Archív časopisu Blumentál September, 2017

Farské oznamy - 1. október 2017

30.9.2017

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Na prvý piatok sa o 15.00 budeme modlievať modlitbu korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia sa o 16.15 zakončí eucharistickým požehnaním.

P

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po svätých omšiach o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a po 16.30 hod. s kňazom, v sobotu po svätej omši o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a večer o 17.30 hod. s kňazom, v nedeľu o 16.00 hod s kňazom.

P

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 4.10.2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie Lectio divina s názvom Rút, pracovitá veriaca žena (Rút 2,1-17), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Svätá omša s J. Em. kardinálom Kurtom Kochom

V pondelok 2.10.2017 o 15.15 hod. bude v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) v Bratislave sláviť sv. omšu J. Em. kard. Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, pri príležitosti jeho návštevy Slovenska.

P

Ľudové misie

Vo farnosti Bratislava-Kalvária sa od 6. do 13.10.2017 uskutočnia ľudové misie vo svetle Fatimy.

P

11. púť ružencových bratstiev v Šaštíne

Dňa 7.10.2017 sa v Šaštíne uskutoční púť ružencových bratstiev. Program začína o 9.00 a vyvrcholí svätou omšou o 12.00, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, Trnavský arcibiskup.

P

Púť do Fatimy a Santiaga de Compostela

V dňoch 17. až 20.11.2017 sa uskutoční púť do Fatimy a Santiaga de Compostela. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

P

Oznam pre členov SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku sv.Vojtecha Bratislava vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2018.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. september 2017

22.9.2017

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po svätých omšiach o 6:30 hod. predmodlievajú veriaci laici a po 16:30 hod. s kňazom, v sobotu po svätej omši o 6:30 hod. predmodlievajú veriaci laici a večer o 17:30 hod. s kňazom, v nedeľu o 16:00 hod s kňazom.

P

Oznam Charity Blumentál

Na sobotu 14. októbra 2017 pripravujeme pre dôchodcov púť do Křtin, pútnického miesta, nazývaného aj Moravská Fatima. Poplatok je 7 €. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 v pondelok 25. 9. od 16.30 do 18.oo hod., alebo v utorok 26.9. 2017 taktiež od 16.30 do 18.oo hod. Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

P

Blahorečenie don Titusa Zemana

V dňoch od piatku 29.9.2017 do nedele 1.10.2017 sa bude v Bratislave konať slávnostný program blahorečenia mučeníka don Titusa Zemana. V piatok 29.9. bude o 20:00 hod. modlitbová vigília v katedrále sv. Martina. V sobotu o 10:30 hod. bude pontifikálna sv. omša pri kostole Sv. rodiny v Petržalke. Modlitbový program pred sv. omšou začne o 9:30 hod. Popoludní o 16:00 hod. je pripravený slávnostný ceremoniál v HANT aréne v Bratislave. V nedeľu 1.10. bude o 10:30 hod. slávnostná ďakovná sv. omša na Námestí Titusa Zemana vo Vajnoroch. Pred sv. omšou bude o 10:00 spoločná modlitba posvätného ruženca. Organizátori blahorečenia prosia obyvateľov Bratislavy, aby na program blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. Na dopravu v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky MHD, aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti Slovenska.

P

Oznam pre členov SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku sv.Vojtecha Bratislava vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2018.

P

Ekumenický koncert

Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko Vás srdečne pozýva na 13. ročník Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1.10.2017 o 18. hodine v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Vstup na koncert je dobrovoľný. Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom internetovej stránky www.ekumenickykoncert.sk. Prítomní budú kard. Kurt Koch a ortodoxný metropolita Arsenios.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 17. september 2017

17.9.2017

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia v kancelárii farského úradu do piatku 22.9.2017 v čase úradných hodín.

p

Príprava dospelých na prijatie sviatostí: krstu, prvého sv. prijímania a birmovania

Začiatok prípravy je vo štvrtok 21.9.2017 o 18:00 na farskom úrade.

P

Oznam Charity Blumentál pre rodičov

Na sobotu 23.9.2017 pripravuje Charita Blumentál, po dlhšej prestávke opäť burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske pred kostolom, aj na našej internetovej stránke www.charitablumental.sk

P

Trojdnie modlitieb matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja mamy, otcovia a deti v mnohých krajinách sveta. Podujatie sa koná v Kostole Loretánskej Panny Márie u uršulínok o 17. hod. Piatok 22. 9. 2017 – modlitby odprosenia za naše hriechy, v sobotu 23. 9. 2017 – modlitby pokánia za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom a v nedeľa 24. 9. 2017 – modlitby chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán spravil v našich životoch.

P

Ekumenický koncert

Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko Vás srdečne pozýva na 13. ročník Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1.10.2017 o 18. hodine v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Vstup na koncert je dobrovoľný. Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom internetovej stránky www.ekumenickykoncert.sk. Prítomní budú kard. Kurt Koch a ortodoxný metropolita Arsenios.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. september 2017

9.9.2017

Zápis úmyslov na sväté omše

Od pondelka 11.9.2017, je možné priebežne prísť do sakristie po svätých omšiach a nahlásiť úmysel svätej omše na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER. Kvôli veľkému záujmu, je možné zapísať jeden úmysel svätej omše na mesiac.Prosíme o ohľaduplné umožnenie nahlásenia úmyslu svätej omše tým, ktorým sa v to minulom období nepodarilo.

p

Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V piatok 15.9.2017 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, (neprikázaný sviatok) budú sv. omše v našom kostole takto: 6:00, 7:30, 9:00, 12:00 16:30 a 18.00 (v slovenskom jazyku)

p

Úradné hodiny

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2017 nebudú na našom farskom úrade úradné hodiny.

p

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

V dňoch 14.–16.9.2017 sa bude konať v Šaštíne Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska, ktorá vyvrcholí v piatok 15.9.2017 svätou omšou o 10.30 hod. Na druhý deň, 16.9.2017 sa bude konať púť seniorov a chorých so svätou omšou o 10.30 hod. Srdečne pozývame všetkých veriacich spoločne si vyprosovať na príhovor Sedembolestnej Panny Márie Božie požehnanie.

p

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia v kancelárii farského úradu do piatku 22.9.2017 v čase úradných hodín.

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade do štvrtku 14.9.2017 v čase úradných hodín.

p

Oznamy Farskej knižnice a Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke začali Farská knižnica a Charita Blumentál opäť poskytovať svoje služby v ich riadnych úradných hodinách.

p

Oznam Charity Blumentál pre rodičov

Na sobotu 23.9.2017 pripravuje Charita Blumentál, po dlhšej prestávke opäť burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske pred kostolom, aj na našej internetovej stránke www.charitablumental.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. september 2017

4.9.2017

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade v čase úradných hodín.

P

Oznamy Farskej knižnice a Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke začnú Farská knižnica a Charita Blumentál opäť poskytovať svoje služby v ich riadnych úradných hodinách.

P

Modlitbové stretnutia Lectio divina v Katedrále sv. Martina

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia Lectio divina v Katedrále sv. Martina každú prvú stredu v mesiaci o 20:00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Mladí v Biblii“ a najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 6.9.2017, má názov „Gedeon, mladík záchranca“.

P

Časopis Rebrík

Aj v tomto školskom roku vychádza Rebrík, katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý vhodnou formou pomáha deťom osvojovať si život viery a je vhodný aj ako súčasť prípravy na prvé sväté prijímanie. Objednať ho môžete aj cez internet www.rebrik.sk

Pridané do rubriky farské oznamy