Archív časopisu Blumentál August, 2013

Farské oznamy 1. septembra 2013

31.8.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok, 3. 9. - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota, 7. 9. - sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana

Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spom.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 2. septembra od 16.00 hod.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 5. 9.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 6. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7. 9.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od 2. septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové  sv. omše o 18.00 sa budú sláviť v reči latinskej.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

Birmovancom, ktorí už absolvovali prípravu na birmovku v uplynulom šk. roku  oznamujeme, že birmovka sa uskutoční v sobotu 19. októbra o 10.00 hod.

 • Lectio divina

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom metódou Lectio divina do Katedrály sv. Martina v Bratislave. Podnetom na rozjímavé uvažovanie budú úryvky z novozákonnej knihy Skutky apoštolov. Desať stretnutí vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod. má spoločný názov “Cirkev plná života”. Názvy a termíny stretnutí nájdete na plagáte na nástenke. Tento týždeň v stredu 4. septembra 2013 o 20.00 hod. sa uskutoční stretnutie s názvom “Narodenie Cirkvi”. Celý text i zvykový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí umiestnené na webovú stránku Bratislavskej arcidiecézy, takže si ho môžu prečítať a vypočuť aj tí, ktorí nebudú môcť byť prítomní v Katedrále.

 • Časopis Rebrík

Na začiatku nového šk. roka dávame do pozornosti detský katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Časopis podporuje detskú tvorivosť a pomáha v duchovnom raste. Je určený pre mladších žiakov a po prvýkrát si v ňom svoje stránky nájdu aj predškoláci. Zvlášť je vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Kontakty pre objednanie časopisu Rebrík nájdete na nástenke.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny začne od utorka 10. septembra opäť poskytovať svoje služby v utorok až štvrtok v nezmenenom čase.

 • Pozvánka na koncert

Pozývame Vás na koncert z cyklu „Hudba v chrámoch”, ktorý sa uskutoční v našom kostole v piatok 13. septembra o 19.30 hod. Slovenský komorný orchester B. Warchala pod vedením dirigenta Ewalda Danela a Slovenský filharmonický zbor pod vedením zbormajstra Jozefa Chabroňa uvedú diela Michaela Haydna Missa Sti. Cyrilli et MethodiiBiblické piesne - opus 99 od Antonína Dvořáka. Vstupenky v cene 5,- € si možno zakúpiť od 26. augusta v pokladnici Slovenskej filharmónie v Redute, prípadne online alebo 1 hodinu pred koncertom. Na koncertnom cykle sa okrem nášho chrámu podieľajú aj Kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove a katedrálny Dóm sv. Martina.

 • Výlet pre deti

V sobotu 14.09.2013 pozývame deti na celodenný potáborový výlet. Stretneme sa o 9.00 hod. pred kostolom Blumentál. Treba si vziať so  sebou jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv, pršiplášť, 2 hodinové lístky na MHD. Predpokladaný návrat je o 18.30 hod. Tešia sa na Vás táboroví vedúci.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. augusta 2013

25.8.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok, 27.8. - sv. Moniky, spom.

Streda, 28.8. - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

 • Inaugurácia trnavského arcibiskupa

V piatok 30. augusta o 10.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave slávnostne uvedený do služby arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy jej doterajší administrátor Mons. Ján Orosch, náš blumentálsky rodák. Prosíme o modlitby pre otca arcibiskupa Oroscha v jeho náročnej službe.

 • Veni Sancte

V nedeľu 1. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a pedagógov modlitbou Veni Sancte pred začiatkom nového školského roku.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 28. septembra 2013 pripravuje charita púť na Velehrad spojenú s prehliadkou Veľkomoravského hradiska v Mikulčiciach. Podrobnejšie  informácie včas poskytneme.

Poradne: Po prázdninovej prestávke budú od septembra poradne charity opäť poskytovať  svoje služby a to v obvyklom čase.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za individuálny milodar pre našu farnosť v sume 100,- € a taktiež  za finančný dar v sume 5800,- €  prevedený na účet našej farnosti.

 • Pozvánka na koncert

Pozývame Vás na koncert z cyklu „Hudba v chrámoch”, ktorý sa uskutoční v našom kostole v piatok 13. septembra o 19.30 hod. Slovenský komorný orchester B. Warchala pod vedením dirigenta Ewalda Danela a Slovenský filharmonický zbor pod vedením zbormajstra Jozefa Chabroňa uvedú diela Michaela Haydna Missa Sti. Cyrilli et MethodiiBiblické piesne - opus 99 od Antonína Dvořáka. Vstupenky v cene 5,- € si možno zakúpiť od 26. augusta v pokladnici Slovenskej filharmónie v Redute, prípadne online alebo 1 hodinu pred koncertom. Na koncertnom cykle sa okrem nášho chrámu podieľajú aj Kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove a katedrálny Dóm sv. Martina.

 • Národný pochod za život

V nedeľu 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Ide o celoslovenské podujatie zamerané na podporu ochrany ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, ktorého hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska. Fórum života pri tejto príležitosti organizuje vypravenie osobitného vlaku z Bratislavy do Košíc. Podrobnejšie informácie o možnosti cestovať vlakom na Pochod za život nájdete na výveske v kostole.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. augusta 2013

18.8.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok,  19. 8. - sv. Jána Eudes, kňaza, ľ.s.

Utorok, 20. 8. - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda, 21. 8. - sv. Pia X., pápeža, spom.

Štvrtok, 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej, spom.

Piatok, 23.8. - sv. Ruženy Limskej, ľ.sp.

Sobota, 24. 8. - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

 • Patrocínium - farské hody

V nadväznosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť dnes slávi hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia. Po sv. omšiach sa dnešnú nedeľu koná hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Sv. omša spátrom Vadakkelom

Pozývame Vás na sv. omšu do nášho kostola v utorok 20. augusta o 16.30 hod., ktorú bude celebrovať indický katolícky misionár z Kongregácie Najsv. Sviatosti páter Joseph Vadakkel. Po sv. omši bude nasledovať adorácia s individuálnym eucharistickým požehnaním. Páter Vadakkel bude  viesť počas víkendu aj duchovnú obnovu v kostole v Prievoze. Viac informácií a podrobný program nájdete na výveske.

 • Výmena strešnej krytiny

V pondelok 19. augusta začnú práce na výmene eternitovej strešnej krytiny na   budove fary (vyvýšená strecha na rohu ul. Radlinského a Vazovova). Z piatich predložených ponúk nám Arcidiecézna ekonomická rada odsúhlasila návrh spoločnosti P.B.System v sume 41 941,- €. Projekt má byť zrealizovaný do 8. septembra 2013. Ďakujeme za všetku podporu - finančnú aj duchovnú, ktorou napomáhate tomuto náročnému dielu.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za individuálne milodary pre našu farnosť v sume 100, 50 a 40,- €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. augusta 2013

12.8.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 12.8.: sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľ.spom.

Utorok, 13.8.: sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,mučeníkov, ľ.sp.

Streda, 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Štvrtok,15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Piatok, 16.8.: sv. Štefana Uhorského, ľ.sp.

 • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Vo štvrtok 15. augusta oslávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie,  pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

 • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť budúcu nedeľu bude sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za individuálne milodary pre našu farnosť v sume 100 a 400,- €. Taktiež vyjadrujeme vďačnosť a do modlitieb za večné blaho odporúčame nesmrteľnú dušu nášho farníka, ktorý vo svojom testamente zanechal pre našu farnosť finančný dar v sume 1659,70- € (pôvodne 50 000 Sk) , ktorá bola prevedená na náš farský bežný účet koncom júla.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. augusta 2013

3.8.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 5.8: Výročie posviacky Hl. mariánskej baziliky v Ríme, ľ.spom.

Utorok, 6. 8.: sviatok Premenenia Pána

Štvrtok, 8.8.: sv. Dominika, kňaza, spom.

Piatok, 9.8.: sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Sobota, 10.8.: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac september  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 5. augusta od 16.00 hod.

 • Farský časopis

Vyšlo augustové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Vašej pozornosti odporúčame rozhovor s naším novým kaplánom dp. Martinom Majdom.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v zbierke pre našu farnosť (výmena strešnej krytiny na fare) v sume 2224,- €, za individuálny milodar na ten istý cieľ v sume 100,- € a za milodar pre potreby farnosti v hodnote 30,- €.

 • Národný pochod za život

V nedeľu 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Ide o celoslovenské podujatie zamerané na podporu ochrany ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, ktorého hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska. Všetkých, ktorým to ich možnosti dovolia, už teraz pozývame k účasti na tejto významnej udalosti v prospech ľudského života. Bližšie informácie a registrácia účastníkov je možná na stránke www.pochodzazivot.sk

 • Program v Katedrále

V rámci prežívania Roku viery tento štvrtok 8. augusta pri sv. omši o 17.00 hod. otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prednesie v rámci homílie katechézu na 10. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím v odpustenie hriechov”. Po sv. omši bude aj krátka poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti zakončená eucharistickým požehnaním.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 8

1.8.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 8 – Júl 2013
Časopis Blumentál - august 2013

Pridané do rubriky blumentál