Archív časopisu Blumentál Apríl, 2016

Farské oznamy 1. mája 2016

30.4.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 2.5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 3.5.: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Štvrtok 5. 5. : slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

 • Májová pobožnosť

Od dnešnej nedele 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 2. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Pozývame Vás na spoločné slávenie sv. omše, ktoré  začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 2. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30  a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 5. 5. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 6. 5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7. 5.  bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 5. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

V Katedrále sv. Martina bude v ten deň pontifikálna sv. omša o 17.00 hod.

 • Výročná farská poklona

Vo štvrtok 5. mája - na sviatok Nanebovstúpenia Pána, sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po skončení poslednej dopoludňajšej sv. omše, ktorá začína o 10.30. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernými sv. omšami.

 • Novéna kDuchu Svätému

V piatok 6. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 8. mája  sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

 • Poďakovanie

V celoeurópskej zbierke na pomoc Ukrajine ste minulú nedeľu prispeli sumou 1481 €. Taktiež vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za milodary v hodnote 2 x 100 €, venované pre našu farnosť. Chceme vyjadriť vďačnosť za ochotu a pomoc tým z Vás, ktorí ste sa zúčastnili sobotnej brigády pri upratovaní kostola. Nech Vás Pán odmení za všetko, čím prispievate pre dobro našej farnosti a k zveľaďovaniu Božieho chrámu.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Vašej pozornosti odporúčame myšlienky v úvodníku v spojitosti s pápežskou exhortáciou Amoris laetitia.

 • Mariánske katechézy

V pondelok 2. mája  začne pomocný biskup Mons. Jozef Haľko cyklus troch májových mariánskych katechéz. O 18.00 hod. bude slúžiť svätú omšu vo farskom kostole na Kalvárii a o 19.00 hod. prednesie katechézu na tému “Mária, žena viery” v spojení s modlitbou posvätného ruženca. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame.

 • Lectio divina

V stredu 4. mája sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským na tému “Ja som cesta, pravda a život”.

 • Charita Blumentál

Charita Blumentál pripomína rodičom, že prihlasovanie detí do letného farského tábora sa ukončí v utorok 3. mája 2016.  Termín platieb za tábor bude včas oznámený.

Doplnok k farským oznamom - nedeľa 1. mája 2016:

 • Púť v Báči

Dnes sa v Báči pri Šamoríne koná púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva.   Modlitba ruženca sa začína o 15.00 hod. Pri modlitbe vešpier o. biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Svätú omšu o 17.00 hod. bude sláviť o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Bratislavská animátorská škola

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu, sa pripravuje nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Podrobnejšie informácie o kurze aj o prihlasovaní sú na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých chlapcov a dievčatá zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi a vo svete.

 • Svetové dni mládeže

Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Všetky bližšie informácie sú na stránkach mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť na našom farskom úrade. Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24. apríla 2016

23.4.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 25.4.: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Štvrtok 28.4.: sv. Ľudovíta Márie Grignion z Montfortu, kňaza, ľ. spom.

Piatok 29.4.: sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, patrónky

Európy, sviatok

Sobota 30.4.: sv. Pia V., pápeža, ľ.spom.

 • Poďakovanie

V celoslovenskej zbierke na kňazské semináre ste minulú nedeľu prispeli sumou 1452 €. Nech vás Pán odmení za vaše príspevky. Taktiež vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za milodary od dobrodincov z našej farnosti  v sume 500 a 2500 €, venovaných pre našu farnosť a blumentálsky chrám.

 • Dočasné uzavretie chrámu

Pripomíname Vám, ako sme to už vopred avizovali v predošlých oznamoch, že v tomto týždni v pracovné dni od pondelku 25. do piatku 29. apríla 2016  bude náš blumentálsky kostol dočasne uzavretý z dôvodu prác na elektroinštaláciách. V tom čase sa tu nebudú konať žiadne sv. omše, nakoľko kostol bude úplne odpojený od el. energie. Na výveske pred kostolom je pripojený aj zoznam kostolov v okolí Blumentálu, v ktorých čas bohoslužieb najlepšie korešponduje  s bohoslužobným poriadkom v Blumentáli  počas pracovných dní  týždňa.  Ďakujeme za pochopenie.

 • Upratovanie kostola - brigáda

Po dokončení prác na elektroinštaláciách Vás chceme poprosiť a pozvať na brigádu spojenú s čistením v interiéri chrámu v sobotu 30. apríla  o 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí farníci, osobitne muži, ktorí nemajú problém s výškami, keďže potrebujeme očistiť od prachu niektoré miesta v chráme aj za pomoci rebríkov. Vopred chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu pomôcť.

 • Pobožnosť k Matke Dobrej rady

Vzhľadom na práce, ktoré budú v tomto týždni prebiehať v chráme, sviatok Matky Dobrej rady a jej milostivý obraz si uctíme sv. omšou v sobotu 30. apríla o 6.30 h. a následnou pobožnosťou pri bočnom oltári.

 • Zbierka pre Ukrajinu

Dnes sa pri svätých omšiach vo všetkých európskych katolíckych kostoloch koná zbierka, ktorú vyhlásil Svätý Otec František na pomoc  Ukrajine. Vyzbierané finančné prostriedky bude Pápežská rada Cor unum najmä prostredníctvom rehoľných komunít bez rozdielu poskytovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

 • Púť v Báči

Na budúcu nedeľu 1. mája 2016 sa v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Pri modlitbe vešpier otec biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Hlavným celebrantom svätej omše o 17.00 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Pozývame Vás začať mariánsky mesiac máj vo svätyni v Báči. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. apríla 2016

17.4.2016

 • Liturgický kalendár

Štvrtok  21. 4. - sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 23. 4 - sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary, venované pre potreby našej farnosti v tomto týždni v hodnote 50 €.

Chceme vyjadriť veľkú vďaku a uznanie žiakom 2. stupňa ZŠ Vazovova a ich učiteľke Náboženskej výchovy našej katechétke  Mgr. Veronike Balickej za 3. miesto, ktoré dosiahli na diecéznom kole Biblickej olympiády. Ich úspech považujeme za česť aj pre Blumentál.

 • Charita Blumentál

Oznam pre seniorov: Ešte je niekoľko voľných miest  na púť do Šaštína, ktorú organizuje charita Blumentál na sobotu 23. apríla 2016. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8 počas úradných hodín.  Poplatok je 2 €. Podrobnejšiu  písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  Po sv. omšiach sa dnes koná celoslovenská zbierka na seminár. Vopred vďaka za vaše milodary.

 • Príprava dospelých na birmovku

Dospelým nad 30 rokov, ktorí sa prihlásili na spoločnú prípravu na sviatosť birmovania v rámci bratislavskej arcidiecézy, oznamujeme, že príprava sa bude konať v pastoračnom stredisku Quo Vadis ( pri Trojičke) v rovnakom čase o 18.30 hod. v týchto  termínoch: 15., 22. a 29. mája a 5. a 12. júna 2016.

 • Zbierka pre Ukrajinu

Svätý Otec František vyzval veriacich, aby vo všetkých európskych kostoloch prejavili svoju solidaritu s ťažko skúšanou Ukrajinou prostredníctvom špeciálnej finančnej zbierky. Uskutoční sa budúcu nedeľu 24. apríla 2016 pri všetkých svätých omšiach. Vyzbierané peniaze bude Pápežská rada Cor unum najmä prostredníctvom rehoľných komunít bez rozdielu poskytovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

 • Slávnosť na Devíne

V sobotu 23. apríla  sa na Hrade Devín uskutoční národná slávnosť pri príležitosti 180. výročia výstupu štúrovcov na Devín. Svätú omšu o 11.00 hod. bude slúžiť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Púť v Báči

Na nedeľu 1. mája 2016 popoludní sa pripravuje púť vo svätyni v Báči v šamorínskom dekanáte. Celý program púte bude v slovenskom jazyku. Už teraz Vás pozývame začať mariánsky mesiac máj prechodom Bránou milosrdenstva spolu s našimi otcami biskupmi na pútnickom mieste v Báči. Bližšie informácie o púti sú uvedené na plagáte na výveske.

 • Bratislavské Hanusove dni

Od 20. do 27. apríla 2016 bude v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici v Bratislave prebiehať akademický festival Bratislavské Hanusove dni. Informácie o jednotlivých podujatiach nájdete aj na stránke www.bhd.sk (a na plagáte na výveske).

 • Dočasné uzavretie chrámu

Chceme Vám s týždňovým predstihom oznámiť, tak ako sme Vám to avizovali už v predošlom mesiaci, že koncom apríla - v pracovné dni od 25. do 29. apríla 2016  bude náš blumentálsky kostol dočasne uzavretý z dôvodu prác na elektroinštaláciách. V tom čase sa tu nebudú konať žiadne sv. omše, nakoľko kostol bude úplne odpojený od el. energie. Využite možnosť účasti na bohoslužbách  v iných chrámoch  v centre mesta v čase, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. apríla 2016

10.4.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 11. 4. - sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spom.

Streda 13. 4. - sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 11. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých troch bratislavských dekanátov, ktorá začne koncelebrovanou sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za Vaše príspevky z minulej nedele v zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom v sume 1892 €.

Taktiež vyslovujeme Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary v hodnote 150, 100  a 20 €, venované pre potreby našej farnosti.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Ako sme už informovali, v kancelárii farského úradu, ako aj na internetovej stránke charity sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 30. apríla 2016.

2 % z dane zo mzdy: Ak ste sa ešte stále nerozhodli komu venujete svoje 2 % z dane zo mzdy, môžete tak urobiť pre našu blumentálsku charitu a tak podporiť naše aktivity, o ktorých Vás pravidelne informujeme. Potrebné vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami aj na našej internetovej stránke. Ďakujeme vopred za Vašu pomoc.

Oznam pre seniorov: Na sobotu 23. apríla 2016 pripravuje charita púť do Šaštína. Poplatok je 2 €. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity v pondelok 11. apríla 2016 ráno od 8.30 hod do 10.oo hod. a poobede od 16.00 do 17.oo hod. , alebo v stredu 13. apríla od 16.oo do 17.30 hod. Podrobnejšiu  písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnešnou  nedeľou začíname Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude zavŕšený 17. apríla Nedeľou Dobrého pastiera. V chráme i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

Predstavení a bohoslovci z kňazského seminára všetkých srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční budúcu nedeľu 17. apríla. Program sa začne latinskou svätou omšou v Katedrále sv. Martina o 9.00 hod. a pokračovať bude prehliadkou seminára, obedom, diskusiou s hosťom, divadelným predstavením a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva počas adorácie za nové kňazské povolania. Pozývame Vás prežiť nedeľu Dobrého Pastiera na mieste, kde sa budúci kňazi pripravujú na svoje povolanie.

 • CZŠ sv. Uršule

Zápis detí do 1.ročníka Základnej školy sv. Uršule bude  v piatok  15. apríla 2016 od 14:30 - 18:00 hod. a v sobotu 16. apríla 2016 od 9:00 - 12:00 hod. Viac informácií nájdete na kostolnej výveske alebo na webovom sídle školy.

 • Divadelné predstavenie

Kresťansky orientované Tanečné divadlo ATak pripravilo nové predstavenie s názvom Galéria. Premiéru inscenácie o Svetle a Tme v živých obrazoch môžete vidieť v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke v nedeľu 17. apríla 2016 o 19.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. apríla 2016

2.4.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 4. 4 - slávnosť Zvestovania Pána

Utorok 5. 4. - sv. Vincenta Ferrera, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 7. 4. - sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza,  spom.

 • Slávnosť Božieho milosrdenstva

Pozývame Vás osláviť Božie milosrdenstvo aj dnešnou popoludňajšou procesiou za účasti nášho o. arcibiskupa, ktorá sa začne o 15.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda u otcov redemptoristov a zakončí sa na bratislavskej Kalvárii adoráciou a svätou omšou. Pri svätej omši o 17.00 hod. otec arcibiskup slávnostne vyhlási pričlenenie farského Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii k rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore.

V našom chráme sa bude konať pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu po skončení sv. omše o 16.30 h.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Biskupi Slovenska vyhlásili celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Koná sa dnes (v nedeľu Božieho milosrdenstva) pri všetkých svätých omšiach. Aj týmto spôsobom môžeme vykonať skutok milosrdenstva a solidarity v prospech našich bratov a sestier trpiacich vo svete pre vieru v Ježiša Krista.

 • Slávnosť Zvestovania Pána

V pondelok 4. apríla je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni - ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 hod.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v pondelok 4. apríla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

 • Modlitba za povolania

Prvý štvrtok v mesiaci  7. apríla je dňom modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento úmysel pamätajme pri večernej adorácii.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 50 a 500,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť a kostol.

 • Farský časopis

Vyšlo aprílové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Lectio divina

V stredu 6. apríla 2016 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina náš arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský venovať rozjímavej modlitbe metódou lectio divina nad výrokom Pána Ježiša z Jánovho evanjelia “Ja som vzkriesenie a život”.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Od 4. apríla 2016 budú v kancelárii farského úradu a na internetovej stránke Charity Blumentál k dispozícii prihlášky do letného tábora detí. Tábor sa uskutoční v termíne od 9. do 16. júla 2016 v Ubytovacom zariadení Roľníckeho družstvo Látky, okres Detva.  Roľnícke družstvo organizuje letné tábory pre deti a nakoľko  hospodári v režime ekologického hospodárstva, stravu budú mať detí zabezpečenú prevažne z ich vlastnej výroby. Veríme, že táto zmena bude pre deti po každej stránke  vítaná.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 4

1.4.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 4 – apríl 2016

Časopis Blumentál - apríl 2016

Pridané do rubriky blumentál