Archív časopisu Blumentál Apríl, 2011

Farské oznamy 24. apríla 2011

24.4.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň je po sv. omšiach farská ofera.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok 25. apríla sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu budú tak ako v nedeľu.

 • Sv. omša s kňazmi - rodákmi

Na Veľkonočný utorok 26. apríla vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 16.30 h., ktorú budú sláviť kňazi - rodáci z našej blumentálskej farnosti.

 • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • Májová pobožnosť

Od budúcej nedele 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h.

Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8:

V nedeľu 1. mája pozývame záujemcov na prednášku a besedu s odborníčkou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave na veľmi potrebnú a aktuálnu tému „Rady a odporúčania ako sa nestať obeťou trestnej činnosti”. Prednáška je určená predovšetkým ako prevencia pre starších občanov, ale nielen pre nich. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

Oznam pre rodičov:

Ako sme už oznámili, pripravujeme pre deti opäť letný tábor, uskutoční sa od 9. do 16. júla 2011 v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda. Od stredy 4. mája si môžu rodičia vyzdvihnúť prihlášky v čakárni farského úradu a tiež si ich môžu stiahnuť z internetovej stránky Charity www.charitablumental.sk. O ostatných podrobnostiach budeme včas informovať.

Deň matiek:

V nedeľu 8. mája 2011 pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha štyri a viac detí, na malé, už tradičné posedenie. Uskutoční sa v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8 o 14.30 hod.

Poďakovanie

Úprimné „Pán Boh odmeň” všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole. Všetkým vám prajeme požehnanú a radostnú Veľkú noc.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. apríla 2011

17.4.2011 Branislav Čaniga

 • Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5,30 do 8,00 h. a od 15,00 do 19,00 h. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup so svojími kňazmi sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. roku a pôst od 18. do 60. roku života. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst, birmovanie a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília o 19,00 h. Prineste si sviečky.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň je farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach o 6,00, 7,30, 9,00 a 10,30 h.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu budú tak ako v nedeľu.

 • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • Poďakovanie

V zbierke pre potreby farnosti minulú nedeľu ste prispeli sumou

3 020 €. Okrem toho v tomto týždni bol na cirkevné ciele (na výzdobu k V. noci) venovaný individuálny dar v sume 20 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 • Charita Blumentál

Právna poradňa Charity rozširuje svoje služby, to znamená, že okrem doterajšieho 1. a 2. štvrtka v mesiaci v čase od 9. - 11 hod., bude možné tieto služby využívať aj každú stredu v poobedňajších hodinách od 15.30 do 17.30 hod. a to už od stredy 20. apríla 2011. Informáciu nájdete aj na výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity.

 • Púť do Ríma

Cestovná kancelária Awertravel ponúka možnosť púte do Ríma v dňoch 28.4. - 2.5 2011 pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II. Cena pútnického zájazdu je 225 €. Viac informácií a kontakty nájdete na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. apríla 2011

10.4.2011 Branislav Čaniga

 • Festival v katedrále

Dnes, 10. apríla sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave začína festival venovaný Franzovi Lisztovi z príležitosti 200. výročia narodenia tohto významného skladateľa 19. storočia, uvedením jeho diela Via Crucis s videoprojekciou Krížovej cesty Vincenta Hložníka. Účinkuje miešaný spevácky zbor Tirnavia, na organe bude hrať Stanislav Šurin. Začiatok je o 18.30. Vstupenky je možné si zakúpiť aj pri vstupe pred koncertom.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 11. apríla sa bude konať spojená mesačná rekolekcia všetkých bratislavských dekanátov. Začne sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

 • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Veľkonočné spovedanie

Od stredy 13. apríla spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu budeme spovedať len počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod., kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.). Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Poďakovanie

V tomto týždni bol na cirkevné ciele venovaný dar v sume 30 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri sv. omšiach uskutoční pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok bude použitý na pripravovaný projekt výmeny okien na budove fary. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

 • Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V dnešnú nedeľu 10. apríla vás pozývame do klubu na Prezentáciu púte po Sv. Zemi očami duchovných našej farnosti. Podtitul prezentácie - “Piate evanjelium”. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • Deň nespravodlivo stíhaných

Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozýva na modlitbovú pobožnosť pri
príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných, ktorá sa uskutoční v Katedrále sv. Martina, v stredu 13. apríla o 20.00 hod., ktorú bude viesť Stanislav
Zvolenský, Bratislavský arcibiskup metropolita. Následne o 20.40 hod. sa pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí uskutoční zhromaždenie na podporu prenasledovaných.

 • Vikvetfest

Pozývame mladých na diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 15.-17.4.2011 (Kvetný víkend) v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Bližšie informácie na farskej výveske alebo na webovej stránke: www.vikvetfest.sk

 • Krížová cesta v Marianke

V sobotu 16. apríla pozývame najmä našich mladých farníkov a deti na Krížovú cestu do Marianky. Zraz bude o 10.00 hod. pred blumentálskym kostolom a následne spoločný odchod linkou č. 63 a 37.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. apríla 2011

3.4.2011 Branislav Čaniga

 • Krížová cesta

V pôstnom období sa pobožnosť Krížovej cesty v našom chráme koná každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnes /3.apríla/ sa Krížovú cestu modlia deti. V piatok 8.apríla sa budú Krížovú cestu modliť učitelia a katechéti. V nedeľu 10.apríla sa krížovú cestu budú modliť muži našej farnosti.

 • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac máj budeme zapisovať v pondelok 4. apríla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Poďakovanie

V tomto týždni bol na cirkevné ciele venovaný dar v sume 50 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 10. apríla sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok bude použitý na pripravovaný projekt výmeny okien na budove fary. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

 • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu, 6. apríla, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Tisíc(e) rokov s Kristom.

 • Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V dnešnú  nedeľu 3. apríla pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na výstavu Galandovci - Legendy slovenskej moderny. Zraz je o 14.15 hod. na Františkánskom námestí, pred Mirbachovým palácom.

V nedeľu 10. apríla 2011 vás pozývame do klubu na Prezentáciu púte po Sv. zemi očami duchovných našej farnosti. Podtitul prezentácie - “Piate evanjelium”.

Dôležitá informácia:

Nakoľko sa prihlásila ochotná aktivistka, od pondelka 4. apríla 2011, obnovuje svoju činnosť sociálna poradňa a to v doteraz zaužívanom čase, t.j. od 9.oo - 11.oo hod. Ak potrebujete pomoc, usmernenie a radu či už v  komunikácii s príslušným úradom atď. môžete využívať tieto služby.

 • Vikvetfest

Pozývame mladých na diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 15.-17.4.2011 (Kvetný víkend) v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Bližšie informácie na farskej výveske alebo na webovej stránke: www.vikvetfest.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 4

1.4.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 4 – Apríl 2011
Časopis Blumentál apríl 2011

Pridané do rubriky blumentál