Archív časopisu Blumentál Jún, 2023

Farské oznamy 25. júna 2023

24.6.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 26. 6. féria

Utorok 27. 6. féria

Streda 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

ŠTVRTOK 29. 6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Piatok 30. 6. féria

Sobota 1. 7. féria

NEDEĽA 2. 7. TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  Zbierka na dobročinné diela svätého otca

  V dnešnú nedeľu 25. 6. bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela svätého otca. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  Prikázaný sviatok – slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

  Vo štvrtok 29. 6. bude prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú nasledovne:

 • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (všetky v slov. jazyku),

 • Katedrála sv. Martina: 18:00 (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

  Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

   Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať prípravy mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Personálna zmena vo farnosti

Od 1. 7. nastáva personálna zmena kňazov:

 • p. kaplán Marek Vranka z našej farnosti odchádza pôsobiť ako kaplán do farnosti Bratislava – Rača,

 • p. kaplán Daniel Kremnický z farnosti Radošovce prichádza pôsobiť ako kaplán do našej farnosti.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 25 000,-; 100,-; 33,- a 30,- zaslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. júna 2023

16.6.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 19. 6. féria

Utorok 20. 6. féria

Streda 21. 6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Štvrtok 22. 6. féria

Piatok 23. 6. féria

Sobota 24. 6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

NEDEĽA 25. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať prípravy mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Zbierka na dobročinné diela svätého otca

V nedeľu 25. 6. bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela svätého otca. Pán Boh zaplať.

Otvorenie novej školy

Od 1. 9. 2023 sa na Hummelovej ul. otvára nová súkromná základná škola sv. Michala s kresťanskými hodnotami. Informácie na stránke www.skolasvmichala.sk .

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 250,-; 100,-; 55,-; 2 x 50,-; 2 x 20,- zaslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. júna 2023

10.6.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. 6. DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 12. 6. féria

Utorok 13. 6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 14. 6. féria

Štvrtok 15. 6. féria

Piatok 16. 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota 17. 6. Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

NEDEĽA 18. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- € zaslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. júna 2023

2.6.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 6. Slávnosť Najsvätejšej trojice

Pondelok 5. 6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok 6. 6. féria

Streda 7. 6. féria

ŠTVRTOK 8. 6. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok 9. 6. féria

Sobota 10. 6. féria

NEDEĽA 11. 6. DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prikázaný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  Vo štvrtok 8. 6. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 • Sv. omše v deň slávnosti

  • Blumentál: 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (s eucharistickou procesiou v kostole), 19:00.

  • Katedrála sv. Martina: 18:00 (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

 • V nedeľu 11. 6.

  • Na Primaciálnom námestí bude o 10:30 celobraislavská slávnosť s eucharistickou procesiou ku kostolu sv. Jána z Mathy. Z toho dôvodu v Blumetnáli v uvedenú nedeľu nebudú omše o 10:30 a 12:00 hod.

 • Odpustky

  • Veriaci, ktorí sa zúčastnia eucharistickej procesia môžu za obviklých podmienok získať úplné odpustiy.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na obdobie júl, august, september je možné zapisovať v sakristii od pondelka 5. 6.

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť do konca júna vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Lectio divina

V stredu 7. 6. bude v Katedrále sv. Martina stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,-; 50,-; 33,-; 30,-; 25,-; 20,- € zaslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy