Archív časopisu Blumentál September, 2010

Farské oznamy 26. septembra 2010

26.9.2010 Branislav Čaniga

 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.

Utorok 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

Streda 29. 9. - sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela

Štvrtok 30. 9. - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 1. 10. - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Sobota 2. 10. - spomienka na Sv. anjelov strážcov

 • 2. Zbierka na účely kostola a farnosti

Pri pravidelnej zbierky na účely nášho kostola a farnosti ste prispeli sumou 3.021,85. Za vaše milodary, ktoré budú použité na čiastočnú výmenu okien na budove fary, vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

 • 3. Prvopiatkový týždeň

Na Prvý piatok v mesiaci 1. 10. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 2. 10. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • 4. Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

 • 5. Akcia Boj proti hladu

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU na pomoc hladujúcim na Haiti. Zbierka bude v našom kostole v  nedeľu 3.októbra, kedy si po sv. omšiach pred kostolom môžete za dobrovoľný príspevok kúpiť medovníkové srdiečko.

 • 6. Príprava na sviatosti

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých a pírpavu na birmovku pre žiakov 9. roč. ZŠ a starších. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, resp. svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín najneskôr do 13. októbra.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: V rámci klubových stretnutí pozývame záujemcov v nedeľu 3. októbra 2010 do katedrálneho Dómu sv. Martina, kde bude vystavená zrenovovaná a pozlátená replika uhorskej koruny, dočasne zložená z vrcholu chrámovej veže. Súčasťou výstavy je aj expozícia dokumentov nájdených v korune. Zraz je pred Dómom o 14.15 hod.

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už predbežne informovali, Charita Blumentál pripravuje na sobotu 9. októbra 2010 púť do Hronského Beňadiku spojenú s návštevou unikátnej kultúrnej pamiatky - kamenných obydlí v Brhlovciach. Prihlásiť sa treba v sociálnej poradni charity v pondelok 27. septembra od 9.oo - 11.oo hod., poplatok je 6 eur. Pri platení dostanete podrobnú písomnú informáciu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. septembra 2010

19.9.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 20. 9. - sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Utorok 21. 9. - sviatok sv. Matúša, evanjelistu

Štvrtok 23. 9. - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

 • 2. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na čiastočnú výmenu okien na budove fary na miestach, kde je to pred príchodom zimy najviac potrebné.

 • 3. Mládežnícke sv. omše

Od 7. septembra začali po prázdninovej prestávke mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

 • 4. Detské sv. omše

Od 12. 9. 2010 sa konajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (detské sv. omše).

 • 5. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • 6. Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Po prázdninovej prestávke opäť pokračujú stretnutia v blumentálskom klube. Dnes 19. septembra 2010 vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 9. októbra 2010 pripravuje Charita Blumentál púť do Hronského Beňadiku spojenú s návštevou unikátnej kultúrnej pamiatky - kamenných obydlí v Brhlovciach. O termíne prihlasovania ako aj ďalšie bližšie informácie včas oznámime.

Oznam pre rodičov: Na sobotu 25. septembra 2010 pripravuje Charita Blumentál už tradičnú burzu detského a materského oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. septembra 2010

12.9.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok 14. 9. - sviatok Povýšenia Svätého Kríža

Streda 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Štvrtok 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, sp.

Piatok 17. 9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

 • 2. Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V stredu 15. 9. 2010 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sv. omše v našom kostole budú: dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30 a 18.00 hod.

 • 3. Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 • 4. Mládežnícke sv. omše

Od 7. septembra začali po prázdninovej prestávke mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

 • 5. Detské sv. omše

Od dnešnej nedele (12. 9. 2010) budú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (detské sv. omše).

 • 6. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • 7. Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • 8. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na čiastočnú výmenu okien na budove fary na miestach, kde je to pred príchodom zimy najviac potrebné.

 • 9. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Po prázdninovej prestávke budú opäť pokračovať stretnutia v blumentálskom klube. V nedeľu 19. septembra 2010 vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

 • 10. Púť do Mariazellu

V sobotu 2. októbra sa uskutoční púť do Mariazellu. Odchod je ráno o 6,00 hod od kostola Blumentál. Poplatok je 17,- EUR.

Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Violy Tóthovej na tel. čísle 44 44 17 79 (volať v popoludňajších resp. večerných hodinách).

Leták s potrebnými údajmi nájdete aj vo výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. septembra 2010

5.9.2010 Branislav Čaniga

 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 7. 9. - Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana

Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spom.

Streda 8. 9. - Sviatok Narodenia Panny Márie

 • 2. Úpravy v bohoslužobnom poriadku

Bohoslužby o 18.00: Pripomíname, že od 1. septembra sú vo všedné dni zrušené sv. omše o 18.00 h. s výnimkou utorku a piatku, keď budú bývať sv. omše mládežnícke, resp. pre birmovancov. Táto zmena, o ktorú požiadal ešte bývalý p. farár, bola schválená Arcibiskupským úradom a Dekanským úradom Bratislava - Stred.

 • 3. Blumentálsky hudobný podvečer

V mene „Bečkárov” vás srdečne pozývame na Blumentálsky hudobný podvečer, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. 9. 2010 na blumentálskej fare o 16.00 h. Okrem stretnutia s našimi novými kňazmi sa môžete tešiť aj na rôzne pochúťky z grilu a pohár vínka (koláčiky a iné formy agapé sú vítané). Príďte zažiť nové stretnutia, vzájomné utužovanie vzťahov medzi farníkmi a v neposlednom rade aj riadnu dávku dobrej hudby. Hudobným hosťom večera je kapela Metelica, zaspieva aj domáci zbor Bečkári. Vstupné je dobrovoľné.

 • 4. Mládežnícke sv. omše

Od utorka 7. septembra začínajú po prázdninovej prestávke mládežnícke sv. omše o 18.00 hod.

 • 5. Detské sv. omše

Od budúcej nedele (12. 9. 2010) budú nedeľné sv. omše o 10.30 za účasti detí (detské sv. omše).

 • 6. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • 7. Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • 8. Kňazská rekolekcia

V pondelok 6. septembra sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo Farskom kostole vo Vajnoroch.

 • 9. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Po prázdninovej prestávke budú opäť pokračovať stretnutia v blumentálskom klube. V nedeľu 19. septembra 2010 vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 9

1.9.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 9 – September 2010
Časopis Blumentál september 2010

Pridané do rubriky blumentál