Archív časopisu Blumentál November, 2017

Farské oznamy - 26. november 2017

25.11.2017

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 3.12.2017 sa uskutoční zbierka na charitu, ktorá pomáha rodinám zaťaženým exekúciami, seniorom s nízkym dôchodkom, deťom bez mamy a otca, chudobným vo farnostiach, k poskytnutiu starostlivosti seniorom a ľuďom s duševným ochorením a tiež priamo farnostiam.

P

Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Verejná diskusia: „Aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.“

KBS pripravila na 29.11.2017 od 16.30 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ul. v rámci cyklu „Nádvorie hľadajúcich“ verejnú diskusiu na tému „Aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.“

P

Novéna k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Pozývame Vás na novénu k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá sa bude konať od 30.11. do 8.12.2017 v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave o 17.30 (v nedeľu o 20.00) a zavŕšená bude 8.12..2017 zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii.

P

Projekt záchrany irackých kresťanov

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Viac na stránke www.acn-slovensko.org.

P

Darovanie krvi

Pozývame Vás na darovanie krvi v Dome Quo Vadis pondelok 4.12.2017 od 8:00 - 11.00 hod. Je však potrebné sa vopred zaregistrovať na internete https://domquovadis.sk/udalost/daruj-kusok-seba-darovanie-krvi-v-qv

P

Charitný čaj z Afriky a predvianočný „dobro QV bazár“

Slovenská katolícka charita Vás pozýva na charitný čaj z Afriky a predvianočný „dobro QV bazár“ do Domu Quo Vadis vo štvrtok 30. novembra od 15 hod. Viac informácií je na internete https://domquovadis.sk/udalost/dobro-qv-bazar

P

Stánok Maltézskej pomoci na Vianočných trhoch

Maltézska pomoc pozýva do svojho stánku na Hviezdoslavovom námestí počas Vianočných trhov, ktorý ponúka možnosť občerstviť sa dobrým slovom, rozhovorom i vianočným punčom. Dobrovoľné finančné príspevky, budú použité na dobročinné projekty predovšetkým na rozvoz stravy znevýhodneným a opusteným seniorom v Bratislave.

P

Stánok Bratislavskej arcidiecézy na Vianočných trhoch

V dňoch 15.-22.12.2017 bude mať Bratislavská arcidiecéza na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí svoj stánok ako miesto na rozhovor a rozdávanie náboženskej literatúry. Srdečne pozývame zastaviť sa pri ňom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. november 2017

19.11.2017

Svätomartinská zbierka

Tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka z minulej nedele, v tomto roku určená na poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov bola v našom chráme 3116 €. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Výnos kampane sviečka za nenarodené deti

Fórum života ďakuje veriacim z farnosti Blumentál. Počas tohtoročnej kampane Sviečka za nenarodené deti 2017 sa vo vašej farnosti vyzbieralo 790 €. Finančné prostriedky budú použité na aktivity zamerané na ochranu počatého života a prirodzenej rodiny.

P

Prednášky prof. Raymonda de Souza

Fórum života pozýva na prednášky prof. Raymonda de Souza, zástupcu Human Life International, USA, člena rádu Maltézskych rytierov, pro-life aktivistu, rečníka na tému kultúry života a smrti v mnohých krajinách sveta. V Bratislave sa prednáška uskutoční dňa 20.11.2017 o 18.30 v aule Teologickej Fakulty Trnavskej univerzity na Kostolnej 1.

P

Deň otvorených dverí na Cirkevnom konzervatóriu

Pedagógovia a študenti Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava, pozývajú najmä uchádzačov o štúdium a ich príbuzných, priateľov a známych na Deň otvorených dverí v sobotu 25.11.2017 od 9:00 do 15:00 hod.

P

Gospelový koncert 20 rokov s Continentals

Gospelový koncert 20 rokov s Continentals sa uskutoční 25.11.2017 o 18.00 v Divadle Nová Scéna. Viac informácií je na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. november 2017

11.11.2017

Svätomartinská zbierka

Túto nedeľu 12.11.2017 sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

P

Koncert v Katedrále sv. Martina

Túto nedeľu 12.11.2017 sa o 15.00 hod. uskutoční v Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých srdečne pozývame.

P

Úradné hodiny a sväté omše v piatok 17.11.2017

Keďže piatok 17.11.2017 je štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade úradné hodiny. Sväté omše v tento deň budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

P

Týždeň Cirkvi pre mládež

Tento týždeň od 12. do 19.11.2017 je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku www.mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka.

P

Večer „AJ TY!“

Arcidiecézne centrum mládeže Alstrova 171, Bratislava pozýva mladých na večerný program s názvom AJ TY!, ktorý sa začína 14.11.2017 o 18:30 sv. omšou, pokračuje adoráciou, filmovým večerom spolu s večerou.

P

Evanjelizačný program Godzone

Evanjelizačný program Godzone sa v Bratislave uskutoční v piatok 17.11.2017 od 18:00 v Hant Aréne.

P

Konferencia o Etických a morálnych aspektoch povolania farmaceuta

V piatok 17.11.2017 sa o 9.00 hod. bude konať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. november 2017

4.11.2017

Svätomartinské trojdnie

Pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia. Sväté omše budú v piatok 10.11. a v sobotu 11.11. o 17:00 a v nedeľu 12.11.2017 o 10:30 hod.

P

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu 12.11.2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

P

Hodová zbierka

Hodová zbierka bola 1320 Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

P

Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 8.11.2017 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému Jonatán a Dávid, sila priateľstva (1Sam 20, 1-17), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Povolanie a spôsob nášho života. Obnova sa uskutoční v sobotu 11.11.2017 v priestoroch Teologickej fakulty TU pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00 hod.

P

Potravinová zbierka

Bratislavská arcidiecézna charita vás pozýva zapojiť sa do potravinovej zbierky, ktorá sa bude konať od 9. 11. do 11. 11. 2017 t.j. od štvrtku do soboty v predajniach Tesco v Bratislave na Kamennom námestí, v nákupnom centre Vajnoria, Tesco na Košickej, Tesco Brestovka v Dúbravke, v Senci a v Záhorskej Vsi. Budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte a prispejete kúpou potravín pre tých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a tým aj vy budete účastní nášho poslania byť bližšie pri človeku. Ak by ste mali záujem pomôcť počas zbierky ako dobrovoľník, viac informácií nájdete na www.charitaba.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy