Archív časopisu Blumentál Máj, 2023

Farské oznamy 28. mája 2023

27.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 28. 5. Zoslanie Ducha Svätého

Pondelok 29. 5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 30. 5. féria

Streda 31. 5. féria

Štvrtok 1. 6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok 2. 6. féria

Sobota 3. 6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 4. 6. DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výnos zbierky na katolícke masmédia

Výnos zbierky na katolícke masmédia je 2 940,- €. Pán Boh zaplať.

Cezročné obdobie

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka pokračuje cezročné obdobie.

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

Deň modlitieb za synodu

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbu a sv. omšu za synodu v stredu 31. 5. 2023 v bazilike v Šaštíne:

  • 17:00 hod. - adorácia,

  • 18:00 hod. - sv. omša.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. mája 2023

19.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. 5. SIEDMA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 22. 5. féria

Utorok 23. 5. féria

Streda 24. 5. féria

Štvrtok 25. 5. féria

Piatok 26. 5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Sobota 27. 5. féria

Nedeľa 28. 5. Zoslanie Ducha Svätého

Zbierka na katolícke masmédia

V nedeľu 21. 5. počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Deň modlitieb za synodu

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbu a sv. omšu za synodu v stredu 31. 5. 2023 v bazilike v Šaštíne:

  • 17:00 hod. - adorácia,

  • 18:00 hod. - sv. omša.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov aby do kostola vstupovali v primeranom oblečení a aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklom, kolobežkou a zvieratami.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 300,-; 150,-; 2 x 100,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. mája 2023

12.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. 5. ŠIESTA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 15. 5. féria

Utorok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda 17. 5. féria

Štvrtok 18. 5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, Slávnosť – prikázaný sviatok

Piatok 19. 5. féria

Sobota 20. 5. féria

Nedeľa 21. 5. SIEDMA VeĽkonočná nedeľa

Prikázaný sviatok – Nanebovstúpenie Pána

    Vo štvrtok 18. 5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú:

  • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 hod.;

  • Katedrála sv. Martina: 18:00 hod. (s o. arcibisupom Stanislavom Zvolenským).

Zbierka na katolícke masmédia

Budúcu nedeľu počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 95,- a 55,- € poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. mája 2023

6.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 7. 5. PIATA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 8. 5. féria

Utorok 9. 5. féria

Streda 10. 5. féria

Štvrtok 11. 5. féria

Piatok 12. 5. féria

Sobota 13. 5. féria

Nedeľa 14. 5. ŠIESTA VeĽkonočná nedeľa

Výnos zbierky na kňazský seminár

    Výnos zbierky na kňazský seminár je 3 110,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Štátny sviatok

V pondelok 8. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

Májové litánie

V mariánskom mesiaci máj sa modlíme loretánske litánie po sv. omši o 16:30 hod.

Púť do Lúrd

Púť lietadlom z Bratislavy do Lúrd s vdp. Jozefom Jančovičom a našim p. farárom sa uskutoční v dňoch 25.-27. 5. 2023. Informácie na plagáte.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 250,-; 50,-; 30,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 300,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy