Archív časopisu Blumentál November, 2014

Farské oznamy 30. novembra 2014

30.11.2014

 • Liturgický kalendár

Streda 3.12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Štvrtok 4.12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 6.12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 1. decembra  sv. omšou o 9.00 hod. v kostole na Trnávke.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac január 2015 sa budú zapisovať v pondelok 1. decembra 2014 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4.12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   5.12. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6.12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

 • Lectio divina

V stredu 3. decembra  o 20.00 hod. Vás spolu s  o. arcibiskupom Mons. S. Zvolenským pozývame  do Katedrály sv. Martina na modlitbové stretnutie nad Svätým písmom  metódou Lectio divina na tému “Hodnota Božieho kráľovstva - podobenstvá O poklade, o perle a o sieti”

 • Časopis Blumentál

Vyšlo decembrové číslo nášho farského časopisu. Okrem iných príspevkov Vám odporúčame aj články venované Adventu.

 • Myšlienky na advent

Konferencia biskupov Slovenska pripravila projekt rozposielania krátkych duchovných myšlienok do e-mailu s názvom: “Advent so svätým Jánom Pavlom II.” Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň niekoľko slov pápeža Jána Pavla II. na premýšľanie a duchovnú inšpiráciu. Prihlásiť sa treba na internetovej stránke advent.kbs.sk.

 • Novéna k Nepoškvrnenej

V dnešnú prvú adventnú nedeľu sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) začína 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii. Program novény o siedmich bolestiach Panny Márie nájdete na plagáte na výveske.

 • Nácvik detí na jasličkové predstavenie a koledovanie

bude v nedeľu 7.12.2014 o 16.00 hod. na fare (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. novembra 2014

23.11.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok 24.11. - sv. Ondreja Dun-Laka, kňaza a spol., mučeníkov

Utorok 25.11. - Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom.

 • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

 • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu 30. novembra sa uskutoční celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

 • Rok zasväteného života

Večernou modlitbou pred prvou adventnou nedeľou sa začne na celom svete sláviť Rok zasväteného života 2015, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. V Bratislavskej arcidiecéze sa budú vešpery za účasti rehoľníkov a rehoľníčok slávnostne modliť v sobotu 29. novembra o 17.30 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Myšlienky na advent

Konferencia biskupov Slovenska aj tento rok pripravuje projekt rozposielania adventných myšlienok do e-mailu. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň krátku myšlienku pápeža svätého Jána Pavla II. na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Prihlásiť sa je potrebné na internetovej stránke www.advent.kbs.sk.

 • Novéna v Kostole Najsvätejšej Trojice

Prvú adventnú nedeľu (30. novembra) sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) začne 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii. Program novény o siedmich bolestiach Panny Márie nájdete na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame v závere jubilejného mariánskeho roka utiekať sa k našej Matke a Patrónke.

 • Koncert v Katedrále sv. Martina

Prvú adventnú nedeľu 30. novembra o 18.30 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční adventný koncert s názvom “Husle a poézia”. Na husliach hrá Alexander Jablokov, recituje Štefan Bučko. Vstup je voľný.

 • Rodinkovo - pobyt pre rodiny

Rodinkovo - miesto prijatia pre rodiny, pripravilo pobyt pre rodiny, ktoré postihla nezamestnanosť oboch rodičov. Pobyt bude pre celú rodinu bezplatný vďaka podporným programom. Pobyt sa uskutoční 2.-4. decembra 2014. Viac informácií nájdete na stránke www.rodinkovo.sk

 • Súťaž z náboženskej výchovy a karneval

Pozývame deti so spolužiakmi a kamarátmi na súťaz z náboženskej vychovy a karneval do domu Quovadis v sobotu 29. novembra o 9,00 hod. Podrobnejsie informacie nájdete na plagátiku vo výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. novembra 2014

15.11.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok 17.11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

Utorok 18.11. - Výročie posviacky bazilík sv. apoštolov Petra a Pavla,

ľ.spom.

Piatok 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

Sobota 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

Nedeľa 23.11. - slávnosť Krista Kráľa

 • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa - sviatok Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1522,- EUR ktoré ste obetovali  v svätomartinskej dobročinnej zbierke. Taktiež Vám chceme sprostredkovať poďakovanie Fóra života za podporu ich aktivít, ktorú ste na začiatku mesiaca vyjadrili kúpou sviec za nenarodené deti v celkovej  sume 400 Eur.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti a koledy

Pozývame deti, ktoré by chceli koledovať alebo hrať v jasličkovej scénke, na prvé stretnutie  v sobotu 22. novembra o 16.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Súťaž znáboženskej výchovy a karneval

Pozývame deti so spolužiakmi a kamarátmi na súťaz z náboženskej vychovy a karneval do domu Quovadis v sobotu 29. novembra o 9,00 hod. Podrobnejsie informacie najdete na plagatiku vo vyveske.

 • Európske stretnutie mladých

Na prelome rokov 2014-2015 bude v Prahe veľké európske stretnutie mladých, ktoré organizuje komunita bratov z Taizé. Pozývajú mladých ľudí do 35 rokov prežiť stretnutie v modlitbe a v spoločenstve. Prihlásiť sa je potrebné do 1. decembra. (Bližšie info: www.put-dovery-2014.eu)

 • Konferencia pre podnikateľov

Do pozornosti kresťanských podnikateľov dávame konferenciu, ktorá sa 1. decembra uskutoční v Bratislave. Jej témou sú hodnoty v podnikaní. Pozvanie na konferenciu prijal aj kardinál Peter Turkson. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na výveske.

 • Aktivity pre mládež

Od 17. do 23. novembra bude na Slovensku prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame mladých na dve podujatia.

V tomto týždni v utorok a v stredu (18. a 19. novembra) bude v Bratislave Kríž Svetových dní mládeže, ktorý mladým daroval sv. Ján Pavol II. pred 30 rokmi a je silným symbolom nádeje pre každého mladého človeka. Program putovania Kríža je na plagáte na výveske. Pozývame zúčastniť sa na niektorom zo spoločných slávení alebo na osobnej poklone Krížu v Katedrále sv. Martina. (Bližšie info: www.svetovednimladeze.sk)

Do Bratislavy v rámci celoslovenského turné príde aj evanjelizačný program GODZONE s témou “Nezastaviteľní”. Program sa uskutoční v bratislavskej Inchebe tento štvrtok (20. novembra) o 18.00 hod. Pozývame všetkých mladých, mládežnícke spoločenstvá aj birmovancov. Pre mladých mimo Bratislavy ponúkame možnosť dopravy prostredníctvom tour-busov. (Bližšie info: www.tour.godzone.sk)

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie rodín dnes (16.11.2014) o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. novembra 2014

8.11.2014
 • Liturgický kalendár

Utorok 11.11. - sv. Martin z Tours, biskupa, hl. patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Streda 12.11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 15.11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.spom.

 • Zmeny v bohoslužobnom poriadku

Na základe dôvodov, ktoré sme Vám podrobnejšie uviedli v oznamoch pred týždňom, pripomíname, že od 3. novembra došlo k nasledovnej zmene bohoslužobného poriadku v našom blumentálskom kostole:

-         Vo všedné dni v pondelok, stredu a štvrtok sv. omše o 18.00 h. sú zrušené s výnimkou utorku a piatku.

-        Taktiež je zrušená ranná sv. omša v sobotu o 5.45.

-        Možnosť pristúpiť k sv. spovedi zostáva ako doteraz aj naďalej pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30, v utorok a piatok aj o 18.00 hod. a cez prvopiatkový týždeň aj ráno o 5.45 hod. V sobotu sa možno vyspovedať po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o 6.30 alebo počas večernej sv. omše o 18.00 hod.

-        V nedeľu zostáva harmonogram sv. omší a čas na sv. spoveď  v nezmenenom poriadku.

 • Svätomartinské trojdnie a svätomartinská diecézna zbierka

Budúci utorok 11. novembra budeme sláviť sviatok sv. Martina, nášho diecézneho patróna. Pri tejto príležitosti sa dnešnú nedeľu 9. novembra pri všetkých sv. omšiach koná Svätomartinská dobročinná zbierka, určená na pomoc pre nepočujúce deti na špecializovaných školách. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť.

Pozývame vás aj na slávenie Svätomartinského trojdnia v Katedrále sv. Martina v nedeľu 9. novembra o 10.30 hod. a v pondelok 10. novembra a v utorok 11. novembra o 17.00 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v sume 110  a 20 Eur, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Týždeň Cirkvi pre mladých

Od 17. do 23. novembra bude na Slovensku prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame mladých na dve podujatia:

-  18. a 19. novembra bude v Bratislave Kríž Svetových dní mládeže, dar od Jána Pavla II. pred 30 rokmi. Program je na plagáte na výveske.

- evanjelizačný program GODZONE s témou “Nezastaviteľní” v bratislavskej Inchebe 20. novembra o 18.00 hod.

 • Pietna spomienka

Pri príležitosti 25. výročia pádu totalitného systému Vás pozývame v pondelok 17. novembra o 10.30 do  Katedrály sv. Martina na sv. omšu, ktorú bude slúžiť bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko za obete komunistického režimu.

 • Potravinová zbierka pre chudobných

V tomto týždni od pondelka 10. novembra do soboty 15. novembra sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať charitná potravinová zbierka pre chudobných. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžete odovzdať pri východe dobrovoľníkom charity, v pracovných dňoch od 14.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod.

 • Konferencia

1.decembra 2014 sa v Bratislave uskutoční konferencia s kardinálom Petrom Turksonom na tému: “Hodnoty v podnikaní a v spoločnosti”. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na plagáte na výveske.

 • Stretnutie rodín

sa uskutoční budúcu nedeľu 16.11.2014 o 14.30 hod. na fare.

DODATOK K OZNAMOM:

 • Pokojné zhromaždenie so sviečkami

V utorok 11.11.2014 o 17.00 hod. sa pred Úradom vlády SR bude konať pokojné zhromaždenie so sviečkami ako posledný pokus presvedčiť premiéra a zodpovedných členov vlády, aby odmietli Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a Celoštátny akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019, nakoľko ide o ideologické dokumenty, ktoré vyvolávajú v spoločnosti nestabilitu, podporujú diskrimináciu a šíria teórie, ktoré nerešpektujú prirodzené rozdiely medzi ženami a mužmi a s ktorými značná časť obyvateľov Slovenska nesúhlasí. Prosíme, aby ste si so sebou priniesli sviečku.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. novembra 2014

1.11.2014
 • Liturgický kalendár
 • Pondelok 3.11. - sv. Martina Porres, rehoľníka, ľ.spom.

Utorok 4.11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, ľ.spom.

Streda 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

Nedeľa 9.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • Zmeny v bohoslužobnom poriadku

Na základe nedávnej zmeny v personálnom obsadení farnosti, keďže minimálne do konca júna 2015 naša farnosť nebude mať k dispozícii tretieho kaplána, so súhlasom nadriadenej cirkevnej vrchnosti, od 3. novembra meníme bohoslužobný poriadok v našom blumentálskom kostole nasledovne:

-         Vo všedné dni v pondelok, stredu a štvrtok sv. omše o 18.00 h. budú zrušené s výnimkou utorku a piatku, keď budú bývať sv. omše mládežnícke a pre birmovancov.

-   Taktiež bude zrušená ranná sv. omša v sobotu o 5.45, pretože plánujeme preložiť sv. omšu v kaplnke Železničnej nemocnice z nedele na sobotu.

-        Možnosť pristúpiť k sv. spovedi zostáva ako doteraz aj naďalej pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30, v utorok a piatok aj o 18.00 hod. a cez prvopiatkový týždeň aj ráno o 5.45 hod. V sobotu sa možno vyspovedať po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o 6.30 alebo počas večernej sv. omše o 18.00 hod.

-        V nedeľu zostáva harmonogram sv. omší a čas na sv. spoveď  v nezmenenom poriadku.

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 3. novembra sv. omšou o 9.00 h. v kapucínskom kostole na Župnom námestí.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v  pondelok 3. novembra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Lectio divina

V tomto týždni v stredu (5. novembra 2014) o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Božia trpezlivosť”. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o pšenici a kúkoli spolu s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6.11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci   7.11. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Farský časopis

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Svätomartinské trojdnie a svätomartinská diecézna zbierka

Budúci utorok 11. novembra budeme sláviť sviatok sv. Martina, patróna našej Katedrály i celej Bratislavskej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti sa budúcu nedeľu 9. novembra pri všetkých sv. omšiach uskutoční Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorej výťažok je určený na pomoc pre nepočujúce deti na špecializovaných školách.Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť.

Pozývame vás aj na slávenie Svätomartinského trojdnia. Sv. omše v Katedrále sv. Martina budú v nedeľu 9. novembra o 10.30 hod., v pondelok 10. novembra a v utorok 11. novembra o 17.00 hod.

Pripravený je aj program pre deti v podobe Svätomartinského lampiónového sprievodu. Uskutoční sa v sobotu 8. novembra. Lampióny si treba priniesť z domu so sebou. Viac o detskom programe nájdete na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky farské oznamy