Archív časopisu Blumentál Október, 2017

Farské oznamy - 29. október 2017

30.10.2017

Hodová slávnosť v Blumentáli

Dnes 29.10.2017 o 9.00 je hodová svätá omša a po svätých omšiach sa koná tradičná hodová zbierka.

P

Zbierka na misie

Zbierka na misie bola 2143,- Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Slávnosť Všetkých svätých

V stredu 1.11.2017 je prikázaný sviatok, kedy si v celej Cirkvi pripomíname oslávenú Cirkev v nebi – teda všetkých svätých, ktorí sú známi alebo neznámi, ale sú pri Pánu Bohu v nebeskej vlasti. Sväté omše v tento deň budú ako v nedeľu.

P

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok, iba spomienka)

Vo štvrtok 2.11.2017 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň nasledovne: 5:45, 6:30, 12:00, 16:30 a 18:00.

P

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

P
Dušičková pobožnosť

V stredu, 1. novembra o 15.00 hod., sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v štvrtok, 2. novembra, po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Na prvý piatok sa o 15.00 budeme modlievať modlitbu korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia sa o 16.15 zakončí eucharistickým požehnaním.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. október 2017

21.10.2017

Zbierka na misie

Dnes sa koná zbierka na misie. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme Bohu známemu darcovi úprimné Pán Boh odmeň za milodar vo výške 300 Euro.

P

Hodová slávnosť v Blumentáli

V sobotu, 28.10.2017 si pripomíname 129. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude v nedeľu 29.10.2017 o 9.00 hod. a po všetkých nedeľných svätých omšiach sa bude konať tradičná hodová zbierka. V modlitbách pamätajme na +vdp. Jozefa Poecka [Péka], pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

P

Zmena času

V noci zo soboty 28. na nedeľu 29.10.2017 sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

P

Stretnutie náboženstiev

Rehoľa menších bratov františkánov a Komunita Svätého Egídia pozývajú na stretnutie náboženstiev s motívmi vzájomného porozumenia, priateľstva a mieru. V pondelok 23.10.2017 o 18.00 hod. v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. V túžbe po mieri sa zjednotia moslimovia, židia, kresťania.

P

Prednáška na tému: Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia

Ako môže spolupracovať malé spoločenstvo s farnosťou? Odpovede ponúka prednáška s názvom Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia, ktorá sa uskutoční dňa 24.10.2017 o 18.00 sa v Dome Quo vadis.

P

Prednáška na tému: Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie

Nadácia Slovakia christiana pozýva na prednášku kňaza prof. Pawla Bortkiewicza s názvom Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie. Uskutoční sa 26.10.2017 o 18.00 hod. v Centre Salvator (kapitulná sieň) na Jakubovom nám. 4-5 v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 15. október 2017

14.10.2017

Zbierka na misie

Na budúcu nedeľu 22.10.2017 je misijná nedeľa. Z tohto dôvodu sa na budúcu nedeľu uskutoční aj zbierka na misie. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Premietanie dokumentu „Gojdič: Láska nadovšetko“ a diskusia v Dome Quo Vadis

V pondelok 16.10.2017 o 18:00 sa uskutoční premietanie dokumentu „Gojdič: Láska nadovšetko“ a diskusia v Dome Quo Vadis. Gréckokatolícky blahoslavený biskup mučeník Pavel Peter Gojdič - pravdu a lásku povýšil aj nad svoj život. Príďte sa dozvedieť viac o jeho svedectve z úst historika Borzu a p.Gojdiča (synovca o. biskupa Gojdiča). Viac info na internete http://domquovadis.sk/udalost/gojdic-laska-nadovsetko-dokumentarny-film-s-diskusiou

P

Prosba o pomoc so zbierkou pre bezdomovcov

DEPAUL Slovensko hľadá dobrovoľníkov pri zbierke trvanlivých potravín a drogérie pre ľudí bez domova. Zbierka bude prebiehať v dňoch od 9. -11. novembra 2017 v Hypermarketoch TESCO v Lamači a na Zlatých pieskoch v čase od 10:00 do 20:00 hod. Aktuálny stav, koľko dobrovoľníkov potrebujeme na ktorý blok, môžete nájsť na našej webovej stránke https://sk.depaulcharity.org/depaul-slovensko/na%C5%A1e-aktivity/kampane/zbierka-potrav%C3%ADn-v-predajniach-tesco.

P

Milión detí sa modlí ruženec

Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 opäť pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: “Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.” Potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.miliondeti.sk. Plánované sprievodné akcie: 16. 10. 2017, 17:30 - TV LUX, relácia Doma je doma, 18. 10. 2017, 09:00 - Modlitba sv. ruženca – priamy prenos TV LUX.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 8. október 2017

7.10.2017

Púť do Fatimy a Santiaga de Compostela

V dňoch 17. až 20.11.2017 sa uskutoční púť do Fatimy a Santiaga de Compostela. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

P

Mariánske večeradlo

V piatok 13. októbra 2017 o 18.00 hod. sa v Bratislave na Rybnom námestí bude konať mariánske večeradlo pripravované Združením Máriina doba, s následnou sviečkovou procesiou ku Kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička)

P

Misijná burza pod kostolom sv. Vincenta de Paul v Ružinove

Občianske združenie DOBROTA PRE AFRIKU srdečne pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií na Prvú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 13. októbra (piatok) v čase od 15. do 19. hod. a 14. októbra (sobota) od 10. do 18. hod. v prednáškovej miestnosti pod kostolom sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Okrem afrických výrobkov tu nájdete knihy, hračky, oblečenie, darčekové predmety a zaujímavé veci aj pre zberateľov. Nákupom podporíte vzdelávanie chudobných detí v Južnom Sudáne a v Indii. Zároveň združenie vyhlasuje zbierku školských pomôcok pre deti v Južnom Sudáne. Viac informácii nájdete na webstránke www.dobrotapreafriku.sk

P

Púť do Katedrály sv. Martina

V sobotu 14. októbra 2017 sa uskutoční spoločná púť veriacich z farností troch bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina pri príležitosti Roku sv. Martina. Púť sa začne o 10.00 hod. náučným výkladom o katedrále s možnosťou prehliadky, pokračovať bude o 11.15 hod. modlitbou posvätného ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. a následne sv. omšou so začiatkom o 12.00 hod. Po svätej omši bude možnosť uctenia si relikvie sv. Martina.

P

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Boh sa s nami stretáva tam, kde sme. Obnova sa uskutoční v sobotu 14. októbra v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity pri Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.

P

Oznam pre členov SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku sv.Vojtecha Bratislava vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2018.

Pridané do rubriky farské oznamy