Archív časopisu Blumentál Máj, 2011

Farské oznamy 29. mája 2011

29.5.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Streda 1. 6. - sv. Justína, mučeníka, sp.

Štvrtok 3. 2. - slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

Piatok, 3. 6. - sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, sp.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v stredu 1. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 1. júna, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: „Príď, Pane Ježišu”.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 2. júna je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5,45, 6,30, 9,00 a 10,30 a večer o 16,30,18,00 a 19,00 h.

 • Novéna k Duchu Svätému

V piatok 3.júna sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 3. 6. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 6. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farská púť do Marianky

V sobotu 4. júna vás pozývame na pravidelnú mesačnú púť do Marianky, ktorú v tomto mesiaci vedie naša farnosť Blumentál. Začneme modlitbou sv. ruženca o 15.00 hod. pred Lurdskou jaskyňou, po ktorej bude následovať sv. omša.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Odchod autobusu na výlet rodín s deťmi na Červený Kameň je v sobotu 4. júna 2011 o 8.30 hod. z Blumentálskej ulice (od pošty). Predpokladaný návrat je okolo 17.oo hod. Prosíme o včasný príchod k autobusu, vzhľadom na pripravený program bude autobus odchádzať presne. Ďakujeme za pochopenie.

Program v klube: V nedeľu 12. júna 2011 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu s názvom Cyril a Metod. Prednáša publicistka mgr. Elena Šubjaková.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už informovali na sobotu 18. júna 2011 pripravujeme pre dôchodcov púť do Šaštína. Prihlásiť sa možno v kancelárii charity v pondelok 30. júna od 9.oo do 11.oo hod. Poplatok je 2 €. Podrobný program dostanete písomne pri prihlasovaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. mája 2011

22.5.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Streda, 25. 5.: sv. Gregora VII., pápeža, ľ. sp.

Štvrtok, 26. 5.: sv. Filipa Neriho, kňaza, sp.

Piatok, 27. 5.: sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. sp.

 • Poďakovanie

V zbierke na kňazský seminár ste minulú nedeľu prispeli sumou 1664 €. Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

 • Prvé sv. prijímanie a birmovka

Dnes a taktiež budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 pristúpi k 1. sv. prijímaniu 80 detí z našej farnosti. V sobotu 28. mája o 10.00 prijme sviatosť birmovania v našom kostole 70 birmovancov. Modlime sa za naše prvoprijímajúce deti i birmovancov, aby si zachovali lásku a vernosť ku Kristovi a jeho Cirkvi.

 • Charita Blumentál

Výlet pre rodiny s deťmi: Na zájazd výlet rodín s deťmi na Červený Kameň, ktorý pripravujeme na sobotu 4. júna, je ešte možné prihlásiť sa v stredu 25. mája od 17.30 do 19.00 hod na Vazovovej 8. Poplatok: 2 € za osobu. Pre viacdetné rodiny (keď sa zúčastní 5 a viac členov - rodičia + deti) je poplatok 1 € za osobu. Podrobnú informáciu o akcii nájdete na výveske charity v predsieni kostola, na internetovej stránke charity a dostanete ju aj pri prihlasovaní.

Oznam pre dôchodcov: Dnešnú nedeľu pozývame záujemcov do Esterházyho paláca na nám. Ľ. Štúra 4 na výstavu obrazov a zberateľských diel Ernesta Zmetáka. Názov výstavy „Posledný klasik Ernest Zmeták”. Zraz je o 14.15 hod. pred Esterházyho palácom.

Púť: Na sobotu 18. júna pripravujeme pre dôchodcov púť do Šaštína. Podrobnú informáciu o prihlasovaní a programe nájdete včas vo výveske charity a aj vo farských oznamoch.

Oznam pre rodičov: Prihlasovanie detí do tábora: Vyplnené prihlášky do letného tábora treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 30. mája. Termíny, kedy bude treba uhradiť poplatok a kedy zároveň dostanete aj ostatne potrebné písomné informácie oznámime po ukončení prihlasovania.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. mája 2011

15.5.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 16. 5.: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, ľ. sp.

Piatok, 20. 5.: sv. Bernardína Sienského,kňaza, ľ. sp.

 • Zbierka na seminár

Dnes na Nedeľu Dobrého pastiera sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Úprimné Pán Boh odmeň! za vaše milodary.

 • Charita Blumentál

Výlet pre rodiny s deťmi: Na sobotu 4. júna pripravuje charita pre rodiny s deťmi autobusový zájazd - výlet na Červený Kameň. Podujatie pod názvom Stredoveký tábor Templárov bude spojené s hrami a súťažami pre deti.

Termíny prihlasovania: V piatok 20. mája od 14.30 do 16.30 hod. v miestnosti vedľa kancelárie farského úradu na Vazovovej 8 a v stredu 25. mája od 17.30 do 19.oo hod. taktiež na Vazovovej 8 Poplatok: 2 € za osobu. Pre viacdetné rodiny (keď sa zúčastní 5 a viac členov - rodičia + deti) je poplatok 1 € za osobu. Podrobnú informáciu o akcii nájdete na výveske charity v predsieni kostola, na internetovej stránke charity a dostanete ju aj pri prihlasovaní.

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu 22. mája pozývame záujemcov do Esterházyho paláca na nám. Ľudovíta Štúra 4 na výstavu obrazov a zberateľských diel Ernesta Zmetáka. Názov výstavy „Posledný klasik Ernest Zmeták”. Zraz je o 14.15 hod. pred Esterházyho palácom.

Púť: Na sobotu 18. júna pripravujeme pre dôchodcov púť do Šaštína. Podrobnú informáciu o prihlasovaní a programe nájdete včas vo výveske charity a aj vo farských oznamoch.

Oznam pre rodičov: Prihlasovanie detí do tábora: Vyplnené prihlášky do letného tábora treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 30. mája. Termíny, kedy bude treba uhradiť poplatok a kedy zároveň dostanete aj ostatne potrebné písomné informácie oznámime po ukončení prihlasovania.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. mája 2011

8.5.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Štvrtok, 12. 5.: sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľ. sp.

Piatok, 13. 5.: bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. sp.

Sobota, 14. 5.: sviatok sv. Mateja, apoštola

 • Zbierka na seminár

Budúcu nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na kňazský seminár.

 • Poďakovanie

V tomto týždni bol na cirkevné ciele venovaný dar v sume 50 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodiny s deťmi: Ako sme už informovali, v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8 a tiež na internetovej stránke charity sú k dispozícii prihlášky pre deti do letného tábora, ktorý pripravujeme pre deti v termíne 9. až 16. júla 2011 v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda.

Výlet pre rodiny s deťmi: Na sobotu 4. júna 2011 pripravuje charita pre rodiny s deťmi autobusový zájazd - výlet na Červený Kameň, so zaujímavým programom. Členovia klubu vojenskej histórie Templári z hradu Bagras predvedú svoje umenie. Názov podujatia Stredoveký tábor Templárov. Budeme mať možnosť vidieť dobové kostýmy, stany, výstroj, prehliadku stredovekého tábora spojenú s výkladom, ako aj ukážky šermiarskych súbojov. Veríme, že na svoje si prídu nielen deti, ale aj rodičia, hlavne oteckovia. Deti okrem toho čakajú aj rôzne hry a súťaže. Termín prihlasovania, ako aj výšku poplatku včas oznámime. Veríme, že sa tejto akcie radi zúčastníte a že si odnesiete všetci pekné zážitky z príjemne prežitého dňa.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. mája 2011

1.5.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 2. 5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Utorok, 3. 5.: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Májovú pobožnosť po večernej sv. omši o 16.30 bude dopĺňať adorácia venovaná veľkej udalosti tejto nedele - blahorečeniu Jána Pavla II. spojená s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

 • Májová pobožnosť

Od dnešnej nedele 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 2. mája v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 2. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Lectio divina

  Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu 4. mája na stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s J. Ex. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. na tému: Nové nebo, zem i Jeruzalem.

  • Prvopiatkový týždeň

  Prvý štvrtok v mesiaci 5. 5. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  Na prvý piatok v mesiaci 6. 5. budeme spovedať ako obvykle.

  Na prvú sobotu 7. 5. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Výročná farská poklona

  Vo štvrtok 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

  • Charita Blumentál

  Program v klube na Vazovovej 8: V nedeľu 1. mája 2011 pozývame záujemcov na prednášku a besedu s odborníčkou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave na tému: „Rady a odporúčania ako sa nestať obeťou trestnej činnosti”. Prednáška je určená predovšetkým ako prevencia pre starších občanov, ale nielen pre nich. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

  Deň matiek: V nedeľu 8. mája pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé, už tradičné posedenie. Uskutoční sa v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8 o 14.30 hod.

  Oznam pre rodičov: Ako sme už oznámili, pripravujeme pre deti opäť letný tábor, uskutoční sa od 9. do 16. júla 2011 v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda. Od stredy 4. mája si môžu rodičia vyzdvihnúť prihlášky v čakárni farského úradu a tiež si ich môžu stiahnuť z internetovej stránky Charity www.charitablumental.sk. O ostatných podrobnostiach budeme včas informovať.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 5

1.5.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 5 – Máj 2011
Časopis Blumentál máj 2011

Pridané do rubriky blumentál