Archív časopisu Blumentál December, 2014

Farské oznamy 28. decembra 2014

28.12.2014
 • Liturgický kalendár

Streda 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Štvrtok 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Piatok 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Sobota 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš, ľ. spom.

 • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v stredu 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2014/2015 máme možnosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

 • Program na Nový rok 2015

Vo štvrtok 1. januára 2015 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 2. 1. budeme spovedať  ako obvykle - pri všetkých sv. omšiach a od 15.00 hod. popoludní. V ostatné všedné dni prvopiatkového týždňa sa bude spovedať pri sv. omšiach ráno  o 6.30 a večerných bohoslužbách.

Na prvú sobotu 3. 1. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 200, 100, 50 a 10 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. decembra 2014

20.12.2014
 • Liturgický kalendár

Štvrtok 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Piatok 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

Sobota 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Nedeľa 29. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

 • Nácvik detí

Nácvik detí na jasličkovú scénku a koledovanie bude dnes -  v nedeľu 21. decembra o 16.00 hod na fare (Vazovova 8).

 • Vianočná spoveď

Dnešnú nedeľu spovedáme  dopoludnia od 7.30 do 12.30 hod., a aj počas večerných sv. omší. Príležitosť vyspovedať sa k Vianociam budete mať ešte v pondelok 22.12 a v utorok 23.12. ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., príp. podľa potreby aj dlhšie.

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň v stredu 24.12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež na sv. Štefana 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v piatok 26.decembra o 15.30 hod.

l       Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 28. decembra 2014 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

 • Dobrá novina

Koledovanie Dobrej noviny bude v sobotu 27.decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii kostola alebo na farskom úrade, prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady zajtra od 15.00 hod (v pondelok 22. decembra)  do 16.00 hod. Štedrého dňa.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 22. decembra 2014 do 12. januára 2015 bude mať vianočné prázdniny. Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za Vaše individuálne milodary v tomto týždni pre potreby nášho kostola a našej farnosti v  sume 1000  a 2 x 100 Eur.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. decembra 2014

13.12.2014
 • Vianočná spoveď

Od stredy 17.decembra až do 23. decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom. V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., v sobotu od 6.30 do 8.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.,  resp. podľa potreby aj dlhšie. V nedeľu 21. decembra spovedáme  dopoludnia od 7.30 do 12.30 hod., a aj počas večerných sv. omší.

 • Dobrá novina

V pondelok 15. decembra bude v Modrom kostolíku o 18.00 hod. celebrovať sv. omšu biskup z Kene - Mons. Dominic Kimengich. Je predstaviteľom africkej diecézy, ktorej bola venovaná časť peňazí vyzbieraných počas koledníckej akcie Dobrá novina.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za individuálny dar v tomto týždni pre potreby našej farnosti v sume 100 Eur.

 • Právna poradňa

Vo štvrtok 18. decembra naša právna poradňa nebude otvorená.

 • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 21.12.2014 o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Protestné zhromaždenie

V utorok 16. decembra  sa o 17.00 hod. v Bratislave na Námestí slobody pred Úradom vlády SR uskutoční protestné zhromaždenie a živá reťaz proti prijatiu Celoštátnej stratégie ľudských práv. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. decembra 2014

7.12.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok 8.12. - slávnosť - prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Utorok 9.12. - sv. Jána Didaka Cuauhttlatoatzina, ľ. sp.

Štvrtok 11.12. - sv. Damaza I, pápeža, ľ. spom.

Piatok 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Sobota 13.12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

 • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V pondelok 8. decembra slávime prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 10.30, 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 hod.

Zároveň Vás v ten deň pozývame do kostola sv. Jána z Mathy (Trojička) na sv. omšu o 17.30 hod., pri ktorej otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zasvätí naše hlavné mesto pod ochranu Panny Márie.

 • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1784,14 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu.

 • Nácvik detí na jasličkové predstavenie akoledovanie

bude dnešnú nedeľu 7.12.2014 o 16.00 hod. na fare (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 12

1.12.2014

Ročník XXV Číslo 12 – December 2014

Časopis Blumentál - december 2014

Pridané do rubriky blumentál