Archív časopisu Blumentál Február, 2012

Farské oznamy 26. februára 2012

26.2.2012 Branislav Čaniga

 • Zbierka na Charitu

Na dnešnú prvú pôstnu nedeľu  sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční ohlásená celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh Vám odmeň za vaše milodary.

 • Oznamy Charity Blumentál

V nedeľu  26. februára, t.j. dnes pozývame záujemcov do Slovenského národného múzea  na už avizovanú  výstavu  Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku. Zraz je pred múzeom na Vajanského nábreží o 14.15 hod. Prosíme o presnosť, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 3. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 2. 3. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 3.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac apríl budeme zapisovať až na budúci týždeň - v pondelok 5. marca  od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne modlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Pri modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť bolestné tajomstvá.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Béčkari - prezentácia CD

S radosťou Vás pozývame v mene nášho zboru Béčkari na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti vydania ich prvého CD s názvom “Dávam”, ktorá sa uskutoční tento utorok 28. februára o 18.00 hod. Pozvanie prijali viacerí naši súčasní i bývalí duchovní. Po svätej omši bude možné zakúpiť CD, predajná cena je 7 EUR.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie našej Farskej charite, osobitne p. Grigerovej, nášmu mládežníckemu zboru a zboru Béčkari, ako aj všetkým, ktorí ste sa minulú nedeľu pričinili o veľmi pekný a príjemný priebeh nášho farského fašiangového posedenia

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. februára 2012

18.2.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok  21. 2. -   sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.s.

Streda   22. 2. - Popolcová streda

 • Zmierna poklona

V utorok 21. februára na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

· Pôstny program v Katedrále

Na popolcovú stredu, 22. februára, bude bratislavský arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský predsedať svätej omši v Katedrále sv. Martina o 18.30 h, na ktorú Vás srdečne pozývame.

V pôstnom období bude v Katedrále sv. Martina, každý piatok o 20.00 h Mons. Stanislav Zvolenský viesť pobožnosť Krížovej cesty.

 • Upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s urgentnou prosbou:  potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by  ochotne pomohli s upratovaním kostola aspoň na obdobie niekoľkých nastávajúcich týždňov. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Vopred chceme poďakovať za vaše porozumenie a ochotu.

 • Oznamy Charity Blumentál

Program pre dôchodcov -  dôležitá zmena: Termín pozvania na už avizovanú  zaujímavú výstavu Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku sa mení. Vzhľadom na neodkladné povinnosti sprievodcu, ktorého sme mali objednaného, neuskutoční sa dnes, ale  dohli sme nový termín a to 26. februára 2012. Prosíme, informujte aj svojich známych, s ktorými ste sa plánovali tejto akcie zúčastniť. Za nezavinenú  a nepredvídanú zmenu sa ospravedlňujeme. Včas budeme o tejto akcii opäť informovať v oznamoch.

Pozvánka: Dnes - v  nedeľu 19. februára Vás pozývame do seminárnej miestnosti  farského úradu na fašiangové posedenie. Začiatok je o 14.30 hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť nesklamú a prispejú k dobrej pohode dobrotami v podobe fašiangových šišiek.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. februára 2012

12.2.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok       14. 2. - sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy

Piatok        17. 2. - Siedmych sv. zakladateľov rehole Služobníkov                 P. Márie, ľ. spom.

 • Výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Pri príležitosti 4. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy, bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita predsedať svätej omši v utorok 14. februára v Katedrále svätého Martina o 18.30 h. Všetkých Vás srdečne pozývame zúčastniť sa tejto svätej omše.

 • Oznamy Charity Blumentál

Program pre dôchodcov, dôležitá zmena!

Termín pozvania na už avizovanú  zaujímavú výstavu Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku sa mení. Vzhľadom na neodkladné povinnosti sprievodcu, ktorého sme mali objednaného, neuskutoční sa dnes, ale  dohli sme nový termín a to 26. februára 2012. Prosíme, informujte aj svojich známych, s ktorými ste sa plánovali tejto akcie zúčastniť. Za nezavinenú  a nepredvídanú zmenu sa ospravedlňujeme. Včas budeme o tejto akcii opäť informovať v oznamoch.

Pozvánka

V nedeľu 19. februára 2012 pozývame do seminárnej miestnosti  farského úradu na fašiangové posedenie. Začiatok o 14.30 hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť nesklamú a prispejú k dobrej pohode dobrotami v podobe fašiangových šišiek.

POĎAKOVANIE:

Chceme Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu pomoc pri zorganizovaní zbierky pre bezdomovcov.

Veľmi nás teší, že do zbierky sa zapojilo mnoho ľudí. Vyzbierali sme veľké množstvo šatstva, prikrývok, spacákov a potravín. Ďakujeme tiež za finančné príspevky a poslané dracovské SMS. O spacáky a teplé šatstvo sme sa už podelili aj s inými organizáciami, ktoré pracujú s bezdomovcami v teréne (organizácie Vagus a Proti prúdu).

Potreby sú aj naďalej veľmi veľké, ale vzhľadom na preplnené skladovacie priestory, musíme zbierku šatstva dočasne pozastaviť. Žiadne ďalšie šatstvo až do odvolania už nedokážeme prijať.

Ostatné veci uvedené v zozname nám stále môžete nosiť (v prílohe posielam aktualizovaný zoznam). Aktuálny stav zbierky ako aj aktualne potreby vždy uverejňujeme na našej stránke www.depaulslovensko.org

Ďakujem za pochopenie a prosím spostredkujte naše poďakovanie všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. februára 2012

4.2.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 2.  - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Piatok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Sobota 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

 • Kňazská rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 6. februára sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole bratov františkánov.

 • Pomazanie chorých

piatok 10. februára v predvečer spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude sv. omša o 16.30 hod. spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

Zároveň Vás pozývame na svätú omšu, ktorej bude predsedať arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, v piatok 10.2. o 18.00 hodine v kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave.

 • Ustanovenie pomocného biskupa

V pondelok 31. januára Svätý otec ustanovil prvého pomocného biskupa pre našu arcidiecézu, Mons. Jozefa Haľka. Naša radosť je o to väčšia, že ide o kňaza, ktorý pravidelne prichádza do nášho chrámu slúžiť sv. omše pre maďarsky hovoriacich veriacich. Mons. Jozef Haľko prijme biskupskú konsekráciu v sobotu 17. marca o 11:00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Sprevádzajme ho našimi modlitbami aj v jeho poslaní a službe pomocného biskupa.

 • Charita Blumentál

Program pre dôchodcov: V nedeľu 12. februára pozývame dôchodcov do Slovenského národného múzea na výstavu Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku. Zraz je pre múzeom na Vajanského nábreží o 14.15. hod. Prosíme o presnosť, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

Pozvánka: V nedeľu 19. februára Vás pozývame do seminárnej miestnosti  farského úradu na fašiangové posedenie. Začiatok je o 14.30 hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť nesklamú a prispejú k dobrej pohode dobrotami v podobe fašiangových šišiek.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za vaše príspevky v sume 2458,- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu. Peniaze budú použité na postupné uhradenie zvyšných faktúr spojených s rekonštrukčnými prácami v seminárnej miestnosti.

Taktiež chceme poďakovať našim Béčkarom za spoluorganizovanie Plesu bratislavských farností, ako aj všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave alebo ste sa plesu zúčastnili.

 • Fašiangovica

Pozývame všetky deti na fašiangovú zábavu v sobotu 11. februára o 15.00 hod. na fare. Kto chce, môže priniesť aj malé občerstvenie pre ostatných.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 2

1.2.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 2 – Február 2012
Časopis Blumentál február 2012

Pridané do rubriky blumentál