Archív časopisu Blumentál November, 2012

Farské oznamy 25. novembra 2012

24.11.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Piatok 30.11. - sviatok sv. Ondreja, apoštola

 • Biblické podujatie

V pondelok 26. novembra 2012 o 9. 00 hod. sa v Kostole sv. Ladislava v Bratislave na Špitálskej ulici začne súvislé čítanie a počúvanie celého Svätého písma pod názvom “Biblia dňom i nocou”. Skončiť by sa malo v piatok 30. novembra. Čítanie ako prvý začne bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.  Podujatie bude možné sledovať aj on-line  na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk.

 • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

 • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu 2. decembra sa uskutoční celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 120 €, obetované pre potreby našej farnosti.

 • Koncert

V rámci osláv jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda Vás srdečne pozývame na koncert Proglas - slovanská óda, ktorý sa uskutoční v našom chráme v piatok  30. novembra 2012 o 19.00 hod. Viac informácií nájdete na plagátoch  pred kostolom. Vstupné je dobrovoľné.

 • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že po mesačnej prestávke bude  psychologická poradňa pre dospelých a seniorov opäť poskytovať svoje služby v obvyklom čase, t.j. každý pondelok od 12.oo - 13.oo hod. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. novembra 2012

18.11.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Streda 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

Štvrtok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

Piatok 23. 11. - sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľ.spom.;

sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

Sobota 24. 11. - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov,   mučeníkov, spom.

 • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa - sviatok Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod. bude v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

 • Stretnutie rodín

Ponúkame  rodičom a deťom mesačné stretká na fare v nedeľu popoludní. Program pre rodičov: modlitba, čítanie z Písma, diskusia (pod vedením kňaza). Program pre deti: krátka modlitba, hry pre deti (pod vedením animátorov). Prvé stretnutie bude v nedeľu 25.11.2012 o 15.00 hod.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti a koledy

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v sobotu 24. novembra 2012 o 16.00 hod. na fare na Vazovovej 8.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 300 €, ktorý venovalo blumentálske Bratstvo živého ruženca  pre potreby našej farnosti. Taktiež  ďakujeme za príspevky v sume 1787,83 €, ktoré ste obetovali  v svätomartinskej dobročinnej zbierke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. novembra 2012

11.11.2012 Branislav Čaniga

·Liturgický kalendár

Pondelok 12.11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

Štvrtok 15.11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.spom.

Piatok 16.11. - sv. Margity Škótskej, ľ. spom.; sv. Getrúdy, ľ.spom.

Sobota 17.11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

· Svätomartinská diecézna zbierka

Aj v tomto roku sa dnešnú nedeľu  pri príležitosti sviatku sv. Martina - patróna katedrálneho chrámu i celej Bratislavskej arcidiecézy koná pri všetkých sv. omšiach svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na zakúpenie prístrojového vybavenia školám pre nevidiace a slabozraké deti v Bratislave a v Levoči.

 • Oznam Charity Blumentál

Vo štvrtok 15. novembra 2012 z rodinných dôvodov pracovníčky, nebude  právna poradňa poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

· Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom v predajni SSV Bratislava.

· Pozvánka pre deti

V spolupráci s Charitou Blumentál pozývame deti v sobotu 17.novembra 2012 do priestorov pod kostolom u Saleziánov na Miletičovej ul. v Bratislave na súťaž z náboženskej výchovy a karneval. Začiatok súťaže je o 10.00 hod, karneval od 12.00 hod. Ochotné mamičky prosíme o príspevok vo forme koláčikov na spoločné pohostenie. Podrobnejšie informácie nájdete na plagátiku vo výveske.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 80 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. novembra 2012

4.11.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

Piatok 9.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Sobota 10.11. - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 5. novembra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 5. novembra od 16.00 hod.

 • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 7. novembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je: Kultúra Pánovho dňa.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 500 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Svätomartinská diecézna zbierka

Aj v tomto roku sa pri príležitosti sviatku sv. Martina - patróna katedrálneho chrámu i celej Bratislavskej arcidiecézy bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka. Uskutoční sa budúcu nedeľu 11. novembra 2012 pri všetkých sv. omšiach. Jej výťažok bude použitý na zakúpenie prístrojového vybavenia školám pre nevidiace a slabozraké deti v Bratislave a v Levoči.

 • Svätomartinské stretnutie

V sobotu, 10. novembra 2012 - eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva na Svätomartinské stretnutie, ktoré začne o 16:00 sv. omšou v dóme sv. Martina a bude pokračovať lampiónovým sprievodom po historickom centre mesta.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 11

1.11.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 11 – November 2012
Časopis Blumentál november 2012

Pridané do rubriky blumentál