Archív časopisu Blumentál November, 2008

Oznamy 30. novembra 2008

29.11.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V stredu slávime spomienku na sv. Františka Xaverského, kňaza.

 • 2. Úplné odpustky

V dnešnú nedeľu pri príležitosti osláv Roku sv. Pavla máme možnosť vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy, za obvyklých podmienok, získať úplné odpustky.

 • 3. Zbierka na charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Bratislavskej katolíckej charity. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 4. Rorátne omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • 5. Návšteva pacientov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že v pondelok 1. decembra 2008 nebude poskytovať svoje služby sociálna poradňa. Ďakujeme za pochopenie.

 • 7. Kňazská rekolekcia

V pondelok 1. decembra 2008 sa v evanjelizačnom dome QUO VADIS uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začneme v kostole trinitárov o 9.00 h.

 • 8. Úmysly - Január 2009

V pondelok 1. decembra 2008 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na január 2009.

 • 9. Škola Pavlovho slova

V stredu 3. decembra 2008 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina pod vedením otca arcibiskupa Stanislava sa uskutoční štvrté stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému Božia amnestia pre nás (Ospravedlnenie cez vieru v Ježiša).

 • 10. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 4. decembra 2008 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 11. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5. decembra 2008 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 12. Fatimská sobota

V sobotu 6. decembra 2008 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Slávnostnú sv. omšu o 6.30 hod. a rozjímavý posvätný ruženec povedie P. Kristián Šalamon, dominikán zo Žiliny.

 • 13. Výročná farská poklona

V nedeľu 7. decembra 2008 sa v našej farnosti uskutoční výročná farská poklona. Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení sv. omše o 12.00 hod. Slávnostná modlitba litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistické požehnanie začne už o 16.15 hod.

 • 14. Pozvánka

V pondelok 8. decembra 2008 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v kostole trinitárov na Župnom námestí uskutoční slávnosť Zasvätenia mesta Bratislavy Panne Márii. Sv. omšu spojenú so zasvätením bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita. Podrobný program nájdete na výveske pri vchode do kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 23. novembra 2008

23.11.2008 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. vietnamských mučeníkov, v utorok spomienku na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučenicu.

 • 2. Duchovná obnova

V stredu, štvrtok a piatok vždy o 17.00 hod. sa v aule TF TU na Kostolnej ul. č. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční trojdňová duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve. Na obnove bude aj možnosť stretnutia s cirkevným právnikom.

 • 3. Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa 30. novembra 2008 je Prvá adventná nedeľa. Pri každej sv. omši budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou. Prajeme vám, aby tohtoročné adventné obdobie bolo pre vás a vaše rodiny časom nábožného a radostného očakávania Kristovho príchodu.

 • 4. Úplné odpustky

Budúcu nedeľu pri príležitosti osláv Roku sv. Pavla budeme môcť vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy získať úplné odpustky.

 • 5. Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby katolíckej charity.

Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 6. Stretko pre chlapcov

Každý piatok od 14.30 do 17.00 hod. organizuje Klub Gerlach stretko pre chlapcov od 9 do 14 rokov s cieľom zmysluplne využiť voľný čas pohybovými aktivitami, tvorivými činnosťami a športom. Klub Gerlach sa nachádza na Námestí slobody 26. O duchovné vzdelávanie sa stará osobná prelatúra Opus Dei. Viac informácií a kontakt nájdete na nástenke pri vchode do kostola.

 • 7. Koledovanie a jasličková pobožnosť

V týchto dňoch pripravujeme s deťmi kolednícky program a jasličkovú pobožnosť. Deti, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania, majú možnosť sa prihlásiť na stretnutí detí na fare, ktoré je každý piatok o 16.00 hod. a na jasličkovú pobožnosť každú sobotu o 16.00 hod.

 • 8. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 23. novembra 2008, tj. dnes, pozývame na besedu „Posvätný rád trvalého diakonátu”. Besedu povedie dp. diakon Štefan Suchanovský. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Opäť pripomíname, že na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Začiatok súťaže je o 10.30 hod. S menšími deťmi stačí prísť o 11.30 hod., kedy začína karneval. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk

Veríme, že mamičky, ako po iné roky, aj tento rok prispejú deťom na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.

Oznam sociálnej poradne.

Upozornenie na zmenu.

Oznamujeme, že sociálna poradňa bude počítačové služby vo štvrtok 27. novembra 2008 poskytovať od 17.oo - 18.oo hod. Ide iba o výnimočnú a jednorazovú zmenu, inak stále platí pôvodný čas, t.j. od 19.oo - 20.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 16. novembra 2008

15.11.2008 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku, v utorok spomienku výročia posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov, v piatok spomienku Obetovania Panny Márie, v sobotu spomienku na sv. Cecíliu, pannu a mučenicu.

 • 2. Krista Kráľa

Budúca nedeľa 23. novembra 2008 je slávnosť Krista Kráľa. Je to aj posledná nedeľa v Cezročnom období. Pri každej sv. omši budeme recitovať modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Pri recitovaní tejto modlitby môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • 3. Duchovná obnova

V dňoch od 26. až 28. novembra 2008 vždy o 17.00 hod. sa v aule TF TU na Kostolnej ul. č. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční trojdňová duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú aj napriek tomuto faktu žiť čo najplnším životom viery. Na obnove bude aj možnosť stretnutia s cirkevným právnikom.

 • 4. Omšový milodar

Rímskokatolícka cirkev v súvislosti s prechodom slovenskej koruny na euro stanovila, že výška omšového milodaru zostáva nezmenená a bude prepočítaná oficiálnym konverzným kurzom 30,1260 Sk, teda 3,32 eur. Kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar, alebo nižší, môže tak urobiť v zmylse kán. 952-§1 KKP.

 • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu 9. novembra 2008 sa konala mesačná zbierka pre potreby farnosti. Na tento účel sa vyzbieralo 58 287,- Sk. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 23. novembra 2008 pozývame na besedu „Posvätný rád trvalého diakonátu. Besedu povedie dp. diakon Štefan Suchanovský.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Opäť pripomíname, že na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Začiatok súťaže je o 10.30 hod. S menšími deťmi stačí prísť o 11.30 hod., kedy začína karneval. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk.

Veríme, že mamičky, ako po iné roky, aj tento rok prispejú deťom na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 9. novembra 2008

8.11.2008 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, v utorok slávime sviatok sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna našej arcidiecézy, a v stredu spomienku na sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

 • 2. Svätomartinské tríduum

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vás srdečne pozýva sláviť Svätomartinské tríduum, ktoré sa v týchto dňoch koná v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Podrobný program na jednotlivé dni nájdete na výveske.

 • 3. Stretko pre chlapcov

Každý piatok od 14.30 do 17.00 hod. organizuje Klub Gerlach stretko pre chlapcov od 9 do 14 rokov s cieľom zmysluplne využiť voľný čas pohybovými aktivitami, tvorivými činnosťami a športom. Klub Gerlach sa nachádza na Námestí slobody 26. O duchovné vzdelávanie sa stará osobná prelatúra Opus Dei. Viac informácií a kontakt nájdete na nástenke pri vchode do kostola.

 • 4. Duchovná obnova

V dňoch od 26. až 28. novembra 2008 vždy o 17.00 hod. sa v aule TF TU na Kostolnej ul. č. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční trojdňová duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú aj napriek tomuto faktu žiť čo najplnším životom viery. Na obnove bude aj možnosť stretnutia s cirkevným právnikom.

 • 5. Požehnanie školskej kaplnky

Dňa 2. decembra 2008 o 10.00 hod. sa v priestoroch našej Cirkevnej strednej odbornej školy na Radlinského ul. 28 uskutoční slávnostné požehnanie školskej kaplnky, zasvätenej bl. sestre Zdenke Schelingovej. Kaplnku požehná Mons. Ján Formánek, generálny vikár.

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Ako sme už informovali, na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Veríme, že mamičky ani tento rok nesklamú a prispejú na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.

 • 7. Zbierka pre potreby farnosti

Dnes v nedeľu 9. novembra 2008 sa pri všetkých sv. omšiach koná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 2. novembra 2008

2.11.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime spomienku na sv. Karola Boromeo, biskupa, a v nedeľu sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky.

 • 2. Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • 3. Kňazská rekolekcia

V pondelok 3. novembra 2008 sa v kapucínskom kláštore uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred.

Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kapucínskom kostole.

 • 4. Úmysly - December 2008

V pondelok 3. novembra 2008 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na december 2008.

 • 5. Stretnutie birmovancov a katechumenov

V utorok 4. novembra 2008 o 17.00 hod. sa v pastoračnej miestnosti farského úradu uskutoční prvé stretnutie birmovancov, a v stredu 5. novembra o 19.00 hod. stretnutie katechumenov.

 • 6. Škola Pavlovho slova

V stredu 5. novembra 2008 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina sa pod vedením otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského uskutoční tretie stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému Náš domov v nebesiach…

 • 7. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 6. novembra 2008 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 8. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7. novembra 2008 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 9. Zbierka pre potreby farnosti

V nedeľu 9. novembra 2008 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 10. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Veríme, že mamičky ani tento rok nesklamú a prispejú na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2008 číslo 11

1.11.2008

Ročník XIX Číslo 11 November 2008
 
Obsah čísla:
 
Nielen o tých, ktorí nás predišli, Daniel Dian
 
Hymnus z ofícia za zosnulých
 
Novembrové slávnosti a spomienky, Xénia Duchoňová
 
Nezabúdajme na duše zosnulých, Xénia Duchoňová
 
Kristus kráľ – Kráľ lásky, S.Lieskovský
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Ide o život, alebo vy ste moji priatelia…, Marián Bér
 
Sloboda a radosť, Táňa Hrašková
 
Mlčať znamená súhlasiť, Xénia Duchoňová
 
Z Vašich listov, V.H.
 
Farská knižnica informuje, Monika Šandorová

Pridané do rubriky blumentál

Nielen o tých, ktorí nás predišli

1.11.2008 Daniel Dian

November je mesiac začínajúci tak trochu netradične. Je to azda jediný mesiac v roku, ktorý drvivú väčšinu Európy, ale aj krajín všetkých kontinentov, kde sú kresťania, „prinúti zastaviť sa” pri spomienke na tých, čo nás predišli do večnosti. Veriaci si s úctou spomínajú na zástupy tých, ktorí pred trónom a Baránkom neustále prespevujú Svätý, Svätý, Svätý, teda na oslávenú Cirkev. To sú všetci tí, čo prešli zo stavu pozemského života prípadne zo stavu očisťovania do stavu trvalého nazerania na Boha, tí, ktorých Cirkev ozdobila titulom svätí. Ale nie sú to len tí, čo sú zapísaní v Martyrológiu Cirkvi. Spomíname na všetkých ľudí všetkých čias, ktorí milovali Boha a svojím životom si zaslúžili vstup do Otcovho domu. To je náš prvý november - slávnosť Všetkých svätých.
 
Po tomto dni však prichádza druhý november, deň označený ako Pamiatka zosnulých, a v katolíckom kalendári ako Spomienka na všetkých verných zosnulých. Z nášho chápania teda na tých, čo prešli pred Bohom osobným súdom, ale ťažia ich ešte tresty za viny síce odpustené cez dokonalú ľútosť a sviatosť zmierenia, za ktoré si ale tresty musia odpykať. To sú duše tých, čo sa nachádzajú v stave očisťovania. Im najviac pomôže dar nad všetky dary, úplné odpustky, ktoré máme možnosť pre tieto duše získať v čase od 1. do 8. novembra vrátane.
 
Cirkev nám hovorí: Veriaci, ktorí v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
 
Okrem tohto úkonu potrebného na získanie odpustkov, žiada sa splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (teda od slávnosti Všetkých svätých) až do polnoci určeného dňa.
 
V čase od 1. do 8. novembra veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa privlastňujú iba dušiam v očistci, a to raz denne. Treba splniť aj ďalšie podmienky (Uvedené vyššie: Okrem… pričom jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky). Toto sú opravdivé dary zosnulým dušiam. Svieca a kvet je nádherný prejav úcty a vďaky našim zosnulým, ale jediný osožný úkon a dar dušiam v očistci je získanie odpustkov. A tak nestojme nad ozdobenými hrobmi našich blízkych iba so slzami v očiach pri zapálenej svieci, ale aj v konkrétnom skutku veriaceho človeka, volajúceho aj tu a teraz: Verím, že môj Vykupiteľ žije, verím, že raz vstanem z mŕtvych… A nedá mi, aby som sa pri zastavení pri hroboch našich blízkych nezastavil pri jednej skutočnosti.
 
Zamyslime sa, ako si vážime vlastný život. Plačeme nad možno predčasne skončeným životom našich blízkych, ale aj nad hrobom tých, ktorí naplnili svoj život vekom, ale podľa nás tu ešte mohli byť. Pritom si však neuvedomujeme, ako často hazardujeme so svojím vlastným životom a vystavujeme podobnej situácii našich blízkych. Často si nevieme vážiť vlastný život, chrániť ho a rovnako chrániť aj život iných. Žiaľ, aj keď si to neželám, dni, ktoré sú spojené s návštevami cintorínov, vyžiadajú si obete ľudských životov. Raz nedodržia pravidlá cestnej premávky vodiči, raz chodci. Vždy však výslednicou na konci je tragédia v podobe smrti. A práve tu sa ukazuje náš opravdivý vzťah k životu. Všetci, ktorí prekračujú rýchlosť ako vodiči, všetci bez výnimky, „tetinky a ujovia”, mladí chlapci i dievčatá dennodenne ignorujúci červeného panáčika na semafore pri našom Blumentálskom chráme (ale aj inde) ponáhľajúc sa z alebo do kostola, v praxi ukazujú ako málo im záleží na ich živote. Právom si kladiem otázku, či sú farboslepí (ale žeby ich bolo tak mnoho s - touto diagnózou?), alebo im naozaj nezáleží na živote? Istá pani mi povedala, že jej by nebola škoda. Prepáčte, že zo mňa vyletela odpoveď: „Vás nie, ale šoféra, ktorý Vás môže zraziť a jeho rodiny áno”. Viem, že to nie je reakcia hodná kňaza, ale bola to reakcia človeka, ktorý je vodič a vie ako ťažko sa ovláda auto ako zbraň na ceste.
 
Nuž sviatočné a spomienkové dni v úvode tohto mesiaca nás volajú nielen plakať nad hrobmi našich blízkych, prejaviť im úctu, ale aj nad vzťahom k životu. Nerobme iným problémy, nechcime silou mocou dolovať slzy z očú našich blízkych. Predčasnú smrť nechce Boh, preto nehovorme bola to Božia vôľa, lebo v takýchto prípadoch je na mieste konštatovanie: bola to naša nezodpovednosť. Je to vážne previnenie voči Bohu a jeho požiadavke: Nezabiješ! Majme pred sebou túžbu pomáhať dušiam v očistci svojimi modlitbami a skutkami lásky v podobe získavania úplných odpustkov. Lebo aj keď pominie prvých osem dní novembra, máme príležitosť denne získavať odpustky, tieto dôležité skutky milosrdenstva. Je rok svätého Pavla a aj ten nám ponúka množstvo príležitosti na takéto možnosti. Aj tie môžeme darovať zosnulým. Je to Pavol, ktorý v Prvom liste Solúnčanom hovorí veľmi jasne o vzťahu mŕtvych a živých. Majme ho vždy dobrý, ba priam výborný, a to sa nám v bohatej mier raz vráti, lebo stále platí: Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme. Budú na nás pamätať, keď budeme zomierať.
 
Daniel Dian

Pridané do rubriky články

Hymnus z ofícia za zosnulých

1.11.2008 redakcia časopisu

Kriste, ty život, vzkriesenie
a nádej na odpustenie,
hľadíme k tebe v dôvere,
keď smrť nám klope na dvere.

 
Aj tebe smrtné úzkosti
prenikli do žíl, do kostí;
porúčal si sa Otcovi
a svet si smrťou obnovil.

 
Na seba naše neduhy
vzal si a trpel za druhých;
daj by sme s tebou trpeli,
v náručí Otca umreli.

 
Rozpiate ruky, plné rán,
otváraš srdce dokorán,
by si nás k sebe pritiahol,
keď smrť v nás budí strach a bôľ.

