Archív časopisu Blumentál August, 2018

Farské oznamy - 26. august 2018

25.8.2018

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na stredu pripadá štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade v tento deň úradné hodiny a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade do 15.9.2018, v čase úradných hodín.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni 500, 200, 50 a 30,- €, poslané na účet našej farnosti, 500,- € v pokladničke a ďalších 300 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. august 2018

18.8.2018

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí, ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (svätý krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade do 15.9.2018, v čase úradných hodín.

p

Ponuka katolíckeho časopisu Rebrík pre mladších žiakov

Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na www.rebrik.sk alebo na t.č. 02/20 44 52 53. Plagát je na výveske.

p

Pozvánka konferencia „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“

Dňa 18. septembra 2018 sa v Aule Benedikta XVI. Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutoční konferencia na tému: „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“ Bližšie informácie o podujatí sú na: https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni v celkovej sume 6290,-€ z toho 3620,-€ v rámci hodovej zbierky, 1000, 100, 50, 50 a 20,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 1000, 300, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. august 2018

13.8.2018

Prikázaný sviatok a sväté omše

V stredu - 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 hod. Slávnostnú svätú omšu o 16.30 bude celebrovať Mons. Ján Formánek, pápežský prelát.

p

Hodová svätá omša a hodová zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť túto nedeľu 12. augusta oslavuje hody, preto sa po svätých omšiach koná hodová zbierka tiež na opravu Blumentálskej veže. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň! Slávnostná svätá omša bude o 9.00 hod.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 100, 100 a 50,- EUR, poslané na účet farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. august 2018

13.8.2018

Hodová svätá omša a farská zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť v nedeľu 12. augusta bude sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová zbierka. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

p

Ponuka práce v Maltézskej pomoci

Maltézska pomoc Slovensko o.z. ponúka pracovné miesta. Bližšie informácie sú na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 50 a 20,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 500, 200, 70, 50 a 20,- € darované v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy