Archív časopisu Blumentál August, 2010

Farské oznamy 29. augusta 2010

29.8.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Piatok 3. 9. - Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

 • 2. Úpravy v bohoslužobnom poriadku a čas spovedania

 • Bohoslužby o 18.00: Od 1. septembra nebudeme pokračovať vo všedné dni vo sv. omšiach o 18.00 h. s výnimkou utorku a piatku, keď budú bývať sv. omše mládežnícke, resp. pre birmovancov. Táto zmena, o ktorú požiadal ešte bývalý p. farár, bola schválená Arcibiskupským úradom ako aj Dekanským úradom Bratislava - Stred.

Taktiež oznamujeme, že od 1. 9. sa ruší rozdávanie sv. prijímania pred rannými sv. omšami vo všedné dni.

 • Sv. spoveď :

Vo všedné dni: - ráno počas druhej sv. omše od 6.30 h. do jej skončenia

 • večer pri sv. omši od 16.30 h. do jej skončenia

V nedeľu: dopoludnia medzi sv. omšami (v prípade potreby aj cez sv. omšu) od 7.00 do 12.00 h.

V prvopiatkový týždeň: aj pri prvej sv. omši od 5.45 h. (pondelok až piatok) a vo štvrtok a piatok od 15.00 h. do skončenia večernej sv. omše (cca 17.30 h.)

 • 3. Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly (intencie) na mesiac október sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke vo štvrtok 2. 9. o 16.00 h.

 • 4. Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 9. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci 3. 9. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 4. 9. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • 5. Lectio divina

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský nás pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, ktoré budú venované poslednej knihe Svätého Písma - Apokalypse, Knihe Zjavenia svätého apoštola Jána. Od septembra tohto roku do júna 2011 sa uskutoční desať biblických stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00 h. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v stredu 1. septembra na tému: „Mám kľúče od smrti a podsvetia” (Zjv 1,1-20).

 • 6. Veni Sancte

V nedeľu 5. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte.

Pre našu cirkevnú školu (SOŠ elektrotechnická) bude Veni Sancte v kostole vo štvrtok 2. 9. o 9.00 hod.

 • 7. PRÍPRAVA DOSPELÝCH KU SVIATOSTIAM:

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • 8. PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA:

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • 9. Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny od septembra znova poskytuje svoje služby v obvyklých výpožičných časoch:

utorok    15,30 - 17,00

streda    09,00 - 11,00

štvrtok    16,00 -18,00 hod.

Pracovníci knižnice sa tešia na Vašu návštevu.

 • 10. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Po prázdninovej prestávke budú opäť pokračovať stretnutia v blumentálskom klube. V nedeľu 19. septembra 2010 vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30.

 • 11. Oznam speváckeho zboru Béčkari

Drahí farníci, srdečne Vás pozývame na Blumentálsky hudobný podvečer, ktorý sa uskutoční dňa 11.9.2010 na blumentálskej fare o 16.- hodine. Okrem stretnutia s našími novými kaplánmi a pánom farárom, sa môžete tešiť aj na rôzne pochúťky z grilu a pohár vínka (koláčiky
a iné formy agapé sú vítané). Príďte zažiť nové stretnutia, vzájomné utužovanie vzťahov medzi farnosťami a v neposlednom rade aj riadnu dávku dobrej hudby. Hudobným hosťom večera je kapela Metelica, zaspieva aj domáci zbor Béčkari. Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na Vás.

Vaši Bečkari

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. augusta 2010

22.8.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 23. 8. - Sv. Ruženy Limskej, ľ. spom.

Utorok, 24. 8. - Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Piatok 27. 8. - Sv. Moniky, spom.

Sobota 28. 8. - Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

 • 2. Upozornenie

Na základe informácií, ktoré sme dostali v tomto týždni od niektorých farníkov, upozorňujeme členov našej farnosti, najmä seniorov, na muža, ktorý sa predstavuje ako p. Božik. Tvrdí o sebe, že bol dlhoročným miništrantom v Blumentáli, hoci si na osobu tohto mena nikto nepamätá. Vystupuje ako osoba , údajne poverená či už niektorým zo súčasných alebo bývalých kňazov našej farnosti, v mene ktorých si má vypožičať peniaze pre farnosť. Ide o zrejmú snahu zneužiť vašu dobromyseľnosť a podvodne od vás vylákať peniaze. Preto vás žiadame, ak by ste boli oslovení týmto človekom, aby ste kontaktovali políciu a žiadne peniaze mu nedávali.

 • 3. Oznamy Charity Blumentál

 • Oznam   pre deti a rodičov : Na celodenný autobusový výlet na Červený Kameň, pripravovaný pre deti na piatok 27. augusta 2010 je ešte niekoľko voľných miest, preto sa ešte môžu prihlásiť ďalšie deti, prípadne aj s rodičmi. Poplatok pre deti je 3 eurá, pre dospelých 5 eur, v tom je zahrnuté vstupné do zámku. Prihlásiť sa treba do stredy 25. augusta, stačí telefonicky, prípadne sms-kou na č. telefónu 0908181472. Číslo nájdete aj vo výveske charity v predsieni kostola. Poplatok stačí uhradiť pri autobuse. Odchod autobusu je o 9.oo hod. z Blumentálskej ulice.

 • Oznam pre seniorov: Ako sme už informovali na sobotu 4. septembra 2010 pripravuje charita pre dôchodcov púť do Šaštína. Nakoľko je ešte niekoľko voľných miest, možno sa prihlásiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 23. augusta. Od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní taktiež dostanete podrobnú písomnú informáciu. Poplatok je 2 eurá.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. augusta 2010

14.8.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 16. 8. - Sv. Štefan Uhorský, ľ. spom.

Štvrtok 19. 8. - Sv. Ján Eudes, kňaz, ľ. spom.

Piatok 20. 8. - Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spom.

Sobota 21. 8. - Sv. Pius X., pápež, spom.

 • 2. Nanebovzatie Panny Márie

Dnes slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Táto slávnosť je zároveň aj patrocíniom nášho chrámu, keď máme možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Pri príležitosti titulu nášho chrámu sa dnes po sv. omšiach koná hodová ofera. Za vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • 3. Pohreb

Dňa 11. augusta odišla do večnosti vo veku 86 rokov bývalá organistka našej farnosti pani Mária Ivanová. Zádušná svätá omša za zosnulú bude v našom kostole Blumentál v piatok 20. augusta o 10.00 h. Posledná rozlúčka bude závŕšená v Krematóriu o 11.45 h.

 • 4. Oznamy Charity Blumentál

 • Oznam   pre deti a rodičov : Ako sme už informovali, na piatok 27. augusta 2010 pripravujeme pre deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora v Rajeckých Tepliciach, celodenný autobusový výlet na Červený Kameň. Nakoľko nie všetky deti, ktoré boli v tábore sa môžu výletu v tomto termíne zúčastniť, zostali ešte voľné miesta. Prihlásiť sa preto môžu aj ďalšie deti, príp. aj rodičia. Poplatok pre deti je 3 eurá, pre dospelých 5 eur, v tom je zahrnuté vstupné do zámku. Prihlásiť sa treba osobne v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v termíne od pondelka 16. 8. do piatka 20. 8, v čase od 17. do 18. hod. Pri prihlasovaní dostanete podrobnú písomnú informáciu, vrátane programu.

 • Oznam pre seniorov: Na sobotu 4. septembra 2010 pripravuje charita pre dôchodcov púť do Šaštína. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 16. augusta od 9.oo - 11.oo h. Pri prihlasovaní taktiež dostanete podrobnú písomnú informáciu. Poplatok je 2 eurá.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. augusta 2010

8.8.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 9. 8. - Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), mučenice, rehoľníčky a patrónky Európy, sviatok

Utorok 10. 8. - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Streda 11. 8. - Sv. Kláry, panny, spom.

Sobota 14. 8. - Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Nedeľa 15. 8. - slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok, titul nášho chrámu

 • 2. Nanebovzatie Panny Márie

V nedeľu 15. 8. 2010 slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú v štandardnom nedeľnom bohoslužobnom poriadku. Nakoľko je tento sviatok zároveň patrocíniom nášho chrámu, v ten deň máme možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. V ten deň sa uskutoční aj hodová ofera. Za vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • 3. Výpomocný duchovný

V tomto mesiaci začal pastoračnú službu v našej farnosti Mons. Vendelín Pleva, ktorý bol ustanovený za výpomocného duchovného na nedele. Srdečne ho medzi nami vítame.

 • 4. Oznamy Charity Blumentál

 • Oznam   pre deti a rodičov : Na piatok 27. augusta 2010 pripravujeme pre deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora v Rajeckých Tepliciach, celodenný autobusový výlet na Červený Kameň. Prihlásiť sa treba osobne v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v termíne od pondelka 9. 8. do piatka 13. 8, vždy v čase od 17.30 do 18. hod. Pri prihlasovaní dostanete podrobnú písomnú informáciu, vrátane programu. Prihlásiť sa treba záväzne!

 • Oznam pre seniorov: Na začiatok septembra plánujeme púť do Šaštína. Bližšie informácie budú zverejnené v ďalších farských oznamoch.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 8

1.8.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 8 – August 2010
Časopis Blumentál August 2010

Pridané do rubriky blumentál