Archív časopisu Blumentál November, 2015

Farské oznamy 29. novembra 2015

22.11.2015

 • Farské oznamy 29. novembra 2015

  • Liturgický kalendár

  Pondelok 30.11. - sv. Ondreja, apoštola, sviatok

  Štvrtok 3.12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

  Piatok 4.12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

  • Začiatok Adventu

  Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

  • Roráty

  Počas všedných dní adventného obdobia začnú od utorka 1. decembra ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

  • Zbierka na Charitu

  Dnes sa koná celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

  • Zápis omšových úmyslov

  Omšové úmysly na mesiac január 2016 sa budú zapisovať v pondelok 30. novembra 2015 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

  • Prvopiatkový týždeň

  Prvý štvrtok v mesiaci 3.12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  Na prvý piatok v mesiaci 4.12. budeme spovedať ako obvykle.

  Na prvú sobotu 5.12. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Návšteva chorých farníkov

  Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

  • Časopis Blumentál

  Vyšlo decembrové číslo nášho farského časopisu. Okrem iných príspevkov Vám odporúčame aj články venované Adventu.

  • Nácvik detí na jasličkové predstavenie a koledovanie

  bude v nedeľu 6.12.2015 o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

  • Poďakovanie

  Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za príspevky v sume 100, 30, 20,- EUR venované pre našu farnosť a kostol v uplynulom týždni.

  • Upratovanie kostola a brigáda

  Obraciame sa na vás s urgentnou prosbou: potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by ochotne pomohli s upratovaním kostola aspoň na obdobie niekoľkých nastávajúcich týždňov. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Taktiež Vás chceme pozvať na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola v sobotu 5. decembra 2015 o 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí farníci, osobitne muži, ktorí nemajú problém s výškami, keďže potrebujeme očistiť od prachu niektoré miesta v chráme aj za pomoci rebríkov. Vopred chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu.

  • Lectio divina

  V stredu 2. decembra 2015 sa v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. uskutoční modlitbové stretnutie v cykle Ježiš sa predstavuje. Pozývame Vás uvažovať nad výrokom Pána Ježiša z Jánovho evanjelia Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch spolu s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

  • Prezentácia knihy

  Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa o 17.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutoční prezentácia knihy o Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme.

  • Novéna k Nepoškvrnenej

  V pondelok 30. novembra 2015 sa vo farskom Kostole sv. Jána z Mathy (v Trojičke) začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pri svätých omšiach o 17.30 hod. sa budú  pozvaní kazatelia venovať vysvetleniu skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Srdečne Vás pozývame pripraviť sa touto novénou na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

  • Petícia proti hazardu

  Už niekoľko mesiacov prebieha petičná akcia Za zákaz hazardu v Bratislave. Aktivisti a koordinátori tejto petičnej akcie budú s požehnaním nášho o. arcibiskupa a so súhlasom nášho farského úradu. v našej farnosti k dispozícii pri hl. vchode do kostola aj dnešnú nedeľu pri sv. omšiach dopoludnia.

 • Farské oznamy 22. novembra 2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 23.11. -  sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľ.sp.;

sv. Kolumbána, opáta, ľ.sp.

Utorok 24.11. - sv. Ondreja Dun-Laka, kňaza a spol., mučeníkov

Streda 25.11. - Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom.

 • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok

a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné

vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

 • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu 29. novembra sa uskutoční celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

 • Kresťania v Iraku

V pondelok 23. novembra 2015 sa o 19.30 hod. v pastoračnom centre pri farskom Kostole Svätej rodiny v Petržalke uskutoční stretnutie o živote kresťanov v utečeneckých táboroch s fotografom Tonym Fričom, ktorý sa osobne zoznámil so situáciou v Iraku.

 • Petícia proti hazardu

Už niekoľko mesiacov prebieha petičná akcia Za zákaz hazardu v Bratislave. V našom hl. meste sa nachádza 232 herní. Sociálne , etické a kriminálne dôsledky gamblerstva sú dnes dostatočne známe. Aby bola petícia účinná, treba zozbierať 130 000 podpisov. Aktivisti a koordinátori tejto petičnej akcie budú v našej farnosti k dispozícii pri hl. vchode do kostola dnešnú a budúcu nedeľu po sv. omšiach o 9.00, 10.30 a 12.00 hod. Poskytnú Vám nielen petičné hárky, ale aj kontakty  a letáky, aby ste mohli túto petíciu rozšíriť aj v miestach vášho bydliska. Táto akcia sa koná s požehnaním nášho o. arcibiskupa a so súhlasom a dobrozdaním nášho farského úradu.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za dodatočný príspevok v sume 40,- EUR na svätomartinskú dobročinnú zbierku.

Dobrovoľníci z Fóra života vyjadrujú veľké poďakovanie našej farnosti za podporu akcie Sviečka za nenarodené deti, ktorú ste podporili sumou 830,- EUR.

Taktiež chceme poďakovať deťom našej farnosti za účasť v súťaži z náboženských vedomostí uplynulý víkend a zablahoželať k skvelej reprezentácii - k  prvým miestam v kategórii starších aj mladších žiakov. Chceme poďakovať aj ich rodičom, katechétom a organizátorom za veľmi vydarenú  akciu.

 • Adventno - vianočný koncert a duchovné reflexie

Pozývame Vás na Adventno - vianočný  koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s duchovnými  zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 12. decembra 2015 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpi 25-členný Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čapkovičom, sólistom SND. Viac informácií nájdete na výveske pred kostolom. Lístky v cene 7 Eur si možno zakúpiť cez www.ticketportál.sk a po sv. omši v nedeľu o 10.00 hod. pri vstupe do blumentálskeho kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. novembra 2015

14.11.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 16.11.-  sv. Margity Škótskej, ľ.sp.; sv. Gertrúdy, panny, ľ.sp.

Utorok 17.11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

Streda 18.11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, ľ.sp.

Sobota 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

Nedeľa 22.11. - slávnosť Krista Kráľa

 • Prezentácia

Pozývame Vás dnešnú nedeľu 15. novembra 2015 o 15.00 hod. do blumentálskeho farského klubu na Vazovovej 8 na prezentáciu „Palmýrske slzy - modlitba za pokoj v Sýrii”, v rámci ktorej Vám blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga priblíži zajordánske teritória Svätej zeme - Jordánsko, Libanon a Sýriu z obdobia pred vypuknutím krvavého konfliktu v Sýrii.

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie rodín 15.11.2015 o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 16. novembra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa 22.11. - slávnosť Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod., resp. jej hlavné časti, budú v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1942,- EUR, ktoré ste obetovali  v svätomartinskej dobročinnej zbierke.  Taktiež ďakujeme za milodary pre našu farnosť  v sume 50 a 20,- EUR.

 • Adventno - vianočný koncert a duchovné reflexie

Pozývame Vás na Adventno - vianočný  koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s duchovnými  zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 12. decembra 2015 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpi 25-členný Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čapkovičom, sólistom SND. Viac informácií nájdete na výveske pred kostolom. Lístky v cene 7 Eur si možno zakúpiť cez www.ticketportál.sk a po sv. omši v nedeľu o 10.00 hod. pri vstupe do blumentálskeho kostola.

 • Potravinová zbierka pre chudobných

V tomto týždni od 16. novembra do 21. novembra sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať charitná potravinová zbierka pre ľudí v núdzi. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžete odovzdať pri východe dobrovoľníkom charity, v pracovných dňoch od 15.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod. Viac informácií nájdete na výveske a na www.charitaba.sk.

 • Pietna spomienka

Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozýva na Pietnu     spomienku na obete komunistického režimu v utorok 17. novembra 2015   pri sv. omši o 12.00, ktorú bude celebrovať v Katedrále sv. Martina arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Týždeň Cirkvi pre mládež

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývame  na tieto podujatia: V utorok 17. novembra sa počas adorácie od 19.00 hod. v diecéznom centre pre mládež na Kapitulskej ulici č. 20 v Bratislave budú konať Modlitby mladých za mladých. Vo štvrtok 19. novembra sa o 18.00 hod. v bratislavskej Hant aréne (na Pasienkoch) uskutoční v rámci projektu Godzone evanjelizačný večer s názvom Zmena atmosféry. Na túto akciu osobitne pozývame birmovancov a mladých, ktorí hľadajú seba i Boha.

Od nedele 22. novembra sa spúšťa registrácia na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove cez webové stránky www.mladezba.sk a www.svetovednimladeze.sk. Zároveň odporúčame do pozornosti rozbehnutú duchovnú prípravu na Svetové dni mládeže, ktorá má na Slovensku podobu a názov “Milosrdný rok”.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. novembra 2015

7.11.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 9. 11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Utorok 10. 11. - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda 11. 11. - sv. Martin z Tours, biskupa, hl. patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Štvrtok 12. 11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

 • Ad limina apostolorum

Slovenskí biskupi v dnešnú nedeľu odchádzajú na cestu do Ríma ad limina apostolorum, počas ktorej si uctia hroby svätých apoštolov Petra a Pavla, stretnú sa s pápežom Františkom a navštívia  jednotlivé  úrady Svätej Stolice. Sprevádzajme našich o. biskupov modlitbami.

 • Svätomartinská dobročinná zbierka

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach koná Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na dva konkrétne projekty poskytujúce pomoc utečencom: na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky blahoslavenej sestry Zdenky v irackom Erbile a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone. Nech Boh odmení Vašu štedrosť.

 • Svätomartinské trojdnie

Pri príležitosti sviatku sv. Martina Vás pozývame do Katedrály osláviť nášho patróna počas Svätomartinského trojdnia. V pondelok, utorok a stredu budú sväté omše o 17.00 hod. a kázne orientované na hlavnú myšlienku trojdnia: “Svätý Martin a ľudia vyhnaní z domova”. Bližšie informácie nájdete  na výveske.

 • Prezentácia

Pozývame Vás budúcu nedeľu 15. novembra 2015 o 15.00 hod. do blumentálskeho farského klubu na Vazovovej 8 na prezentáciu „Palmýrske slzy - modlitba za pokoj v Sýrii”, v rámci ktorej Vám blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga priblíži zajordánske teritória Svätej zeme - Jordánsko, Libanon a Sýriu z obdobia pred vypuknutím krvavého konfliktu v Sýrii.

 • Pozvánka pre deti

Pozývame deti v sobotu 14.novembra 2015 do priestorov pod kostolom u Saleziánov na Miletičovej ul. v Bratislave na súťaž z náboženskej výchovy a karneval, organizované našou farnosťou. Začiatok súťaže je o 10.00 hod, karneval a zábavný program začne od 12.00 hod.

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie rodín 15.11.2015 o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Adventno - vianočný koncert a duchovné reflexie

Už vopred Vám avízujeme pozvanie na Adventno - vianočný  koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s duchovnými  zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 12. decembra 2015 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpi 25-členný Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom SND. Viac informácií nájdete na výveske pred kostolom. Lístky v cene 7 Eur si možno zakúpiť cez www.ticketportál.sk a počas decembra v nedeľu o 10.00 hod. pri vstupe do blumentálskeho kostola.

 • Potravinová zbierka pre chudobných

V tomto týždni od 16. novembra do 21. novembra sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať charitná potravinová zbierka pre ľudí v núdzi. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžete odovzdať pri východe dobrovoľníkom charity, v pracovných dňoch od 15.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod. Viac informácií nájdete na výveske a na www.charitaba.sk.

 • Nové CD - kapucíni

Brat Félix z bratislavskej komunity kapucínov Vás srdečne pozýva na koncert a prezentáciu nového CD 21.novembra o 17.00 v kine Nostalgia. Viac informácií nájdete na výveske.

 • Duchovná obnova pre rozvedených

Od 20. do 22. novembra 2015 sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční víkendová duchovná obnova pre rozvedených katolíkov, ktorí žijú sami. Kontakty na prihlásenie sú na www.rodinkovo.webnode.sk (e-mail: magdalena.froncova@gmail.com).

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 11

1.11.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 11 – November 2015

Časopis Blumentál - november 2015

Pridané do rubriky blumentál