 
Zlomil si smrti závory,
krížom si nebo otvoril:
nech nik zúfalo nesmúti,
veď ty dáš život po smrti.

 
Hľa, naši bratia, naša kosť,
odobrali sa na večnosť
daj, nech sa s tebou radujú
a za dar spásy ďakujú. Amen.

Pridané do rubriky hymnus

Novembrové slávnosti a spomienky

1.11.2008 Xénia Duchoňová

Mesiac november v Katolíckej cirkvi má tri či štyri dominantné slávenia alebo spomienky, ktorými takpovediac dýcha obdobie, do ktorého práve vstupujeme. Hneď v prvý deň je to Slávnosť všetkých svätých, za ním nasleduje Spomienka na všetkých verných zosnulých, koncom mesiaca slávnosť Krista Kráľa a tento rok ešte zavŕšenie liturgického roka a Prvou adventnou nedeľou vstup do nového liturgického roka. Skutočnosť, že spomienka na zosnulých je spätá s modlitbami za ich duše a s možnosťou denne až do 8. novembra získavať pre ne plnomocné odpustky, dáva charakter celému tomuto mesiacu. Zamyslime sa teda nad tým, čo nám Cirkev v tomto čase predkladá na slávenie:

Slávnosť všetkých svätých 1. novembra nás nabáda k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, kto sú svätí, a prečo si ich pripomíname? Vieme, že sú to tí, ktorí už dosiahli večnú blaženosť, žijú, a večne budú žiť v Božej prítomnosti. A prečo si ich pripomíname? Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí: Pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte väčšmi preto, aby sa pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi v Duchu. Lebo ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo so svätými spája s Kristom, z ktorého ako z prameňa a z hlavy prúdi všetka milosť a život samého Božieho ľudu (KKC 957). A ďalej: Keď Cirkev v ročnom cykle slávi pamiatku mučeníkov a iných svätých, „ohlasuje veľkonočné tajomstvo” v tých mužoch a ženách,ktorí spolu s Kristom trpeli a spolu s ním sú oslávení, a predkladá veriacim ich príklady, ktoré všetkých priťahujú skrze Krista k Otcovi a pre ich zásluhy vyprosuje Božie dobrodenia” (KKC 1173).
A prečo slávime osobitne sviatok všetkých svätých, keď v ročnom cykle si pripomíname konkrétnych svätcov a svätice? Preto, že mená všetkých, čo žijú v spoločenstve s Bohom, nepoznáme a nie všetkých vyvýšila Cirkev na oltár. A tak si 1. novembra pripomíname tie zástupy, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Bránkovej krvi (Zjv 7, 14). Už prvotná Cirkev si tých, čo prežívali svoj život tu na zemi v úzkom spojení s Kristom, osobitne uctievala. Svedčí o tom aj nasledujúci príspevok Quida Pettiantiho uverejnený v Světle (44/2005).

 
Kanonizácia svätcov v priebehu storočí

V katolíckej cirkvi majú pojmy svätí a svätosť zvláštny význam a aj zvláštnu históriu, napísal v úvode článku o kanonizácii svätých Quido Pettianti a pokračoval: V prvých storočiach kresťanstva bol názvom svätý označovaný každý pokrstený, ktorý sa zriekol všetkého nečistého a pohanského. Podobne bol v Starom zákone ako svätý, Bohom vyvolený označovaný izraelský národ, z ktorého mal vzísť očakávaný Mesiáš. Neskoršie bolo toto označenie rezervované pre všetkých ktorí po čnostnom živote dosiahli večnú blaženosť. Napokon sa pojem svätý stal zvláštnym titulom pre tých, ktorých Cirkev určila na verejnú úctu už tu na zemi.
 
Kult mučeníkov

Katolícka cirkev už od svojich začiatkov pokladala mučeníctvo za najvyšší stupeň vyznania viery a za najvyšší prejav lásky. Preto si uctievala tých, ktorí položili život za evanjelium a pokladala ich za Božích priateľov a za mocných orodovníkov u Boha. Trpieť a položiť svoj život za vieru v božstvo Ježiša Krista bolo pre kresťana najvyšším vyznamenaním. Táto skutočnosť je aj dôkazom, že kresťanstvo je naozaj jediným pravým náboženstvom. Nie nadarmo Tertulián pripomína pohanom: Čím väčšmi nás prenasledujete, tým väčšmi vzrastáme, lebo krv mučeníkov je semenom kresťanov. Pascal († 1662) s odstupom storočí napísal: Rád verím viere, pre ktorú sa jej svedkovia dali umučiť. Už v treťom storočí vznikli zbierky Acta, ktoré obsahovali správy o procesoch a odsúdení kresťanov, ako ich zaznamenali súdni úradníci. Tie boli potom základom pre neskoršie martyrológium a spolu s liturgiou, epigrafmi a náhrobnými kameňmi dokumentujú, v akej úcte mali kresťania svojich bratov, ktorí zosnuli v Kristovi, a ako si uctievali mučeníkov. Deň ich mučeníckej smrti nazvali dies natalis, čiže deň narodenia pre nebo. Na pamiatku mučeníka sa v ten deň schádzali pri hroboch mučeníkov na liturgické slávenie a vyprosovali si silu a odvahu nasledovať jeho príklad. V liste, ktorý napísali kresťania v Smyrne o mučeníctve svojho biskupa Polykarpa, (†156) čítame: Pri hrobe mučeníka postaveného v štýle víťazného oblúka sa slúžila svätá omša, po nej nasledovalo agapé pre chudobných. Nad hrobom potom obyčajne postavili kaplnku alebo baziliku. V Ríme napríklad nad hrobmi sv. Petra a Pavla, Vavrinca, Šebastiána, Cecíliu, Zuzanu a pod. Keď v r. 313 dal Konštantín Veľký kresťanom slobodu, úcta k mučeníkom sa veľmi rozšírila.
 
Z katakomb do chrámov

Východný zvyk preniesť, resp. Rozdeliť pozostatky svätých, postupne napodobňovali
aj na Západe, a tak sa znásobili strediská kultu. Od V. do XI. storočia premiestnili množstvo tiel mučeníkov, či už preto, aby obohatili chrámy, alebo preto, aby zabránili ich zhanobeniu a spustošeniu pri nájazdoch barbarov či moslimských saracénov. Uctievanie mučeníkov a vieru v moc ich príhovoru potvrdzujú slová na ich náhrobnych kameňoch, rímsky omšový kánon, obrazy a hymny na ich počesť… Úcta k mučeníkom je logickým vyústením spontánnosti vyplývajúcej zo všeobecného postoja k mučeníkom a ich podobnosti s Kristom. Liturgia tak udržiava prastarú tradíciu uctievať si mučeníkov všetkých čias. Historik zaoberajúci sa kresťanským starovekom Teodor Mommsen († 1903) hovorí, že v celej dlhej histórii pohanov márne hľadáme postavu mučeníka, ktorý by bol položil život za pohanské náboženstvo. Vydávať svedectvo mučeníctvom je typickým plodom kresťanstva.
 
Biskupské kanonizácie

Prenasledovanie kresťanov sa ešte neskončilo, keď si veriaci začali okrem mučeníkov uctievať aj vyznávačov, teda kresťanov, ktorí síce podstúpili mučenie pre vieru, ale pri mučení nezomreli. Medzi takých patrili napríklad Dionýz Milánsky († 371), Atanáz z Antiochie († 373) či Ján Chryzostom († 407). Po nadobudnutí slobody sa v Cirkvi veľmi rozšíril asketický a mníšsky spôsob života. Svätý Atanáz v čase svojho vyhnanstva spoznal svätého Antona opáta a pustovníka († 356) a napísal jeho životopis. Prirovnával ho k starovekým mučeníkom nie pre preliatie krvi, ale pre jeho vytrvalé úsilie získať dokonalosť. Tak sa zaviedol zvyk nazývať vyznávačmi tých, ktorí pre svoju vieru netrpeli, ale svedčili o nej svojím životom, pokáním a modlitbou. Mimoriadnej úcte sa tešili veľkí askéti a slávni mnísi, napríklad Hilarius († 372), Pavol z Téb († 381), či biskupi Bazil Veľký († 379), Gregor Naziánsky. Nad ich hrobmi vyrastali svätyne, ktoré priťahovali pútnikov, ktorí si uctievali ich telesné pozostatky. Na deň výročia ich smrti sa konali veľké liturgické slávnosti. Od V. do XI. storočia zapísali do rímskeho kalendára aj niektorých nemučeníkov, ktorí mali vo Večnom meste oratóriá a kláštory. Tento kult podporovali aj pápeži a mnísi, ktorí prišli z východu. Vymieňali si ich pozostatky, písali ich životopisy a zaznamenávali zázračné udalosti.
 
Budovanie Európy

Medzi VI. a X. storočím, v čase, keď sa Východná ríša čoraz väčšmi oddeľovala od Ríma, a na toto územie sa začali tlačiť barbarské kmene, ocitla sa Katolícka cirkev pred novou naliehavou úlohou: získať aj ich pre vieru. V tom čase nastala etapa veľkých biskupov, mníchov, obrátenie kráľov, kráľovien, spravodkniežat
a kňažien, etapa budovania chrámov, zakladania kláštorov, do ktorých vstupovali aj významné osobnosti. Bol to čas veľkých kontrastov medzi násilím a svätosťou, čas vzniku malých národov, čas nadšenia pre novú vieru, čas obdivovateľov hrdinov kresťanskej lásky a evanjeliového panenstva. V tom období popri opätovnom rozkvete kultu mučeníkov vzniká kult nových svätcov: ľuďom často stačila povesť veľkej kajúcnosti, založenie kláštora s charitatívnou činnosťou, niekedy násilná smrť, aj keď nie pre vieru, ale predovšetkým povesť o zázrakoch, aby v skorom stredoveku vznikol nový kult svätých. Veriaci pokladali zakladateľov a prvých biskupov spravidla za svätcov. To isté platilo o významných opátoch. Písali sa o nich legendy, zhromažďovali pamäti často aj málo kritické. Kalendáre a martiológiu týchto storočí dopĺňali stále o nové mená, v chrámoch sa množili oltáre a zvyšoval sa počet sviatkov.
 
Smer k univerzalite

Z množstva správ z toho obdobia vyplýva, že keď začal vznikať nový kult, jeho východiskom bola vždy verejná povesť svätosti - vox populi, hlas ľudu. Hneď po smrti Božieho služobníka obklopoval ľud jeho hrob, ktorý sa stal miestom prosieb o príhovor, výsledkom ktorých bolo neraz zázračné vypočutie. Pri diecéznych synodách za prítomnosti biskupa sa potom čítavali životopisy zosnulého a predovšetkým správy o zázračných vypočutiach. Po schválení kultu nasledovala exhumácia a prenesenie telesných pozostatkov na čestnejšie miesto, druhým krokom bolo ich uloženie pri oltári alebo v oltári, ktorý bol potom zasvätený tomu svätcovi a niesol jeho meno. Sviatok svätca sa potom slávieval veľmi slávnostne, a to neraz nielen v konkrétnom chráme, ale v celej diecéze. Tak sa zrodil základ budúcich procesov slávnostného svätorečenia.
 
Pohľad na Rím

Viac ako päť storočí (VI. - XII.) boli biskupské svätorečenia v západnej Cirkvi celkom normálne. Popri nich však pozvoľna vznikali aj pápežské kanonizácie, a bolo treba veľa času a práce, kým sa biskupské kanonizácie zrušili. Aj keď pápežská kanonizácia spočiatku nebola chápaná ako zvrchovaný akt platný pre celú Cirkev, bolo jasné, že mala väčšiu autoritu ako kanonizácia biskupská, preto pribúdalo čoraz viac žiadostí o pápežské potvrdenie svätorečenia. Postup bol však rovnaký ako predtým. A v nejednom prípade sa pápež obmedzil len na udelenie súhlasu. Cesty pápežov v XI. a XII. storočí sa často stávali príležitosťou na exhumáciu a prenesenie telesných pozostatkov svätcov. Pápežská kanonizácia však čoraz častejšie nadobúdala pevnejšiu formu, až nakoniec sa stala jedinou a výlučnou formou vyhlásenia za svätého.
Pripravila a preložila X. Duchoňová

Pridané do rubriky články