Archív časopisu Blumentál Máj, 2010

Farské oznamy 30. mája

29.5.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 1. 6. - Sv. Justína, mučeníka

Streda 2. 6. - Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

Štvrtok 3. 6. - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

Sobota 5. 6. - Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

 • 2. Úmysly

V utorok 1. júna od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na júl.

 • 3. Lectio Divina

V stredu, 2. júna pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 4. Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 3. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú o 5,45, 6,30, 10,30 a večer o 16,30, 18,00 a 19,00 h. Taktiež sv. omše v stredu o 16,30 a 18,00 h. budú z nasledujúcej slávnosti. Po sv. omši o 16,30 h. bude eucharistická procesia k oltárikom.

V tento deň nebude sociálna poradňa a farská knižnica poskytovať svoje služby.

 • 5. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 3. júna je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

 • 6. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 4. júna je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 7. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 9. Fatimská sobota

V sobotu 5. júna je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca. V tento deň sa litánie pomodlíme pred sv. omšou.

 • 10. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

Pozývame Vás na tradičnú bratislavskú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu o 10,30 h. na Primaciálnom nám. Z tohto dôvodu sv. omše budúcu nedeľu o 10,30 a 12,00 h. nebudú.

 • 11. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 6. júna 2010 si môžu záujemcovia pozrieť videofilm o živote sv. Augustína. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznamy pre rodičov

Ukončili sme prihlasovanie detí do tábora, prihlásiť môžte dieťa už len ako náhradníka. Poplatok za tábor môžete uhradiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v  v stredu 9. júna 2010 od 17.30 do 19.oo hod., v piatok 11. júna 2010 od 17.oo - 19.oo hod., príp. ešte v stredu 16. júna od 17.30 hod. do 19.oo hod. Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity. Vedúci sa už na deti veľmi tešia a veria, že prežijú spolu pekný týždeň.

Zároveň sa však ospravedlňujeme za zmenu, ktorá nastala, deti sa z tábora vrátia už večer v piatok 9. júla a nie v sobotu poobede ako bolo pôvodne plánované.

 • 12. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. Marekom Šenkárikom. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne farské oznamy.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. mája

22.5.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 25. 5. - Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sv. Gregora VII., pápeža

Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

Streda 26. 5. - Sv. Filipa Neriho, kňaza

Štvrtok 27. 5. - Sv. Augustína z Cantenbury, biskupa

Nedeľa 30. 5. - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 • 2. Svätodušný pondelok

V pondelok 24. mája je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5,45 a 6,30 a večer o 16,30 a 18,00 h.

 • 3. Rok kňazov

Vo štvrtok 27. 4. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Marek Šenkárik. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

 • 4. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za opravu strechy nad krstnou kaplnkou.

 • 5. Zbierka na katolícke masmédiá

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke masmédiá. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 1275,38 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

 • 6. Anjel Pána

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

 • 7. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

Pozývame Vás na tradičnú bratislavskú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. júna o 10,30 h. na Primaciálnom nám. Z tohto dôvodu sv. omše v nedeľu 6. 6. o 10,30 a 12,00 h. nebudú.

 • 8. Oznam Charity Blumentál

Letný detský tábor

Prihlasovanie detí do tábora bolo už ukončené a kapacita je naplnená, kto by sa chcel ešte prihlásiť tak sa môže už len ako náhradník. Poplatok sa bude hradiť v hotovosti, pri platení dostanete písomne aj všetky podrobné informácie. Termíny, v ktorých môžete prísť platbu zrealizovať včas zverejníme vo farských oznamoch, vo výveske charity ako aj na webe.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 6. júna 2010 si môžu záujemcovia pozrieť videofilm o živote sv. Augustína. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. mája

16.5.2010 Andrej Fordinál

 • 1.
  Liturgický kalendár

Utorok 18. 5. - Sv. Jána I., pápeža a mučeníka

Štvrtok 20. 5. - Sv. Bernardína Sienského, kňaza

Piatok 21. 5. - Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov mučeníkov

Sobota 22. 5. - Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky

Nedeľa 23. 5. - NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

 • 2. Letné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah letných kántrových dní je: Prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 • 3. Novéna k Duchu Svätému

V rámci prípravy na bratislavské misie Vás srdečne pozývame na slávenie Turíčnej novény v bratislavských kostoloch. (v našom kostole - v utorok o 18.00 hod.). Podrobnejšie informácie nájdete na výveske, ako aj na webovej stránke bratislavských misií.

 • 4. Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 5. Prvé sväté prijímanie

Slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude vysluhovaná v dvoch termínoch v nedeľu 30. 5. a 13. 6. pri sv. omši o 10.30 hod.

 • 6. Deň rodiny

Pro-rodinné, detské a mládežnícke združenia, pripravili opäť po roku Deň rodiny, ktorý sa uskutoční dnes 16. 5. od 14.00 do 18.00 hod na Hlavnom námestí v Bratislave. Organizátori chcú týmto podujatím jednak vzdať úctu rodine, ako aj ukázať spoločnosti dôležitosť dobre fungujúcej rodiny a zviditeľniť hodnoty, ktoré zdravá rodina reprezentuje. Podujatie bude sprevádzať program, o ktorom sa bližšie dočítate na výveske kostola.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Letný detský tábor

Vyplnené prihlášky do letného tábora treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do pondelka 17. mája.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. mája

8.5.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Streda 12. 5. - Sv. Nerea a Achila, mučeníkov

Sv. Pankráca, mučeníka

Štvrtok 13. 5. - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Piatok 14. 5. - SV. MATEJA, APOŠTOLA

 • 2. Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda budúceho týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V utorok pri sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • 3. Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 13. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5,45, 6,30, 9,00 a 10,30 a večer o 16,30,18,00 a 19,00 h. Taktiež sv. omše v stredu o 16,30 a 18,00 h. budú z nasledujúcej slávnosti.

 • 4. Novéna k Duchu Svätému

V piatok 14. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému. V rámci prípravy na bratislavské misie Vás srdečne pozývame na slávenie Turíčnej novény v bratislavských kostoloch. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske, ako aj na webovej stránke bratislavských misií.

 • 5. Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu, pri príležitosti osláv 44. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, sa uskutočni zbierka na katolícke masmédiá. K tomuto dňu bolo vydané Vyhlásenie KBS k TV LUX, ktoré si môžete prečítať na výveske.

 • 6. Deň rodiny

Pro-rodinné, detské a mládežnícke združenia, pripravili opäť po roku Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16.mája od 14.00 do 18.00 hod na Hlavnom námestí v Bratislave. Organizátori chcú týmto podujatím jednak vzdať úctu rodine, ako aj ukázať spoločnosti dôležitosť dobre fungujúcej rodiny a zviditeľniť hodnoty, ktoré zdravá rodina reprezentuje. Podujatie bude sprevádzať program, o ktorom sa bližšie dočítate na výveske kostola.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Oznamy pre rodičov

Ako sme už informovali, na sobotu 15. mája sa pripravuje zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok. Prihlásiť sa môžete v sociálnej poradni charity v utorok od 16.30 - 19.oo, v stredu a vo štvrtok od 17.30 - 19.oo. Poplatok je 4,- € za dospelých a 2,- € za dieťa. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu.

Letný detský tábor

V čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky do letného tábora, ktorú si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 17. mája.

 • 8. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. Jánom Hallonom. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne farské oznamy.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. mája

1.5.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 3. 5. - SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

 • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 3. mája uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Františkánov.

 • 3. Úmysly

V pondelok 3. mája od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún.

 • 4. Výročná farská poklona

V stredu 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7,15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16,15 h.

 • 5. Lectio Divina

V stredu, 5. mája pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 6. mája je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

 • 7. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7. mája je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 8. Zbierka na seminár

Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár, na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo a vložilo sa na účet ABÚ 1.620,72 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 9. Upozornenie

Chceme vás upozorniť, že leták, na ktorom sa reklamuje dokumentárny film Fenomén Bruno Gröning nemá nič spoločné s katolíckou vierou. Jedná sa o sektu.

 • 10. Oznam Charity Blumentál

Pozvánka

Pri príležitosti Dňa matiek, pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu v nedeľu 9. mája 2010 o 14.oo hod.

Oznamy pre rodičov

Ako sme už informovali, na sobotu 15. mája sa pripravuje zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok. Prihlásiť sa môžete v sociálnej poradni charity v utorok od 16.30 - 19.oo, v stredu a vo štvrtok od 17.30 - 19.oo. Poplatok je 4,- € za dospelých a 2,- € za dieťa. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu.

Letný detský tábor

V čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky do letného tábora, ktorú si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 17. mája.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 5

1.5.2010

Ročník XXI Číslo 5 – Máj 2010
Časopis Blumentál Máj 2010

Pridané do rubriky blumentál