Archív časopisu Blumentál Marec, 2014

Farské oznamy 30. marca 2014

31.3.2014

 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 sa budú modliť Krížovú cestu deti a budúci piatok o 17.15 učitelia škôl blumentálskej farnosti. V utorok po mládežníckej sv. omši bude nasledovať Krížová cesta zostrihaná podľa filmu Umučenie Krista. Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu Krížovej cesty do Katedrály v piatok o 20.00 hod.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v pondelok 31. marca od 16.00 hod. v krstnej kaplnke. Termín „pondelok 8.apríla” v časopise Blumentál bol uvedený chybne.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť telefonicky alebo osobne počas úradných hodín vo farskej kancelárii, alebo osobne v sakristii kostola.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  3.4. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   4.4. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5.4. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Veľkonočné spovedanie

Od stredy 9. apríla do stredy 16. apríla spovedáme denne vo všedné dni (aj v sobotu) od 5.45 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu (13.apríla) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach.

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Lectio divina

V stredu 2. apríla 2014 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční ďalšie stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému “Cirkev v Európe”. Pozývame Vás premýšľať nad úryvkom z novozákonnej knihy Skutky apoštolov spolu s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 6. apríla  bude po sv. omšiach nasledovať mesačná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti eternitovej krytiny na budove fary. Práce plánujeme začiatkom leta, prípadne aj skôr. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Koncert

Pozývame Vás v nedeľu 6. apríla 2014 o 20.15 hod. na koncert do nášho blumentálskeho kostola. Na začiatku koncertu zazneje za sprievodu harfy a organu skladba Otče náš od českého skladateľa Leoša Janáčka a po ňom svetoznáme Requiem od Gabriela Faureho. Predstavia sa nám sólisti, ako aj umelci z Kresťanského komorného orchestra ZOE a členovia speváckeho zboru Technik STU. Diriguje: Petra Torkošová. Vstupné je dobrovoľné.

· Vikvetfest

Na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa uskutoční v Bratislave - Starom meste celodiecézne stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný, srdečne pozývame všetkých mladých. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom v katedrále, agapé, diskusia s otcami biskupmi, workshopy, hudobný program (koncert Simony Martausovej). Neskôr popoludní sa mladí pripoja k pochodu “Bratislava za život”, ktorý sa začne o 15.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.mladezba.sk.

· Časopis Blumentál

Vyšlo aprílové číslo časopisu Blumentál.

 • Deň počatého života

Fórum života spolu s ďalšími partnerskými organizáciami usporadúva 14. ročník kampane Deň počatého života a zároveňVás pozýva podporiť túto kampaň nosením  bielej stužky a účasťou na verejnom zhromaždení a pochode  za život v nedeľu 13. apríla o 15.30 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Viac na: www.25marec.sk .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. marca 2014

22.3.2014

· Liturgický kalendár

Utorok 25. 3. – Zvestovanie Pána, slávnosť

· Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

· Deň počatého života

Fórum života spolu s ďalšími partnerskými organizáciami usporadúva 14. ročník kampane 25. marec – Deň počatého života. Cieľom tohtoročnej kampane je postaviť sa na ochranu manželstva, rodiny a ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Pozývame Vás podporiť túto kampaň nosením bielej stužky a účasťou na verejnom zhromaždení a pochode za život v nedeľu 13. apríla o 15.30 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Viac na: www.25marec.sk .

Fórum života a Komorný orchester ZOE pozývajú na benefičný koncert s pro-life vstupmi „ZOE ZA ŽIVOT“. Uskutoční sa 25. marca o 19:00 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) na Hlavnom námestí v Bratislave, pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa. Vstupné je dobrovoľné.

· Sviečková manifestácia

Pri príležitosti 26. výročia Sviečkovej manifestácie bude v utorok 25. marca o 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť sv. omšu vladyka Milan Šášik, gréckokatolícky eparcha z Mukačeva na Ukrajine. Pred sv. omšou sa začne program na Hviezdoslavovom námestí o 16.30 hod.

· Prechod na letný čas

Budúci týždeň zo soboty 29. marca na nedeľu 30. marca sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodinky posunúť o jednu hodinu dopredu.

· 2 %

Ako sme už informovali, aj v roku 2014 sa naša farnosť Blumentál a taktiež občianske združenie Charita Blumentál Bratislava uchádzajú o 2 % z dane z príjmu. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu venujete svoje 2 %, môžte tak urobiť našej farnosti alebo našej blumentálskej charite. Svojim rozhodnutím podporíte renovačné projekty, ktoré by farnosť finančne nezvládala len zo zvončekov a vo vzťahu k charite touto formou napomáhate rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi, osamelým matkám, ale aj seniorom. Vyplnené tlačivá nájdete vzadu v kostole. Vopred úprimné Pán Boh odmeň.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. marca 2014

15.3.2014
 • Liturgický kalendár

Streda 19. 3. -  sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie na fare dnešnú nedeľu 16. marca o 15.00 hod.

 • Sviatoksv. Jozefa

V stredu 19. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. Pozývame vás na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorú sa začneme modliť v nedeľu 16.3. po sv. omši o  16.30 hod. a v pondelok 17.3. a v utorok 18.3.  po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Výlet do Marianky

V sobotu 22. marca pozývame deti s rodičmi a kamarátmi na výlet do Marianky spojený s modlitbou krížovej cesty. Stretáme sa o 13.00 pred budovou fary na Vazovovej  8.

 • Pôstne pobožnosti

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. V čase Veľkého pôstu sa odporúča uprednostniť v modlitbe sv. ruženca bolestné tajomstvá. Tento piatok sa budú krížovú cestu modliť členovia Ružencového bratstva a budúcu nedeľu matky našej farnosti.

Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu Krížovej cesty do Katedrály v piatok o 20.00 hod.

 • Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 19. marca 2014 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ďalšiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou bude univerzálne určenie dobier v súvislosti s právom na súkromné vlastníctvo. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše príspevky v jarnej zbierke na Slovenskú katolícku charitu v sume 1798,37 Eur  a taktiež za individuálny dar pre našu farnosť v sume 500 Eur.

 • Výťažok zo Svätomartinskej zbierky

V uplynulom týždni sa uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky. Veriaci Bratislavskej arcidiecézy darovali spolu 84.460,-€ pre Nocľaháreň sv. Vincenta. Peniaze budú použité na vybudovanie vyhovujúceho kúrenia a zabezpečenie teplej vody pre biednych ľudí bez domova. O. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ako aj zástupcovia obdarovaných zo srdca vyjadrujú svoju veľkú vďaku všetkým štedrým darcom.

 • Koncert v Katedrále

Srdečne Vás pozývame na pôstny duchovno-poetický koncert s názvom “Husle a poézia”, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave na budúcu nedeľu - 23. marca 2014 o 18.30 hod. Vstup je voľný. Bližšie informácie o programe nájdete na plagáte na farskej nástenke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. marca 2014

11.3.2014 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 10. 3. -  Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, , sviatok

 • Zbierka na Charitu

Na dnešnú nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská jarná zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Vopred ďakujeme za Vaše milodary.

Slovenská katolícka charita pripravila aj počas tohtoročného pôstu kampaň s názvom “Pôstna krabička pre Afriku”. Príspevkom do tejto zbierky môžeme preukázať solidaritu  deťom postihnutým vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande. Po sv. omši o 9.00, 10.30 a 12.00 hod. vám pred kostolom budú dobrovoľníci z Charity  rozdávať  informácie o tejto pôstnej kampani.

 • Výročie posviacky katedrály

V pondelok 10. marca si pripomíname výročie posviacky katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy - Dómu sv. Martina. Tento deň sa v celej diecéze slávi ako sviatok. V Katedrále bude pontifikálna sv. omša o 17.00 hod.

 • Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Prvé výročie pontifikátu

Štvrtok 13. marca 2014 bude dňom prvého výročia zvolenia Svätého Otca Františka za pápeža. Pri tejto príležitosti sa uskutoční slávnostná sv. omša v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

 • Pôstne pobožnosti

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. V čase Veľkého pôstu sa odporúča uprednostniť v modlitbe sv. ruženca bolestné tajomstvá. Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu krížovej cesty do Katedrály v piatok o 20.00 hod.

 • 2 % z dane zo mzdy

Nakoľko aj v tomto roku v našej farnosti plánujeme viaceré projekty, ktoré by svojou náročnosťou nebolo  možné pokryť len zo zvončeka a zo zbierok v kostole, opätovne sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá s vyplnenými údajmi a  informácie nájdete v kostole a na výveske a taktiež na www.blumental.sk. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu.

 • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré je zamerané
predovšetkým na úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať v utorok 11. februára po mládežníckej svätej omši, ktorá býva
o 18:00 hod.

 • Púť po stopách našich vierozvestov

Farnosť Bratislava - Prievoz organizuje púť po stopách sv. Cyrila a Metoda. Viac informácií ako aj kontaktné tel. čísla nájdete na výveske pred naším kostolom alebo sa informujte priamo v prievozskej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. marca 2014

3.3.2014 Branislav Čaniga

· Liturgický kalendár

Utorok 4. 3. -   sv. Kazimíra, ľ.spom.

Streda  5. 3. -   Popolcová streda

 • Fašiangové posedenie

Srdečne Vás pozývame dnešnú nedeľu na tradičné fašiangové posedenie od 15.oo hod. v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 3. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo františkánskom kostole.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac apríl sa budú zapisovať v pondelok 3. marca od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

· Zmierna poklona

V utorok 4. marca na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu v našom chráme pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

· Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  5. marca ráno o 5.45 a 6.30 hod., o 9.00 hod. pre žiakov našej cirkevnej školy a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Na Popolcovú stredu budú naši otcovia biskupi v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť sv. omšu na začiatok pôstneho obdobia o 17.00 hod.

 • Lectio divina

Keďže Popolcová streda je zároveň prvou stredou v mesiaci, večer o 20.00 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský viesť modlitbové stretnutie - lectio divina s názvom: Sila spoločenstva apoštolov.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 6. 3. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 3. budeme spovedať  ako obvykle.

· Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V pôstnom období  sa pri modlitbe sv. ruženca zameriavame na bolestné tajomstvá.

· Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

· „Pôst so Svätým Otcom Františkom”

Konferencia biskupov Slovenska pripravila a pozýva všetkých do projektu s názvom: “Pôst so Svätým Otcom Františkom”. Od utorka pred Popolcovou stredou až do Veľkonočného pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo príhovoru pápeža Františka. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke post.kbs.sk.

· Časopis Blumentál

Marcové, resp. pôstne vydanie časopisu Blumentál bude k dispozícii v utorok  pred Popolcovou stredou.

 • Ekumenické stretnutie

Do Ekumenického svetového dňa modlitieb 2014 sa opäť zapoja aj cirkevné spoločenstvá na území nášho hlavného mesta. Viac informácii nájdete na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 3

1.3.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 3 – Marec 2014
Časopis Blumentál - marec 2014

Pridané do rubriky blumentál