Archív časopisu Blumentál Február, 2014

Farské oznamy 23. februára 2014

27.2.2014 Branislav Čaniga
 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v sume 2973,53- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu.

 • Prvá sobota

Na prvú sobotu 1.marca bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

· Termín birmovky

Oznamujeme našim birmovancom, ich rodičom a birmovným rodičom, že Arcibiskupský úrad v Bratislave určil termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na sobotu 31. mája 2014 o 10.00 hod.

 • 2 % z dane zo mzdy

Nakoľko aj v tomto roku v našej farnosti plánujeme viaceré projekty, ktoré by svojou náročnosťou nebolo  možné pokryť len zo zvončeka a zo zbierok v kostole, opätovne sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá s vyplnenými údajmi a  informácie nájdete v kostole a na výveske a taktiež na www.blumental.sk. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu a ďakujeme aj za Vašu skvelú odozvu a pomoc v r. 2013, kedy ste prispeli sumou 5 582,07 €.

· „Pôst so Svätým Otcom Františkom”

Konferencia biskupov Slovenska pripravila a pozýva všetkých do projektu s názvom: “Pôst so Svätým Otcom Františkom”. Od utorka pred Popolcovou stredou až do Veľkonočného pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo príhovoru pápeža Františka. Cieľom tejto aktivity je viac duchovne prežívať pôstne obdobie a lepšie sa pripraviť na veľkonočnú oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke post.kbs.sk. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť tento projekt modlitbou, obetou a pôstom.

 • Charita Blumentál

Poďakovanie a prosba: Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí v roku 2013 venovali svoje 2 % občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Nakoľko je  tu čas, kedy môžte opäť  venovať svoje 2 % z dane zo mzdy. Tlačivo s  už uvedenými údajmi o Charite nájdete vzadu v kostole a tiež  aj na  www.charitablumental.sk. Vo výveske v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke nájdete aj podrobnú informáciu ako postupovať pri rozhodnutí poskytnúť uvedené 2 %.  Vopred veľká vďaka za pochopenie a ochotu.

Pozvánka na fašiangové posedenie: V nedeľu 2. marca 2014 pozývame  na tradičné fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu od 15.oo hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť prispejú k dobre pohode výbornými šiškami a koláčikmi. Vopred úprimná vďaka.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. februára 2014

18.2.2014 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 17. 2. - Siedmych sv. zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie, ľ. spom.

Piatok 21. 2. - sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 22. 2. -  sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu 16. februára  bude po sv. omšiach nasledovať mesačná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti eternitovej krytiny na budove fary. Práce plánujeme začiatkom leta. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie na fare budúcu nedeľu 16. februára o 15.00 hod.

 • 2 % z dane zo mzdy

Nakoľko aj v tomto roku v našej farnosti plánujeme viaceré projekty, ktoré by svojou náročnosťou nebolo  možné pokryť len zo zvončeka a zo zbierok v kostole, opätovne sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá s vyplnenými údajmi a  informácie nájdete v kostole a na výveske a taktiež na www.blumental.sk. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu a ďakujeme aj za Vašu skvelú odozvu a pomoc v r. 2013, kedy ste prispeli sumou 5 582,07 €.

 • Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 19. februára 2014 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ďalšiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou bude hodnota ľudskej práce. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

 • Štúdium misijnej acharitatívnej práce

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ponúka štúdium misijnej a charitatívnej práce. Absolventi tohto štúdia sa stávajú pripravení pre misijnú a rozvojovú činnosť v humanitárnych a charitatívnych organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Viac informácii nájdete na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. februára 2014

9.2.2014
 • Liturgický kalendár

Pondelok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Utorok 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

Piatok 14. 2. -  sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ľ. spom.

 • Pomazanie chorých

utorok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

Zároveň v tento deň o 18.30 hod. bude sláviť sv. omšu vo farskom kostole v Bratislave na Kramároch otec biskup Mons. Jozef Haľko. Osobitne sú pozvaní lekári, lekárky, zdravotné sestry, ošetrovatelia, všetci zdravotnícki pracovníci i tí, ktorí sa doma starajú o chorých.

 • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré je zamerané predovšetkým na úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať v utorok 11. februára po mládežníckej svätej omši, ktorá býva o 18:00 hod. Pred sv. omšou budete môcť dať do pripravenej krabičky svoje úmysly modlitieb, za ktoré sa potom budeme  spoločne modliť.

 • 2 % z dane zo mzdy

Nakoľko aj v tomto roku v našej farnosti plánujeme viaceré projekty, ktoré by svojou náročnosťou nebolo  možné pokryť len zo zvončeka a zo zbierok v kostole, opätovne sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá s vyplnenými údajmi a  informácie nájdete v kostole a na výveske a taktiež na www.blumental.sk. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu a ďakujeme aj za Vašu skvelú odozvu a pomoc v r. 2013, kedy ste prispeli sumou 5 582,07 €.

· Termíny 1.sv.prijímania

Slávnosť 1.sv.prijímania v našom kostole sa bude konať v termínoch:

- 25. mája 2014: ZŠ Sibírska a Vazovova

- 8. júna 2014:  ZŠ Česká, Jelenia, Jeséniova a Kalinčiakova

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 16. februára  bude po sv. omšiach nasledovať mesačná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti eternitovej krytiny na budove fary. Práce plánujeme začiatkom leta. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie na fare budúcu nedeľu 16. februára o 15.00 hod.

 • Charita Blumentál

Poďakovanie a prosba: Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí v roku 2013 venovali svoje 2 % občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Nakoľko je  tu čas, kedy môžte opäť  venovať svoje 2 % z dane zo mzdy. Tlačivo s  už uvedenými údajmi o Charite nájdete vzadu v kostole a tiež  aj na  www.charitablumental.sk. Vo výveske v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke nájdete aj podrobnú informáciu ako postupovať pri rozhodnutí poskytnúť uvedené 2 %.  Vopred veľká vďaka za pochopenie a ochotu.

Oznam pre rodičov: Oznamujeme rodičom, že aj v roku 2014 pripravuje Charita Blumentál pre deti letný tábor a to v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda v termíne od 5. do 12. júla. Túto informáciu poskytujeme v predstihu, aby ste si mohli vopred naplánovať svoj program a dovolenky na obdobie letných prázdnin.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. februára 2014

1.2.2014 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Streda 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

Štvrtok 6. 2. - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Sobota 8. 2. - sv. Hieronyma Emilianiho; sv. Jozefíny Bakhity, ľ. spom.

 • Svätoblažejské požehnanie

V pondelok 3. februára pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 3. februára sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v pondelok 3. februára od 16.00 hod. v Seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

 • Lectio divina

V stredu 5. februára 2014 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční ďalšie stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému “Prekvapujúce poznanie”. Pozývame Vás premýšľať nad úryvkom z novozákonnej knihy Skutky apoštolov o pokrstení pohanského stotníka Kornélia. Modlitbové stretnutie bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 6. 2. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 2. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že vo štvrtok 6. februára 2014 nebude poskytovať svoje služby právna poradňa. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 2

1.2.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 2 – Február 2014
Časopis Blumentál - február 2014

Pridané do rubriky blumentál