Archív časopisu Blumentál Február, 2018

Farské oznamy - 25. február 2018

24.2.2018

Poďakovanie za zbierku na charitu

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 1935 Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. február 2018

17.2.2018

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 18.2.2018 je zbierka na Katolícku charitu. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

P

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodar pre našu farnosť z nedele 4.2.2018 v sume 500,- €.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
.

P

Deň modlitby a pôstu

Svätý Otec František vyhlásil pre celú Cirkev piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

P

Prosba o podporu pre organ v pútnickom mieste Báč

Nadácia VÚB vyhlásila súťaž o 30 000 , ktorej sa zúčastňuje deväť organov. Medzi nimi je za našu arcidiecézu organ v pútnickom mieste Báč. Súťaž trvá do 25. februára. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: http://www.nadaciavub.sk/

P

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Matky Alexie

DOD sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku.

P

Oznam charity Blumentál

Nakoľko nám z rodinných dôvodov odchádza aktivistka – psychologička, hľadáme dobrovoľníka ochotného viesť poradňu psychologickej pomoci pre dospelých. Ak máte potrebné vzdelanie a chuť nezištne sa zapojiť do našich aktivít, prihláste sa! Kontakt je vo výveske charity a tiež na našej internetovej stránke www.charitablumental.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. február 2018

10.2.2018

Fašiangové posedenie

V dnešnú nedeľu 11. februára 2018 pozývame všetkých na fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti FÚ na Vazovovej 8, od 15.00 hod. Veríme, že k dobrej nálade a pohode prispejú aj v tomto roku gazdinky svojimi dobrotami. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

P

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Koncert

V utorok 13. februára 2018 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole koncert na ktorý Vás srdečne pozývame. Ďalšie informácie sú na výveske.

P

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00 a 16.30.

P

Popolcová streda v katedrále

Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu o 17.00 sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme v našom kostole pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Krížová cesta v katedrále

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

P

Svätá omše pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. február 2018

3.2.2018

Poďakovanie za účasť na súťaži z náboženskej výchovy

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na súťaž z náboženskej výchovy, i tým, ktorí ju podporili. Blumentálske deti získali 1. miesto v kategórii mladších i starších žiakov.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známemu za milodar na kostol v sume 300 Euro.

P

Výberové konanie na Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej P.G.Frassatiho

Hľadáme učiteľa odborných predmetov v odbore elektrotechnika a majstra odbornej výchovy – mechanik počítačových sietí, alebo mechanik elektrotechnik. Podrobné informácie sú na výveske.

P

Svätá omša s kardinálom Müllerom

V pondelok 5.2.2018 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru. Všetci sú srdečne pozvaní.

P

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 7.2.2018 o 20.00 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina viesť stretnutie Lectio divina s názvom „Mária patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom“ (Lk1,39-58).

P

Modlitbové stretnutie za obete obchodovania

Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie Taizé za obete obchodovania, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8.2.2018 v kostole Milosrdných bratov po svätej omši o 19:30 hod.

P

Fašiangové posedenie

Na nedeľu 11. februára 2018 pripravuje Charita Blumentál tradičné fašiangové posedenie, na ktoré všetkých srdečne pozývame. Začína od 15.00 hod v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity pred kostolom.

P

Prosba o 2 % z dane zo mzdy

Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2018 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2017. Vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami. Vopred všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Pridané do rubriky farské oznamy