Archív časopisu Blumentál December, 2015

Farské oznamy 27. decembra 2015

27.12.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 28.12. - sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Štvrtok 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Piatok 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Sobota 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

 • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranná sv. omša bude vo štvrtok stredu 31. decembra o 6.30 hod. Ďakovná bohoslužba začne o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Na rozhraní rokov 2015/2016 máme možnosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

Mladých farníkov, ktorí by chceli stráviť silvestrovský čas so svojimi veriacimi rovesníkmi, pozývame v ten deň na posedenie v seminárnej miestnosti cca o 21.00 hod.

 • Program na Nový rok 2016

V piatok 1. januára 2016 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • Prvopiatkový týždeň

Keďže prvý piatok sa v tomto týždni prelína s Novým rokom, k sv. spovedi možno pristúpiť 1. januára počas bohoslužieb dopoludnia od 7.30 do 12.30 a pri večernej sv. omši o 16.30. V ostatné dni prvopiatkového týždňa spovedáme počas sv. omší o 6.30 a 16.30.

Na prvú sobotu 2. 1. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať   modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 2 x 100 a 30 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť. Taktiež ďakujeme za milodary v sume 100, 50 a 10 €, ktoré boli správcovi farnosti odovzdané pre farnosť a kostol počas predvianočných pastoračných návštev imobilných farníkov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. decembra 2015

19.12.2015

• Liturgický kalendár
Piatok 25. 12. – slávnosť Narodenia Pána – Vianoce
Sobota 26. 12. – sviatok sv. Štefana, prvomučeníka
Nedeľa 27. 12. – sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

• Nácvik detí
Nácvik detí na jasličkovú scénku a koledovanie bude dnes - v nedeľu 20. decembra o 14.30 hod na fare (Vazovova 8).
• Vianočná spoveď
Dnešnú nedeľu spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší. Príležitosť vyspovedať sa k Vianociam budete mať ešte v pondelok, utorok a stredu (21. - 23. 12.) ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

• Štedrý deň
Na Štedrý deň vo štvrtok 24.12. budú sv. omše v našom kostole ráno o 6.30 a v podvečer o 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc – jasličky. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

• Vianočné sviatky
Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra a taktiež na sv. Štefana 26. decembra budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

• Farská vianočná ofera
Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

• Jasličková pobožnosť
Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v sobotu 26. decembra o 15.30 hod.

• Obnova manželských sľubov
Budúcu nedeľu 27. decembra 2015 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.
• Dobrá novina
Koledovanie Dobrej noviny bude v nedeľu 27. decembra 2015. Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii kostola alebo na farskom úrade, prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.
• Farská knižnica
Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 21. decembra 2015 do 11. januára 2016 bude mať vianočné prázdniny. Svoje služby začne knižnica opäť poskytovať od 12. januára 2016.

• Tlačové materiály v kostole
Denník Postoj v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska pripravil tlačový materiál, ktorý si môžete bezplatne vziať domov. Obsahuje reportáž o príchode kresťanských utečencov z Iraku na Slovensko.
Vyšlo vianočné dvojčíslo Katolíckych novín. Cena je 1 € / ks.
K dispozícii je aj vianočno-novoročné číslo časopisu Blumentál. Zvlášť odporúčame články k téme Mimoriadneho roku milosrdenstva.

• Komunita Cenacolo
Komunita Cenacolo, ktorá sa venuje drogovo závislým, Vás srdečne pozýva na Živé jasličky. Uskutočnia sa v sobotu 26. decembra 2015 o 17.00 hod. na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Ďalšie termíny budú 2. a 6. januára 2016.

• Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady, odkiaľ si ho možno odpáliť pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb až do 16.00 hod. Štedrého dňa.

Farské oznamy 20. decembra 2015

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. decembra 2015

12.12.2015

Liturgický kalendár

Pondelok 14.12. – sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Stretnutie rodín

bude dnešnú nedeľu (13. decembra) o 15.00 hod. na fare. Téma: Božie milosrdenstvo.

Vianočná spoveď

Vo štvrtok 17.decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do stredy 23. decembra. V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., v sobotu 19. decembra od 6.30 do 8.00 a popoludní od 17.00 do 19.00 hod. V nedeľu 20. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Brány milosrdenstva

V dnešnú nedeľu sa na piatich chrámoch Bratislavskej arcidiecézy otvárajú Brány milosrdenstva. Okrem Katedrály sv. Martina v Bratislave má Svätú bránu Bazilika v Šaštíne, Bazilika v Marianke, farský kostol v Báči a františkánsky kostol v Bratislave.

S prechodom cez Bránu milosrdenstva je spojená možnosť získať dar odpustenia trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená vo svätej spovedi. Pre dosiahnutie týchto odpustkov je potrebné na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej bráne, prijať sviatosť zmierenia, mať účasť na svätom prijímaní a pripojiť k tomu duchovnú úvahu nad milosrdenstvom. Treba sa pomodliť vyznanie viery (Verím v Boha) a modlitbu za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a sveta.

Chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky, ak svoju chorobu a utrpenie budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou, prijmú Eucharistiu alebo budú mať účasť na svätej omši a spoločnej modlitbe a to aj prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za individuálne dary v tomto týždni pre potreby našej farnosti v sume 100 a 30 Eur.

Inaugurácia auly CMBF UK

Emeritný Svätý Otec Benedikt XVI. dal súhlas, aby aula Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave niesla jeho meno. Pozývame Vás na slávnosť inaugurácie, ktorá sa uskutoční v budúcej “Aule Benedikta XVI.” v utorok 15. decembra 2015 o 17.00 hod.

Návšteva chorých farníkov

Počas adventu je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola. Pastoračné návštevy chceme zrealizovať v tomto týždni vzhľadom na blížiace sa predvianočné spovedanie v kostole.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo prinesú skauti do našej farnosti v sobotu 19.decembra pred sv. omšou o 18.00 hod. Bude k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady), odkiaľ si ho možno odpáliť pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb až do 16.00 hod. Štedrého dňa.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. decembra 2015

6.12.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 7.12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok 8.12. - slávnosť - prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Streda 9.12. - sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina, ľ. sp.

Piatok 11.12. - sv. Damaza I, pápeža, ľ. spom.

Sobota 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

 • Nácvik detí na jasličkové predstavenie akoledovanie

bude dnešnú  nedeľu 6. decembra o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V utorok 8. decembra slávime prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 10.30, 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 hod.

Zároveň Vás v ten deň pozývame na každoročný úkon zasvätenia Bratislavy Panne Márii, ktorý uskutoční otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. V tomto roku sa táto slávnosť bude mimoriadne konať nie v Trojičke, ale v Katedrále sv. Martina so začiatkom o 17.00 hod.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

 • Živý ruženec

Pozývame Vás na modlitbu živého ruženca do nášho kostola na sviatok Nepoškvrnenej (8.12.) o 19.45 hod. Každý účastník bude predstavovať jedno zrniečko ruženca. Po modlitbe ste všetci pozvaní na malé pohostenie pri veľkej torte na fare.

 • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1644- € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu, ako aj za dodatočný príspevok na túto zbierku v sume 100-€.

Chceme vyjadriť úprimné poďakovanie taktiež za príspevky v sume 100, 50, 20,- €  venované pre potreby našej  farnosti a kostola v uplynulom týždni.

Naše veľké poďakovanie patrí našim obetavým veriacim, ktorí sa zúčastnili sobotnej brigády spojenej s predvianočným upratovaním kostola. Zároveň chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí by  ochotne pomohli s priebežným upratovaním kostola aj počas všedných dní aspoň na obdobie niekoľkých nastávajúcich týždňov. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu.

 • Dobrá novina

V  sobotu 12. decembra pri svätej omši o 14.00 hod. vo farskom Kostole Svätej rodiny v Petržalke náš o. arcibiskup požehná a rozpošle koledníkov Dobrej noviny. Pozývame aj našich malých koledníkov.

 • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu (13.12.2015) o 15.00 hod. na fare. Téma: Božie milosrdenstvo.

 • Rok milosrdenstva

Budúcu nedeľu 13. decembra 2015 pri svätej omši o 10.30 hod. náš arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský otvorí Bránu milosrdenstva na Katedrále sv. Martina v Bratislave. Slávenie sa bude začínať vo dvore pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici, kde sa zhromaždia všetci veriaci a v procesii prejdú ku Katedrále, na ktorej sa slávnostným obradom otvorí Brána milosrdenstva. Budúcu nedeľu sa tiež otvoria Brány milosrdenstva na ďalších štyroch určených chrámoch v Šaštíne, Marianke,  Báči a v kostole franstiškánov v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 12

1.12.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 12 – December 2015

Časopis Blumentál - december 2015

Pridané do rubriky blumentál