Archív časopisu Blumentál December, 2010

Farské oznamy 26. decembra 2010

26.12.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 27. 12. - sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Utorok 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Sobota 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok

 • Dobrá novina

Dnes sa po sv. omši o 10.30 predstavia koledníci so svojím programom. Záujemci, ktorí by chceli koledníkov prijať doma,  môžu sa  zapísať na zoznam v kostole pri časopisoch. Koledovať po domoch sa bude 27. a 28. decembra.

 • Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť bude dnes popoludní o 15.30 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

 • Vstupenky na ples

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk

 • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2010/2011 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

 • Program na Nový rok 2011

V sobotu 1. januára 2011 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • Termín fatimskej soboty

Vzhľadom na liturgickú slávnosť Panny Márie Bohorodičky je termín fatimskej soboty určený na 8. januára po skončení sv. omše o 6.30 hod.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2011 budeme zapisovať až v pondelok 10. januára 2011 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Poďakovanie

Úprimné „Pán Boh odmeň!” vyslovujeme všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole. Zároveň vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorý sa po celý rok angažujete v práci pre našu farnosť. Všetkým prajeme požehnaný Nový rok.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. decembra 2010

19.12.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Sobota 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Nedeľa 26. 12. - sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 • Vianočná spoveď

Dnes spovedáme od 7.00 do 12.30 hod. Cez týždeň budeme spovedať od 5.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie. Na Štedrý deň spovedáme pri ranných sv. omšiach.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude k dispozícii v krstnej kaplnke od stredy 22. 12. po sv. omši o 16.30 hod. do 16.00 hod. Štedrého dňa.

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra a taktiež 26.decembra budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

    • Jasličková pobožnosť

Nácvik detí na jasličkovú scénku bude vo štvrtok 23.12 o 15.00 hod. v kostole.

Jasličková pobožnosť bude v nedeľu 26.decembra popoludní o 15.30 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Božieho Narodenia bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Dobrá novina

Budúcu nedeľu 26.12. sa po sv. omši, ktorá je o 10.30,  predstavia koledníci so svojím programom. Záujemci, ktorí by chceli koledníkov prijať doma,  môžu sa  zapísať na zoznam v kostole pri časopisoch. Koledovať po domoch sa bude 27. a 28. decembra.

 • Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 26. decembra 2010 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

 • Poďakovanie

Chceme poďakovať Ružencovému spolku za vianočný finančný dar 150 € pre našu farnosť. Vrelé poďakovanie patrí aj p. Prokešovej za prípravu adventného venca a vianočnej výzdoby a  p. Vitekovej za prekrásne vyšívané oltárne plachty s vianočnou symbolikou a sadu oltárnych plachiet na bočné oltáre.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 20. decembra 2010 do 10. januára 2011 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v Novom roku.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. decembra 2010

12.12.2010 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 13. 12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Utorok 14. 12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Koncert

Srdečne vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert Magnificat dnes o 15.00 hod. Vystúpia Spevácky zbor Technik, Kresťanský komorný orchester ZoE a Jana Melišková (soprán).

 • Vianočné spovedanie

Od 17. decembra 2010 začíname spovedať pred vianočnými sviatkami. Vo všedné dni od 6.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie a v nedeľu dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod.

 • Jasličková pobožnosť a Dobrá novina

Nácvik detí, ktoré pôjdu koledovať, bude v sobotu 18.12 o 14,30 hod na fare. Deti, ktoré budú hrať jasličkovú scénku, sa stretajú v sobotu 18.12 o 15,30 hod v kostole.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • CD Tiramisu

Gospelová skupina Tiramisu z farnosti Bratislava - Lamač vydala svoje nové CD. Kto by mal záujem, môže si ho zakúpiť v našej sakristii. (Cena: 7 €/ks).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. decembra 2010

5.12.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Utorok 7. 12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda 8. 12. - slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Štvrtok 9. 12. - sv. Juana Diega Cuauhtlatoatzina, ľ. spom.

Sobota 10. 12. - sv. Damaza I., pápeža, ľ. spom.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 v pondelok 6. decembra v kostole Kapucínov.

 • Prikázaný sviatok

V stredu 8. decembra slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

 • Zbierka na Charitu - poďakovanie

Pri zbierke na Katolícku charitu minulú nedeľu ste prispeli sumou 2159,77 €, začo vám vyslovujeme úprimné poďakovanie.

 • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Dobrá novina

Zároveň pozývame všetkých koledníkov  a priaznivcov Dobrej noviny na vysielaciu sv. omšu s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, ktorá bude v sobotu 11.12. o 17 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici. Obetným darom budú nepoužité 50 centové známky. Od 15.00 hod. bude pre deti zaujímavý program v pastoračnom centre.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Koncert

Pozývame vás do nášho chrámu na adventný koncert Magnificat budúcu nedeľu 12. decembra o 15.00 hod. Vystúpia Spevácky zbor Technik, Kresťanský komorný orchester ZoE a Jana Melišková (soprán).

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 12

1.12.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 12 – December 2010
Časopis Blumentál decenber 2010

Pridané do rubriky blumentál