Archív časopisu Blumentál Október, 2021

Farské oznamy 31.10.2021

30.10.2021

O ZNAMY

31. októbra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 31. 10. 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Utorok 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Streda 3. 11. féria

Štvrtok 4. 1. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Piatok 5. 11. féria

Sobota 6. 11. féria

Nedeľa 7. 11. 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Zostávame fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30. Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.


  • Zbierka na misie minulú nedeľu bola 4410,-€. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.


  • Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok dňa 1.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky je možné získať počas celého mesiaca november, pričom tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.


  • Sväté omše na slávnosť Všetkých svätých budú ako v nedeľu (pre očkovaných vyhradené: 9:00, 12:00, 16:30) a sv. omša o 18:00 je slovenská. Sväté omše na spomienku Všetkých zosnulých veriacich budú pre všetkých o 5:45, 6:30, 10:30 18:00 (slovenská) a 19:00 a vyhradené pre očkovaných 9:00, 12:00, 16:30.


  • V pondelok, 1. 11. 2021 o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v utorok 2. 11. 2021 po každej sv. omši.


  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.


  • V stredu 3. novembra 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: On udiera, ale aj obväzuje (Jób 5,18), Utrpenie v perspektíve výchovy (Jób 36,1-15).


  • Fórum života opäť po roku organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 euro a sklenej 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk


  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 200,- 33,- 30,- 20,-, poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23.10.2021

23.10.2021

O ZNAMY

24. októbra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 10. 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - MISIJNÁ

Pondelok 25. 10. féria

Utorok 26. 10. féria

Streda 27. 10. féria

Štvrtok 28. 10. Výročie posviacky nášho chrámu (133 výročie)

Piatok 29. 10. féria

Sobota 30. 10. féria

Nedeľa 31. 10. 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Zostávame fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

 • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.

 • Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 • Budúci týždeň sa zo soboty na nedeľu mení čas. O 3.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 30,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 50,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 03.10.2021

20.10.2021
 • Od pondelka je Bratislava v oranžovej farbe covid automatu. Budeme fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. Omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. Omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. Omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

 • .

 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii. Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. Omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. Omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. Číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice. Tieto údaje sa musia archivovať 14 dní, potom sa skartujú.

 • .

 • V stredu 6. októbra 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Boh ma sem poslal… aby ste zostali nažive (Gn 45,5); Utrpenie ako súčasť Božieho plánu (Gn 45,1-13).

 • .

 • Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberoku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 10. októbra 2021.

 • .

 • Minulý týždeň sa pri zbierke na Kubu vyzbieralo 3255,-. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10.10.2021

20.10.2021
 • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Budeme preto fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. Omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. Omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. Omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

 • .

 • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. Omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. Omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. Číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.

 • .

 • Birmovanci, ktorí tento rok absolvovali prípravu na sviatosť birmovania, budú mať v sobotu 16.10 nácvik v kostole o 10.00

 • .

 • Bratstvo živého ruženca Blumentál pozýva do svojho spoločenstva nových členov. Tí, čo majú záujem, sa môžu zapísať u ružencových horliteliek v predsieni kostola po sv. omšiach dnešnú nedeľu.

 • .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17.10.2021

20.10.2021
 • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Zostávame fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

 • .

 • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.

 • .

 • V sobotu 23.10. budeme sláviť sviatosť birmovania o 10.00 a 11.30. Zúčastniť sa môžu iba rodičia a birmovný rodič.

 • .

 • Budúca nedeľa je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 • .

Pridané do rubriky farské oznamy