podľa vzoru sv. Metoda mali v každom okamihu odvahu evanjelizovať, dnes predovšetkým tých najbližších.

Možno práve modlitba zomierajúceho Cyrila by mohla byť v našom živote aktuálne prítomná. Modlitba zomierajúceho Cyrila je duchovným testamentom aj pre náš národ, ktorému priniesol duchovné hodnoty nepredstaviteľných hodnôt: „Pane Bože môj, …. vyslyš moju modlitbu a zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustanovil mňa, nesúceho a nehodného svojho sluhu. Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo vyslovujú proti tebe rúhanie, a znič trojjazyčný blud a zveľaď Cirkev svoju množstvom. Všetkých spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej viere a správnom vyznávaní a vnukni do ich sŕdc slovo tvojho prijatia za synov. Lebo to bol tvoj dar, takže si nás nehodných, ochotných na dobré skutky a tebe milé činy prijal hlásať evanjelium tvojho Krista. Ktorých si mi dal, ako tvojich tebe odovzdávam, spravuj ich svojou mocnou pravicou skry ich pod ochranu svojich krídel, aby všetci chválili a slávili tvoje meno, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen (ŽK XVIII).

Daniel Dian, tajomník SSV

Pridané do rubriky články

Hymnus na sviatky preblahoslavenej Panny Márie

1.2.2009 redakcia časopisu

Mária, ty vždy láskavo
počúvaš prosby všetkých nás;
prosíme vrúcne, pokorne:
stoj pri nás, Matka, v každý čas,
 
Stoj pri nás, keď nás do okov
hriešny čin, vina zoviera;
pomôž nám putá roztrhnúť,
keď srdce v hriechu zomiera.
 
Stoj pri nás, keď svet pred náš zrak
vyčarí veci vábivé,
aby sme neopustili
loď spásy, nebo žiarivé.
 
Stoj pri nás, Matka, v úzkosti,
keď telu hrozia pohromy;
vypros nám časy pokojné,
nech večnosť žiari na zemi.
 
Buď svojim deťom útechou
v hodine smrti, v súžení,
by na tvoj mocný príhovor
dosiahli večné odmeny.
 
Otca i Ducha, aj Syna
tvojho nech všetko pochváli,
že ťa tri božské osoby
do rúcha slávy odiali. Amen
 
Hymnus na sviatky preblahoslavenej Panny Márie

Pridané do rubriky hymnus