Archív časopisu Blumentál Jún, 2010

Farské oznamy 27. júna

26.6.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 28. 6. - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Utorok 29. 6. - SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Streda 30. 6. - Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Piatok 2. 7. - NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sobota 3. 7. - SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

 • 2. Prikázaný sviatok

V utorok 29. 6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú: 5,45, 6,30, 9,00, 10,30, 16,30, 18,00 a o 19,00 h. V tento deň sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční tradičná zbierka: „Halier sv. Petra“.

 • 3. Rozlúčka

Od 1. júla 2010 je za farára našej farnosti menovaný vdp. Branislav Čaniga, doterajší farár v Bratislave – Lamači, za kaplánov dp. Pavol Póša, kaplán v Pezinku a dp. Zdenko Tkáčik, kaplán v Bratislave - Dúbravke. Terajší farár je menovaný za farára vo farnosti Rohožník, dp. kaplán Andrej Kalamen za farára vo farnosti Jablonica a dp. kaplán Andrej Streicher za kaplána do farnosti Senec. Rozlúčková sv. omša bude v stredu 30. júna o 18,00 h. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • 4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 1. 7. je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 2. júla je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 6. Fatimská sobota

V sobotu 3. júla je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca.

 • 7. Inštalácia nového farára

V sobotu 3. júla sa pri sv. omši o 18.00 hod. uskutoční inštalácia nového farára do jeho úradu. Všetkých Vás na túto slávnosť srdečne pozývame.

 • 8. Zbierka

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby obetí povodní na Slovensku. Na tento účel sa vyzbieralo a odoslalo na účet KBS 8.505,00 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať.“

 • 9. Oznamy Charity Blumentál

Oznam právnej poradne

Z dôvodu čerpania dovolenky nebude právna poradňa poskytovať svoje služby 1. 7. 2010 ako aj počas mesiaca august. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. júna

19.6.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 21. 6. - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Utorok 22. 6. - Sv. Pavlína z Noly, biskupa

Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša Mórusa, mučeníkov

Štvrtok 24. 6. - NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

 • 2. Novokňaz

V utorok 22. 6. bude mať sv. omšu o 16.30 novokňaz dp. Cyril Sitár, ktorý si počas školského roka vykonával v našej farnosti diakonskú prax.

 • 3. Duchovná obnova

Vo štvrtok 24. 6. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti ukončenia roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Mons. Ján Formánek. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

 • 4. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 20. júna 2010 si môžu záujemcovia pozrieť 2. časť videofilmu o živote sv. Augustína. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. júna

13.6.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Sobota 19. 6. - Sv. Romualda, opáta

 • 2. Zbierka pre obete povodní

Na základe súhlasu všetkých biskupov Slovenska, KBS vyhlásila na budúcu nedeľu 20. júna celoslovenskú finančnú zbierku na pomoc pre obete povodní na Slovensku. Zbierka sa uskutoční vo všetkých katolíckych kostoloch.

 • 3. Sviatosť birmovania

V sobotu 19. júna zavíta do našej farnosti o. arcibiskup a pri sv. omši, ktorá začína o 10.00 hod. udelí naším birmovancom sviatosť birmovania.

 • 4. Večeradlo

V sobotu 19. júna sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

 • 5. Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Poplatok za tábor môžete uhradiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v stredu 16. júna od 17.30 hod. do 19.oo hod. Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. júna

5.6.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Streda 9. 6. - Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

Piatok 11. 6. - NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Sobota 12. 6. - Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 7. júna sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Panny Márie - Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

 • 3. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 11. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 bude odprosujúca pobožnosť, s modlitbou Najmilší Ježišu, za recitovanie ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Zároveň v tento deň sa končí Rok kňazov, sv. omša v katedrále bude o 10.30 hod.

 • 4. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.881,05 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 5. Kňazská a diakonská vysviacka

V sobotu 12. júna o 9,30 h. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční kňazská a diakonská vysviacka. Za kňazov budú vysvätení diakoni dp. Cyril Sitár a dp. Martin Šafárik a za diakonov Peter Pajerský a Attila Nemes, ktorí pôsobili v našej farnosti. V tomto čase si vykonávajú duchovné cvičenia, preto myslime na nich vo svojich modlitbách.

 • 6. Prvé sväté prijímanie

Sviatosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude vysluhovaná budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 6. júna 2010 si môžu záujemcovia pozrieť videofilm o živote sv. Augustína. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Poplatok za tábor môžete uhradiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v  v stredu 9. júna 2010 od 17.30 do 19.oo hod., v piatok 11. júna 2010 od 17.oo - 19.oo hod., príp. ešte v stredu 16. júna od 17.30 hod. do 19.oo hod. Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 6

1.6.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 6 – Jún 2010
Časopis Blumentál Jún 2010

Pridané do rubriky blumentál