Archív časopisu Blumentál September, 2015

Farské oznamy 4. októbra 2015

8.9.2015

 • Liturgický kalendár

Utorok 6. 10. - sv. Bruna, kňaza, ľ.spom.

Streda 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spomienka

Piatok 9. 10. - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.;

sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľ.spom.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Dospelí, ktorí sa prihlásili na prípravu k sviatostiam, budú mať prvú katechézu dnešnú nedeľu 4.10.2015 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac november sa budú zapisovať v pondelok 5. októbra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti na fare (Vazovova 8).

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu sa po sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti. Výnosom zo zbierky chceme uhradiť náklady na rekonštrukciu vnútorných dverí pri hlavnom vchode do kostola.

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 5. októbra sv. omšou o 9.00 h. v Kapucínskom kostole na Župnom námestí.

 • Lectio divina

V stredu 7. októbra  sa bude v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. konať modlitbové stretnutie metódou lectio divina. Stretnutie na tému Ja som chlieb života bude viesť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa modlíme  ruženec v pracovné dni ráno po skončení rannej sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  po skončení rannej sv. omše o 6.30 hod.

· Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v sobotu 17. októbra a  v nedeľu 18. októbra  po sv. omšiach v predsieni kostola.

 • Duchovná obnova

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorú organizuje naše blumentálske ružencové bratstvo v nedeľu 11. októbra 2015. Program začne v kostole o 15.45 ružencom, pokračuje sv. omšou o 16.30 a po jej skončení o 17.30  prednáškou na fare  na tému: V službe Božieho slova.Duchovnú obnovu vedie P. Šimon Tyrol z rehole dominikánov.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre stredoškolákov, vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Druhé stretko bude stredu 7.10.2015 o 18.30 na fare (Vazovova 8). Všetkých srdečne pozývame.

 • Púť na Staré Hory

Ešte je niekoľko voľných miest na púť na Staré Hory, ktorú plánujme na sobotu 10. októbra 2015. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Poplatok je 6 €.

 • Foto z letného tábora

Fotky z detského letného tábora na cédečku sú k dispozícii v kancelárii fary.

· Prezentácia encykliky

Vo štvrtok 8. októbra 2015 sa na pôde Bohosloveckej fakulty v Bratislave o 18.30 hod. uskutoční verejná prezentácia encykliky pápeža Františka s názvom Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie. Encykliku predstavia odborníci z oblasti biblickej a morálnej teológie, ekológie i z pohľadu prekladateľa.

.

Farské oznamy 27. septembra 2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 28. 9.: sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.;

sv. Vavrinca Ruiza a spol., mučeníkov, ľ.spom.

Utorok, 29.9.: sv. Michala , Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Streda, 30. 9.: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok, 1.10.: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Piatok, 2.10.: Svätých anjelov strážcov, spom.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa budeme modliť posv. ruženec v pracovné dni ráno po skončení rannej sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  po skončení rannej sv. omše o 6.30 hod.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  1. 10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   2. 10. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 10. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  4. októbra bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Výnos zo zbierky chceme použiť na rekonštrukciu vnútorných dverí pri hlavnom vchode do kostola.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

Dospelí, ktorí sa prihlásili na prípravu k sviatostiam, budú mať prvú katechézu v nedeľu 4.10.2015 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke sv. omše

Od utorka 22. septembra sme opäť začali mládežnícke sv. omše o 18.00 h., ktoré budú určené aj pre našich birmovancov. Z tohto dôvodu piatkové sv. omše o 18.00 hod. zatiaľ neplánujeme aj vzhľadom na pretrvávajúce poddimenzované personálne obsadenie vo vedení farnosti.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre stredoškolákov, vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Prvé stretko bude vo štvrtok 1.10.2015 o 18.30 na fare (Vazovova 8). Tam si dohodneme deň, čas a program nasledujúcich stretnutí. Všetkých srdečne pozývame.

 • Charita Blumentál

Púť pre dôchodcov: Ako sme už informovali, na 10. októbra 2015 pripravujeme  púť pre seniorov na Staré Hory. Nakoľko sú ešte voľné miesta, záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v pondelok 28. septembra od 8.15 hod. do 10.oo hod. Poplatok je 6 €.  Pri prihlasovaní dostanete podrobnú písomnú informáciu o programe.

 • Poďakovanie

Pred týždňom sa v Bratislave uskutočnil 2. národný pochod za život, ktorý dosiahol veľký úspech. Podľa odhadov sa na ňom zúčastnilo 70 až 85 tisíc ľudí. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský aj touto cestou zo srdca ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu Pochodu za život - obetavou organizačnou, propagačnou, dobrovoľníckou službou, modlitbami či finančnou podporou. Veľké poďakovanie patrí každému, kto sa rozhodol prísť na Pochod za život a svojou účasťou poskytol krásne svedectvo úcty voči Božiemu daru života.

V našej farnosti chceme poďakovať veriacim z Košickej arcidiecézy aj našim farníkom za milodary v sume 1384,55 Eur, ktorými ste v zbierke počas sv. omše o 10.30 hod. spoločne prispeli na úhradu nákladov spojených s konaním tejto akcie.

.

Farské oznamy 20. septembra 2015

 • Bohoslužby v Blumentáli 20.09.2015

V nedeľu 20. septembra 2015 v rámci II. Národného pochodu za život v rámci dopoludňajších  pro-life bohoslužieb budú sv. omšu o 10.30 h. v našom chráme  sláviť biskupi, kňazi a veriaci   Košickej arcidiecézy. Sv. omša o 12.00 h. v ten deň nebude.

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 21. 9. - sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Streda, 23. 9. - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

Sobota, 26. 9. -  sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov,  ľ. spom.

 • Národný pochod za život

Dnes sa v Bratislave koná II. národný pochod za život. Pozývame vás všetkých na toto významné podujatie v prospech ochrany každého ľudského života. Pochod sa začína o 14.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Pripomíname oznam z predošlej nedele, že dnes sv. omša o 12.00 h.  v Blumentáli nie je.

Na základe rozhodnutia Arcibiskupského úradu v Bratislave, ktoré nám bolo doručené v tomto týždni, sa bude dnes pri sv. omši o 10.30 h. konať zbierka milodarov, ktoré budú určené na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou Pochodu za život.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke sv. omše

V utorok 22. septembra opäť začíname mládežnícke sv. omše o 18.00 h., ktoré budú určené aj pre našich birmovancov. Z tohto dôvodu piatkové sv. omše o 18.00 hod. zatiaľ neplánujeme aj vzhľadom na pretrvávajúce poddimenzované personálne obsadenie vo vedení farnosti.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok večer. Stretnutia mladých pracujúcich sú tiež každý štvrtok  večer. Kto by mal záujem prísť, nech sa prihlási na: blumental@blumental.sk.

 • Oznamy Charity Blumentál

Púť: Na sobotu 10. októbra  pripravuje naša  Charita Blumentál púť na Staré Hory. Prihlásiť sa možno v pondelok 21. 9. 2015 od 17.oo do 18.oo hod., a v stredu od 17.oo - 18.oo hod. Poplatok je 6 €.  Podrobný program púte dostanete pri prihlasovaní.

Misijný projekt: Aj v tomto roku chceme uhradiť školné pre dievčatko Karen Muthoni z Kene, ktorú si naša farnosť adoptovala  v rámci projektu  „Adopcia na diaľku”. Podrobnú informáciu, ako aj číslo účtu, na ktoré môžete poslať svoj milodar, nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola. Vopred veľká vďaka za pochopenie a pomoc.

 • Modlitby matiek

Pozývame vás na Modlitby matiek, ktoré sa budú konať v tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu v uršulínskom kostole v Bratislave. Začínajú sa vždy o 17.00 hod.

 • Modlitby za kňazov

Najbližšiu sobotu 26. septembra  sa bude v Šaštíne konať púť za kňazov, ktorú organizuje spoločenstvo Modlitby za kňazov. V rámci programu púte bude o 11.30 hod. sláviť svätú omšu o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Úmyslom tejto púte je duchovne sprevádzať kňazov vo všetkom, čo prežívajú vo svojej službe a vyprosovať im silu pre svätý život a správnu kňazskú službu.

 • Sv. omša v Dóme

Budúcu nedeľu 27. septembra bude v Katedrále sv. Martina sláviť latinskú svätú omšu o 10.30 hod. arcibiskup Mons. José Rodríguez Carballa OFM, sekretár vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života, ktorý navštívi Slovensko v rámci Roka zasväteného života.

.

.

.

Farské oznamy 13. septembra 2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 14. 9. - Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Utorok, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej P.Márie, patrónky Slovenska

Streda, 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,

spom.

Štvrtok, 17.9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Sobota, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 14. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

 • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V utorok 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska budú sv. omše v našom kostole takto: ráno o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a večer o 16.30 a 18.00 (slov.)

 • Národný pochod za život - bohoslužby v Blumentáli

V nedeľu 20. septembra 2015 v rámci II. Národného pochodu za život v rámci dopoludňajších  pro-life bohoslužieb budú sv. omšu o 10.30 h. v našom chráme  sláviť biskupi, kňazi a veriaci   Košickej arcidiecézy. Sv. omša o 12.00 h. v ten deň nebude.

 • Národný pochod za život - program a sprievodné podujatia

O týždeň sa v Bratislave bude konať Národný pochod za život. Pozývame vás všetkých na toto významné podujatie. Pochod sa začne v nedeľu 20. septembra o 14.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Z programu dávame do pozornosti tieto slávenia: spoločná otváracia svätá omša v Katedrále sv. Martina v sobotu večer o 19.00 hod., celonočná adorácia v Katedrále a potom v nedeľu svätá omša pre účastníkov pochodu z Bratislavskej arcidiecézy o 10.30 hod. tiež v Katedrále.  Mladých ľudí pozývame na diecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa koná v súvise s Pochodom za život (viac informácií je na stránke www.cliptime.sk).  Dnešnú nedeľu 13. septembra budú dobrovoľníci pred našimi kostolmi po skončení svätých omší rozdávať informačné tlačoviny s názvom Noviny za život v súvislosti s Národným pochodom za život 2015 v Bratislave. V tomto týždni od pondelka do piatka (14.-18. septembra 2015) bude každý deň o 20.00 hod. v Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii modlitbové stretnutie (posvätný ruženec a litánie) za úspešný priebeh Národného pochodu za život.

 • Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Oznamy Charity Blumentál

Pozvánka pre seniorov: Dnešnú nedeľu  13. septembra   pozývame na výstavu „Veľká Morava a počiatky kresťanstva”, ktorá je v priestoroch Slovenského národného múzea - Historického múzea na hrade. K návšteve výstavy máme zabezpečeného aj sprievodcu s výkladom. Zraz je o 14.15 hod. na hrade  pred múzeom. Prosíme o presný príchod.

 • Púť v Šaštíne

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa bude aj tento rok v Šaštíne konať národná púť. Podrobné informácie o programe sú na plagáte na nástenke. Na pondelok 14. septembra večer je pripravený mládežnícky program. Hlavnú svätú omšu bude v utorok 15. septembra o 10.30 hod. celebrovať arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V stredu 16. septembra sa uskutoční púť seniorov a chorých. Srdečne vás pozývame putovať k Panne Márii Sedembolestnej do Šaštína.

 • Modlitby za kňazov

V deň Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra 2015) sa začína 40-dňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov, ku ktorej pozýva spoločenstvo Modlitby za kňazov. Úmyslom tejto iniciatívy je vyprosovať kňazom duchovnú silu pre svätý život a správnu kňazskú službu. Súčasťou podujatia bude aj púť za kňazov do Šaštína naplánovaná na sobotu 26. septembra 2015. Viac informácií je na stránke www.mzk.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 9

1.9.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 9 – September 2015

Časopis Blumentál - september 2015

Pridané do rubriky blumentál