Archív časopisu Blumentál Február, 2010

Farské oznamy 28. februára

27.2.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Úmysly

V pondelok 1. marca od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na apríl.

 • 2. Zbierka na Charitu

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.920,72 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 3. Sv. omše o 18.00 hod.

V pondelok až štvrtok (1. - 4. 3.) v tomto týždni nebudú sv. omše o 18.00 hod., nakoľko je prázdninové obdobie. V piatok 5. 3. nakoľko je prvý piatok v mesiaci sv. omša bude o 18.00 hod.

 • 4. Lectio Divina

V stredu, 3. marca pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 5. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 4. marca je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

 • 6. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5. marca je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 7. Fatimská sobota

V sobotu 6. marca je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca.

 • 8. Svetový deň modlitieb

V sobotu 6. marca o 9.00 hod. sa v našom kostole uskutoční Ekumenický deň modlitieb.

 • 9. Kurz základov kresťanstva

Spoločenstvo pri Dóme svätého Martina Vás pozýva na Kurz základov kresťana. Trojmesačný kurz je určený pre každého, kto chce nájsť a budovať osobný vzťah s Ježišom. Stretnutia budú raz do týždňa. Kurz začína 11. marca 2010. Podrobnosti na plagáte na nástenke.

 • 10. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. Stanislavom Lieskovským. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne farské oznamy.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. februára

20.2.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 22. 2. - KATEDRA SV. PETRA

 • 2. Rok kňazov

Vo štvrtok 25. 2. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Stanislav Lieskovský. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

 • 3. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Vyzbieralo sa 2.080,69 €. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!” Z týchto peňazí sme zaplatili faktúru za opravu organu.

 • 4. Krížová cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • 5. Zbierka na Charitu

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 6. Mnísi medzi nami

Budúcu nedeľu 28. 2. zavítajú do našej farnosti benediktíni, s ktorými sa môžeme stretnúť pri sv. omšiach a o 14.30 v kostole predstavia benediktínsky rád a výstavbu kláštora Premenenia Pána v Sampore. Viac informácií nájdete na plagátiku na výveske.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 21. februára 2009 pozývame na prednášku a besedu k pripravovanému Svetovému dňu modlitieb. Prednáša MUDr. Suchalová.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • 8. 2%

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte svoje dve percentá z vašich daní, môžete pomôcť Charite Blumentál, alebo Béčkarom Potrebné informácie o poskytnutí 2% nájdete na www.charitablumental.sk, www.beckari.sk alebo vzadu v kostole.

 • 9. Úmrtie kňaza

Dňa 19. februára 2010 zomrel vo veku nedožitých 71 rokov vdp. Alojz Gubala, ktorý ako kaplán pôsobil v našej farnosti v rokoch 1970 - 1973. Myslime naňho vo svojich modlitbách.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. februára

13.2.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Streda 17. 2. - POPOLCOVÁ STREDA

 • 2. Zmierna poklona

V pondelok a utorok sa od 17.10 hod. do 17.50 hod. uskutoční zmierna poklona pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • 3. Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. V tento deň je prísný pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje všetkých od 14. rokov života, prísny pôst sú povinní zachovávať všetci od 18. do 60. rokov života.

Zároveň ste všetci srdečne pozvaní na sv. omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup o 17.00 hod.

 • 4. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • 5. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 21. februára 2009 pozývame na prednášku a besedu k pripravovanému Svetovému dňu modlitieb. Prednáša MUDr. Suchalová.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • 6. Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 7. Večeradlo

V sobotu 20. februára sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

 • 8. Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na charitu.

 • 9. Oznam Béčkarskeho a Jezuitského zboru

Ďakujeme všetkým za účasť na plese, zišli sme sa v hojnom počte a myslíme, že úmysel stretnúť sa ako spoločenstvo aj pri iných príležitostiach vyšiel. Vďaka patrí všetkým našim sponzorom, gazdinkám, kňazom z našich farností, veriacim, ktorí na nás mysleli v modlitbách, všetkým tým, ktorí na ples prišli a hlavne Pánu Bohu. Vďaka Vám sa podarilo vyzbierať v tombole 1 690 €, ktoré sa odoslali na Centrum nádeje Loyola, ktoré sa stará o ľudí nakazených vírusom HIV. Zo zisku sme 500 € venovali OZ Dobrota sv. Alžbety na adopciu na diaľku, 300 € na pomoc ľudom na Haiti a zvyšok peňazí, použijú zbory na svoj vlastný úmysel. My ho venujeme na kúpu nábytku do jednej zo seminárnych miestností v ktorej cvičia zbory našej farnosti.Fotky z plesu nájdete na stránke www.beckari.sk Ešte raz veľká vďaka a tešíme sa na Vás o rok. Zbor Béčkari

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte svoje dve percentá z vašich daní, môžete pomôcť aj nám. Minuloročné peniaze sme použili na nahranie CD, ktoré sa v tomto období dostáva do finálnej verzie a veríme, že v priebehu tohto roku sa CD dostane medzi Vás. Potrebné informácie o poskytnutí 2% a tlačivá nájdete nawww.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Ďakujeme, Vaši Béčkari.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. februára

6.2.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 8. 2. - Sv. Hieronyma Emilianiho

Sv. Jozefíny Bakhity, panny

Streda 10. 2. - Sv. Školastiky, panny

Štvrtok 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

(18. Svetový deň chorých)

 • 2.Pomazanie chorých

Budúcu nedeľu 14. februára o 16.30 hod. bude sv. omša spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a preveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

 • 3. Zbierka na Katolícku univerzitu

Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.677,82 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 4. Výročie vzinku arcidiecézy

V sobotu 13. februára o 10.30 hod. z príležitosti 2. výročia vzniku arcidiecézy, bude v Katedrále sv. Martina slávená ďakovná sv. omša.

 • 5. Zbierka

Budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 6. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 7. februára 2010 pozývame záujemcov na besedu s vdp. Jurajom Drobným, vedúcim oddelenia programu televízie LUX.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Zároveň môžete darovať 2% z dane občianskému združeniun Charita Blumentál, tlačivá sú na internete, alebo vzadu v kostole.

 • 7. Úmrtie kňaza

Dňa 6. februára 2010 zomrel vo veku 80 rokov vdp. Michal Mikuška, ktorý ako kaplán pôsobil v našej farnosti v rokoch 1972 - 1976. Myslime naňho vo svojich modlitbách.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 2

1.2.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 2 – Február 2010
Časopis Blumentál Február 2010

Pridané do rubriky blumentál