Archív časopisu Blumentál December, 2012

Farské oznamy 30. decembra 2012

30.12.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Utorok 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Streda 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Štvrtok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš, ľ. spom.

Nedeľa 6. 1. - slávnosť Zjavenia Pána

 • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v pondelok 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2012 / 2013 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

 • Program na Nový rok 2013

V utorok 1. januára 2013 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • Lectio Divina

Pozývame Vás na stretnutie nad Božím Slovom formou Lectio divina, ktoré sa bude konať v katedrále sv. Martina pod vedením J.Ex. arcibiskupa  Stanislava Zvolenského v stredu 2. januára 2013 o 20.00 hod. Téma: Nesmierna hodnota života (Gn 4,1-16).

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok 3. 1. v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 4. 1. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 1. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Dychovka zIvánky

Budúcu nedeľu 6. januára 2013 na slávnosť Zjavenia Pána bude sv. omšu o 9.00 hod. v našom chráme doprevádzať dychová hudba z Ivánky, ktorá nám predstaví dielo „Vianočná omša”. Srdečne Vás pozývame.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 170 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť. Chceme z celého srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli  k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole, ako aj všetkým, ktorí sa po celý rok angažujete v práci pre náš chrám a našu farnosť. Všetkým prajeme požehnaný Nový rok.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. decembra 2012

23.12.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Streda 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

Štvrtok 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Piatok 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Nedeľa 30. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň v sobotu 24. 12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Spovedať budeme už len v rámci ranných sv. omší. Betlehemské svetlo bude k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady do 16.00 hod. Štedrého dňa. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 1060 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť.

 • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v stredu 26.decembra o 15.30 hod.

 • Dobrá novina

Koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti bude vo štvrtok 27. decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii kostola.

 • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že z dôvodov čerpania dovolenky budú poradne charity poskytovať svoje služby opäť od druhého januárového týždňa - od 7. 1. 2013 . Ďakujeme za pochopenie.

 • Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 30. decembra 2013 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. decembra 2012

16.12.2012 Branislav Čaniga
 • Vianočná spoveď

Dnešnú  a budúcu nedeľu spovedáme  od 7.30 do 12.30 hod. Cez týždeň budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie.

 • Stretnutie na fare

Ponúkame rodičom a deťom mesačné stretnutia na fare v nedeľu popoludní. Program pre rodičov: modlitba, čítanie z Písma, diskusia (s prítomnosťou kňaza).  Program pre deti: krátka modlitba, hry pre deti (pod vedením animátorov). Je možné, aby prišli deti aj bez rodičov. Stretnutie bude v nedeľu 16.12.2012 o 15.00 hod.

 • Adorácia po mládežke

V rámci duchovnej prípravy na sviatky Narodenia Pána Vás pozývame na Adventnú adoráciu mladých v utorok 18.12. po mládežníckej svätej omši o 18.00 hod. Počas modlitieb, spevov i ticha pred Najsvätejšou Sviatosťou bude aj možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude k dispozícii v krstnej kaplnke od 21. decembra (piatok) po sv. omši o 16.30 hod.   do 16.00 hod. Štedrého dňa.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 21. decembra 2012 do 7. januára 2013 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

 • Upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s naliehavou prosbou:  potrebujeme niekoľko dobrovoľníkov z radov našich blumentálskych farníkov, ktorí by  ochotne pomohli s upratovaním kostola aspoň v tomto období a prvé dva januárové týždne. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Vopred chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9.decembra 2012

9.12.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 11. 12. - sv. Damaza I., pápeža, ľ. spom.

Streda  12. 12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Štvrtok 13. 12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Piatok  14. 12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Rok viery v Katedrále

V rámci duchovného programu počas Roku viery bude vo štvrtok 13. decembra o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávená sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 2. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána”. Všetkých srdečne pozývame k účasti na sv. omši i na adorácii, ktorá po nej bude nasledovať.

 • Vianočné spovedanie

Od 14. decembra začíname spovedať pred vianočnými sviatkami:

vo všedné dni od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie a v nedeľu dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod.

 • Koncert Magnificat

V predvečer Tretej adventnej nedele - nedele radosti Vás srdečne pozývame na koncert do nášho Blumentálskeho kostola v sobotu 15.12.2012 o 19.15 hod. Na koncerte nám predstavia dielo Johna Ruttera Magnificat sopranistka Jana Melišková, Združenie bratislavských filharmonikov, Kresťanský komorný  orchester ZoE, Spevácky zbor Technik STU so zbormajsterkou Ivetou Viskupovou. Dirigentskej taktovky sa ujme hlavný dirigent opery Slovenského národného divadla Rastislav Štúr.  Vstupné je dobrovoľné.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie za vaše milodary v sume 1815,45 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu. Pán Boh vás odmeň!

Taktiež chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 810 €, obetované pre potreby našej farnosti.

 • Výstava k Roku sv. Cyrila a Metoda

Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže v rámci 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda organizuje 16. decembra 2012 od 9,00 - 12,00 hod. a od 16,00 - 19,00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste (Krasňany) výstavu výtvarných prác odsúdených na Slovensku na tému Dedičstvo svätého Cyrila a Metoda.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. decembra 2012

1.12.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 3. 12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Utorok 4. 12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Štvrtok 6. 12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Piatok 7. 12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 8. 12. - slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 3. decembra  sv. omšou o 9.00 hod. v kostole na Trnávke.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac január 2013 sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 3. decembra 2012 od 16.00 hod.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 12. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Lectio divina

V stredu 5. decembra o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude konať ďalšie stretnutie nad Božím slovom v cykle “Obnovme našu vieru a mravnosť!”, ktorý sa venuje jednotlivým prikázaniam Desatora priblíženým cez biblické príbehy a posolstvá. Podnetom na uvažovanie bude štvrté prikázanie Desatora, ktoré zaväzuje prejavovať rešpekt a vďačnosť voči rodičom. Stretnutie bude viesť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Prikázaný sviatok - Nepoškvrneného počatia

V sobotu 8. decembra slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 12.00 hod. Večerná sv. omša o 18.00 je už z nedele. Upozorňujeme, že čas konania sv. omší v decembrovom čísle časopisu Blumentál bol chybne uvedený.

V ten deň sa bude konať v kostole Najsv. Trojice na Župnom námestí obrad zasvätenia nášho mesta Panne Márii pri sv. omši o 10.30 hod.

 • Živý ruženec

Pozývame deti s ich rodičmi a kamarátmi, mladých, aj skôr narodených na modlitbu živého ruženca, ktorá bude - v sobotu 8.decembra 2012 o 19. hod. v Blumentálskom kostole.  Každý účastník bude predstavovať jedno zo zrniečok ruženca. Po spoločnej modlitbe Vás čaká malé prekvapenie.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 200 €, obetované pre potreby našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo najnovšie číslo nášho farského časopisu. Okrem iných príspevkov Vám odporúčame aj články venované Adventu.

 • TELEVÍZIA LUX

Televízia Lux je katolícka televízia s celoslovenským pokrytím, ku ktorému najviac prispela možnosť jej príjmu cez satelit Astra. Pre Vás a Vašich známych, ktorí majú záujem sledovať TV Lux cez satelitný príjem, je potrebné dať nanovo vyhľadať voľné programy a zaradiť si ju do programovej ponuky. Prípadné otázky Vám zamestnanci televízie ochotne zodpovedajú. Kontakty a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.tvlux.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 12

1.12.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 12 – December 2012
Časopis Blumentál december 2012

Pridané do rubriky blumentál