Archív časopisu Blumentál Január, 2020

Farské oznamy - 19. január 2020

18.1.2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Ekumenická bohoslužba slova

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude v utorok 21. januára 2020 o17.30 hod. vo františkánskom kostole v Bratislave konať ekumenická bohoslužba slova. Všetci ste srdečne pozvaní. (Plagát je vo výveske.)

m

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 23. januára 2020 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci ste srdečne pozvaní.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. január 2020

11.1.2020

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 12. 1. 2020 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu ako ozdoba zostať až do 2. februára.

m

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 60.-, 70,- a 100,- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- a 100,- € darovaných v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. január 2020

4.1.2020

Slávnosť Zjavenia Pána

V pondelok 6. 1. 2020 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude posviacať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

Zároveň pripomíname, že nasledujúci týždeň budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska je možne ešte dnes nahlásiť v sakristii.

m

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V pondelok 6. januára 2020, v deň Slávnosti Zjavenia Pána, bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 8. januára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť - „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).

m

Trojkráľový sprievod Bratislavou

V pondelok 6. januára 2020 sa uskutoční druhý Trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30 hod., odkiaľ možno putovať spolu s kráľmi k jasličkám. Záujemci o aktívnu účasť sa dozvedia viac na stránke www.trajakrali.sk.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy