Archív časopisu Blumentál Január, 2020

Farské oznamy - 26. 1. 2020

25.1.2020

Cyklus prednášok

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič. Vstup na prednášky je voľný. (Informácie sú na plagáte vo výveske.)

m

Misijná burza kníh

Občianske združenie Dobrota pre Afriku Vás srdečne pozýva na Fašiangovú misijnú burzu kníh a iných predmetov v pondelok 27. januára od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám.

Výťažok z predaja bude použitý pre chudobné deti v Stredoafrickej republike v rámci projektu Deti sv. Filomény.

m

Oznamy charity Blumentál

Hľadáme dobrovoľníka - aktivistu, ktorý by bol ochotný viesť v našej charite kurz angličtiny pre začiatočníkov. Podrobnejšiu informáciu nájdete na našej webstránke www.charitablumental.sk a tiež vo výveske pred kostolom. Vopred vďaka za ochotu.

V našej charite je možné zapožičať si niektoré zdravotnícke pomôcky, Zoznam a potrebné informácie nájdete taktiež na stránke charity a vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. január 2020

18.1.2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Ekumenická bohoslužba slova

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude v utorok 21. januára 2020 o17.30 hod. vo františkánskom kostole v Bratislave konať ekumenická bohoslužba slova. Všetci ste srdečne pozvaní. (Plagát je vo výveske.)

m

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 23. januára 2020 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci ste srdečne pozvaní.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. január 2020

11.1.2020

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 12. 1. 2020 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu ako ozdoba zostať až do 2. februára.

m

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 60.-, 70,- a 100,- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- a 100,- € darovaných v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. január 2020

4.1.2020

Slávnosť Zjavenia Pána

V pondelok 6. 1. 2020 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude posviacať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

Zároveň pripomíname, že nasledujúci týždeň budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska je možne ešte dnes nahlásiť v sakristii.

m

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V pondelok 6. januára 2020, v deň Slávnosti Zjavenia Pána, bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 8. januára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť - „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).

m

Trojkráľový sprievod Bratislavou

V pondelok 6. januára 2020 sa uskutoční druhý Trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30 hod., odkiaľ možno putovať spolu s kráľmi k jasličkám. Záujemci o aktívnu účasť sa dozvedia viac na stránke www.trajakrali.sk.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy