Archív časopisu Blumentál September, 2022

Farské oznamy 2. októbra 2022

30.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 2. 10. Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok 3. 10. féria

Utorok 4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka

Streda 5. 10. féria

Štvrtok 6. 10. féria

Piatok 7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Sobota 8. 10. féria

Nedeľa 2. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

  Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako obvykle vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Uskutočnia aj zvyčajné pobožnosti - prvopiatková adorácia, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

Púť seniorov do Hronského Beňadika

Púť seniorov do Hronského Beňadika 8. 10. 2022, organizovaná Charitou Blumentál, má ešte voľne miesta. Prihlásiť sa môžete v pondelok 4. 10. v časoch 15:30 – 16:15 a 17:15 – 18:00 hod. Poplatok je 5,- €. Program púte prihlásení dostanú pri platení.

  • V stredu 5. októbra 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kráčať ako kráčal on (porov. 1 Jn 2,6);
   Byť spoločníkmi na ceste (Lk 24,13-25).

   Vo štvrtok 13. októbra o 20.00 h sa bude konať další diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Rasťo Chvála z Garáž TV (automoto žurnalista). Viac informácii na plagáte.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 100,- € v hotovosti.

 • Lectio divina

  Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I.

  Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Je možné prísť s deťmi. Info o prihlásení je na plagáte.

  Talkshow „Adam, kde si?“

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. septembra 2022

23.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 9. Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 26. 9. féria

Utorok 27. 9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Streda 28. 9. féria

Štvrtok 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok

Piatok 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Nedeľa 2. 10. Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

  Stretnutie ružencového bratstva

Ružencové bratstvo pri farnosti Blumentál pozýva svojich členov na stretnutie v sobotu 1. 10. 2022 o 7:30 hod. Uskutoční sa voľba horliteľa bratstva aj jednotlivých ruží. Uchádzači o túto úlohu nech sa nahlásia do 29. 9. 2022 na uvedených kontaktoch: 0907 375 654, ruzenecblumental@gmail.com .

Fatimská sobota

V sobotu 1. 10. 2022 sa po rannej sv. omši bude konať pobožnosť fatimskej soboty.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

  • Farnosť Vajnory pozýva osláviť 5. výročie blahorečenia don Titusa Zemana. Informácie sú na plagáte.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,-; 100,- a 33,- poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.

 • 5. výročie blahorečenia Titusa Zemana

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. septembra 2022

16.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 9. Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 19. 9. féria

Utorok 20. 9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok 22. 9. féria

Piatok 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, spomienka

Sobota 24. 9. féria

Nedeľa 25. 9. Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

  Stretnutie ružencového bratstva

Blumentálske Ružencové bratstvo pozýva svojich členov na stretnutie v sobotu 1. 10. 2022 o 7:30 hod. v kostole. Uskutoční sa voľba horliteľa bratstva aj jednotlivých ruží. Uchádzači o túto úlohu nech sa nahlásia do 29. 9. 2022 na uvedených kontkatoch: 0907 375 654, ruzenecblumental@gmail.com .

Kurz angličtiny

Farská charita otvára kurz angličtiny. Prvé stretnutie bude v utorok 20. 9. 2022 o 18:00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej ul. 8.

  • Farská charita otvára kurz počítačovej gramotnosti. Stretnutia budú vo charitnej miestnosti na Vazovovej ul. 8, každú stredu o 18:00 hod. so začiatkom od 21. 9. 2022.

   Farská charita pripravuje púť pre seniorov do Hronského Beňadika na termín 8. 10. 2022. O možnosti prihlásenia budeme včas informovať.

 • Kurz počítačovej gramotnosti

  Púť pre seniorov

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,-; 100,-; 60,-; 50,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 200,- € v hotovosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. septembra 2022

10.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. 9. Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 12. 9. féria

Utorok 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 14. 9. Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Štvrtok 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Piatok 16. 9. Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Sobota 17. 9. féria

Nedeľa 11. 9. Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

  ssss

  Národná púť do Šaštína

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13. - 16. septembra 2022. Národná púť vyvrcholí sv. omšou 15. septembra o 10.00 h, počas ktorej prednesie homíliu Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Viac informácii na stránke bazilika.sk .

ssss

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – Blumentál

V našom kostole budú omše na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie nasledovne: o 6:00, 7:30, 9:00, 12:00, 16:30, 18:00 hod. (všetky v slovenskom jazyku).

ssss

Kurz Angličtiny

Po dlhšej prestávke opäť otvárame kurz angličtiny. Prvé stretnutie bude v utorok 20. septembra 2022 o 18:00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej ul. 8, kde Vám lektorka poskytne ďalšie informácie.

  • Hľadáme dobrovoľníka – aktivistu, ktorý by bol ochotný v našej charite viesť kurz počítačovej gramotnosti. Prihlásiť sa môžete emailom (na adrese charita@charitablumental.sk) alebo telefonicky (na čísle 0949 461 361). Vopred Vám ďakujeme za ochotu nezištne prispieť svojimi schopnosťami do našich aktivít.

   Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlasovanie trvá už len do 15. septembra. Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk .

 • ssss

  Hľadáme dobrovoľníka

  ssss

  BAŠ

  ssss

 • Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

   Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

  ssss

  Procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža

   Pozývame Vás na slávnostné požehnanie základného kameňa obnovenej krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. septembra 2022 o 15.30 h na úpätí Kalvárskeho kopca, na ulici Za sokolovňou (neďaleko obytného domu č.5). Požehnanie vykoná bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Požehnanie sa uskutoční v rámci tradičnej každoročnej púte pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža. Celý program nájdete na plagáte.

   ssss

Formačno-akademický program

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára v akademickom roku 2022/2023 svoj 34. bratislavský formačno-akademický program tvorený filozofickými a teologickými seminármi. Tento program je určený predovšetkým pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich vo veku 18 – 30 rokov. Viac informácií na stránke slh.sk .

ssss

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 50,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. septembra 2022

3.9.2022

OZNAMY

4. septembra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 9. Dvadsiata Tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok 5. 9. féria

Utorok 6. 9. féria

Streda 7. 9. Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Štvrtok 8. 9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Piatok 9. 9. féria

Sobota 10. 9. féria

Nedeľa 11. 9. Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

  • Od pondelka 5. septembra budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

 • Zápis úmyslov svätých omší

Oznam farskej knižnice

Po prázdninovej prestávke začne Farská knižnica sv. Kataríny opäť poskytovať svoje služby. Od 7.9.2022 sú otváracie hodiny nasledovné: streda 9:00-11:00, štvrtok 16:00-18:00

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi”. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 7. septembra, má názov - Stretnúť sa okolo Božieho slova – „všetok ľud sa zišiel ako jeden muž“ (Neh 8,1) - celý úryvok: Neh 8,1-12.

   Pozývame na duchovnú prípravu k národnej púti formou novény k Sedembolestnej Panne Márii spojenej so svätou omšou, ktorú bude sláviť Mons. Jozef Haľko v bazilike vždy o 18.30 h. Svätá omša bude vysielaná na Rádiu Mária a Youtube (Štúdio 7BOLESTNÁ).

   Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiada v sobotu 24. septembra v Aule fakulty na Kapitulskej ul. 24 v Bratislave od 8.30 h kurz lektorov vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach. Prihlasovať sa môžete na adrese: kurzlektorov@iskra.sk .

   Aj v školskom roku 2022/23 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 323,- 250,- 33,- 30,- 10,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Lectio divina

  Novéna k Sedembolestnej Panne Márii

  Kurz lektorov

  Časopis Rebrík

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy